Copy
Uregelmæssigheder på søndag
Klassisk efterår i kirken
Gud, gospel og gulerodskage
Nadvergudstjeneste 
OnsdagsCaféen 

Familiefredag
Seniorgruppen
Menigheden ønsker tillykke
Spejderne og kristendomsklassen
Musikandagt på Tysingehave
Nyt fra menighedsmødet i går
Ekko fra Riga ved Christian Bylund
Julehjælp forberedes - på tirsdag
Kalenderen
Eftertanken
Uregelmæssigheder på næste søndag 
Søndag den 2. okt.
Der er ingen gudstjene-ste kl. 10.00, men kl. 16.00-18.00 har vi invite-ret 'Klassisk efterår' in-denfor til en spændende koncert med Ensamble Mutatis, der spiller Bo Holtens helt nye værk 'Symfoni for 10'.
Ensemble Mutatis består af 10 entusiastiske musikere, der alle har en solist-uddannelse og er veletablerede på fremtrædende poster i danske og svenske orkestre – herunder Det Kgl. Kapel, DR's, Malmö og Helsingborg Symfoni-orkestre. Ensemblet har taget navnet 'Mutatis' – mutare: at forandre – fordi de ønsker at vise ensemblets mangfoldighed. Med en strygekvintet og en blæserkvintet præsenterer Mutatis den klassiske verdens mangfoldighed af kammermusik, der hos dem spænder fra midten af 1700-tallet frem til nutiden. 
Billetter købes via Biletto på: https://billetto.dk/users/klassisk-efterar-tollose
Gud, gospel og gulerodskage - med Liberty 
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00 synger Gospelkoret Liberty til sang- og musik-gudstjenesten. Temaet bliver 'Fortællinger' - også for Christian Bylunds korte prædiken. Velkommen! - Den 25. oktober kl. 19.30 synger Liberty i No1. 
Nadvergudstjeneste 2. søndag i oktober 
Søndag den 9. oktober kl. 10.00 fejrer vi nadvergudstjeneste, hvor Christian Bylund prædiker. Denne søndag indsamler vi en kollekt til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT), der hjælper nye danskere, der har fået asyl hos os. For tiden er der brug for en ekstra stor gave til KIT, der også rækker ud til ukrainere. Menighedens MobilePay 1 66 86 kan anvendes. Husk at skrive 'KIT'. Tak. 
Velkommen i ONSDAGS-CAFÉEN
Onsdag er en travl dag i kirken
Om formiddagen er der babysalme-sang kl. 10.00. Derpå ser de faste tider i OnsdagsCaféen sådan ud: 
12.30-17.00: Kreativ Café
14.00-15.00: Undervisning eller lign.
15.00-15.30: Kaffepause for alle
15.30-17.00: Forskellige muligheder
17.30-18.30: Fællesspisning

Pluk i programmet - og deltag i lidt eller meget efter eget valg.
Programmet på onsdag den 28. september byder på 
14.00-15.00: 'Gode bøger'. Forslag til efterårsferien, Inger Ajbro og Leif Nielsen 
15.30-17.00: Prædikenværksted om Markus 2:14-22 med Christian Bylund
17.30-18.30: Sammenskudsgilde. Kom med eller uden en ret mad og spis med.
Måltidet er gratis. Vi slutter spisningen af med en aftensang for store og små.
Der er ingen OnsdagsCafé den 5. oktober. Til gengæld inviterer Seniorgruppen til foredrag torsdag den 6. okt.
FAMILIEFREDAG for BØRNEFAMILIER
Sådan så det ud på familiefredagen sidst i august, da nogle af børnene åbnede den kasse med nye materia-ler, som Ungdomsforbundet (BBU) har foræret til menighedens børn. 
På fredag den 30. september går det løs igen, hvor alle børnefamilier er velkomne kl. 17.30 til septembers fællesskabsaften. Aftenen begynder med spisning for store og små inden kasserne tømmes! Velkommen. 
SENIORGRUPPEN inviterer til FOREDRAG
Fra bondekone til borgmester
Else Lawaetz Møller blev uddannet husholdningslærer, var borgmester i Kerteminde kommune, formand for Foreningen Kunst og Kultur i Kerte-minde og leverede opskrifter med fx snaps til kogebogen ’Smag på Kerte-minde’. Seniorgruppens gæst tors-dag den 6. oktober kl. 14.00 kan altså spørges om lidt af hvert efter foredraget. - Velkommen!
Menigheden ønsker tillykke - post festum

Mette Laurberg og Jeppe Bruus fejrede i lørdags deres bryllup i Søborg Kirke.
Vi ønsker hele familien, der også tæller deres tre børn - Dicte, Rose og Viggo - et stort tillykke med ønsket om alt godt i årene, der kommer. 

Nikolai Lundegaard fejrer 25. års dåbsdag den 29. sept. 
For børn og unge - og spejdere i uniform
Kristendomsklassen mødes i Herlev næste fredag-lørdag den 30.09-01.10.
Her ses nogle fra kristendomsklassen ved en tidligere samling - i foråret.

Spejderne mødes igen lørdag den 9. oktober i Reservatet i Tølløseskoven.
 MUSIKANDAGT på TYSINGEHAVE
Den næste musikandagt på Tysingehave finder sted den 4. oktober kl. 14.30. Den bliver som sædvanligt tilrettelagt af Christian Bylund og Kir-sten Sørensen. Alle er velkomne til andagten.
Nyt fra menighedsmødet - om VINTEREN
Menighedens forhandlingsmøde har besluttet
På søndagens forhandlingsmøde vedtog vi en svær be-slutning i enighed. På grund af gas- og elpriser lukker vi kirkesalen, og fra søndag den 9. okt. samles vi i Caféen til efterårets normale gudstjenester. Kirkelige handlinger, der kræver det, vil blive gennemført i kir-ken. Beslutningen skal forebygge en løbsk økonomi til varmeudgifter. Tag en ekstra trøje på, når du går i kirke!
EKKO fra Christian Bylunds tur til RIGA 
I den forgangne uge deltog Christian Bylund i de europæiske baptisters årlige konference i Letland. Temaet var: ’Hvorfor har vi EBF? Giver det mening?’ I Riga samledes 130 repræsentanter fra europæiske baptistkirker og baptist-organisationer, heraf 4 deltagere fra Danmark. Christian Bylund konkluderer, at fællesskabet giver god mening, især i krisetider: ’Under krigen i Ukraine har vi oplevet, hvor vigtigt fællesskabet er. Uden EBF havde det ikke været muligt at få den store økonomiske hjælp fra europæiske baptister hurtigt frem til Ukraine. Det var via baptistkirkerne i nabolandene, at EBF fik både nødhjælp og penge ind i landet. Og det var via baptisterne i Rusland og Hviderusland, at ukrainere, der blev tvunget til at flygte til Rusland, fik mulighed for at komme hjem igen; først igennem Hviderusland og derpå Polen. EBF giver mening. Godt at fællesskabet fungerer, når krig og krise melder sig!’
Blandt Ukraines baptister har mange mistet deres familie, hjem, ja endog deres liv, siden krigen begyndte for 7 måneder siden. 200 menigheder måtte indstille deres gudstjenester, og 46 kirker er blevet ruiner. 250 præster måtte forlade deres hjem. Men der er også gode nyheder. Baptistkirkens sekretariat er tilbage i Kyiv. Flere tusinde er kommet til tro og er blevet døbt, og baptist-kirkens syv præsteskoler er i gang igen med mange nye studerende. Alt dette fremgår af EBF’s hjemmeside, der også fortæller om EBF-rådsmødet i Riga. Her ses Matthæus-kirken i Riga, den ældste og største baptistkirke i Letland.
Så er det TID TIL at forberede JULEHJÆLP
En gruppe ledere og præster fra fri- og folkekirker har planlagt årets julehjælp i Holbæk kommune – herunder også Tølløse. Resultatet er blevet, at de nu foreslår, at der op-rettes en forening som ramme om kirkernes sociale arbejde, inkl. jule-hjælpen. Der holdes stiftende mø-de på tirsdag den 27. september kl. 16.00 i menighedslokalerne ved Den katolske Kirke, Carl Reffsvej 6A.
Økumenisk julehjælp skal forberedes nu - også af os her i Tølløse
Tanken med en kirkelig forening er, at kirkerne med et organiseret arbejde i ryggen kan understøtte hjælpearbejdet i Holbæk kommune. Som startkapital overføres midler fra Skt. Nicolai kirke, så vi har en god buffer det første år, På den baggrund kan foreningen søge midler til julehjælp på tværs af kommunen. Hvis du vil vide mere, så kontakt Christian Bylund – og mød gerne op på tirsdag. Alle er velkomne til at skabe julehjælp til trængende i hele kommunen.
KALENDEREN - VELKOMMEN I KIRKE
SEPTEMBER
28.09. kl. 14.00: OnsdagsCaféen er åben
30.09. kl. 17.30: Familiefredag i kirken
30.09. - 01.10:   Kristendomsklassens weekend i Herlev


OKTOBER
02.10. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste. Se tirsdag
           kl. 16.00: Klassisk efterår Tølløse: Ensemble Mutatis
                           Billetter købes via Billetto.dk.
04.10. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave. Kirsten Sørensen og Christian Bylund
04.10. kl. 19:00: Gud, Gospel og Gulerodskage. Liberty og Christian Bylund
06.10. kl. 14.00: Seniorgruppen. Else Lawaetz: ’Fra bondekone til borgmester’
09.10. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
09.10. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste. Christian Bylund
12.10. kl. 14.00: OnsdagsCafé
16.10. kl. 10.00: Gudstjeneste. Jan Kornholt
18.10. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave. Kirsten Sørensen og Christian Bylund
23.10. kl. 10.00: Gudstjeneste - Christian Bylund
26.10. kl. 14.00: OnsdagsCafé
28.10. kl. 17.30: Familiefredag
24.10. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
30.10. kl. 10.00: Familie-cafégudstjeneste. Christian Bylund m.fl.


Hver mandag kl. 18.30: Det lille Kor øver. Hver tirsdag kl. 19.00: Liberty øver.
Hver onsdag kl. 10.00: Babysalmesang - sammen med Soderup sogn i kirken.
EFTERTANKEN - i høsttid 
Herre, din jord giver mad nok til alle!
Tak for den del du vil, vi skal ha’.
Lær os at dække et langbord i verden,
som alle kan rejse sig mætte fra.

 Estrid Hessellund.
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
   
 Kontortid: Onsdag 9.00-17.00. Ofte i kirken, ring gerne på forhånd. 
Menighedsrå
dets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 10. oktober 2022.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2022, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2022 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp