Copy
Velkommen til et nyt kirkeår
Salmestafet - prøv noget nyt 
Seniorgruppen
Send en tanke, bed en bøn
Menigheden ønsker tillykke

Spejderlivet
Ekko fra menighedsweekenden 
Pip fra menighedsmødet
Tysingehave 
Husk corona-tiltag ...

Kalenderen 
Eftertanken
GLÆDELIG ADVENT - HERREN KOMMER 
Velkommen til et nyt kirkeår
Første søndag i advent begynder et nyt år i kirkens kalender. Nu går det mod jul, hvor vi skal fejre, at Gud blev menneske i Jesus fra Nazareth. Advent betyder komme. I advents-tiden forbereder vi os på, at 'Herren kommer'. Det sker ved fire forskel-lige gudstjenester - se nedenfor - og med mange andre former for sang og musik. Glædelig advent til alle! 
Fire meget forskellige adventsgudstjenester ...
Første søndag i advent barnevelsignelse, hvor Jeppe Bruus' og Mette Laurbergs søn Viggo bliver velsignet. For snart et år siden fik Dicte og Rosa deres lillebror, og nu bliver der festgudstjeneste med barnevelsignelse. Denne søndag prædiker Christian Bylund og kristendomsklassen medvirker også. 
Anden søndag i advent fejrer vi nadvergudstjeneste med besøg af Ole Jørgensen. Her indsamler vi som sædvanligt en kollekt. Giv denne gang en god gave til 'Menigheder, der vokser' - et af Baptistkirkens projekter i Burundi.
Tredje søndag i advent bliver der familiegudstjeneste for høj og lav, ung og gammel - og mon ikke vi også får besøg af et Luciaoptog ...
Fjerde søndag i advent bliver der sang- og musikgudstjeneste, hvor 'Tølløse synger julen ind'. Her indbyder vi sammen med sognekirken i Gl. Tølløse og flere af byens kor til en musikgudstjeneste fyldt med både fællessang og korsang. Gudstjenesten holdes kl. 14.00. Den er tilrettelagt af Lene Østergaard og Christian Bylund. 
SALMESTAFET -  vi prøver noget nyt
Første søndag i kirkeåret begynder vi en ny tradition, nemlig salmestafet.
I det kommende kirkeår vil stafetten hver søndag gå på omgang i menigheden. Opgaven er enkel, hvis du siger ja til stafetten. Din opgave er herpå: 1) Vælg en salme til den kommende søndag. 2) Overvej om du gerne vil præsentere den i gudstjenesten. Det skal ikke være langt, men fortæl blot, hvorfor netop den salme betyder noget for dig. 3) Efter gudstjenesten giver du stafetten videre til en anden i menigheden, som så tager sig af stafetten søndagen efter.
På den måde bliver valget af salmer også en del af menighedens opgave. 
SENIORGRUPPENs adventsmøde
Yemen: Det lykkelige Arabien
Borgerkrigen i Yemen brød ud i 2015, og den har gjort Yemen til det mest sårbare land i den arabiske verden. Mere end 20 mio. mennesker har behov for nødhjælp, og 4 mio. mennekser er på flugt. For 250 år si-den undersøgte Carsten Niebuhr landet på kamelryg og til fods - og endte med at kalde landet Det lyk-kelige Arabien. Hvad er der sket? 
Det har Finn Christiansen et bud på, når han gæster Seniorgruppen torsdag den 2. dec. kl. 14.00. Finn Christiansen var i mange år en velkendt advokat i Holbæk, og han har været på ferierejser til mange destinationer - herunder Yemen. Velkommen til et interessant og hyggeligt adventsmøde.
SEND en TANKE - BED en BØN
Elisabeth Kyrø-Rasmussen er på aflastning på Stenhusbakken i Holbæk efter indlæggelse på Holbæk sygehus.
MENIGHEDEN ønsker TILLYKKE 

Egon Christensen fejrer 65-års dåbsdag den 2. december
Lars Semmelhaack fejrer 40-års dåbsdag den 6. december
Jeppe Carlsen fejrer 70-års fødselsdag den 26. november 

 

SPEJDERNE trodser EFTERÅRETS KULDE ...
Familie-spejderne og troppen mødes lørdag den 27. november kl. 9.30.
Gruppen mødes derude lørdag den 4. december. Spejdere i alle aldre er velkommen i Tølløseskoven.
Billedet er fra Spejdercenter Øksedal
EKKO fra MENIGHEDSWEEKENDEN 
På menighedsweekenden i Birkedalslejren samledes ca. 6o børn og voksne om mange aktiviteter, hvor sjov og alvor fulgtes ad, som billederne viser. Øverst fortæller Louise Bylund bibelhistorier, og Trine og Claus ledsager en nyere adventsalme med musik, mens børnene klipper fugle. Nederst er de yngste deltagere klar til familieløb. Endnu vildere gik det til, da Leif Kildeby og menighedsrådets formand Kirsten Nielsen slog takt til sjove rytmer! I næste nyhedsbrev bringer vi korte udsagn fra nogle af deltagerne - og flere billeder.  
PIP fra MENIGHEDSMØDET 
På menighedsmødet den 14. nov. blev Coco Offenberg og Morten Hylleberg valgt til menighedsrådet. Coco Offenberg er ny i rådet og blev valgt i stedet for Per Christiansen, der ikke kunne genvælges, da han har virket i den maksimale periode. En stor tak til Per for mange års tro tjeneste. Morten Hylleberg blev genvalgt. Ovenfor ses de to valgte, der begge hører til menighedens børne-familier. Fotografen fangede Coco sammen med William og Marvin. Og Morten fik styr på Alma og August. Velkommen til arbejdet i menighedsrådet.  
Udover andre valghandlinger vedtog menighedsmødet også budgettet for 2022, hvor indtægterne blev fastsat til kr. 840.000 - det samme som i 2021.   
Et tredje punkt på mødet handlede om samtalen om dåb og medlemskab. Mange ytrede deres holdninger i en god dialog, hvoraf det fremgik, at dåben ses som den primære indgang til medlemskab af menigheden. Menigheds-rådet tog samtalen med tilbage på arbejdsbordet - og vi hører nyt i det nye år.
MUSIKANDAGTER på TYSINGEHAVE 
Velkommen til musikandagt på plejehjemmet tirsdag den 30. nov. kl. 14.30.
Andagten er tilrettelagt af Kirsten Sørensen og Christian Bylund.
CORONA-virussen BANKER PÅ IGEN 
Vi anmoder om, at vi holder afstand, spritter hænder og hoster i ærmet, når vi mødes. Vi følger altså myn-dighedernes anvisninger. Hvis vi er forkølede eller syge, bør vi blive hjemme. Det er også fint at hilse med hjertet - frem for at bruge hån-den. - Det hele fremmer sundheden.
KALENDEREN - VELKOMMEN i KIRKE
NOVEMBER
27.11. kl. 09.30: Familiespejderne mødes i Reservatet
28.11. kl. 10.00: Gudstjeneste. Christian Bylund, kristendomsklassen og 
                           barnevelsignelse

30.11. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave

DECEMBER
02.12. kl. 14.00: Seniorgruppen: 'Yemen: Det lykkelige Arabien'
04.12. kl. 09.30: Gruppespejderne mødes i Reservatet
05.12. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Ole Jørgensen
10.12. kl. 17.00: Fredagsfamilien mødes
12.12. kl. 10.00: Familiekirke og Luciaoptog. Christian Bylund m.fl.
14.12. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave .
           kl. 19.30: Julekoncert v. Gospelkoret Liberty
18.12. kl. 09.30: Gruppespejderne mødes i Reservatet

19.12. kl. 14.00: Tølløse synger julen ind. Flere Tølløsekor, Lene Østergaard
                            og Christian Bylund
24.12. kl. 11.00: Julegudstjeneste. Christian Bylund

           kl. 15.00: Julegudstjeneste. Christian Bylund
28.12. kl. 15.00: Juleandagt med efterfølgende julehygge, Bent Hylleberg m.fl.


JANUAR
02.01. kl. 10.00: Nytårsgudstjeneste, Christian Bylund
EFTERTANKEN
I Den kreative Café har flittige hænder omdannet salme- og node-bøger samt teposer med meget mere til julepynt og julekort.
Nu sælges det hele, når vi drikker kirkekaffe ...
eller ved bestilling på MobilePay 61717287.
Overskuddet går - som skrevet - til forældreløse børn
i Rwanda og Burundi, hvor Baptistkirken arbejder. 
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 6. december 2021.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2021, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2021 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp