Copy
EXTRA Nyhedsbrev - jul og nytår 2021 og corona
Endnu en corona-jul indtil den 17. januar
'Tølløse synger julen ind - LIGHT' i morgen
Julegudstjenester den 24. dec. med tilmelding
Gud kommer til os! Julehilsen fra præsten
Julegudstjenesten den 28. december 
Status på menighedens økonomi i 2021
Nytåret i menighedens fællesskab
Menigheden ønsker tillykke

Præstefruen og børnebiblerne 
Hilsen fra Rose og Evans Emasit

Aflysninger - og andet efter nytår
Kalenderen 
Eftertanken
Endnu en Corona jul … Øv! ... MEN ...
Nye retningslinjer fra Kirkeministeriet fra i morgen søndag 
Som I alle véd, er kirkerne igen underlagt nye restriktioner. Det er ærgerligt, men nødvendigt. Det gode er, at vi stadig må samles, om end ikke helt som vi havde tænkt og ønsket. Nedenfor anfører vi de generelle restriktioner, der omfatter alle aktiviteter i kirken fra søndag morgen til og med den 16. januar:
1. Krav om 2m afstand ved gudstjenester i kirken. Stole og bænke er sat op med tilstrækkelig afstand.
2. Krav om mundbind, når vi går ind og ud - og bevæger os rundt i kirken.
3. Når du kommer til kirkedøren, bedes du have dit Coronapas klar. Dør-tjeneren eller præsten vil derefter tjekke det.
4. Sociale arrangementer aflyses. Vi véd, at mange holder af kirkekaffen, men vi aflyser den til og med den 16. januar.
5. Mange nyder også en sludder i kirkedøren. Tal gerne sammen udenfor efter gudstjenesten.
6. Velkommen! Pas på hinanden - og ønsk hinanden en glædelig jul på afstand.
Tølløse synger julen ind - LIGHT - i morgen
Vi har pga. corona desværre fået flere afbud. Det gælder Efterskolen, Tølløsekoret og Lene Hjære. MEN vi holder fast i 'at synge julen ind' - uden kirkekaffe. Det lille Kor med-virker, og vi vil synge en lang række af vore kendte julesange. Hvis du er mest tryg ved at beholde dit mund-bind på, når du synger, er det fint! 
Den 24. december - med TILMELDING
Vi må samles 60 til hver af de to juleaftensgudstjenester 
Og det er nødvendigt at tilmelde sig til gudstjenesterne kl. 11.00 og kl. 15.00.
Tilmeldingen til begge gudstjenester juleaftensdag foregår i år således:
•  Du sender en mail til christian@bylund.dk eller ringer på telefon 60716776.
•  I beskeden skal du skrive: Fulde navn, antal personer, klokkeslæt samt om I deler husstand og derfor skal sidde ved siden af hinanden.
•  Ved hver enkelt gudstjeneste vil der blive udarbejdet en plan, hvor de tilmeldte får anvist den reserverede plads.
•  Du har først fået en plads, når Christian Bylund har bekræftet din tilmelding.
Har du ikke mod på at deltage ved julegudstjenesten, henviser vi til en af de mange online tilbud fx fra Korskirken i Herlev. Deres julegudstjenester kan ses juleaftensdag via linket her: https://www.korskirken.dk/
GUD KOMMER TIL OS - julehilsen fra Christian Bylund
Hjemme hos min svigermor er man slet ikke i tvivl, når julen
nærmer sig.
Stuen bliver fyldt til randen af julekrybber i forskellige former, materialer og stilarter.
Langt over 100 krybber fylder stuen hele december. I kan se et lille udpluk på 18 af dem ovenfor. Om verdens første julekrybbe, fortælles det, at Frans af Assisi skabte den for at vise, at Gud kommer til os. Det er julekrybbens budskab, at Gud inkarnerer sig blandt mennesker og er til stede midt i vores virkelighed. Gud kommer til os i sin nåde lige meget, hvor meget mørke og frustration vi kan møde i vores verden: "Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser…".
Glædelig jul fra Christian Bylund.
Julegudstjenesten mellem jul og nytår
Gudstjeneste 4. juledag kl. 15.00
Som tidligere år holder vi en efter-middagsgudstjeneste mellem jul og nytår. Et lille udvalg bestående af Karen og Leif Nielsen, Hanne og Poul Erik Jensen samt Bodil og Bent Hylleberg har planlagt den. Her vil vi møde Simeon - se Lukas 2:25-35 - og synge nogle af julens gode salmer. Desværre må vi aflyse julesamværet i Caféen. Velkommen alligevel!  
Status på menighedens økonomi - 2021
 
Her kommer en julehilsen fra medarbejdere vedr. økonomi og kirkebidrag:
'Vi er kun omkring 15.000 kr. fra vores mål - de budgetterede 840.000 kr. Og vi skulle gerne nå målet i løbet af december. Tak til alle, der har givet generøst!
Du kan indbetale til bidragskontoen 0521 260005 i banken frem til den 29. dec. eller på MobilePay 16686. Det er indbetalingsdatoen, der er afgørende for skattefradraget. Husk bidragsnummer. Indbetaling før den 29. dec. vil dog være mere sikker på grund af travlhed i systemerne før nytår. 
Hvis der er spørgsmål vedr. menighedens økonomi, er du velkommen til at kontakte David Scholes for at få hjælp. Glædelig jul og godt nytår.'
Kirsten Andersen, David Scholes (2585 0884) og Susanne Kofoed (2084 8749). 
Nytåret i menighedens fællesskab
De nævnte restriktioner gælder også for årets tre første gudstjenester. Christian Bylund prædiker alle tre søndage, og vi må mødes uden fællesskab omkring kirkekaffen. Den 9. januar indsamler vi en kollekt til Bibelselskabet. Den 16. januar læg-ger Christian Byund op til, at vi deltager i den økumeniske guds-tjeneste i Holbæk kl. 19.00. Derfor kun en kort morgenandagt kl. 10.00.
MENIGHEDEN ønsker TILLYKKE 

Inden næste nyhedsbrev kommer midt i januar ønsker vi tillykke til
Hanne Lunding med 75-års fødselsdagen den 7. januar og 
Asta Sonne med 60-års dåbsdagen den 14. januar 

Præstefruen og børnebiblerne 
Ph.d.-forsvar i Århus
Stort tillykke til Louise Bylund med hendes afhandling om gudsforstå-else og menneskesyn i de fem bedst solgte danske børnebibler fra 2010-erne. Forsvaret fandt sted den 13. dec. på Universitetet, hvor Louise fik stor ros for en velskrevet og bane-brydende afhandling. Hun blev bl.a. kaldt en 'fortrinlig teolog' med 'stor formidlingsevne'. - Stort tillykke!
Julehilsen fra Rose og Evans i Nairobi
Rose Emasit alvorligt syg
I julehilsnen til menigheden fra vo-res venner i Nairobi fortæller Evans, at Rose stadig er indlagt på et hospital i Kamala, hvor hun mod-tager dialyse pga. en svær sukker-syge. Hun er sengeliggende og me-get svag: 'Husk os i jeres bøn. Vi kæmper på alle fronter', lyder det. Vi fortsætter med at samle ind til Roses medicin. Tak for alle bidrag i 2021.  
Aflysninger - og andet først i det nye år
Seniorgruppens møde den 6. januar udskydes. Det gør 'taknemligheds-festen' søndag den 9. januar for alle frivillige medarbejdere også. Nyt om korøvelser kommer direkte til kore-ne. Spejderne mødes i reservatet i Tølløseskoven lørdag den 15, januar. OnsdagsCaféen begynder den 19. januar. Mere om programmet i næste nyhedsbrev den 17. januar, hvor vi håber, at restriktionerne ophører. 
Mon du har fået ny adresse, ny mail
eller nyt telefonnummer?
Så send dine oplysninger om alt dette til Inger Ajbro på inger.ajbro@gmail.com
Så kommer dine ændringer med i den nye Håndbog 2022. - På forhånd tak.
KALENDEREN - VELKOMMEN i KIRKE
DECEMBER
19.12. kl. 14.00: Tølløse synger julen ind - uden kirkekaffe
24.12. kl. 11.00: Julegudstjeneste. Christian Bylund

           kl. 15.00: Julegudstjeneste. Christian Bylund
28.12. kl. 15.00: Juleandagt i kirken, Bent Hylleberg m.fl.


JANUAR
02.01. kl. 10.00: Nytårsgudstjeneste, Christian Bylund - uden kirkekaffe
06.01. kl. 14.00: Seniorgruppens møde aflyst
09.01. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Christian Bylund - uden kirkekaffe
16.01. kl. 10:00: Morgenandagt Christian Bylund - uden kirkekaffe
           kl. 19:00: Fælles gudstjeneste i Skt. Nikolai Kirke, Holbæk
                           Christian Bylund og  Michael Rosendal

19.01. kl. 12:30: Onsdagscaféen er åben 
23.01. kl. 10:00: Gudstjeneste. Christian Bylund
26.01. kl. 12:30: Onsdagscaféen er åben
30.01. kl. 10.00: Gudstjeneste. Christian Bylund
EFTERTANKEN 
Fra Bibelen 2020: Mattæusevangeliet kapitel 28 vers 20
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 17. januar 2021.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2021, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2021 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp