Copy
Når vi mødes til gudstjenesten på søndag den 31. oktober, er sommertiden ophørt. Vi går den mørke tid i møde. Resten af året er der vejarbejde på Pilevej, der er spærret fra mandag til torsdag. Vi anbefaler, at alle parkerer bilerne på Skolen, når vi mødes om aftenen og om søndagen - ikke ved Ungdomsgården. 
Gudstjenester - husk ændrede tider
Prædikenværksted
OnsdagsCaféen
Fredagsfamilien er for børnefamilier
Conny Hjelm i Seniorgruppen
Send en tanke, bed en bøn
Menigheden ønsker tillykke

Spejderne trodser efteråret
Kvindernes internationale bededag
Fangekoret i Nyrup kirke

Menighedsweekenden kommer snart
Baptistkirken inviterer
Kalenderen 
Eftertanken
GUDSTJENESTER - husk ændrede TIDER 
Søndag den 31. oktober er sommer-tiden forbi. Husk at stille uret én time tilbage - og tag en times ekstra søvn, inden du går udhvilet i kirke! Guds-tjenesten begynder kl. 10.00. Chris-tian Bylund prædiker. Sidst i oktober kan vi markere, at danske baptister dannede den første menighed den 30. oktober 1839. Og reformationen begyndte den 31. oktober, da Martin Luther slog teserne op i Wittenberg.
Søndag den 7. november fejrer vi Allehelgens gudstjeneste kl. 16.30. 
Her mindes vi vores døde, der gik hjem til Gud før os - og vi kan tænde et lys for dem, når vi går ind i kirken. Christian Bylund prædiker, og vi fejrer nadver. Kl. 17.45 inviteres alle til spisning i Caféen. Tilmelding på en liste i kirken eller på SMS til 6071 6776 senest onsdagen før. Pris for voksne kr. 50,-. Børn deltager gratis. 
Sædvanen tro indsamler vi ved nadvergudstjenesten en pengegave til menne-sker, der har brug for vores hjælp, Denne gang sendes vores gave til 'menig-heder, der vokser' - Baptistkirkens landbrugsprojekt i Burundi, hvor vores ud-sendinge Lise og Jep Emming arbejder. Tak for en god gave! Den kan også indbetales via MobilePay på 1 66 86. Husk at skrive 'Menigheder, der vokser'.
VELKOMMEN til PRÆDIKENVÆRKSTED 
Christian Bylund inviterer til samtale om søndagens evangelium tirsdag den 26. oktober kl. 13.00 i Caféen. Vi arbejder med teksten til Allehelgens søndag: Matthæus kap. 5, vers 1-12.
To onsdage i Caféen om GAVER til JULEN
I år lægger Onsdagscaféen op til julestemning i god tid - to gange. Den 27. oktober giver Christian By-lund sit bud på, hvad gaver er. Og den 3. november peger Inger Ajbro og Leif Nielsen på gode bøger til juleferien. I den kreative del af Caféen har travlheden været stor med fabrikation af engle og julepynt, der peger på højtiden, der kommer. Overskuddet går til Burundis børn.
Når Caféen er åben, foregår der meget forskelligt, men tiderne ligger fast: 
Kl. 12.30: Den kreative Café med papirklip og tegneværksted
                 ved Karen Christiansen og Hanne Frederiksen m.fl. 
Kl. 14.00: Onsdagens første emne: Se programmet ovenfor 
Kl. 15.00: Alles pause med kaffe og munterhed omkring bordene
Kl. 15.30: Onsdagens andet emne den 27. okt.: Kreativitet og slægtsforskning
                 Onsdagens andet emne den 3. nov.: En god film 
Kl. 17.30: Fællesspisning - sammenskudsgilde - og aftensang

OnsdagsCaféen slutter sæsonen i efteråret onsdag den 3. november.
FREDAGSFAMILIEN er for BØRNEFAMILIER
Fredag den 29. oktober ...
siger dette glade ansigt i kirkens indgangsparti velkommen til store og små. Sædvanen tro mødes 'Fredagsfamilien' kl. 17.00 til fælles-skab, spisning og et eller andet program for børn og voksne.
Fredagsfamilien er ikke en lukket gruppe, men inviterer også nye børnefamilier med.
Det glade ansigt er tegnet af kunst-neren Henning Aardestrup, der til-hører Karmelkirken i Aalborg.  
AKTUELT foredrag i SENIORGRUPPEN
Torsdag den 4. november kl. 14.00 får Tølløse Seniorgruppe besøg af diakon Conny Hjelm fra Institut for Sjælesorg og Diakoni - nu Filadelfia Uddannelse. Conny Hjelm er kendt for at mestre et alvorligt emne på en måde, der kalder både på alvor og humor. Så der er lagt op til et livsnært foredrag. Velkommen!
SEND en TANKE - BED en BØN
Elisabeth Kyrø-Rasmussen er kom-met hjem fra hospitalet og er i bedring efter fald. Besøg efter aftale.
Inger Skriver er også hjemme igen efter en veloverstået operation.  
MENIGHEDEN ønsker TILLYKKE 

Poul Erik Jensen fejrer 65 års dåbsdag den 4. november
Borghild Ackermann fylder 75 år
den 2. november 

Birgitte Sørensen fylder 70 år
den 6. novemder 

SPEJDERNE trodser EFTERÅRETS KULDE ...
Alle spejdere - familiespejdere, trop-pen og gruppen - mødes i Reserva-tet næste gang lørdag den 6. novem-ber kl. 9.30. Nu bliver det koldt - og der skal gang i bålet med tilhørende lækkerier. Og bålet er ganske givet nok til at sikre, at spejderne mødes i Tølløseskoven resten af efteråret ...
Kvindernes internationale bededag
Mandag den 1. november kl. 14.00
Baptistkvinderne på Sjælland invite-rer til international bededag i Tølløse baptistkirke med emnet til venstre. Over hele verden samles kvinderne den 1. nov. til bøn om 'et modigt liv'.
Hanne Foersom leder eftermiddagen, hvor Charlotte Willer holder talen om 'et modigt liv'. Mødet afsluttes med kaffe og fælles bøn. En gruppe kvinder i Baptist World Alliance har udarbejdet bededagens program. Velkommen! 
FANGEKORET synger i KIRKEN i NYRUP
Kom og lyt til velklingende toner fra de hardcore sangere med de rå stemmer! Fangekoret består af indsatte på udgang samt tidligere indsatte, som er fortsat med at synge efter løsladelsen. Korleder igennem 22 år, Louise Adrian, synger med indsatte i 5 fængsler og koret optræder rundt i de danske kirker. Louise Adrian har fået flere priser for sit arbejde med Fangekoret. Fangekoret synger fortrinsvis egne tekster og kompositioner. Teksterne handler om det liv, de hver især lever, og de relationer de hver især har til hinanden, til familien og ind imellem også til Gud. Koncerten er gratis. Der optages en kollekt til dækning af aftenens udgifter. Efter koncerten indbydes til servering i kirkens Pyramidesal. Det sker søndag den 31. oktober kl. 19.00 i Baptistkirken i Nyrup. 
TILMELDING nu til efterårets BEGIVENHED
Vi nærmer os nu weekenden for efterårets begivenhed i menigheden!
Store og små har sat hinanden stævne i den smukt beliggende og velind-rettede Birkedalslejr, der ligger ved Undløse. Fristen for rettidig tilmelding er den 1. november. Det kan ske ved en SMS til Christian Bylund på 6071 6776.
Programmet er tilrettelagt, så alle kan være med både til det muntre og det vægtige. Ankomst lørdag kl. 9.00 og hjemrejse søndag kl. 11.30. Vi er inviteret til foredrag 'om unge' med Søren Østergaard. Til børneaktiviteter ved Louise Bylund, Johanne og Annemette Kofoed m.fl. Til fællessang og familieløb og til festmiddag! Og til sjove rytmer med Peter Altman. Søndag er der familie-gudstjeneste kl. 10.15. Det er muligt 'at plukke' i programmet - og at sove hjemme, selv om der er familieværelser til alle i lejren - men af hensyn til spisningen bedes alle tilmelde sig. Velkommen til en fantastisk mulighed for at lære andre bedre at kende og til at dyrke fællesskabet ovenpå et år med mange aflysninger. Se programmet i kirken eller på www.baptistmenighed.dk
BAPTISTKIRKEN inviterer os til Herlev ...
De sjællandske og københavnske menigheder mødes i Korskirken i Herlev fredag den 5. november kl. 17.00 under temaet: 'En kirke på vej med Kris-tus'. På billedet ses den tekst, der definerer opgaverne frem til og med 2024. I Herlev skal menighederne indkredse de vigtigste 'kernepunkter i troslivet hos danske baptister'. Lad os fylde nogle biler og køre sammen til Herlev for at møde repræsentanterne fra de øvrige menigheder. Tilmeldelse til Christian Bylund på nummer 6071 6776 eller på SMS senest 1. nov. - Alle er velkomne.
KALENDEREN - VELKOMMEN i KIRKE
OKTOBER
26.10. kl. 13:00: Prædikenværksted, Christian Bylund
27.10. kl. 12.30-18.30: OnsdagsCaféen er åben
29.10. kl. 17.00: Fredagsfamilien mødes 
31.10. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund


NOVEMBER
02.11. kl. 14:30: Musikandagt på Tysingehave
03.11. kl. 12.30-17.00: OnsdagsCaféen er åben
04.11. kl. 14:00: Seniorgruppen, 'Sorg og krise' v. Conny Hjelm
06.11. kl. 09.30: Alle spejdere mødes i Reservatet

07.11. kl. 16:30: Allehelgensgudstjeneste. Nadver. Christian Bylund
           kl. 17:45: Fællesspisning

11.11. kl. 19:00: Aftengudstjeneste.Christian Bylund m.fl. 
14.11. kl. 10:00: Gudstjeneste. Christian Bylund. Lille kor
           kl. 11:45: Ordinært menighedsmøde

16.11. kl. 14:30: Musikandagt på Tysingehave 
20.11. kl. 10.00: Menighedsweekenden i Birkedalslejren begynder
21.11. kl. 09:30: Morgenkaffe og gudstjeneste i Birkedalslejren

26.11. kl. 17.00: Fredagsfamilien mødes
27.11. kl. 09.30: Familiespejderne mødes i Reservatet

28.11. kl. 10:00: Gudstjeneste. Christian Bylund og K-klassen
30.11. kl. 14:30: Musikandagt på Tysingehave
EFTERTANKEN
Årets bibelvers til Alle Helgens søndag. Jesus siger:
Fra Bibelen 2020: Johannes-evangeliet kapitel 8 vers 12
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 8. november 2021.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2021, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2021 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp