Copy
Høst- og familiegudstjeneste
Menighedens forhandlingsmøde
Den afbrudte samtale genoptages 
Menigheden ønsker tillykke
Send en tanke, bed en bøn
Kristendomsklassen godt begyndt
Bliv spejder og mød op i skoven
OnsdagsCaféen åbner igen

Program for efterårets begivenhed
Musikandagt på Tysingehave
Kirkedagene i Roskilde 2022
Kalenderen 
Eftertanken
HØST- og FAMILIE-gudstjeneste på SØNDAG
søndag den 5. september fejrer vi høstgudstjeneste for hele familien kl. 10.00. Før sommerferien begyndte vi en tradition med at tale om "Gud er som en ...". Første gang var det "Gud er som en høne". Her til høstgudstjenesten vil vi tale om "Gud er som en pottemager". Hvad betyder det mon? Der vil være noget at tænke over for både børn og voksne - så kom glad hele familien.
Gudstjenesten er også en nadvergudstjeneste, hvor vi indsamler en god kollekt til BaptistKirkens hjælp til internt fordrevne i Myanmar. Om disse siger missionssekretær Morten Kofoe
d: 'Mens medierne for længst har taget fat på nye, aktuelle sager, lider befolkningen i Myanmar stadig under følgerne af militærkuppet i februar. Blandt andet er landets sundhedssystem nærmest ikke-fungerende, og Corona-smitten har derfor frit spil. En række læger og sygeplejersker har oprettet små private klinikker for at hjælpe befolkningen, men de mangler næsten alt: medicin, udstyr, hygiejneartikler'. Gaver kan også gives via menighedens MobilePay nr. 1 66 86 - husk at skrive 'Myanmar'.
Velkommen til ordinært forhandlingsmøde 
Søndag den 12. september indbyder menighedsrådet efter gudstjenesten til det første menighedsmøde efter lang tids corona-pause. Mødets dagsorden er på vej. Det er på den slags møder, vi taler om menighedslivets ve og vel, planlægger og vælger medarbejdere til forskellige tjenester. På dette møde skal vi forberede efterårets valg til menighedsrådet. Det bliver derfor her, vi skal opstille kandidater til menighedsrådsvalget. Herudover genoptager vi samtalen om medlemskab m.v., der også gik i stå pga. epidemien. Vel mødt!
Samtalen genoptages efter epidemien
Samtalen om dåb og medlemskab kan trække på en række erfaringer - først og fremmest havde vi gode erfaringer med samtalen om det, vi hver især kunne fortælle. Hertil føjer sig det, vi kan læse - især i Det NY Testamente. En hjælp af nyere dato findes i heftet om Perspektiver på den kristne dåb.
Heftet er fremstillet i 2018 af den arbejdsgruppe, som BaptistKirken har bedt om at fremstille materialer, der inspirerer os til at tale sam-men om tro og liv. Det kan købes hos Christian Bylund for 50,- kr. 
MENIGHEDEN ønsker TILLYKKE 
Jonas og Anne Bundgaard har den 6. juni fået en dejlig lille Bjørn, som også er lillebror til Magnus og Laura.

Inge Hermod fejrer sin 65 års dåbsdag den 9. september. 
SEND en TANKE, BED en BØN
Ruth Bloch har gennem en længere
periode haft en del smerter
efter en hofteoperation.
Desværre kæmper hun stadig
med sygdom.
Kristendomsklassen kom GODT fra land 
Christian Bylund fortæller: 'Første gang i næsten et år mødtes vi i K-klassen i Herlev. Daniel, Andreas og Esben var med fra Tølløse. Første weekend gik med at lære hinanden og Kristuskransen at kende'.
Christian fortsætter: 'I K-klassen ta-ger vi også udgangspunkt i Kristus-kransen i de fleste andre samtaler. Vi snakkede blandt andet om Guds-perlen, den store gyldne perle (foroven). Hvem er Gud? Og hvilke billeder sætter mennesker på Gud? Hvordan kan billederne være med til at åbne vores forståelse af Gud, og hvordan kan de også begrænse?' Se mere om kransen ved at google den!
Bliv SPEJDER - ude i TØLLØSESKOVEN
Mød op lørdag den 11. september i Reservatet og deltag i spejderarbejdet
Der er plads i naturen og i fællesskabet til flere spejdere. Spejderne mødes i tre aldersgrupper kl. 9.30. Kontakt evt. Peter Kofoed på telefon 9137 7176. 
ONSDAGS-Caféen åbner den 15. september
Slægtsforskning om onsdagen?
Efterårets program ligger i kirken - og mere følger i næste nyhedsbrev. Denne gang skriver Terkel Ajbro: Vi undersøger i øjeblikket muligheden for at begynde et værksted om slægtsforskning i Onsdagscafeen, hvor man kan udveksle erfaringer og assistere hinanden. Ole Vestergaard og Lars Sørensen er interesserede, hvis der også er andre, der vil være med. Det undersøger vi. De skriver:
'Vores erfaringer rækker ikke til at undervise i slægtsforskning, men socialt samvær er altid hyggeligt! Meget af det, vi har, er andres arbejde, som vi har lånt / fået / købt, og som vi så prøver at sætte sammen til vores historie. Der, hvor der er huller, må man så kikke i kirkebøger, folketællinger m.m. Hvis der er flere, der er interesserede, så kontakt Terkel på terkel.ajbro@gmail.com - og så begynder vi med et 'slægtsforskningsværksted', hvor alle bliver dygtigere!'
PROGRAM for efterårets BEGIVENHED 
Inden længe ligger programmet foran os. Redaktøren har smugkikket og jeg kan oplyse, at det ser spændende ud. Her kommer et par citater: 'En fantastisk mulighed for at lære andre i menigheden bedre at kende.' Og i planlægnings-gruppen har de sat fokus på, at 'vores weekend skal favne alle menighedens medlemmer, venner og arbejdsgrene. Derfor har vi forsøgt at sammensætte et program, så der er noget for alle aldre, ligesom vi har valgt at give plads til både det muntre og det vægtige.' Mere følger bl.a. om Peter Altmann, der bliver en af gæsterne. Husk at sætte kryds i kalenderen den 20.-21. november 2021.
MUSIKANDAGT på TYSINGEHAVE - igen 
Efter en lang corona-pause er musikandagterne tilbage på Tysingehave.
Den næste finder sted tirsdag den 7. september kl. 14.30.
Kirsten Sørensen og Christian Bylund medvirker. Pårørende er velkomne.
Sæt kryds i kalenderen - og se mere på www.himmelskedage.dk
KALENDEREN - VELKOMMEN i KIRKE
SEPTEMBER
05.09. kl. 10.00: Høst- og familiegudstjeneste med nadver, Christian Bylund
07.09. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave
12.09. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
           kl. 11.30: Ordinært menighedsmøde

15.09. kl. 12.30-17.00: Onsdagscaféen er åben
           kl. 19.00: Samtale om medlemskab, Christian Bylund m.fl.
19.09. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
21.09. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave
22.09. kl. 12.30-17.00: OnsdagsCaféen er åben 
24.09. kl. 17.30: Familiefredag - yngre familier med børn
24.-25.: Kristendomsklassen mødes i Tølløse
26.09. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
29.09. kl. 12.30-17.00: OnsdagsCaféen er åben
30.09. kl. 13.00: Prædikenværksted, Christian Bylund
EFTERTANKEN
Aktuelt høstperspektiv - og en gammel tekst 
Gud, hold din hånd under os, velsign os, se os,
så din vej må blive kendt i verden, og du kan redde alle folk.
Folk skal takke dig, alle skal takke dig.
Alle skal glæde sig, synge højt af glæde.
Folk skal takke dig, alle skal takke dig: Landet er fuldt af korn!

Af Bibelens salme 67 - fra Bibelen 2020.
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 13. september 2021.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2021, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2021 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp