Copy
Glædelig jul til alle Nyhedsbrevets læsere
Juleaften - to gudstjenester i kirken
Julegudstjeneste og julehygge
Nytårsgudstjeneste og fødselsdag
Præstens jule- og nytårshilsen
Seniorgruppen 
Årets første nadvergudstjeneste
Stor julegave til spejderne

Menighedsweekend - lige om hjørnet
Kirken - uden varme! Og hvad så?
Nyt baptist.dk i postkassen?
Ekko fra Lucia-pigerne

Kalenderen
Eftertanken
JULEAFTEN - to gudstjenester i kirken
To juleaftensgudstjenester
Tredje gang er lykkens gang. Sådan må vi sige i år efter to år med aflyste julegudstjenester. Men i år vil vi mø-des juleaftensdag og høre ordene om, at 'Det skete i de dage…'. Julen er hjerternes fest, siges der, men den er også traditionernes fest. Vi vil derfor trække på både gamle jule-traditioner og prøve at skabe nye. Gudstjenesterne juleaftensdag er kl. 11 og kl. 15. Begge er tilrettelagt for både børn og voksne. Lad os fylde kirken med glæde og sang for julens budskab. Velkommen indenfor!
Julegudstjeneste og julehygge - 4. juledag
Her ses Simeon i Rembrandts be-rømte streg. Men hvem var Simeon? Det vil vi høre mere om den 28. dec. kl. 15.00 i KirkeCaféen, hvor vi sid-der omkring pyntede borde, synger julesalmer og hygger os. Hanne & Poul Erik Jensen, Karen & Leif Nielsen og Bodil & Bent Hylleberg har tilrettelagt eftermiddagen, der er for alle, der ønsker at være sammen med andre et par timer i juledagene. 
NYTÅRSDAG - kort nytårsgudstjeneste 
Det nye år begynder i kirken! Den 1. januar kl. 15.00 inviteres vi til nytårs-gudstjeneste. Her vil vi ønske hin-anden 'Godt nytår' og markere me-nighedens stiftelsesdag, der var den 1. januar 1861. Christian Bylund prædiker og indbyder os på denne måde: 'Kom til nytårsgudstjeneste og find for en stund fred for de nyt-årsforsætter, som vi alt for godt ved ikke bliver til noget!' - Velkommen!
PRÆSTENS JULE- og NYTÅRSHILSEN
Kære alle sammen!
Om en uges tid begynder julen. Må-ske tænker du, at vi allerede har julet i mange uger. Vi har både sunget og spist, så julen må snart være forbi? Tværtimod! Det er først nu, julen be-gynder! Der er så meget mere i ven-te, og det hele slutter ikke med sovs og gaveræs. Nej, julen varer – om ikke lige til påske – så i hvert fald ind i det nye år frem til Helligtrekonger.
Det tager tid at vænne sig til julen. Det tager tid at lade budskabet synke ind og lade julefreden sænke sig. Julen er aldrig noget, vi skal have overstået. Den er altid en ny begyndelse, nyt liv, nye muligheder og nyt håb. En smukkere afslut-ning på året findes ikke. Så lad mig citere en salme, vi skal synge i det nye år:
Så kom kun an, du nye år,
hvor jeg har tabt mit slag i går,
Han vinder sejr i morgen.
For alt det knuste, som var mit,
Han åbner nytår, kvit og frit
og giver fred for sorgen.
Jeg glæder mig til alt det spændende, vi skal lave i kirken i året, der kommer – menighedsweekend, gudstjenester og kaffestunder – og jeg håber, at vi ses! Indtil da ønsker jeg, at du tager dig tid i julen til at finde roen, freden og nær-været midt i festlighederne. Jeg håber, at du vil mærke juleglæden sprede sig i dit liv. Glædelig jul! De kærligste hilsner fra jeres præst - Christian Bylund.
SENIORGRUPPEN - med fokus på præsten 
Fra Jylland til Sjælland - kan det være interessant?
Denne prædikant, der meget tidligt øvede sig på én af sine første prædikener - uden menigheden var til stede! - besøger Seniorgruppen den første torsdag i det nye år. Her vil han fortælle om sin vej fra Hjørring over Århus til Tølløse, hvor han og familien nu bor. Vi kender ham som Christian Bylund, men hvor godt kender du ham egentlig? - Find ud af det, når Seniorgruppen mødes.
Årets første nadvergudstjeneste
Nadvergudstjeneste og indsættelse af nadvertjenere
Søndag den 8. januar fejrer vi nadvergudstjeneste, og vi indsætter traditionen tro nadvertjenere denne søndag. Ved årets nadvergudstjenester indsamler vi også kollekt - og denne søndag går vores gaver til Det danske Bibelselskab. Læs gerne om Bibelselskabets arbejde her: https://www.bibelselskabet.dk/
Efter gudstjeneste og kirkekaffe trækker det nye menighedsråd i arbejdstøjet og holder årets første møde. Hvis nogle har input eller andet til menigheds-rådet, så send gerne en henvendelse til Kirsten Nielsen
kn4340@gmail.com
Glæd jer: STOR julegave til spejderne
Spejderne har endnu engang modtaget en større donation. Denne gang har Friluftsrådet valgt at yde et tilskud på 160.000 kr. til yderligere udbygning og færdiggørelse af bålhytten i Reservatet. Peter Kofoed fortæller: 'Til bålhytten, som opførtes først i december, kan vi nu tilføje to sheltere, skabe, bænke, halvvægge og bålplads. Det betyder, at bålhytten bliver en komplet facilitet, som kan anvendes af spejdere og andre brugere til friluftsaktiviteter og over-natning i det fri. Og det stopper ikke her, for vi har yderligere drømme for området. Dels vil det være praktisk med toiletfaciliteter i et eller andet omfang, ligesom adgang til vand vil være rigtig godt. Og det kunne være dejligt med en forbedret adgangsvej til området. Det er alt sammen noget vi drømmer om – og arbejder på!' - Spejderne har nu modtaget i alt 274.000 kr. i tilskud, der kommer fra disse givere: 160.000 fra Friluftsrådet, 75.000 fra Holbæk Kommune, 30.000 fra Nordea Fonden og 9.000 fra Y’s Mens Klub i Mørkøv. - Hjertelig TILLYKKE! 
MENIGHEDSWEEKENDEN - tilmelding NU
Mødes vi på menighedsweekenden 13.-15. januar? Beslut det nu!
Vi holder menighedsweekend for at styrke sammenholdet på tværs af menigheden. Mange kommer til egne aktiviteter, men det har stor værdi at mødes bredt. Det er der, vi beriger hinanden, og det er her, kirke for alvor bliver et møde mellem alle aldre. Deltag derfor og bliv beriget af fællesskabet, og få tanker og ord med hjem. - Christian Bylund skriver denne gang således:
'Nu er der ikke længe til, at vi skal på menighedsweekend. Meget er allerede fortalt, og vi har allerede fået tilmeldinger, men der er plads til mange flere. Er du i tvivl, om du er tilmeldt, så skriv eller ring til mig. Der er plads til både unge og gamle, og hvis du helst vil sove hjemme, er det også en mulighed. Der er lagt ekstra foldere i kirken, hvor du kan læse mere om weekenden. Ud over de to foredrag, der blev præsenteret i de seneste to nyhedsbreve, skal der også være plads til fællesskab på weekenden. Vi skal synge højskolesange, vi skal på familieløb, og mon ikke vi får lidt sved på panden fredag aften? Hvem ved?'.
Menighedsweekenden afholdes igen i Birkedalslejren ca. 15 km fra Tølløse. Se programmet på menighedens hjemmeside eller saml det op i kirken. Tilmelding kan ske på mail christian@bylund.dk - eller på Christian Bylunds telf. 6071 6776.
KIRKEN - uden varme - og HVAD SÅ?
Hvad er et fyr værd uden flamme - og vand?
Man skulle tro, at ovenstående JULIUS var skrevet til os! Grunden vil fremgå af denne hilsen fra menighedsrådets formand. Kirsten Nielsen skriver: 'Igennem mange år har der været talt om, at dagene for kirkens fyr var ved at være talte. I denne uge blev den snak desværre til virkelighed. Fyret har lækket store mængder vand, og selvom skaden lige nu er udbedret, så skal vi finde en ny løsning nu for opvarmning af vores kirke. Menighedsrådet har haft møde med bl.a. Erik Sørensen fra ejendomsudvalget og andre, der har særlig forstand på de spørgsmål. Vi har bedt Morten Hylleberg, Peter Kofoed og Poul-Ander Andersen om at indhente tilbud på forskellige varmeløsninger. De har fået opgaven at undersøge, hvilke opvarmningsformer der er realistiske i kirken. Vi ved endnu ikke, hvilken løsning vi kommer til at pege på, ligesom vi i sagens natur heller ikke kan informere om prisen, men kirken er et stort hus, så billigt bliver det ikke. Vi ville gerne kunne fremlægge en plan til diskussion på et menighedsmøde, men vi er bekymrede for, at tiden løber fra os, så vi kommer til at sidde i en kold kirke. Når vi har fundet den løsning, som menighedsrådet kan pege på, vil medlemmer af menigheden modtage en orientering på e-mail. Hvis der er spørgsmål eller du ønsker at give din mening til kende, så send en mail til menighedsrådet, der gerne tager imod forslag til gode løsninger. 
Den positive fortælling er ...
En positiv fortælling om varmen er, at alle de tiltag, vi har sat i gang i årets løb, allerede bærer frugt. Som gasforbruget ser ud nu med 14 dage tilbage af året, har vi sparet 2200-2400 m3 gas i forhold til det for-ventede. Hvis nogle lige nu har mu-lighed for at give menigheden en ekstra økonomisk håndsrækning, er vi sikre på, at der bliver brug herfor.' 
Får du baptist.dk i din postkasse? 
Baptistkirken udgiver 5 gange om året et blad på 36 sider. Alle, der ønsker det, kan få det gratis i postkassen. Det kan også læses her:
https://baptist.dk/resource/2022-nr-5-frygt-ikke/
Denne gang handler det om de mange kriser, vi netop nu plages af. Her peger bladets forside på budskabet fra eng-lene julenat: 'Frygt ikke!'

 
EKKO fra LUCIA-PIGERNE 
En meget smuk - i flere betydninger af ordet - oplevelse i kirken 3. søndag i advent
KALENDEREN - VELKOMMEN I KIRKE
DECEMBER
24.12. kl. 11.00: Juleaftensgudstjeneste, Christian Bylund
           kl. 15.00: Juleaftensgudstjeneste, Christian Bylund
28.12. kl. 15.00: Julegudstjeneste og julehygge, Bent Hylleberg m.fl.


JANUAR
01.01. kl. 15.00: Nytårsgudstjeneste, Christian Bylund
05.01. kl. 14.00: Seniorgruppen
07.01. kl. 13.00: Menighedsrådsmøde
08.01. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Christian Bylund
10.01. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave, Kirsten Sørensen og Christian Bylund
13.01. kl. 19.00: Menighedsweekenden i Birkedalslejren begynder
14.01. kl.. 09.00: Menighedsweekendens dagsprogram begynder
15.01. kl. 10.15: Gudstjeneste i Birkedalslejren, Christian Bylund m.fl.
18.01. kl. 17.30: Fællesspisning
22.01. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
           kl. 15.00: Økumenisk gudstjeneste i Skt. Nikolai, Evangelisk Alliance

24.01. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave
29.01. kl. 10.00: Gudstjeneste, Jan Grønborg

Mandag kl. 18.30: Det lille Kor øver. - Tirsdag kl. 19.00: Gospelkoret Liberty øver.
EFTERTANKEN - i julen
Fra Bibelens sidste bog, Johannes' Åbenbaring kap. 21. vers 3-4
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
   
 Kontortid: Onsdag 9.00-17.00. Ofte i kirken, ring gerne på forhånd. 
Menighedsrå
dets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Menighedens økonomi: MobilePay 1 66 86. Bankkonto: Reg.nr. 0521, konto 260005
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline fredagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 9. januar 2023.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2022, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2022 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp