Copy
Gudstjeneste med barnevelsignelse
Løvfald og kirkeårets sidste gudstjeneste
Menighedsmøde på næste søndag 
Nyt om menighedsweekenden
To omgange mere i OnsdagsCaféen

Kristendomsklassens weekend 
Baby- og plejehjemssalmesang
Musikandagt på Tysingehave

Ekko fra familie-cafégudstjenesten
Kalenderen
Eftertanken
Gudstjeneste med barnevelsignelse
Søndag den 13. november kan vi glæde os over, at Anemone og Søren Skårhøj har ønsket barne-velsignelse af Lisbeth. Alle børn er en Guds gave, som vi takker for og ønsker det bedste. Netop derfor vel-signer vi børnene og beder om, at de bevarer Guds forspring i deres liv. Vi glæder os til at møde familien, der også består af Lisbeths søskende Kirsten og Ole. - Velkommen i kirke.
Løvfald og kirkeårets sidste gudstjeneste
Søndagen før første søndag i advent er altid 'kirkeårets sidste søndag' - og det navn har den haft siden 1992. I år bliver det søndag den 20. november. Evangeliet, som vi skal høre, kaldes for Jesus' fryderåb. Og hans hilsen til os lyder: 'Kom til mig, alle I, som slider jer trætte, og jeg vil give jer hvile!' - Det er en god hilsen at slutte kirkeåret af med. Christian Bylund prædiker. Velkommen i kirke!
Menighedsmøde søndag den 13. november
menighedsmødet efter gudstjenesten og kirkekaffen vil der foregå flere interessante ting. Vi vil blandt andet glæde os til medlemsoptagelse og til årets valg til tillidsposter i menigheden, herunder valg af medlemmer til menigheds-rådet. Økonomien med de stærkt stigende priser er også på programmet. Og menighedsrådet fremlægger budgettet for det kommende år til vedtagelse. Men vi rækker også ud for at hjælpe andre. Årets Julehjælp - det nye fælles-kirkelige hjælpearbejde - er også på programmet. Christian Bylund fortæller: 'Vi har allerede fået flere tilsagn om bidrag. Vi vil også samle ind på forskellig vis hos os, bl.a. ved kollekten i december og ved Libertys julekoncert. Har du en god ide til, hvordan vi kan hjælpe flere, så tøv ikke med at hive fat i mig!'. 
Mødets dagsorden er udsendt til menighedens medlemmer og medarbejdere. 
Endelig vil vi blive præsenteret for programmet for menighedsweekenden den 13.-15. januar 2023. Udvalget siger: 'Vi håber, at du har sat kryds i kalenderen, når vi samles til fællesskab på tværs af menigheden. Det blev en fest sidste gang i Birkedalslejren - og det bliver det nok igen for både børn og voksne!'
Velkommen i ONSDAGS-CAFÉEN
Onsdag er en travl dag i kirken
Om formiddagen er der babysalme-sang kl. 10.00. Derpå ser de faste tider i OnsdagsCaféen sådan ud: 
12.30-17.00: Kreativ Café
14.00-15.00: Undervisning eller lign.
15.00-15.30: Kaffepause for alle
15.30-17.00: Forskellige muligheder
17.30-18.30: Fællesspisning

Pluk i programmet - og deltag i lidt eller meget efter eget valg.
Programmet ser sådan ud på onsdag den 9. november 
14.00-15.00: 'Syng festligt med hjertet' - med kirkesanger Mette Andersen
Vi synger fra Den nye Højskolesangbog - og du kan foreslå din yndlingssang
Tag gerne Den nye Højskolesangbog med, hvis du har en sådan. 

15.30-17.00: 'Vi ser en god film' - fundet frem af Hanne Jensen og Per C.
De siger: 'Filmen hedder 'Resten af livet'. Den er optaget i Sønderjylland og delvis spillet af lokale skuespillere - en menneskelig, smuk og rørende film, der handler om at finde tilbage til livet efter sorgen. En film, man husker'.  
17.30-18.30: Sammenskudsgilde. Kom med eller uden en ret mad og spis med.
Måltidet er gratis. Vi slutter spisningen af med en aftensang for store og små.
Og sådan ser programmet ud onsdag den 16. november
14.00-15.00: En tragisk baptisthistorie fra 2. verdenskrig, Bent Hylleberg 
Vi følger en Waffen-SS-soldat, der deserterede under orlov, blev vagt for tys-kerne her i landet, hjalp jøder til Sverige for modstandsbevægelsen, flygtede selv over Øresund, blev fængslet af svenskerne, flygtede tilbage igen, hvor han blev pågrebet af tyskerne og sendt i Frøslevlejren - og dømt efter krigen ...
15.30-17.00: Prædikenværksted over Matthæus 11:25-30, Christian Bylund 
Vi vil diskutere og reflektere over bibelteksten og skabe et rum for tanker og ideer om evangeliets brug og aktualitet i dag. Det kræver ingen forberedelse at deltage i denne times samtale. Teksten, vi arbejder med, er kirkeårets sidste. 
17.30-18.30: Sammenskudsgilde. Kom med eller uden en ret mad og spis med.
Måltidet er gratis. Vi slutter spisningen af med en aftensang for store og små.
Kristendomsklassens næste weekend 
Kristendomsklassen mødes til undervisning igen i weekenden den 18.-19. november. Undervisningen skifter mellem 'klassen' og indføring i den kristne tro 'i marken'. Her ses de ca. 20 unge, da de 'studerede' skabelsesteologi kombineret med viden om skaberværkets bevarelse på et økologisk landbrug.  
Baby- og plejehjems-salmesang

'Igennem de seneste 10 uger har vi haft babysalmesang med stor succes', siger Christian Bylund. Han fortsætter: 'Vi har fået kontakt til 10-11 nye familier, og det har været berigende at være med til. Og flere af dem, der har hjulpet med boller og kaffe, har været pjattede med at se alle de søde babyer!'
Forløbet afsluttes onsdag den 16. november. Holdet mødes på Tysingehave og synger sammen med de ældre og giver alle en glædelig oplevelse. Til foråret vil holdet - gerne med nye deltagere - fortsætte, denne gang i Soderup kirke.
Den næste musikandagt på Tysingehave finder sted d. 15. november kl. 14.30

EKKO fra familie-cafégudstjenesten
Sidste søndags familie-cafégudstjeneste samlede mere end 50 små og store deltagere. Emnet var fællesskab, der kom til udtryk i salmer og sange, omkring morgenmaden og i en kreativ opgave. Her ses nogle af dem, der forsøgte at tegne emnet på et puslespil. Det blev skabt ved det ene bord og skulle samles igen ved nabobordet. Budskabet om fællesskabet blev således også oplevet!
KALENDEREN - VELKOMMEN I KIRKE
NOVEMBER
07.11. kl. 14.30: Baptistkvindernes Internationale Bededag, Nyrup Baptistkirke
09.11. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
13.11. kl. 10.00: Gudstjeneste med barnevelsignelse, Christian Bylund
           kl. 11.45: Menighedsmøde
15.11. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave
16.11. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
18.11. kl. 17.00: Kristendomsklassens weekend
19.11. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
20.11. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
23.11. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
25.11. kl. 17.00: Familiefredag
27.11. kl. 10.00: Gudstjeneste, Birk Christensen
29.11. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave


DECEMBER
01.12. kl. 14.00: Seniorgruppen, Jakob K. Mikkelsen: H.C. Andersens liv og breve
03.12. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
04.12. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Christian Bylund
07.12. kl. 18.00: Menighedsrådsmøde
11.12. kl. 10.00: Gudstjeneste med Luciaoptog, Christian Bylund m.fl.
13.12. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave
           kl. 19.30: Julekoncert med Liberty
17.12. kl. 09.30: Spejdernes juleafslutning i Reservatet
18.12. kl. 15.00: Tølløse synger julen ind, Liberty, Lille Kor m.fl.
24.12. kl. 11.00: Juleaftensgudstjeneste, Christian Bylund
           kl. 15.00: Juleaftensgudstjeneste, Christian Bylund
28.12. kl. 15.00: Julegudstjeneste og julehygge, Bent Hylleberg m.fl.


Hver mandag kl. 18.30: Det lille Kor øver. Hver tirsdag kl. 19.00: Liberty øver.
EFTERTANKEN
En af efterårets muligheder i OnsdagsCaféen er at arbejde i menighedens arkiv - og det er ikke uinteressant.
Senest fandt vi dette ark, der fortæller noget om at være menighed. Ingen husker, hvornår menigheden var så stor som anført! Måske har arket hørt hjemme i en anden menighed.
Men mon ikke der alligevel er noget at tænke over - i Tølløse?
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
   
 Kontortid: Onsdag 9.00-17.00. Ofte i kirken, ring gerne på forhånd. 
Menighedsrå
dets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 21. november 2022.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2022, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2022 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp