Copy
View this email in your browser

Hilsen fra menighedsrådet
Taknemlighed
'Åben kirke' - to gange i marts
Nu mødes spejderne igen 
Livtag med Matthæus
Menigheden ønsker tillykke
Send en tanke, bed en bøn
Hvad kan vi glæde os til - til påske?
OnsdagsCaféen, der blev væk 
Seniorgruppen - til efteråret
Genlyd af pandekager ...

Eftertanken

HILSEN fra MENIGHEDSRÅDET

I ugen, der gik, mødtes menighedsrådet online. Herfra lyder det: 'Vi er alle ud-fordret i denne tid, og det er bestemt ikke let, når vi ikke kan mødes. Be-klageligvis blev det ikke muligt med den minimale genåbning, der træder i kraft nu. Vi vil arbejde med sammenhængskraften i menigheden. Vi vil gerne have flere stemmer fra menigheden med i nyhedsbrevet. Vi laver nu en plan for at få flere forskellige input. Susanne Kofoed bliver den første, der skriver en hilsen'.

TAKNEMLIGHED
Susanne Kofoed har været med i menighedsrådet i nogle år. Inden da har hun bl.a. sammen med Peter haft ansvaret for vort spejderarbejde. Her følger hendes hilsen til os:
De to vers nedenfor fra Johannes Johansens aftensalme viser spæn-dingsfeltet mellem taknemlighed og det at være en del af fællesskabet med andre mennesker.
Lykkeforskning peger på, at taknemlighed giver os glæde og mening i livet. Helt lavpraktisk kan man dyrke dette ved fx at afslutte dagen med at notere tre ting, man er taknemlig for. I den kristne kirke praktiserer vi takkebønner. Vi takker for livet, og vi takker for fællesskabet med hinanden.
Jeg blev mindet om, hvor meget det betyder for mig, og hvor meget mit liv er præget af dette, da jeg læste den slægtsbog, som min mor og hendes familie har skrevet. Hvert familiemedlem giver bidrag til bogen ved at fortælle om oplevelser fra deres liv, og ved at gøre status over familierelationerne. Alle giver udtryk for taknemlighed for liv og fællesskab, og bogen sluttes med ’Tak til hinanden for et rigt og godt liv sammen’.
Tak, at jeg må være en del af menighedens fællesskab! Jeg ønsker for os, at vi hver dag må kunne sige tak for et rigt og godt liv sammen med hinanden og vores nærmeste. Jeg tror, at vi måske særligt i krisetider har brug for at minde hinanden om, at der er meget at være taknemlige for. Så det er hermed gjort.
ÅBEN KIRKE - to gange i marts måned 

Søndagene 7. og 21. marts

Vi fortsætter med at mødes til 'åben kirke'. Kirken vil være åben fra kl. 10.00 for personlig bøn, til samtale med præsten, til at tænde et lys eller til stilhed. Man kan komme og gå, som det passer. Kl. 11.00 er der en kort andagt. Kl. 11.55 afsluttes med bøn. Der er plads til 20 på samme tid. Velkommen til at være med.

SPEJDERNE kan mødes igen - udendørs
RESERVATET venter
Peter Kofoed og de øvrige spejder-ledere melder nu, at alle familie- og tropspejdere mødes i skoven igen - allerede på lørdag, den 6. marts kl. 9.30-11.30. Velkommen igen til alle!
Tag LIVTAG med Matthæus på Podcast 
På onsdag, fortæller Christian By-lund, får jeg igen besøg af Louise Heldgaard Bylund. Vi vil tale om fristelsen i ørkenen og om den mystiske figur, som Satan er. En frister og måske en hjælper, som del af Guds plan? Onsdag den 10. marts får jeg besøg af Thomas Willer, præst i Vineyard. Vi tager livtag med Jesus, der vender op og ned på en flok fiskeres tilværelse.

Du kan lytte til LIVTAG - når det passer dig - på én af disse tre måder:
Via menighedens hjemmeside www.baptistmenighed.dk
På https://anchor.fm/livtag - og på https://open.spotify.com/show/6g0eAoe7xLzsUWSy4izCCh

Menigheden ønsker TILLYKKE 
Hanne Lunding fejrer 60 års dåbsdag den 5. marts.
Ole Algot Nielsen fejrer 60 års dåbsdag den 12. marts
Knud Westergaard Sørensen fejrer 60 års dåbsdag den 12. marts
Hanne Glæmose Engberg fylder 60 år den 15. marts
SEND en TANKE, BED en BØN
Vi har alle nogle, som vi be'r for. Og andre be'r for os. Det er velsignelsen ved at være menighed.
Jette Nørgaard kæmper med stærke rygsmerter, og Inge Bundgaard har haft helvedesild, men har det bedre.
HVAD kan vi glæde os til - TIL PÅSKE? 
Snart er det påske. Som restriktio-nerne ser ud nu, bliver det ikke en påske, som vi kunne ønske. Men påsken skal fejres! Derfor under-søger vi forskellige tiltag. Palme-søndag planlægger vi to forskellige pilgrimsvandringer, Langfredag en stille andagt samt muligheden for to små gudstjenester Påskedag. Mere senere. Måske bliver vi overraskede, så påsken alligevel kan fejres ... !
OnsdagsCaféen, som vi blev snydt for ... 
Terkel Ajbro sender denne hilsen fra Caféen: 'Sæsonen har været præget af Corona, så alt har måttet aflyses. Jeg ved, der er mange, der ser frem til det sociale samvær. Vi kan love, at det meste af programmet bliver gennemført i efteråret, når det forhåbentlig igen bliver sikkert at synge og spise sammen. Bogudlånet bestyres nu af Henning Skri-ver, der sørger for interessante bøger på hylderne.
Seniorgruppen - venter til EFTERÅRET


Udvalget spiller ud 
Seniorgruppen har desværre også været nødt til at aflyse forårets program. Men vi kan allerede nu glæde os over, at foredragsholderne gerne møder op i næste sæson. Det betyder også, at årets udflugt heller ikke gennemføres sidst i maj i år. 
GENLYD af PANDEKAGER - med TAK 
Til pandekagerne hørte der også en snak om at prioritere en række værdier. De fleste familier prioriterede blandt 'top 5' følgende: Familie, venner, kærlighed, glæde og ferie. Et enkelt sted skærmtid og fredagsslik ... man er vel barn ... !
EFTERTANKEN 


Herre, lad os bestræbe os på
at hjælpe dem, der lider mest.
Det er begyndelsen til al fred.
Der holder døden op.
For har vi kærlighed nok
til at lægge vor hånd
i hånden på de mest ulykkelige,
så vil vi i vor anden hånd
finde Din livgivende hånd,
for Du er kærlighed.
Amen.


Abbé Pierre 
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 15. marts 2021.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2020, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2021 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp