Copy
Godt nytår til alle Nyhedsbrevets læsere
Velkommen på menighedsweekend
Menighedsrådet i arbejde
OnsdagsCafé og fællesspisning 

To gudstjenester søndag den 22. januar
Musikandagt på Tysingehave 
Årsberetningen og Håndbogen 2023
Menigheden ønsker tillykke
Spejderne mødes igen i det nye år
Status på julehjælpen 2022
Status på julesalget i Caféen 
Christian Bylund på præstekonvent

Kalenderen
Eftertanken
VELKOMMEN på MENIGHEDSWEEKEND
I den kommende weekend sker der noget spændende! 
Fra fredag til søndag samles børn, unge og ældre i Birkedalslejren v. Undløse. Menighedsweekenden er for alle, der har tilknytning til menighedens for-grenede arbejde og som ønsker at være med. I skrivende stund er der endnu plads til flere. Hvis du vil med, så ring eller skriv til Christian Bylund på 6071 6776 - senest tirsdag. Selv om der er plads til at overnatte, er det selvfølgelig muligt at køre frem og tilbage. At være en del af fællesskabet er det vigtigste! I de seneste nyhedsbreve har vi fortalt om programmet, der også kan hentes i kirken. Her følger det uden detaljer i overskrifter og med de tidspunker, der er vigtige for at være med.
FREDAG AFTEN
Ankomst fra kl. 19.00. Fredag aften står i hyggens tegn med mulighed for indkvartering. Husk personligt udstyr, inkl. sengetøj. Der vil være forskellige brætspil og andet, vi fin-der på, inden vi slutter med aften-sang og -bøn. - På billedet ses nogle af de yngste deltagere på menig-heds-weekenden i november 2021. Kom og se, hvor store, de er blevet!
LØRDAG
10.00: Morgenandagt
10.30: Foredrag om at forstå børn og
           unges digitale hverdag
13.00: Fælles højskolesang
13.15: Foredrag v. Ole Lundegaard:
           Sex i Guds rige
15.15: Familieløb
20.00: Fællesskabsaften
           Aftenhygge og aftensang
Godnat og tak for en god dag!
SØNDAG 
10.15: Gudstjeneste for alle aldre
Bemærk: Der er ikke gudstjeneste i kirken denne søndag. Alle mødes på Overdrevsvej 10, Undløse. 
Vi håber, at mange har lyst til at fejre gudstjeneste, også selvom I ikke kan være med på hele weekenden. Hvis der er ønske om kørsel fra Tølløse, så giv Christian Bylund et praj i god tid i løbet af ugen. Velkommen!
Prisen for deltagelse på menighedsweekenden ser sådan ud: For voksne kr. 300,-. For børn kr. 200,-. Maksimalt betaler en familie kr. 1.000,-. Betaling på MobilePay 1 66 86. Skriv 'Menighedsweekend' og dit navn i kommentarfeltet.
Menighedsrådet har begyndt årets arbejde 
Menighedsrådet havde sit første møde efter gudstjenesten i går. Det lykkedes at fange dem og menighedens kasserer i en pause. Bagest fra venstre ses Morten Hylleberg, Kirsten Nielsen (formand), Susanne Kofoed og Christian Bylund. Forrest fra venstre ses Kirsten Andersen (kasserer), Inge Bundgaard, Ninna Krabbe og Coco Offenberg. Vi ønsker dem både arbejdsglæde og evnen til at tænke på såvel nutid som fremtid for fællesskabet i og omkring kirken. 
Fællesspisning og OnsdagsCafé - 18. januar
Årets første OnsdagsCafé
Onsdag den 18. januar er alle igen velkommen i Caféen. Kl. 12.30 åbner de kreative værksteder med papir-klip, tegning og strikning.
Kl. 14.00 synger vi fællessange med Kirsten Sørensen og Mette Ander-sen. Og kom og ønsk din egen!
Efter kaffepausen fortsætter de krea-tive værksteder og Per Christiansen slutter sig til med sit IT-værksted.
Menigheden inviterer Tølløse til fællesspisning - denne spisning bliver den tredje i rækken. Det blev til meget lange spiseborde før jul. Lad os gentage og udvide fællesskabet denne onsdag aften kl. 17.30. Efter spisningen slutter vi med en godnathistorie og aftensang inden kl. 19.00, så børnefamilier og andre travle deltagere kan nå hjem i tide. Det er gratis at spise med. - Velkommen!
To forskellige gudstjenester - 22. januar
Den sædvanlige ...
Menighedsrådet har besluttet, at vi igen holder gudstjeneste i kirken, så længe temperaturerne er så høje. Kommer vi ind i kirken fra nord, pas-serer vi skiftende dekorationer, der hænger til venstre. Læg mærke til dem og send 'blomster-pigen' en tak. Christian Bylund prædiker denne søndag. Han følger Bibelselskabets læseplan, der ligger i kirkens café.
Den særlige ... 
Samme søndag kl. 19.00 mødes fri- og folkekirker til gudstjeneste i Sct. Nikolai kirke i Holbæk. Gudstjene-sten er tilrettelagt af sognepræst Gunder Gundersen og Christian By-lund. I ugen forud for søndagen bli-ver der fælleskirkelig gudstjeneste tirsdag kl. 19.00 i Katolsk Kirke i Holbæk og onsdag i Baptistkirken i Holbæk. Ugens emne er GLÆDE. 
Se, hvad Evangelisk Alliance er bag dette link: Evangelisk Alliances bedeuge. Alle møder både her i landet og i store dele af verden følger materialet som Evangelisk Alliance har udarbejdet. Til alle møder bliver der anledning til fri bøn og der indsamles en gave til forfulgte kristne i Myanmar. - Velkommen til bøn.
Musikandagt på Tysingehave 
Årets første musikandagt på plejehjemmet finder sted tirsdag den 10. januar
kl. 14.30. Kirsten Sørensen og Christian Bylund medvirker. 
ÅRSBERETNING 2022 og HÅNDBOG 2023
Christian Bylund skriver: ’Arbejdet med Håndbogen er sat i gang. Hvis du vil bidrage, så send en beretning eller nogle gode billeder fra menighedslivet i 2022 til mig på Christian@bylund.dk i løbet af januar. Samtidigt vil jeg opfordre til, at alle tjekker oplysningerne i Hånd-bogen 2022, så vi kan rette fejl og ajourføre adresser, telefonnumre og mails, inden den nye kommer. Tak!'.
MENIGHEDEN ønsker TILLYKKE 
Johanne og Thomas Kofoed Lundegaard fik i ugens løb en dejlig dreng, der hedder Hubert.
Johanne er født og opvokset i Tølløse, hvor Thomas også boede tre år som barn. I dag tilhører familien Købnerkirken, København.
Spejderne mødes igen i det nye år
Reservatet indbyder til nye oplevelser - og nye tiltag med byggeri. Familiespejderne mødes hver anden lørdag i skoven. Troppen mødes foreløbigt i Ungdoms-gården om torsdagen.
Følg spejderne her via deres FaceBookside: Tølløsespejderne | Facebook 
STATUS på JULEHJÆLPEN for 2022
Sent på året 2022 etablerede flere folke- og frikirker Holbæk fælles-kirkelige Hjælpearbejde. Og det lyk-kedes at indsamle de første penge til Julehjælpen 2022. Samlet set blev der indsamlet 90.000,- kr.
Vi er meget glade for, at det fælles-kirkelige projekt fik så stor op-bakning. Vi har delt julehjælp ud til 67 ansøgere, hvilket vi selv anser som en succes. Vi håber at kunne nå endnu længere ud ind under julen 2023, og at vi bliver ved med at støtte med det, vi kan fra vores kirke. - Mere herom senere på året!
STATUS på salget i PAPIRCAFÉEN 
Papircaféen vil gerne sige tusind tak til alle, der støtter arbejdet ved at købe kort og engle med mere, der er lavet af genbrugspapir. Takket være et stort antal købere har vi sendt 1.800,- kr. til hjælp til Børn i Rwanda og Burundi. Beløbet er kommet ind i sidste halvdel af 2022.
Karen Christiansen skriver: ’Vi hygger os med at arbejde med genbrugspapiret onsdag eftermiddag i kirkens lyse del. Alle er velkomne til at se, hvad vi laver; til at sidde og snakke; til at lære at lave sine helt egne kort – og til at købe de meget forskellige kort. Alle pengene for salget går til børnearbejdet.
Husk også, at du kan bestille kort til en særlig anledning. Mange giver penge i gave, og vi hører, at det vækker glæde – også hos børn og børnebørn – at få dem i et specielt, personligt kort! Du kan altid spørge mig om et kort. Priserne er ikke steget! Et almindeligt kort (A6) koster 15,- kr. Og et stort kort (A5) koster kun 25,- kr. Velkommen onsdag fra kl. 12.30. Vi er der igen fra den 18. januar.
Med kærlig nytårshilsen fra Papircaféen!’
CHRISTIAN BYLUND på PRÆSTEKONVENT
1.-3. februar mødes danske baptist-præster til præstekonvent på Hotel Højbysø i Odsherred. Christian By-lund deltager og glæder sig til at dyrke det kollegiale og til at blive lidt klogere! Præsterne får besøg af to gæstetalere. Roland Spjuth, doktor i teologi fra Lunds Universitet, vil give et indblik i sin nyeste bog ’Om Gud och allt annat’ - en dogmatik skrevet ud fra et baptistisk perspektiv. 
Den anden gæstetaler er psykolog Krista Korsholm Bojesen, der har speciale i skam. Hun vil dele af sin viden om emnet og udfordre præsterne til at møde mennesker i en skamfri relation. Vi ønsker præsterne gode udfordrende dage. 
KALENDEREN - VELKOMMEN I KIRKE
JANUAR
10.01. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave, Kirsten Sørensen og Christian Bylund
13.01. kl. 19.00: Menighedsweekenden i Birkedalslejren begynder
14.01. kl. 10.00: Menighedsweekendens dagsprogram begynder
15.01. kl. 10.15: Gudstjeneste i Birkedalslejren, Christian Bylund m.fl.
18.01. kl. 17.30: OnsdagsCafé og fællesspisning
22.01. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
           kl. 15.00: Økumenisk gudstjeneste i Skt. Nikolai, Evangelisk Alliance

24.01. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave
25.01. kl. 14.00: OnsdagsCafé og fællesspisning
29.01. kl. 10.00: Gudstjeneste, Jan Grønborg


FEBRUAR
02.02. kl. 14.00: Seniorgruppen, Rasmus Birkerod
05.02. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Christian Bylund
07.02. kl. 14:30: Musikandagt på Tysingehave
08.02. kl. 14.00: OnsdagsCafé og fællesspisning
12.02. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
19.02. kl. 10.00: Fastelavns- og familiegudstjeneste, Christian Bylund
21.02. kl. 14:30: Musikandagt på Tysingehave
22.02. kl. 14.00: OnsdagsCafé og fællesspisning
22.02. kl. 19.00: Askeonsdag; gudstjeneste, Christian Bylund
26.02. kl. 10:00: Gudstjeneste, Hanne Frederiksen og Susanne Hansson


Mandag kl. 18.30: Det lille Kor øver. - Tirsdag kl. 19.00: Gospelkoret Liberty øver.
EFTERTANKEN - foran et nyt år ...
Fra Bibelen 2020: Salmernes Bog kap. 94 vers 18-19.
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
   
 Kontortid: Onsdag 9.00-17.00. Ofte i kirken, ring gerne på forhånd. 
Menighedsrå
dets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Menighedens økonomi: MobilePay 1 66 86. Bankkonto: Reg.nr. 0521, konto 260005
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i lige uger med deadline fredagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 23. januar 2023.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2022, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2023 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp