Copy
Gospelaften med Liberty 
Arbejdstimer omkring kirken

Gudstjenester i efterårsferien
OnsdagsCaféen
Send en tanke, bed en bøn
Menigheden ønsker tillykke

Spejderne arbejder i skoven
Ungdomsgården 

Husk tilmelding til begivenheden
Menighedens MobilePay
Baptistkirken inviterer
Kalenderen 
Eftertanken
GOSPELAFTEN - med LIBERTY 
Nu kan vi glæde os til gospelmusik og -sang igen! Liberty inviterer til gospel-gudstjenestetirsdag den 12. oktober kl. 19.00. Korets dirigent Trine Skårhøj skriver: 'Siden slutningen af august har vi igen sunget sammen i Liberty hver tirsdag. Det er helt fantastisk at få lov at synge sammen efter en lang og ufrivillig pause. Vi øver på livet løs og vil gerne dele noget af vores sangglæde. På tirsdag byder vi indenfor til Gud, Gospel og Gulerodskage. En gudstjeneste fyldt med gospel efterfulgt af kaffe, lækker gulerodskage og hyggeligt samvær. Alle er velkommen!' På billedet til højre ses Libertys dygtige duo - pianisten Heidi Ingemann-Nielsen til venstre og korets dirigent Trine Skårhøj til højre
Et par ARBEJDSTIMER omkring KIRKEN
Mød op på tirsdag kl. 10.00!
Der bli'r arbejdstimer på tirsdag d. 12. okt. kl 10.00 ved kirken. Vi skal have renset ved hække og gjort klar til vintersæsonen omkring kirken. Der bli'r også tid til formiddagskaffe.
GUDSTJENESTER i EFTERÅRSFERIEN
Mens Christian Bylund holder efterårsferie i uge 42 og er i det jyske hele ugen, inviterer vi et par andre prædikanter. Christian Bylund skriver:
'Søndagenes gudstjenester vil være i trygge og kendte hænder. Søndag den 17. oktober prædiker Hanne Frederiksen, Leif Nielsen leder gudstjenesten og Anker Axelsen sidder ved orglet.
Søndagen efter, den 24. oktober får vi besøg af Rune Funch, der er præst i Lyngby, Rune er en del af vores kristendomsklasse team, så denne søndag kan I få indblik i, hvad han bidrager med også der. Der venter os ganske givet også en gudstjeneste med flere musikalske indslag'.  
Christian Bylund skriver også, selv om han holder efterårsferie: 'Jeg vil kunne træffes på telefonen, hvis der bliver akut brug for min hjælp'. 
ONSDAGsCAFÉ - onsdage kl. 12.30-18.00 
Gode bøger til efterårsferien
Efterårsferien nærmer sig. På ons-dag den 13. oktober bliver vi præ-senteret for en god idéer, når det gælder om at læse en bog i ferien. Det er Inger Ajbro og Leif Nielsen, der har valgt dem. De gør os nys-gerrige uden at røbe for meget af slutningen. I Caféen står der bl.a. på bogstativet en række bøger, som du kan låne. Hvis du sætter en god bog til andre, bedes du huske at tage den hjem igen efter en periode. - Tak! 
Når Caféen er åben, foregår der meget forskelligt, men tiderne ligger fast: 
Kl. 12.30: Den kreative Café med papirklip og tegneværksted
                 ved Karen Christiansen og Hanne Frederiksen m.fl. 
Kl. 14.00: Onsdagens første emne: En god bog til efterårsferien 
Kl. 15.00: Alles pause med kaffe og munterhed omkring bordene
Kl. 15.30: Onsdagens andet emne: Slægtsforskning
Kl. 17.30: Fællesspisning - sammenskudsgilde - og aftensang

OnsdagsCaféen holder lukket i efterårsferien - onsdag den 20. oktober. 
SEND en TANKE - BED en BØN
Betty Gjerrild er kommet hjem fra hospitalet. Evt. besøg efter aftale.
Inger Skriver gennemgår en under-livsoperation i den kommende uge.  
MENIGHEDEN ønsker TILLYKKE 

Mariann Hørmark fylder 75 år
den 12. okt.

Anton Hylleberg fylder 10 år
den 18. okt. 

Inge Krabbe-Sørensen fylder 80 år
den 19. okt.
Ruth Block fylder 85 år den 22. okt. 

FAMILIE-SPEJDERNE er godt i gang ...
Familiespejderne har haft arbejdsdag i Reservatet, hvor voksne og børn fæl-lede træer - på hver sin måde! Flere ting skulle sættes i stand, og fundamentet til et nyt brændeskur blev støbt. Træet til skuret bliver leveret af skovens egne grantræer, og store såvel som små hjalp med til at slæbe de større stammer. Familiespejderne mødes igen derude lørdag den 6. november.
Gruppen mødes i Reservatet lørdag den 23. oktober - og igen den 6. november.
Spejderne besøger børnehaven Midgård torsdag den 14. oktober. Strukturen for spejderarbejdet er blevet ændret. 
Det betyder, at familiespejderne er blevet få. Vi vil derfor præsentere spejderarbejdet for endnu flere. Derfor besøger en flok af Tølløsespejderne Midgård med bålpandekager og spejderaktiviteter. Vi håber, at det tænder en spejderflamme i nogle af de små tølløsegensere.
Jubilæumsfesten den 2. oktober opfyldte begge sine formål. Det blev en markering af Ungdomsgårdens runde fødselsdag ved en festmiddag med en flot bordtale af Kurt Gjerrild om menighedens børne- og ungdomsarbejde.
Det andet resultat blev
et stort overskud til UG's nye varmepumper. Aftenens overskud blev på 17.585-, kr. - et flot resultat, der kun blev muligt ved planlagte indkøb, mange frivillige hænder, der også havde været dybt i private frysere. Det betyder, at overskuddet kan financiere ca. 85% af den ene varmepumpe!
Nedenfor ses det flittige tjenerhold, der stod i køkkenet (de to 'blå') og tjente ved bordene (de fire 'hvide'). Disse er fra venstre Erik Sørensen, Leif Kildeby, Frank Christensen, Claus Engberg, Niels Dyrlund og Mogens Dalsgaard. Foruden disse ses også UG's bestyrerpar: Ninna og Poul Anker Andersen. 
Sidste NYT om efterårets BEGIVENHED
Christian Bylund fortæller: 'Vi har nu ramt knap 40 deltagere, men der er stadig plads til mange flere. Enkelte har spurgt, om det er okay at deltage enten lørdag eller søndag. Det er helt i orden! Vi håber, en stor del af menigheden vil være sammen denne weekend. At mødes på tværs af arbejdsgrenene i kirken er noget, vi har brug for både for sammenhængskraftens skyld og for at skabe en retning for arbejdet i vores dejlige menighed. Hvordan vil vi i Tølløse i 2021 og i tiden frem gå i Jesus' fodspor sammen?' Se programmet og tilmeld dig nu.
Mange bruger MobilePay
Og det er både ment og godt. Men fordi alle arbejdsgrene bruger me-nighedens nummer 1 66 86, er det vigtigt, at vi husker at anføre, hvilket formål vi betaler til. Tak for hjælpen!
BAPTISTKIRKEN inviterer os to gange ...
Alle menigheder i hele landet kan nu mødes igen. Det inviteres vi til på to måder: Til Lands-konference 2 mødes alle menighedernes delege-rede lørdag den 30. okt. i Brædstrup. Og de sjællandske menigheder mødes i Korskirken i Herlev fredag den 5. nov. kl. 17.00 under temaet: 'En kirke på vej med Kristus'. - Mere nyt senere.
KALENDEREN - VELKOMMEN i KIRKE
OKTOBER
12.10. kl. 19:00: ’Gud, gospel og gulerodskage’, Liberty og Christian Bylund
13.10. kl. 12.30-18.30: OnsdagsCaféen er åben
17.10. kl. 10:00: Gudstjeneste, Hanne Frederiksen
23.10. kl. 09.30: Spejdergruppen mødes i Reservatet
24.10. kl. 10:00: Gudstjeneste, Rune Funch
26.10. kl. 13:00: Prædikenværksted, Christian Bylund
27.10. kl. 12.30-18.30: OnsdagsCaféen er åben  
31.10. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund


NOVEMBER
02.11. kl. 14:30: Musikandagt på Tysingehave
03.11. kl. 12.30-17.00: OnsdagsCaféen er åben
04.11. kl. 14:00: Seniorgruppen, 'Sorg og krise' v. Conny Hjelm
06.11. kl. 09.30: Alle spejdere mødes i Reservatet

07.11. kl. 16:30: Allehelgensgudstjeneste. Nadver. Christian Bylund
           kl. 17:45: Fællesspisning

11.11. kl. 19:00: Aftengudstjeneste.Christian Bylund m.fl. 
14.11. kl. 10:00: Gudstjeneste. Christian Bylund. Lille kor
           kl. 11:45: Ordinært menighedsmøde

16.11. kl. 14:30: Musikandagt på Tysingehave 
20.11. kl. 10.00: Menighedsweekenden i Birkedalslejren begynder
21.11. kl. 09:30: Morgenkaffe og gudstjeneste i Birkedalslejren

27.11. kl. 09.30: Familiespejderne mødes i Reservatet
28.11. kl. 10:00: Gudstjeneste. Christian Bylund og K-klassen
30.11. kl. 14:30: Musikandagt på Tysingehave
EFTERTANKEN
Der var en gang - Guds ord gennem slægternes gang
I Kegnæs kirke på Als hænger der to timeglas på prædikestolen til højre for prædikanten. De to glas tæller henholdsvis hele og halve timer ...
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 25. oktober 2021.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2021, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2021 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp