Copy
De næste to gudstjenester 
Konklusion på den afbrudte samtale 
Udstilling i KirkeCaféen
OnsdagsCaféen åbner igen
Gå med til spejdernes Reservat 

Fredagsfamilien
Ungdomsgården

Program for efterårets begivenhed
Klassisk efterår Tølløse - hos os

Musikandagt på Tysingehave
KvindeNetværket samles i Nyrup
Kalenderen 
Eftertanken
De næste to GUDSTJENESTER 
Ved gudstjenesterne de næste to søndage kl. 10.00 medvirker Chris-tian Bylund. Efter sædvane prædiker han over søndagens evangelium. Disse to søndage findes det hos evangelisten Lukas. Første søndag i kapitel 7 (v.11-17) om enkens søn fra Nain - den unge mand, som Jesus rejste fra døden. Anden søndag fra kapitel 14 (v.1-11), hvor Jesus hel-breder en mand og derpå taler om bordskik! - Velkommen i kirke!
Samtalen afsluttes over to-tre omgange
Nu lægger menighedsrådet op til, at vi sammen trækker en konklusion på den afbrudte samtale om dåb og medlemskab. På menighedsmødet i går opsummerede Christian Bylund samtalen, der begyndte for længe siden - før 'corona'. Onsdag den 15. september fortsætter samtalen, hvor vi dykker ned i Bibelens tekster og ser på, hvad vi kan lære der fra. Samtalen vil finde sted både i Onsdagscaféen kl. 14.00 og om aftenen kl. 19.00 for dem, der ikke har tid og muligheder i dagtimerne. Ingen bør snydes for at være med ...
'Søndag den 10. oktober håber vi, at mange vil sætte kryds i kalenderen', lød det på menighedsmødet: 'Den dag vil vi efter gudstjenesten vaske tavlen ren og sammen sætte ord på, hvordan vi forstår menighed, dåb og medlemskab her hos os. Vi begynder efter kirkekaffen og bruger en time eller to sammen', sagde Kirsten Nielsen. - Kom og vær med til at afslutte et godt samtaleforløb. 
MANGE MULIGHEDER i ONSDAGsCAFEEN 
Det første, der fanger blikket, når OnsdagsCafeen åbner på onsdag den 15. september, er udstillingen med 12 farverige motiver, der er tegnet af Hanne Frederiksen. Hun siger om dem: 'Mit overordnede tema, når jeg tegner, er altid glæde og skønhed. Jeg prøver at formidle noget, jeg selv synes er smukt. Billeder fra naturen og billeder af himlens farver'. Nyhedsbrevet viser ét af dem. Hanne fortæller, at billederne kan købes: 'Jeg tager 600 kr. pr. billede, hvis nogen vil købe. En del af beløbet sender jeg til kirken. Resten tager jeg for at dække mine udgifter til materialer, der er af den bedste slags'. - Kom og se! 
ONSDAGsCAFÉ hver onsdag kl. 12.30-18.00 

Når Caféen er åben, foregår der meget forskelligt, men tiderne ligger fast: 
Kl. 12.30: Den kreative Café med paprklip og tegneværksted
                 ved Karen Christiansen og Hanne Frederiksen m.fl. 
Kl. 14.00: Onsdagens første emne 
Kl. 15.00: Alles pause med kaffe og munterhed omkring bordene
Kl. 15.30: Onsdagens andet emne - eller frihed til fællesskab
Kl. 17.30: Fællesspisning - sammenskudsgilde - og aftensang  

Den 15. september kl. 14.00
Christian Bylund dykker ned
i Ny Testamente
i bibelværkstedet
for at undersøge sammen med os,
hvad de gamle skrev om
dåb og medlemskab.
Den 15. september kl. 15.30
Internetcafé v. Per Christiansen
Værksted om slægtsforskning
v. Ole Vestergård og Lars Sørensen
StrikkeCafe
v. Bodil Melkær og Inger Skriver
De grønne mænd v. Henning Skriver
Den 22. september kl. 14.00
Om næstekærlighed og politik
Christian Bylund tager udgangs-punkt i følgende spørgsmål: 
Kan vi skille politiske holdninger fra vores tro? Og kan man kvalificeret gætte på, hvem politikerne mener, næsten er, alene ud fra et politisk ståsted?
Den 22. spetember kl. 15.30
Kreative aktiviteter - som aftalt forrige onsdag 
De grønne mænd nyder igen
det gode efterårsvejr
rundt omkring kirken
sat i sving af Henning Skriver
Besøg RESERVATET, hvor spejderne mødes

Vandretur til Tølløsespejdernes Reservat i Nederskoven

Søndag den 19. september kl. 14.00 arrangerer Terkel Ajbro og Peter Kofoed en gåtur til Spejdernes Reservat. Alle, der ønsker at gå med, mødes ved parkeringspladsen ved Skovbørnehaven på Dyrehavevej, Gl. Tølløse. Herfra går vi ad skovveje og stier til Spejdernes Reservat, hvor Peter Kofoed fortæller om stedet. Derefter vandrer vi retur ad nye stier og veje tilbage til parkeringspladsen. Gåturen er på ca. 4 km. Den arrangeres i samarbejde med Stigruppen fra Fællesskab Tølløse. 

Spejderne mødes i Reservatet igen lørdag d. 25. september kl. 9.30-11.30.

FREDAGS-træf - for unge familer med børn
Fredag den 25. sept. mødes vi 17.30 i kirken. Vi begynder med fællesspisning efterfulgt af en aktivitet for både børn og voksne. Der er plads til både leg og samvær. Vi slutter med sang og andagt. Alle er velkomne. Kontakt Christian Bylund på 60716776, så føjer han dig til Fredagsfamiliens
Facebook-gruppe
OPMÆRKSOMHED på UNGDOMSGÅRDEN
Ninna og Poul Anker Andersen, der arbejder med Ungdomsgården, skriver: 'Der har været god gang i udlejning af Ungdomsgården henover sommeren, men i efteråret og fremover er der en del ledige weekender. Så du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du påtænker at holde fest!'
De oplyser også, at der stadig er plads til nogle stykker til 50-års festen for Ungdomsgårdens beståen den 2.oktober! - Henvendelse på telefon 
2016 4823.
PROGRAM for efterårets BEGIVENHED
I programmet for årets menighedsweekend den 20.-21. november skriver gruppen, der planlægger weekenden, at de har sat fokus på, at 'vores weekend skal favne alle menighedens medlemmer, venner og arbejdsgrene'.    Programmet er for alle aldre, og det ligger nu i kirken. Husk at tage det dér - eller rekvirér det via mail hos christian@bylund.dk Birkedalshytten ved Undløse kan rumme op mod 100 deltagere i familieværelser og på anden måde efter ønske. Lad os sprænge rammerne! Tilmeldingsfristen er d. 1. november. 
KLASSISK EFTERÅR TØLLØSE - også hos os
Izar Melting Pot Ensemble præsen-terer en alternativ musikalsk for-tælling fra 1300-tallet til i dag. Musik-ken er svingende og går lige i blodet samtidig med, at den byder på smukke kompositioner, blandt andet fra et cirka 600 år gammelt italiensk manuskript med instrumental musik og fra flere arabiske overleveringer. Derudover skal vi lytte til nutidig nordisk folkemusik. Musikken stræk-ker sig altså over en periode på 1000 år. Velkommen til fyraftens-koncert fredag den 1. oktober kl. 17.00.
Det mellemøstlige navn Izar refererer til en stjerne langt ude i universet, der med sine to stjerner cirkulerende om hinanden har en iboende dobbelthed, som vi også ser i vores møde mellem nyt og gammelt, vestligt og arabisk samt klassisk og rytmisk musik. - Bemærk, at der skal købes billetter til koncerten: Billetpriser: Voksne 80 kr., børn 40 kr. Billetterne købes v. Billetto. Se hertil og om de øvrige koncerter i Klassisk Efterår Tølløse på www.klassiskefteraar.dk
MUSIKANDAGT på TYSINGEHAVE
Efter en lang corona-pause er musikandagterne tilbage på Tysingehave.
Den næste finder sted tirsdag den 21. september kl. 14.30.
Kirsten Sørensen og Christian Bylund medvirker. Pårørende er velkomne.
KVINDENETVÆRKETS træf i NYRUP
BaptistKirkens KvindeNetværk arrangerer Kvindetræf for sjællandske og københavnske kvinder i Nyrup Baptistkirke, Kirkestræde 4, Nyrup, lørdag den 25. september kl. 10-16. Tilmelding skal ske til Hanne Foersom, telefon 2986 7322, snarest muligt. Pris for deltagelse hele dagen, inkl. frokost m.v., kr. 175,-.
KALENDEREN - VELKOMMEN i KIRKE
SEPTEMBER
15.09. kl. 12.30-17.30: Onsdagscaféen åbner
           kl. 19.00: Samtale om medlemskab, Christian Bylund m.fl.
19.09. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
21.09. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave
22.09. kl. 12.30-17.30: OnsdagsCaféen er åben 
24.09. kl. 17.30: Familiefredag - yngre familier med børn
24.-25.: Kristendomsklassen mødes i Tølløse
25.09. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
26.09. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
29.09. kl. 12.30-17.30: OnsdagsCaféen er åben
30.09. kl. 13.00: Prædikenværksted, Christian Bylund


OKTOBER
01.10. kl. 17:00: Fyraftenskoncert. Klassisk Festival Tølløse
02.10. kl. 18:00: Ungdomsgårdens 50-års jubilæumsfest
03.10. kl. 10:00: Nadvergudstjeneste, Christian Bylund
05.10. kl. 14:30: Musikandagt på Tysingehave
06.10. kl. 12.30-17.30: OnsdagsCaféen er åben
07.10. kl. 14.00: Seniorgruppens program begynder
09.10. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
10.10. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
            kl. 12:00: Afsluttende samtale om dåb og medlemskab
12.10. kl. 19:00: ’Gud, gospel og gulerodskage’, Liberty og Christian Bylund
13.10. kl. 12.30-17.30: OnsdagsCaféen er åben
17.10. kl. 10:00: Gudstjeneste, Hanne Frederiksen
23.10. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
24.10. kl. 10:00: Gudstjeneste, Rune Funch
26.10. kl. 13:00: Prædikenværksted, Christian Bylund
27.10. kl. 12.30-17.30: OnsdagsCaféen er åben  
31.10. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
EFTERTANKEN
Du gode Gud - jag frygten væk
med glædens vitaminer
Lad kærligheden springe læk
i blomstrende jasminer
Lad kærlighedens overskud
nå ud til verdens ender
Brug os som dine hænder!
Arne Andreasen 2011
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 27. september 2021.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2021, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2021 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp