Copy
View this email in your browser
Efterårsferien står for døren
Familiegudstjeneste
Ændret kontortid
Årets sidste arbejdsdag
OnsdagsCafeen 
Spejdere i Reservatet
Det lille Kor holder pause
Menigheden ønsker tillykke
Send en tanke, bed en bøn
Spor to 
Alle Helgen kommer inden længe
Ungdomsgården fornyes ... 
Eftertanken
Kalenderen
EFTERÅRSFERIEN STÅR FOR DØREN 
Uge 42 er efterårsferie, som mange har glædet sig til - måske især børne-familierne. Som sædvanligt holder Onsdagcaféen lukket i efterårsferien.
Christian Bylund holder ferie sidst på ugen og i begyndelsen af uge 43. 
På grund af hans ferie prædiker Hanne Frederiksen den sidste søndag i efterårsferien - den 18. oktober kl. 10.00.  Velkommen i kirke. 
Vi prøver med en corona-familiegudstjeneste ...
Søndag den 25. oktober kl. 10.00
Gudstjenesten er for alle, men der vil være særligt plads til børn og barn-lige sjæle, både når det kommer til corona-restriktioner og indhold. Kirken vil blive delt op i to afsnit, en for de mindste og en for os andre.
Så kom glad til en hyggelig gudstjeneste for hele familien på tværs af generationer. Og mon ikke en viis struds og et æsel er klar efter en alt for lang 'Corona-ferie'?
ÆNDRET KONTORTID FOR CHRISTIAN BYLUND 
Igennem de sidste par uger er alle blevet opfordret til at arbejde hjemmefra. Christian Bylund vil som mange andre være mest på hjemmekontoret. Han kan som altid kontaktes på telefon, og han kommer selvfølgelig også gerne forbi til en samtale. Desuden vil han være i kirken i forbindelse med OnsdagsCaféen..
Årets sidste arbejdsdag
Ejendomsudvalget inviterer til årets sidste arbejdsdag i og omkring kirken. Den finder sted
tirsdag den 20. oktober kl. 13.00.
Velkommen til et godt fællesskab.
ONSDAG i CAFÉEN med flere MULIGHEDER
OnsdagsCaféen lukker dørene op for alle, der ønsker at plukke i programmet, der strækker sig over timerne fra 12.30 til ca. 17.00. På grund af corona-smitten afslutter vi pt. ikke med fællesspisning. De faste tider i Caféen ser således ud:
12.30: Den Kreative Café arbejder med papirklip, strikkegarn m.v.
14.00: Eftermiddagens første programpunkt. Emnerne varierer, se nedenfor. 
15.00: Frit samvær med kaffe og te - og en snak hen over bordene.
15.30: Eftermiddagens andet programpunkt i onsdagssamværet, se nedenfor.
DROP IN til en snak om dåb - og syng en sang! 

Vi fortsætter med anden del af efter-årets program onsdag den 21. okt. kl. 14.00 med Christian Bylund. Han vil fortælle om udviklingen af med-lemskab igennem årene. Derpå vil vi have en samtale om, hvordan vi i dag forstår sammenhængen mellem dåb, menighed og medlemskab. Efter kaffen synger vi fra Højskole-sangbogen med Jette Nørgaard.

Spejderne mødes i Reservatet lørdage i ulige uger
Spejderne holder deres møder i Tølløseskoven, og derfor er de ikke ramt af corona-restriktioner. Familie- og tropsspejderne mødes hver anden lørdag i Reservatet. Næste gang er den 24. oktober.
CORONA-ramte AKTIVITETER, desværre 
Inger Ajbro fortæller, at Det lille Kor har valgt at indstille korets øvelser indtil videre. Hun siger: 'Det er vi rigtig kede af. Beslutningen skyldes usikkerheden i forhold til Corona og korsang. Vi vil følge udviklingen, og glæder os til at gen-optage vores korsang, når det bliver forsvarligt'.
MENIGHEDEN ØNSKER TILLYKKE
Merethe Kofoed Dyrlund fejrer 50 års dåbsdag den 11. oktober.
Ruth Bloch fejrer 25 års dåbsdag den 22. okt.
Hanne Lynge Kristiansen fejrer 60 års dåbsdag den 23. oktober
SEND EN TANKE - BED EN BØN
På Tysingehave er Gudrun Olsen
tiltagende svagelig.
Generelt lider vores ældre på plejehjemmet pga. isolation, og de behøver vores forbøn.
SPOR TO - i SAMTALEN OM DÅBENS BETYDNING
Vi vil starte endnu et spor i forløbet om dåb og medlemskab. Dette spor løber parallelt med dét, der har været i Onsdagscafeen. Indholdet vil altså ligne det og er tiltænkt dem, der ikke kan deltage på onsdage kl. 14.00. Men alle er velkomne. Det finder sted to onsdag-aftener: Onsdag den 28. okto-ber og onsdag den 25. novemder - begge dage kl. 19.00. Velkommen! 
Allehelgengudstjenesten nærmer sig
Søndag den 1. nov. bliver der en særlig gudstjeneste, hvor vi mindes dem, der døde i årets løb. Igen i år er gudstjenesten kl. 16.30, og herefter vil der være en let aftensmad for alle mod en mindre betaling. Corona-virussen betyder, at vi er nødsaget til at have tilmelding, og der vil ligeledes være begrænset plads. 
UNGDOMSGÅRDEN er klar til UDLEJNING
De gamle Drenge har været i sving. Ninna & Poul-Anker Andersen for-tæller: 'Entréen er malet, hækken klippet. Der er sat skinne op, så der kan ophænges billeder. Den er ind-viet med 9 billeder, malet af Henning Skriver. Vi vil gerne gi' menigheden lejlighed til at se UG, men den er udlejet de næste weekender, så det må vente lidt. Vær i god tid, hvis du ønsker at leje Ungdomsgården! Christian Bylund serverede en læk-ker frokost, og dagen sluttede med en gourmet middag, kreéret af Niels Dyrlund - med opdækning under hensyntagen til coronarestriktioner'.
EFTERTANKEN 

Dåbsbillede fra prædikestolen i Højby kirke. 
Jesus bliver døbt af Johannes Døberen.
 
Beretningen kan læses hos Matthæus, kapitel 3. 

VELKOMMEN i KIRKE

OKTOBER
18. kl. 10.00: Gudstjeneste, Hanne Frederiksen
20. kl. 13.00: Arbejdsdag i og omkring kirken
21. kl. 12.30: OnsdagsCaféen er åben
24. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
25. kl. 10.00: Gudstjeneste, familiekirke. Christian Bylund m.fl.
28. kl. 12.30: OnsdagsCaféen
      kl. 19.00: Samtale om dåb og menighed, spor 2.
30. kl. 17.00: Fredagsfamilien

NOVEMBER
01. kl. 16.30: Alle Helgens gudstjeneste, Christian Bylund. Nadver
      kl. 17.30: Fællesspisning
04. kl. 12.30: Onsdagscaféen er åben
05. kl. 14.00: Seniorgruppen v. Erik Lindsø
08. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
11. kl. 12.30:  Onsdagscaféen er åben
15. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
      kl. 11.45: Ordinært menighedsmøde

18. kl. 12.30: OnsdagsCaféen er åben 
22. kl. 10.00: Gudstjeneste, Jan Grønborg
25. kl. 12.30: Onsdagscaféen er åben 
      kl. 19.00: Samtale om dåb og menighed, spor 2.


VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE HVER SØNDAG EFTER GUDSTJENESTEN
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste Nyhedsbrev udsendes mandag den 26. oktober 2020.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2020, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2020 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp