Copy
View this email in your browser
VELKOMMEN TIL FÆLLESSKABET i 2021
Kirken er foreløbig lukket pga. corona
Nytårshilsen fra Christian Bylund
Menigheden ønsker tillykke
Menighedsrådet arbejder online
Vagtskifte på vigtige tjenester
Evangelisk Alliances bedeuge 
Eftertanken
Kalenderen
SIDSTE NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Aflysning

På grund af den nuværende situation i Danmark har vi besluttet af forlænge nedlukningen af Tølløse Baptistkirke. I stedet vil vi gøre følgende:
På søndag den 10. januar kl. 10.00 kommer der en online andagt på hjemmesiden og Facebook.

Ved menighedsrådsmødet på lørdag den 9. januar beslutter menighedsrådet, hvordan vi fremadrettet tilrettelægger kirkens aktiviteter i en coronatid.
Menighedsrådet opfordrer os alle til at holde kontakten ved lige på kryds og tværs i menigheden. Og præstens telefon er selvfølgelig altid åben.
NYTÅRSHILSEN fra CHRISTIAN BYLUND

Kære alle
Et år er nu gået. Et år, vi aldrig glemmer. Et år, der vendte op og ned på tilværelsen. Op og ned på menig-heden.

At blive mere isoleret blev et vilkår for mange i dage, uger, ja, måneder. Vi kunne ikke se vores kære, og vi kan stadig ikke få et kram eller knus af dem, vi savner og holder af.

Et år uden påske og uden jul, i hvert fald i kirken. Et år med afstand. Et år, hvor vi blev tvunget til at lære at være sammen digitalt, et år, der lærte os at være sammen på afstand. Et år, der for nogle var deres sidste. For andre var det deres første. Men for alle blev det anderledes.

Og midt i alt det lyder evangeliet stadig. Det taler lige ind i den virkelighed, vi står i. Evangeliet om lys i mørket. Evangeliet om kærlighed, der kom og kommer til jorden, om livet, der overvinder døden, og om nyt håb.

Hvis vi havde fejret nytårsgudstjeneste sammen i år, havde jeg valgt at prædike over Esajas kap 60 vers 20. Esajas kaldes adventstidens store profet. Med sit sprog skaber han billeder, der taler om en lysere tid. Skaber lys i mørket, håb i håbløsheden. En tid med blomstrende ørkner.

Det er derfor også med profeten Esajas’ ord, jeg vil afslutte min nytårshilsen og ønske alle et velsignet nyt år med meget mere fællesskab: 'Din sol går ikke ned, og din måne tager ikke af, for Herren er dit evige lys, og dine sørgedage er forbi'.

Menigheden ønsker tillykke

Trine Skårhøj fejrede sin 40-års fødselsdag den 31. december.
Vi ønsker tillykke post festum.  
MENIGHEDSRÅDET arbejder ONLINE 
Kirsten Nielsen fortæller, at menighedsrådet vil drøfte flere store punkter bl.a. årets gudstjenester med særligt fokus på, hvad vi gør i denne coronatid og med de restriktioner, som regeringen løbende melder ud - senest i dag tirsdag. Vi skal også forbi kirkens økonomi, som den er nu, men også snakke om, hvad vi gør på længere sigt - og meget mere.

Afslutningen på dagen skulle have været med spisning for menighedsrådet og ansatte samt deres familier. Denne del bliver udskudt til engang hen over sommeren, når sociale arrangementer forhåbentlig bliver mulige.

Vi ser med glæde og håb ind i 2021, hvor vi kan mødes mere i kirken. Vi glæder os til at få lov til at synge, lytte til korsang, spise, snakke og grine sammen. Ja, kort sagt være mere menighed sammen! Men inden da vil Nyhedsbrevet næste gang bringe nyt fra menighedsrådets arbejdslørdag. 

VAGTSKIFTE på VIGTIGE TJENESTER 
Dette nytår er der vagtskifte på et par betydningsfulde arbejdsområder, der har med menighedens økonomi at gøre. Kirsten Andersen bliver ny kasserer i stedet for Leif Nielsen. Og David Scholes afløser Hanne og Poul Erik Jensen som bidragssekretær - altså den medarbejder, der fører tilsyn med det kirkebidrag, som vi indbetaler blandt andet via bankoverførsler. Stor tak til de afgående og velkommen til de nye medarbejdere, som vi præsenterer senere.
Der sker ingen ændringer i menighedens bankkonto, som bruges til betaling af menighedsbidrag og gaver. Bidragskontoen hedder fortsat 0521-0000260005. 
EVANGELISK ALLIANCES BEDEUGE

Brug tiden til at bede
Christian Bylund fortæller, at vi havde planlagt at være med i Evangelisk Alliances bedeuge den 10.-17. januar sammen med kirker i Holbæk. Disse møder er desværre også aflyst over hele landet. Vi opfordrer til, at vi hver især beder for hinanden og for verden i en tid, hvor det gælder vores liv og fremtid.

'Vi arbejder på at finde andre måder, hvorpå vi kan vise vores værdsættelse af at stå sammen som kirker. Vi er alle enige om, at samarbejdet og den gode relation imellem os som kirker og kirkelige organisationer er meget betydningsfuld', siger Christian Bylund om det lokale kirkelige fællesskab.
Se Evangelisk Alliances folder her: https://www.evangeliskalliance.dk/
EFTERTANKEN 
Med denne gamle erfaring i Guds folk
ser vi ved årsskiftet
- med et citat fra Salmernes bog -
fremad med håb
VELKOMMEN i KIRKE

JANUAR
Alle møder og aktiviteter er aflyst - foreløbig til og med søndag den 17. jaunar.
Næste nyhedsbrev kommer kort efter denne søndag med ny orientering. 
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 18. januar 2021.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2020, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2021 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp