Copy
Og det var pinse ...
To sommergudstjenester
Festgudstjeneste for alle aldre
Indsamling til børn i Rwanda
LIVTAG med Matthæus
Hilsen fra Liberty
Menigheden ønsker tillykke  

Spejderne mødes 
Christian Bylunds ferie 
Landskonferencen i Brædstrup
Sommerfest på Lindenborg
Kaos omkring kirken

Kalenderen 
Eftertanken
Pinsegudstjeneste i en smukt pyntet kirke, hvor menigheden sang
'I al sin glans nu stråler solen'. Godt at være tilbage igen!
Mon SOMMEREN står for døren? 
Trinitatis - hvad for noget?
Efter pinse dukker Trinitatis-søndag op i kirkeåret. Den kommer altså på søndag den 30. maj. Her fejrer vi, at Gud nu har vist os, hvem Han er: Vor Skaber, vor Frelser og vort livs Fuld-ender. Eller sagt med de bibelske ord. Han er Fader, Søn og Helligånd.
Herefter begynder anden halvdel af kirkeåret med en nadvergudstjene-ste den 6. juni. Christian Bylund prædiker begge søndage kl. 10.00. Kirkekaffen er også tilbage hver søn-dag. Velkommen til fællesskab igen!
FESTGUDSTJENESTE for ALLE ALDRE 
Søndag den 13. juni sætter vi alle sejl til for at mødes - små og store, unge og gamle. Den dag vil vi fejre, at kirken for alvor kan genåbnes. Restriktionerne ser ud til at være så lempelige, at vi næsten er tilbage til normalen. Det skal fejres! Vi har aflyst alt for mange ting i alt for mange måneder. Nu er det slut! Derfor holder vi festgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost. Mere herom i næste Nyhedsbrev. 
OBS: Vi skal stadig bære mundbind, når vi ikke sidder ned. Der er fortsat afstands- og arealkrav, som bliver varetaget på bedste vis. Men vi kan synge! 
MÅNEDENS indsamling - og KIRKEBIDRAG 
Luk også op for
gavmildheden
Hver måned indsamler vi til særlige formål. Det har vi desværre ikke gennemført på grund af forsamlings-forbudet. Men nu kan vi! Søndag den 6. juni samler vi ind til et af Baptist-Kirkens missionsprojekter i Rwanda. Det handler om 'uddannelse til alle'. Tak for en god gave - ud over det almindelige bidrag til menigheden.
Tag LIVTAG med Matthæus på Podcast 
Lyt til Livtag hver onsdag 
Livtag fortsætter til sommerferien. Vi får besøg af to præster fra Missions-forbundet. På onsdag bliver det Ca-milla Westen, Bornholm. Vi tager hul på Matthæus kapitel 9 og får en snak om gammel vin på nye flasker.
Onsdagens gæst ugen efter bliver Gunni Bjørsted, præst i Vanløse, der blandt andet er kendt fra Sommer-stævnet som en dygtig underviser.

Du kan lytte til LIVTAG - når det passer dig - på én af disse tre måder:
Via menighedens hjemmeside www.baptistmenighed.dk
På https://anchor.fm/livtag - og på https://open.spotify.com/show/6g0eAoe7xLzsUWSy4izCCh

GOD hilsen fra GOSPELKORET LIBERTY 
Dét er længe siden, desværre. Forrige advent, såmænd. Vi har savnet Liberty! Derfor har Nyhedsbrevet bedt Trine Skårhøj om en status. Trine skriver til os:
Sæsonen 20/21 har på alle måder været svær, når man er et kor. Vi har ikke sunget sammen i kirken – og vi savner det. For at holde humøret og sangen lidt ved lige, har vi ca. en gang om måneden mødtes på zoom til sang, snak og fælles kaffedrikning. Det har været fint, men nu glæder vi os til, at gen-åbningen også snart rammer korsang.
Vi mødes en enkelt gang inden sommerferien til generalforsamling, og så sætter vi alle sejl ind på at begynde sæsonen tirsdag den 24. august 2021.
MENIGHEDEN ønsker TILLYKKE
Bent Hylleberg fylder 75 år den 25. maj. Fødselaren træffes ikke på dagen.
SPEJDERNE forbereder SOMMERLEJR
Her ses troppens leder Peter Kofoed (til højre). Han og andre førere har travlt med at forberede sommer-lejren på Øksedal den 4.-10. juli, hvor mere end 20 fra kredsen del-tager. Indtil sommerferien mødes spejderne i Reservatet hver anden lørdag - næste gang den 5. juni. 
PRÆSTER holder også SOMMERFERIE
Christian Bylunds ferieplaner
Hele familien Heldgaard-Bylund deltager på spejdernes Centerlejr, nævnt ovenfor, på Økse-dal den 3.-6. juli.
Christian Bylund holder herpå tre ugers ferie fra 10.-24. juli. Ugen efter deltager han på stævnet Sommerfest på Lindenborg den 24.-29. juli.
BAPTISTKIRKENs LANDSKONFERENCE 
Tre fra Tølløse på LK1
På lørdag den 29. maj er det endelig muligt, at Baptistkirken kan holde sin halvårlige 'generalforsamling', LK1, der finder sted på Hotel Pejse-gården i Brædstrup, hvor langt over 100 delegerede fra hele landet del-tager. Menigheden har valgt Per Christiansen, Christian Bylund og Bent Hylleberg som dens repræsen-tanter. Bed for landskonferencen.
SOMMERFEST i stedet for SOMMERSTÆVNE
Fra den 24. til den 29. juli afholder en række af de sjællandske menigheder fra Baptistkirken og Missionsforbundet fælles sommerfest. 340 har allerede til-meldt sig til en kort uge i festens tegn. Det er muligt at købe dagkort, så hvis du har lyst til en enkelt dag på stævnet, så tilmeld dig snart. Der er en begrænsning på 500 deltagere, og tilmeldingerne strømmer stadig ind. 
Forestil dig en uge med godt fællesskab, solskin, kaffe i forteltet, badeture i Roskilde Fjord, god lovsang, inspirerende undervisning, nye og gamle ven-skaber, gode samtaler - og Guds nærvær. Temaet er Festen. Et billede på det, Jesus taler om, når han taler om Guds rige. Vi længes alle i denne tid efter fest, farver og fællesskab. Det kan lade sig gøre på årets stævne i mindre skala, end vi er vant til. Spørg evt. Christian Bylund om flere oplysninger. Tilmelding her: https://www.baptistkirke.dk/sommer2021/
KAOS omkring KIRKEN i flere MÅNEDER
Parkeringsudfordringer
Måske har vi allerede vænnet os til det - ellers får vi god tid til det de kommende måneder. Kvarmløsevej og Pilevej bliver gravet op, fordi der skal laves nyt kloaksystem. Det får betydning for parkering og tilkørsel. Der er kun få parkeringspladser ved kirken og foran Ungdomsgården. Velkommen i kirke, men vær for-beredt på udfordringer ved kirken
KALENDEREN - VELKOMMEN i KIRKE
MAJ
30.05. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
 

JUNI
06.06. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Christian Bylund
13.06. kl. 10.00: Festgudstjeneste, Christian Bylund m.fl. med kirkefrokost
20.06. kl. 10.00: Gudstjeneste, Birk Christensen
27.06. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
Nu er timen til stilhed, til bøn og til tanker,
til ord, som har vægt, og som kræver et svar.
Kom og rør ved os, Kristus, så vi bliver åbne
for glæden og livet og freden, du har.
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 7. juni 2021.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2021, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2021 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp