Copy
Gudstjeneste - med gæsteprædikant
Menighedsrådet mødes - på onsdag
Gudstjenester og varme i kirken
OnsdagsCaféen 

Efterårsferie - og ugen derpå
Spejderne får stor gave på 105.000 kr. 
Dansk statsborgerskab
To folketingskandidater
Musikandagt på Tysingehave udsat
Julehjælpskomitéen er valgt
Kalenderen
Eftertanken
De to kommende gudstjenester
På søndag bytter Christian Bylund prædikestol med Jan Kornholt, der er præst i Holbæk baptist-kirke. Jan Kornholt begyndte som præst her i Tølløse, hvor han stadig er godt kendt. Siden har han været præst i flere menigheder og han tjente også som generalsekretær i Baptistkirken.
Søndag den 23. okt. prædiker Christian Bylund. 
Menighedsrådet mødes nu på onsdag
Menighedsrådets formand, Kirsten Nielsen, er hjemme igen efter sin vandring på Caminoen, og menighedsrådet mødes på onsdag. Et af de vigtigste punkter på dagsordenen er: Hvordan sparer vi mest muligt på gas og el i den kom-mende vinter? Alle gode klimaråd er velkomne! Klimaet i menigheden er iøvrigt godt! Rådet plan-lægger efterårets og vinterens missionsopgaver.
GUDSTJENESTER og varme i kirken gennem vinteren
Forud for menighedsrådets møde siger Christian Bylund: 'Er der emner, vi bør tage op, eller ting, vi bør overveje, så hiv fat i en af os fra menigheds-rådet. Ligeledes hvis der er noget, I er interesserede i at vide, så tøv ikke med at spørge. Vi vil gerne videregive alt det, der er relevant for, at alle trives og kan leve med i menighedslivet'. Når dette nyhedsbrev læses, har vi holdt den første gudstjeneste i Caféen. For nogle uger siden besluttede menigheden, at kirkerummet kun vil blive brugt til særlige anledninger. Det gælder den 6. november til Allehelgen-gudstjenesten og den 13. november til gudstjenesten med barnevelsignelse. - Tag i øvrigt altid en ekstra trøje på, når du går i kirke!
Velkommen i ONSDAGS-CAFÉEN
Onsdag er en travl dag i kirken
Om formiddagen er der babysalme-sang kl. 10.00. Derpå ser de faste tider i OnsdagsCaféen sådan ud: 
12.30-17.00: Kreativ Café
14.00-15.00: Undervisning eller lign.
15.00-15.30: Kaffepause for alle
15.30-17.00: Forskellige muligheder
17.30-18.30: Fællesspisning

Pluk i programmet - og deltag i lidt eller meget efter eget valg.
Programmet på onsdag den 12. oktober byder på 
14.00-15.00: Vi synger fra Højskolesangbogen, Mette Andersen og Kirsten S. 
15.30-17.00: Vi ser en god film, Hanne Jensen og Per Christiansen
17.30-18.30: Sammenskudsgilde. Kom med eller uden en ret mad og spis med.
Måltidet er gratis. Vi slutter spisningen af med en aftensang for store og små.
Der er ingen OnsdagsCafé i efterårsferien den 19. oktober, men onsdagen der-på er Caféen åben igen. Samme aften bliver der kl. 19.00 samtale om, hvad det betyder at være baptist. Mere herom senere. Oplægget til denne aften kan læses her: Menighedsforsendelse 14. september 2022 | Baptistkirken i Danmark
Spejderne får STOR økonomisk gave 
Spejderne har fået 105.000 kr.!
De 75.000 kr. er fra Holbæk kom-mune, og der kommer 30.000 kr. fra Nordea Fonden. Gaven er øremær-ket til en ny bålhytte. Netop nu bliver der indhentet tilbud på projektet, inden byggeriet kan gå i gang. Peter Kofoed styrer processen. Han har også stået for ansøgninger og til-ladelser. De små familiespejdere på billedet har noget godt at se frem til! 
STATSBORGERSKAB - TILLYKKE 
Tillykke til David Scholes
I ugen, der gik, fik menighedens bi-dragssekretær dansk statsborger-skab. David er englænder, og han har opholdt sig her i landet i mere end 50 år. Brexit har været den med-virkende årsag til, at han først nu har søgt om dansk statsborgerskab. Her ses borgmester Christina K. Hansen, der ønsker David Scholes hjertelig tillykke og overrækker ham en gave. 
TO FOLKETINGSKANDIDATER
Det er vist aldrig sket før - én baptistmenighed har to folketingskandidater
De gik i søndagsskole sammen. De var spejdere i samme kreds. De blev begge døbt i Tølløse Baptistkirke og er medlemmer her i dag. Den ene afløste den anden som formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, og nu stiller de op til samme folketingsvalg, men for to forskellige partier. Jeppe Bruus i Gladsaxe for Socialdemokratiet (Region Hovedstaden), og Rasmus Hylleberg i Roskilde for Venstre (Region Sjælland). Vi ønsker dem begge et godt valg. Baptist-Kirkens næstformand, Vibeke Dalsgaard, skrev sådan om det kommende valg i sidste uges Torsdagstanke: https://baptist.dk/aah-nej-saa-er-der-valg-igen/
 MUSIKANDAGT på TYSINGEHAVE
Den næste musikandagt på Tysinge-have finder sted den 1. november kl. 14.30. Den bliver tilrettelagt af Chri-stian Bylund og Kirsten Sørensen. Her ses plejehjemmets bus, der brin-ger de ældre rundt i efterårets farver.
Fælleskirkeligt hjælpearbejde  -  om julehjælp
En ny forening blev stiftet den 27. september 2022. Holbæk fælleskirkelige Hjælpearbejde bliver kristne kirker og kirkelige organisationers sociale arbejde i Holbæk Kommune. Der var 16 deltagere til den stiftende generalforsamling. De repræsenterede otte kirker. Der blev valgt en bestyrelse, der fra venstre består af Steen Nehrkorn Nielsen (Tveje Merløse sogn), Christian Bylund, Simon Engmose (Holbæk Frikirke) og Gunder Gundersen (Skt. Nikolai sogn). På forreste række fra venstre ses Meghan Welsch Jakobsen (Soderup og Kirke Eskilstrup sogne) og Marianne Wiin (Kløvermarkskirken). Bestyrelsens første opgave bliver etablering af foreningen og tilrettelægningen af Julehjælp 2022.
KALENDEREN - VELKOMMEN I KIRKE
OKTOBER
12.10. kl. 14.00: OnsdagsCafé
16.10. kl. 10.00: Gudstjeneste. Jan Kornholt
23.10. kl. 10.00: Gudstjeneste. Christian Bylund
26.10. kl. 14.00: OnsdagsCafé
           kl. 19.00: Samtaleaften: Hvad vil det sige at leve som baptist?
28.10. kl. 17.00: Familiefredag 
24.10. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
30.10. kl. 10.00: Familie-cafégudstjeneste. Christian Bylund m.fl.


NOVEMBER
01.11. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave. Kirsten Sørensen og Christian Bylund
03.11. kl. 14.00: Seniorgruppen. Besøg af ambassadør Ulla Næsby
06.11. kl. 16.00: Alle Helgen-nadvergudstjeneste. Christian Bylund, Liberty m.fl.
09.11. kl. 14.00:  OnsdagsCaféen
13.11. kl. 10.00: Gudstjeneste med barnevelsignelse, Christian Bylund
           kl. 11.45: Menighedsmøde

Hver mandag kl. 18.30: Det lille Kor øver. Hver tirsdag kl. 19.00: Liberty øver.
Hver onsdag kl. 10.00: Babysalmesang - sammen med Soderup sogn i kirken.
EFTERTANKEN
'Saa mange som ere døbte paa Christum have iført Christum'.
Galaterbrevet kap. 3, vers 27. 

Gram kirke, 1500-tallet.
'Alle, der er døbt til at tilhøre Kristus, er blevet ligesom ham'.
Bibelen 2020.
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
   
 Kontortid: Onsdag 9.00-17.00. Ofte i kirken, ring gerne på forhånd. 
Menighedsrå
dets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 24. oktober 2022.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2022, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2022 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp