Copy
Bøn for fred - og om hjælp til Ukraine
Fastelavnsgudstjeneste i morgen med indsamling 
Økumenisk gudstjeneste i Holbæk i morgen
Askeonsdag - med gudstjeneste
Fastematerialet
Ole Hartling besøger Seniorgruppen
Gudstjenester - med uregelmæssigheder 

Onsdagscaféen
Spejderne

Send en tanke, bed en bøn
Musikandagt på Tysingehave
Kvindernes økumeniske bededag
Menighedens årsmøde - sæt kryds NU 

Kalenderen
Eftertanken
Lad os bede for Ukraine, for Rusland og for fred
'De seneste dage har vi alle set en af de grimmeste sider af menneskets natur i vores europæiske baggård. Mennesker dør og lever i frygt og i ufred. Familier bliver splittet og folk flygter fra deres hjem, livsværk og netværk. Situationen er alvorlig og der er brug for hjælp'. Derfor opfordrer Baptistkirkens ledelse alle menigheder til fælles bøn i morgen søndag for alle, der er ramt af krigen.
Som menighed opfordres også vi til at tilslutte os de europæiske baptisters fælles indsamling, der går til humanitær hjælp til Ukraine. Pengene vil blive brugt til fødevarer, hygiejneprodukter, medicin, generatorer, benzin, tæpper, puder og det, der ellers er nødvendigt for mennesker i nød og på flugt.
Hjælpen til Ukraine kan gives sådan, selv om du ikke kommer i kirke i morgen:
På MobilePay 15397 eller på Bankkonto 3201 10042879. Mærk indbetalingerne 'Ukraine'. Gaver er fradragsberettigede efter gældende regler.
Johannes Aakjær Steenbuch har skrevet en artikel på baptist.dk, hvor vi kan få både information og inspiration til denne første indsamling til Ukraines folk. 
FASTELAVNs-gudstjeneste i MORGEN
FAMILIEGUDSTJENESTE og TØNDESLAGNING

I morgen kl. 10.00 fejrer vi Fastelavn for hele familien. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning. Her dekorerer Fredagsfamilien tønden, så alt er parat. Alle er velkomne - både unge og gamle. Og kom meget gerne ud-klædt. Og mon ikke det hele slutter med fastelavnsboller i KirkeCaféen? 
FÆLLESKIRKELIG GUDSTJENESTE med bøn 
Skt. Nikolai  Kirke i Holbæk
Evangelisk Alliance indbyder i mor-gen kl. 15.00 til en kort gudstjeneste, der er tilrettelagt af sognepræst Mi-chael Rosendal-Andersen og Christi-an Bylund samt organist Annelies van der Meer. Et af temaerne for bøn vil være situationen i Ukraine. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og fællesskab i det nye sognehus. 
På ONSDAG er det ASKEONSDAG - Hvad er det? 
Askeonsdag indleder fasten. I år vil vi holde gudstjeneste på dagen kl. 19.00. Christian Bylund og Klaus Høgh-Lefholm står for programmet. For mange handler fasten om afhol-denhed. I den kristne tradition hand-ler faste meget mere om et rigtigt fo-kus: At stoppe op og se på vort liv med Guds øjne og se på andre og på verden med tillid, kærlighed og fred. - Velkommen til at opleve noget nyt.
FASTEMATERIALE - til eftertanke og bøn
Årets Fastehefte, hvis forside ses herover, indeholder en del personlige beretninger fra folk, der har præget vores verden. Hvad driver dem? Og hvilken passage i Bibelen har inspireret dem mest? Hver side indeholder en kort refleksion, et skriftsted og en bøn - lige til at gå til. 
Heftet er gratis - og det kan afhentes i kirken.
OLE HARTLING besøger SENIORGRUPPEN 

Når Ole Hartling besøger Senior-gruppen torsdag den 3. marts kl. 14.00, vil han holde foredrag på baggrund af sin nye bog, som han har kaldt 'Den 8. dødssynd' - el-ler tingsliggørelse af mennesket.
Ole Hartling er overlæge og har bl.a. været formand for Etisk Råd (2003-2007) og formand for Intitut for Men-neskerettigheder i København.
Om foredraget siger Ole Hartling, at det er en af tilværelsens hoved-synder at betragte sit medmenneske som en ting. Klassisk set regner vi med syv dødssynder. Til dem føjer han nu den ottende fra vores egen tid, nemlig menneskets tingslig-gørelse. Hvor vi tingsliggør menne-sker, ender vi med et brutalt menneskesyn. Men mennesker er ikke ting, og vi må afholde os fra at tingsliggøre andre. Derimod må vi give plads til medmenneskelighed. Som det fremgår af bogens forside, handler det om 'Kristendommen ifølge ... Ole Hartling'. - Velkommen!
Uregelmæssigheder i begyndelsen af marts
Der bliver nadvergudstjeneste søn-dag den 6. marts kl. 10.00. Indsam-lingen vil være til fordel for nøden i Ukraine også denne søndag.
Søndag den 13. marts bliver der in-gen gudstjeneste. Så meget mere kan vi glæde os til at høre Liberty tirsdag den 15. kl. 19.00 efter det kendte mønster: 'Gud, gospel og gulerodskage' - og Christian Bylund. Og vi synger med som menighed!
Liberty i gang igen
Gospelkoret Liberty mødes for første gang i lang tid til øvelse tirsdag den 1. marts. Koret har endnu ikke øvet i år på grund af de høje smittetal. Men nu går det i gang igen. Nye sangere er velkomne. Og alle gospelglade sangere kan glæde sig til en workshop lørdag den 26. marts. Men mere herom senere.
Det lille Kor
Det lille Kor har vi hørt synge for nylig. Det øver på mandage kl. 18.30. Også her er nye sangere velkomne. 
ONSDAGS-Caféen er åben - igen i uge 10
OnsdagsCaféen har lukket i uge 9, når Seniorgruppen mødes torsdag. 
Men onsdag den 9. marts går det løs
12.30: Den kreative Café åbner.  
14,00: Christian Bylunds første op-læg om gudstjenesten, se nedenfor

15.00: Alle samles om kaffebordet.
15.30: Slægtsforskning både for be-gyndere og trænede nørder ... 
17.30: Fællesspisning for alle. 
Tag en ret med - og nyd de andres!
Christian Bylund fortæller om værkstedet kl. 14.00: 'Vi skal over nogle gange tale om vores fælles gudstjeneste. Hvad er en gudstjeneste? Hvorfor gør vi som vi gør? Hvad gjorde de første kristne? Og hvorfor har vi de elementer med i gudstjenesten, som vi har? Det hele skal handle om, at vi sammen udvikler menighedens gudstjeneste: Hvordan skal den se ud i fremtiden? - Velkommen!
SPEJDERNE  er trofaste i RESERVATET 
Spejdere i alle aldre samles hver anden lørdag i Reservatet i Tølløseskoven.
Næste gang bliver

lørdag den 12. marts kl. 9.30-11.30
- uanset vejr og vind, sol eller sne!
SEND en TANKE - BED en BØN 
Relativt mange er for tiden ramt af corona i form af omekron. Pt. gælder det også på Tysingehave. Bed om, at alle må komme ud på den anden side uden varige mén og senfølger. 
MUSIKANDAGTER på TYSINGEHAVE
Næste musikandagt er planlagt til tirsdag den 8. marts kl. 14.30.
Tjek gerne på forhånd hos Christian Bylund, om det er muligt pga. corona.
Kvindernes fælleskirkelige bededag
Fredag den 4. marts mødes kvinder over hele verden til den internationale bededag. Her om-kring mødes kvinder i Nyrup Baptistkirke kl. 14.30 om kaffebordet, og bagefter samles de om en tankevækkende liturgi – fyldt med håb – som kristne kvinder fra England, Wales og Nordirland har tilrettelagt. Alle kvinder er velkomne denne fredag eftermiddag, hvor kvinder mødes i om-kring 170 lande ud over hele kloden. Læs meget mere om bededagen på www.kvindebededag.dk 
Menighedens årsmøde - sæt kryds NU 
Menighdens årsmøde bliver søndag den 20. marts efter gudstjenesten i KirkeCaféen. Det store punkt på dagsordenen bliver afslutningen på samtalen om dåb og medlem-skab. Menighedsrådet fremlægger et forslag, som sendes ud sammen med en dagsorden inden mødet. Alle deltagere bedes læse det godt igen-nem med henblik på en god drøf-telse inden en evt. vedtagelse.
Inden årsmødet kommer den nye håndbog. Den vil ligge i kirken efter den 10. marts. Saml den op - og glæd jer til en fyldig beskrivelse af menighedslivet.
KALENDEREN - VELKOMMEN i KIRKE 
FEBRUAR 
27.02. kl. 10.00: Familie- og fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning
           kl. 15.00: Fælleskirkelig gudstjeneste i Skt. Nikolaj Kirke i Holbæk


MARTS
02.03. kl. 19.00: Askeonsdag. Gudstjeneste, Christian Bylund
03.03. kl. 14.00: Seniorgruppen mødes, besøg af Ole Hartling
04.03. kl. 14.30: Kvindernes økumeniske bededag, Nyrup Baptistkirke 
06.03. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Christian Bylund
09.03. kl. 12.30: OnsdagsCaféen er åben
12.03. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
13.03. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste, se tirsdag
15.03. kl. 19.00: Gud, gospel og gulerodskage, Liberty og Christian Bylund
16.03. kl. 12.30: OnsdagsCaféen er åben
20.03. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund. Menighedens årsmøde
23.03. kl. 12.30: OnsdagsCaféen er åben
25.03. kl. 17.00: Fredagsfamilien mødes
26.03. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
           kl. 10.00-15.00: Korworkshop med Liberty
27.03. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund - Sommertid!
30.03. kl. 12.30: OnsdagsCaféen er åben 


APRIL
03.04. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Bent Hylleberg
EFTERTANKEN 

Gud, vi er svage,
når vi bliver forgiftet med troen på,
at styrke vises gennem brutal magt.
Gud, vi er hjælpeløse,
når vi forblændes af overmod
og handler i ren aggression.
Gud, vi er fortvivlede,
når vores håb om fred
knuses af meningsløs krig.
Forbarm dig over os, Gud.
Skærm vores medmennesker, der står midt i faren,
ligegyldigt hvilken uniform de bærer - eller om de slet ikke bærer nogen.
Skærm vores befolkninger fra splittelse, mistro og løgn,
så vi ikke bliver lokket til at søge mening i hadet til de andre.
Skærm vores ledere fra deres egne ambitioner,
så de tager det ansvar, de er blevet betroet, alvorligt.
Forbarm dig over os, Gud! For vi kan ikke selv. Gud, vi kan ikke selv.
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 14. marts 2022.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2022, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2022 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp