Copy
Fasten begynder i kirken onsdag aften
OnsdagsCafé og fællesspisning
Fredagsfamilien mødes
Gudstjeneste med Hanne Frederiksen 
Seniorgruppen mødes
Kvindernes internationale bededag
Indsamling til jordskælvets ofre
Nadvergudstjeneste i marts
Menigheden ønsker tillykke
Tillykke til Louise ...
Glimt fra fastelavn i kirken 
Musikandagt på Tysingehave
Temadag om mangel på præster
Babysalmesang - endnu en gang
Kalenderen
Eftertanken 
Aftengudstjeneste Askeonsdag kl. 19.30
Velkommen onsdag aften
Askeonsdag begynder fasten. I kir-ken har dagen fra gammel tid mindet os om vort livs forgængelighed og vor afhængighed af Gud. I dag mar-keres den i mange kirker – således også hos os. Christian Bylund siger: 'Det bliver en liturgisk gudstjeneste med vekselbøn, korte læsninger og salmer. Vi begynder i kirken og slutter i Caféen med en bid brød'.
I år har to dygtige præster lavet en ny jordnær fastebog, der består af små daglige refleksioner, øvelser og bønner. Det hele handler om at blive set med Guds øjne og at se verden med Guds øjne. For alting begynder med, at vi bliver set. Bogen, der er på 87 sider, kan købes i kirken. Den koster kr. 40,-. Brug evt. MobilePay 1 66 86. Askeonsdag kl. 19.00 taler vi i Caféen om dens brug.
Du kan læse hæftet selv med seks små læsninger om ugen i de syv uger inden påske. Du kan også deltage i en mindre gruppe. Om den mulighed skriver Christian Bylund: 'Vi tænker at lave nogle små grupper, der kan mødes i fasten. Hvis du har lyst til at deltage, så kontakt mig eller mød op i kirken på onsdag. Her ser vi, hvem der har lyst til at være med, og i hvilket omfang vi skal mødes. Vi tager en snak herom i Caféen efter gudstjenesten Askeonsdag'.
OnsdagsCafé - med fællesspisning på onsdag
OnsdagsCaféen har faste programpunkter
12.30: Kreative værksteder 
14.00: Første samling, se nedenfor
15.00: Fælles kaffebord for alle 
15.30: Anden samling, se nedenfor
17.30: Fællesspisning som sammen-
           skudsgilde. Medbring evt. en
           ret - og smag de andres. 
18.30: Aftensang og tak for i dag. 
Pluk i programmet - eller snup alt! 
Husk Højskolesangbogen
Den første samling i Caféen på ons-dag den 22. februar bliver sang 'fra bladet' med Mette Andersen. Denne gang bliver et møde med den nye Højskolesangbog. Vi vil primært syn-ge nogle af de nye sange og salmer, der er kommet med. Du får også en chance for at foreslå en af dem. Kirsten Sørensen spiller melodierne på klaveret. Tag din nye Højskole-sangbog med, hvis du har en - og kom og syng med hjertet! 
Bibelværksted - ses vi?
På onsdag den 22. februar inviterer Christin Bylund endnu engang til prædikenværksted: På onsdag vil vi tale om Matthæusevangeliet kap. 15, versene 21-28 om den kanaanæiske kvinde og hendes tro. Du må gerne have læst teksten hjemmefra, men det er bestemt ikke et krav, og vi prøver at finde hoved og hale i, hvad en sådan tekst vil os i 2023.   
FREDAGSFAMILIEN mødes - på FREDAG  
Kun for familier med børn
Det er ikke alt i kirken, der er for alle! Når 'fredagsfamilien' - der er forum for alle familier med børn - mødes på fredag den 25. februar kl. 17.00, så foregår det efter de kendte retnings-linjer med spisning, sjov og alvor ...
Gudstjenesten på søndag, den 29. februar
Når præsten har fri om søndagen
Det er godt at være en frikirke, hvor mange forskellige talenter kan bringes i spil. Det sker også i gudstjenesten på søndag,
hvor Hanne Frederiksen prædiker.
Hun har lagt gudstjenesten til rette sammen med Susanne Hansson,
der er gudstjenesteleder.
Alle er inviteret - også til kirkekaffen!
FØLG med i menighedsrådets arbejde
Menighedsrådet mødes d. 1. marts - og der er meget på programmet
Menighedsrådet vil fortsætte det seneste års drøftelse om, hvordan kirkens lokaler kan åbnes for andre: 'Hvordan skaber vi en kirke, som flere har lyst til at være en del af? Hvordan gør vi arbejdet attraktivt for både børn, voksne og ældre i lokalmiljøet?', spørger de. Desuden sætter rådet fokus på økonomien, som den ser ud nu, og de drøfter, hvordan vi sikrer den fremover. Har du et synspunkt, så spil ud med det, inden rådet mødes. Giv Kirsten Nielsen et praj.
Rådet vil også forberede menighedens årsmøde, der finder sted søndag den 19. marts efter gudstjenesten. Den nye Håndbog kan hentes i kirken 5. marts. 
SENIORGRUPPEN slippes LØS ...
Besøg af en løsladt ...
Når Seniorgruppen den 2. marts får besøg af Tom Hansen, føres vi fra fængslets celle, hvor han selv har siddet i syv år, ud i friheden. Her hører vi om projekt Café Exit, der beskæftiger indsatte i overgangen fra fængsel til frihed. Fanger har vidt forskellige baggrunde, udfordringer, muligheder og drømme. Men hvor-dan undgår de efter løsladelsen at falde tilbage i kriminalitet igen? 
Kvindernes internationale bededag 
Velkommen til bøn i Nyrup
Bededagen finder sted over hele verden. De lokale værter skriver i indbydelsen til at komme til Nyrup fredag den 3. marts kl. 14.30: ’Vi glæder os til at være sammen med jer. Temaet er: ’Jeg har hørt om jeres tro’. Det er vores kristne søstre fra Taiwan, der har planlagt gudstjenesten'.
Kærlig hilsen Anni
Kofoed og Ellen Holm.
Hjælp jordskælvets ofre - med en god gave
Nadvergudstjeneste med indsamling til ofrene i Tyrkiet og Syrien
Når vi samles til nadvergudstjeneste er det en gammel skik, at vi indsamler en gave til nødhjælp, hvor der er sket tilfældige ulykker med mange døde til følge. Det vil vi også gøre søndag den 5. marts. Ved gudstjenesten prædiker Christian Bylund og Det lille Kor medvirker. Det er ikke nødvendigt at begrunde, at mennesker, der overlevede jordskælvet i Tyrkiet og Syrien, har brug for al den hjælp, vi vil give. Det er også muligt at give hjælpen via MobilePay 1 66 86 - mærket 'Jordskælv'. Hjælpen bringes frem via European Baptist Federation, der når langt ind i de sammenstyrtede byer via lokale baptister. Bed for de indespærrede i ruinerne, de efterladte, de hjemløse, der ikke kan få ly i kulden, lederne af de lokale baptistkirker, eftersøgningshold, redningsaktioner og dem, der skal tage beslutninger om genopbygningen.
Foto: Emrah Gurel, Associated Press.
MENIGHEDEN ønsker TILLYKKE 
Inge Bundgaard fylder 70 år
den 4. marts 
I dette felt optages runde fødsels- og dåbsdage. Kontakt evt. redaktøren.
STORT tillykke til Louise Heldgaard Bylund
Nyt job til præstefruen
Vi har længe vidst, at Louise er dygtig til at formidle den kristne tro til både børn og voksne. Nu venter der nye ud-fordringer med arbejds-plads i København fra den 1. marts (ikke maj). Det fremgår af dette klip fra Kristeligt Dagblad. Vi glæder os med hele fa-milien - og vi forventer, at det drypper på menig-heden, når det regner på præstefruen! - Tillykke!
GLIMT fra FASTELAVN i KIRKEN
Fastelavn for små og store
Det begyndte i kirken med en festlig gudstjeneste med ca. 60 deltagere. Og i caféen slog børnene sig løs på tønden. Her ses forløbet: Først den flotte tønde med ivrige børn, der efter mange slag på tønden deler byttet. Sidst fejrer kattekongen Mar-vin og hans 'dronning' Theo de af-gørende slag. Christian Bylund, ud-klædt som fisker, ses i baggrunden.
Musikandagter på Tysingehave 
De to næste musik-andagter på pleje-hjemmet Tysingehave finder sted kl. 14.30 tirsdagene den 21. februar og den 7. marts.
Kirsten Sørensen og Christian Bylund tilrettelægger andagten. 
Leder- og medarbejderdag den 25. marts 
Baptistkirken inviterer ...
Det handler om en mangelvare af de store i tiden - nemlig præster. Af dem har vi for få også i Baptist-Kirken. Situationen er alvorlig. Hvad gør menigheden, hvis vi pludselig står uden præst? Velkommen til en temadag denne lørdag 10.00-15.30 i Roskilde. Erhvervspsykolog Mads Lindholm og pastor Ole Lunde-gaard leder samtalen. - Mere senere.
Babysalmesang - nok engang 
Babysalmesang – økumeniske toner, denne gang i Soderup sogn
Nu begynder et hold igen. Denne gang i Soderup, men det er stadigvæk et fælles tilbud fra Soderup-Eskilstrup sogne samt Tølløse Baptistkirke. Velkommen i Soderup kirke hver onsdag kl. 10.00, første gang den 22. februar. 
Vi synger korte salmer, børnesange, laver rim og remser, danser små danse, kigger på farvestrålende tørklæder og smukke sæbebobler og lytter til små rytmeinstrumenter. Alt sammen for at stimulere de smås sanser. Efterfølgende hygger vi os med kaffe, te og pusletid. Tilmelding til underviser Marianne Olsen på e-mail mol190976@gmail.com eller telefon 21698176. - Pris: Gratis.
KALENDEREN - VELKOMMEN I KIRKE
FEBRUAR
21.02. kl. 14:30: Musikandagt på Tysingehave
22.02. kl. 14.00: OnsdagsCafé og fællesspisning
22.02. kl. 19.30: Askeonsdag; gudstjeneste, Christian Bylund
25.02. kl. 17.00: Fredagsfamilien mødes 
26.02. kl. 10:00: Gudstjeneste, Hanne Frederiksen og Susanne Hansson
 
 
MARTS
02.03. kl. 14:00: Seniorgruppen
05.03. kl. 10:00: Nadvergudstjeneste, Christian Bylund & Det lille Kor
07.03. kl. 14:30: Musikandagt på Tysingehave. Kirsten Sørensen og Christian Bylund
08.03. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
11.-12. marts    : Kristendomsklassen mødes i Holbæk
12.03. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
15.03. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
19.03. kl. 10:00: Gudstjeneste, Pia Nielsen og Christian Bylund
           kl. 11:00: Menighedsmøde
21.03. kl. 14:30: Musikandagt på Tysingehave. Kirsten Sørensen og Christian Bylund
22.03. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
26.03. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste, se tirsdag
28.03. kl. 19.00: Gud, Gospel & Gulerodskage, Liberty og Christian Bylund
30.03. kl. 14:00: Seniorgruppen
31.03. kl. 17:00: Familiefredag


Mandag kl. 18.30: Det lille Kor øver. - Tirsdag kl. 19.00: Gospelkoret Liberty øver.
EFTERTANKEN
Her har Paulus ramt plet, når det gælder fastens betydning.
Fra Bibelen 2020: Paulus' Brev til Romerne kapitel 15 vers 1
 
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
   
 Kontortid: Onsdag 9.00-17.00. Ofte i kirken, ring gerne på forhånd. 
Menighedsrå
dets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Menighedens økonomi: MobilePay 1 66 86. Bankkonto: Reg.nr. 0521, konto 260005
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i lige uger med deadline fredagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 6. marts 2023.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2023, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2023 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp