Copy
Vi er alle inviteret til Sommerstævnet 
Baptistkirkens Landskonference
To morgenkaffegudstjenester
Besøg spejderlejren i Hedeland
Kirkegårdsvandringer i sommer
Tak for deltagelse ved bisættelse
Menigheden ønsker tillykke
Glimt fra Tysingehave
Christian Bylunds sommerferie

Kalenderen
Eftertanken
SOMMERSTÆVNET på LINDENBORG
Stævnets åbningsmøde på søndag d. 17. juli kl. 11.00
Der er ingen normal gudstjeneste denne søndag i kirken her i Tølløse. Vi henviser gerne til det store fællesskab på Sommerstævnet, der mødes til en festlig familie-event søndag kl. 11.00 med Jakob Vagner og Charlotte Willer.
Alle aftenmøderne er åbne for alle - se programmet her 
www.sommerstaevnet.dk
Sommerstævnet indeholder også en friluftsgudstjeneste med dåb og nadver, der finder sted ved fjorden fredag d. 22. juli kl. 14.00. Ønske om at blive døbt sker ved henvendelse til menighedens præst - hos os Christian Bylund.   

Velkommen til Sommerstævnets fællesskab efter to års pause pga. epidemien.
TILMELDING
til SOMMERSTÆVNET

Et sommerstævne koster penge -  og det er stadig muligt at tilmelde sig. Det er også muligt at deltage én enkelt dag eller flere. Se priserne på sommerstaevnet.dk - betal online eller på Sekretariatet ved ankomsten til Lindenborg. 
BAPTISTKIRKENS LANDSKONFERENCE LK1 
I 'gamle dage' årsmødet -
Alle menigheder mødes til LK1 man-dag den 18. juli kl. 10.00-17.00. Her mindes vi vore døde og glæder os over årets døbte ved en mindeguds-tjeneste kl. 10.00. Herpå lytter vi til beretninger, får forelagt årsregnska-bet, foretager valg og drøfter mis-sion. Menighedens repræsentanter på Landskonferencen er Coco Offen-berg samt Bodil og Bent Hylleberg. 
To morgenkaffegudstjenester mere i juli
De to sidste søndage i juli indbyder vi til gudstjenester, der begynder med samvær og morgenkaffe. Gudstjenesterne afholdes i KirkeCaféen kl. 10.00. 
Ved den første af gudstjenesterne bliver der orienteret fra Landskonferencen. 
Den 24. juli prædiker Bent Hylleberg. Den 31. juli prædiker Hanne Frederiksen.
Besøg SPEJDERLEJREN på HEDELAND
Spejdernes store lejr 2022
Vores ældste spejdere deltager i dagene 23.-31. juli på spejderkorp-senes landslejr i Hedeland Natur-park ved Roskilde. Hvis du har mod på at besøge en stor spejderlejr med 30.000-40.000 spejdere, så læg turen forbi Hedeland en af dagene og oplev sommerens største spejder-lejr. Du kan læse mere på linket her ttps://spejderneslejr.dk/da/foraelder
KIRKEGÅRDSVANDRINGER i SOMMER 
Lokalhistorisk Forening arrangerer i sommer tre kirkegårdsvandringer, hvoraf den første ligger bag os. De næste finder sted mandag d. 11. juli på den nye kirkegård ved Tølløse Kirke og mandag d. 18. juli 2022 på Soderup Kirkegård.
Kjeld Sørensen siger: 'Vi mødes kl. 18:30 på P-pladsen ved Tølløse Kirke og på P-pladsen ved Soderup Kirke. Deltagerne kan også tage turen til fods til henholdsvis Gl. Tølløse og til Soderup. 'De gående' mødes ved No 1 kl. 18:00 og går i samlet trop til Gl. Tølløse og Soderup. På alle turene vil jeg fortælle om nogle af de markante personer, der er stedt til hvile på kirkegårdene, gerne suppleret med oplysninger og sjove historier fra deltagerne på traveturen. Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig. Man møder bare op!' 
Både i Gl. Tølløse og i Soderup er mange af menighedens medlemmer gennem årene blevet begravet eller bisat. Som baptister har vi ingen kirkegårde, men vi har altid med glæde brugt Folkekirkens. På den nye kirkegård i Gl. Tølløse kommer deltagerne omkring P. Olsens grav. Her rejste Baptistkirken i 1938 dette minde over én af egnens lokale, der blev baptisternes 'Grand Old Man'.
Tak for deltagelse ved bisættelsen 
Efter Karen Wümpelmanns bisættel-se, der fandt sted fra kirken den 8. juni, har menigheden fra familien modtaget en hjertelig hilsen med tak. Mogens Wümpelmann samt Pia og Jørgen Wümpelmann siger tak for mange hilsner og blomster på dagen, men især for menighedens omsorg for deres mor og svigermor - ikke mindst i de senere år, hvor Karen var bundet til sin kørestol.
Menigheden ønsker TILLYKKE  
Marie Bundgaard Skårhøj 
fylder 10 år den 19. juli 
GLIMT fra MUSIKANDAGT på TYSINGEHAVE
Den sidste musikandagt på Plejehjemmet Tysingehave inden sommerferien i juli blev en munter anledning med mange boboere, der så frem til, at Christian Bylund havde lovet at tage børnene med. Efter Christians bibelfortælling og de planlagte sange var 'overstået', blev det Carla og Ellens tur til at fange de ældres interesse. Det skete med sæbebobler, der skabte megen morskab. På billedet til venstre ses Grete Sørensen ved bordet længst til højre.
Christian Bylund holder (også) ferie
Når dette læses, har Christian Bylund holdt sin første ferieuge, men der venter endnu 14 dages ferie. I disse to uger rettes evt. henvendelser til menighedsrådet. I uge 29 deltager Christian på som-merstævnet. I uge 30 besøger han og familien spejderlejren i Hedeland.
KALENDEREN - VELKOMMEN I KIRKE
JULI
17.07. kl. 11.00: Sommerstævnet på Lindenborg åbner
24.07. kl. 10.00: Morgenkaffegudstjeneste, Bent Hylleberg
31.07. kl. 10.00: Morgenkaffegudstjeneste, Hanne Frederiksen


AUGUST
07.08. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Christian Bylund
09.08. kl. 14:30: Musikandagt på Tysingehave
14.08. kl. 10:00: Gudstjeneste, Christian Bylund
21.08. kl. 10:00: Gudstjeneste, Christian Bylund
           kl. 11:00: Takkefest i Ungdomsgården

23.08. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave
28.08. kl. 10:00: Gudstjeneste, Christian Bylund
HELLIGÅND og BØN skaber LIV ...
Bønnen er i familie med Helligånden. Den skaber bånd, rækker ud, gør os lettere og modigere. Helligånd og bøn virker på samme frekvens,
men de bevæger sig hver sin vej.
Oppe fra og ned - nedefra og op. Vi er både omsluttet og aflastet.


Mette Bock, sognepræst og tidligere kirkeminister.
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 1. august 2022.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2022, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2022 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp