Copy
Vinterferie ...
To gudstjenester mere for alle i februar
Onsdagscaféen

Fredagsfamilien - og spejderne
Menigheden ønsker tillykke

Send en tanke, bed en bøn
To glimt fra Lederkonferencen 
Glimt fra lysfesten i Tølløse
Christian Bylund på præsternes konvent
Musikandagt på Tysingehave
Kvindernes økumeniske bededag

Menighedens nye Håndbog 2022
Kalenderen
Eftertanken
VINTERFERIE - betyder det noget?
Skolernes vinterferie er begyndt. For nogle af os har det ingen betydning, for andre betyder det ferie med familien, besøg af børnebørn eller skiferie. Den næste uges tid er aktivitetsniveauet derfor ikke så højt som ellers. - God ferie!
To gudstjenester mere i februar - for alle 
Søndag den 20. februar prædiker Hanne Frederiksen for os. I denne gudstjeneste kl. 10.00 skal vi også lytte til Det lille Kor, der til lejligheden har fået et par kendte mandsstemmer med på sangene. Efter gudstjenesten er der som sædvanlig kirkekaffe i Caféen. Velkommen. 

FAMILIEGUDSTJENESTE og TØNDESLAG
Søndag den 27. februar fejrer vi Fastelavn for hele familien. Efter gudstjenesten er der tønde-slagning. Alle er velkomne - både unge og gamle og kom meget gerne udklædt. Og mon ikke det hele slutter med fastelavnsboller til alle i Caféen?
ONSDAGS-Caféen er åben - igen i uge 8 
OnsdagsCaféen har lukket onsdag i vinterferien, men det går løs igen 
Onsdag den 23. februar
12.30: Den kreative Café åbner.  
14,00: Bent Hylleberg fortæller om
F. Bredahl Petersens kvantespring.

15.00: Alle samles om kaffebordet.
15.30: Christian Bylund inviterer til 
prædikenværksted.
17.30: Fællesspisning for alle. 
Tag en ret med - og nyd de andres!
FREDAGSFAMILIEN - og SPEJDERNE 
Fredagsfamilien samles til spisning m.v. den 25. februar kl. 17.00 i Kirken.
Spejdere i alle aldre samles lørdag den 26. februar kl. 9.30 i Reservatet.
MENIGHEDEN ønsker TILLYKKE 
Jeppe Bruus er den første minister i en dansk regering, der tilhører Tølløse baptistmenighed. Vi ønsker tillykke med udnævnelsen - og arbejdet. 
Vi har tidligere haft en skatteminister, der tilhørte Baptistkirken, nemlig Ole Stavad, med hjemsted i Brovst menighed. Og gennem årene har vi haft flere folketingsmedlemmer fra forskellige partier.
SEND EN TANKE - BED EN BØN 
Eva Roulund-Nørgaard har fået en operation for diskusprolaps. Vi øn-sker hurtig og god bedring. 
LOKALE glimt fra LEDERKONFERENCEN
Menigheden sendte tre deltagere til Baptistkirkens konference på Trinity, nemlig Sigrid Høgh-Lefholm, Trine Skårhøj og Christian Bylund. Kon-ferencens tema var Fremtidens kirke rækker ud. Her beretter Sigrid om det, hun tog med hjem: 'Konfe-rencen havde et særligt familie-fokus: At fremtidens kirke skal kun-ne rumme alle generationer – med udgangspunkt i børnene og de unge.
Og det var netop med det for øje, at jeg tog med. Jeg havde set særligt frem til konferencens første taler: Søren Østergaard, men desværre var der ’togkaos’ på Sjælland, så Søren nåede aldrig frem! Der blev derfor tid til en ekstra kop kaffe og hyggeligt samvær med de andre deltagere. Der var flere fine oplæg. Det, jeg særligt hæftede mig ved, var et oplæg med titlen ’I Guds hus er der mange boliger’. Her var der helt konkret inspiration at tage med hjem, og jeg ser frem til, at vi i menighedsrådet skal tale meget mere om det. Til sidst vil jeg blot fortælle, at vi naturligvis også havde gode snakke om liv, tro og menighed med præster og andre gode mennesker – og det er altid inspirerende!’
Trine Skårhøj skriver også om de indtryk, hun tog med hjem: 'Ud fra konferencens tema fik vi lov at tale om, hvordan vi ser menighedens nu-tid og fremtid. Det var både spæn-dende og givende. Særligt et oplæg om Kirken som et hus med mange rum gav inspiration til at se på vores egen menighed og alle de arbejds-grene, vi har. I et hus er der forskel-lige rum med forskellige funktioner. På samme måde er vores kirke et hus med mange rum og mange funk-tioner. Vi må derfor også spørge: 
Hvordan kan vi i nutiden og i fremtiden være med til at åbne vores kirke, så mennesker må opleve en mangfoldig og åben kirke med mange rum, plads til forskellighed og samtidig være en del af fællesskabet i kirken? Det var spændende at tale om, og forhåbentlig er det også snakke, vi kan trække med hjem i meningheden'. - Det er et emne, vi helt sikkert må høre og tale mere om. 
Glimt fra lysfesten i Tølløse i uge 5
Ude og inde var Tølløse badet i lys midt i vintermørket. Her ses tre glimt. Det første forklarer sig selv. Det andet viser vores spejdere, der forbereder fakkeloptoget gennem Tølløse på Fælleden. På det tredie synger Skolens kor.
GLIMT fra PRÆSTERNES KONVENT 
23 baptistpræster har været på præstekonvent. Christian Bylund fortæller: ’Det var første konvent i knap 2½ år, og seks nye ansigter var kommet til – mig selv inklusiv. Først og fremmest var det utroligt berigende at være sammen med kollegaer, og vi fik gode oplæg og samtaler, som I helt sikkert kommer til at høre mere om! En af de mest interessante snakke angik vores dåbssyn og dåbstal. Hvis du vil læse mere, har jeg skrevet en artikel i baptist.dk - den hedder ’Hvorfor døber vi ingen?’, se https://baptist.dk/hvorfor-doeber-vi-ingen/
På billedet ses sognepræst Kristian Bøcker, der fortalte om synd på baggrund af sin bog Synd for begyndere.
MUSIKANDAGTER på TYSINGEHAVE - igen 
Næste musikandagt på Plejehjemmet afholdes tirsdag den 22. februar kl. 14.30.
Kvindernes fælleskirkelige bededag

Fredag den 4. marts mødes kvinder over hele verden for at fejre Kvindernes Internationale Bededag.
Denne gang mødes kvinder i Nyrup Baptistkirke kl. 14.30 om kaffe-bordet, og bagefter samles de om en tankevækkende liturgi – fyldt med håb – som kristne kvinder fra England, Wales og Nordirland har tilrettelagt. Alle kvinder er vel-komne denne eftermiddag, hvor kvinder mødes i omkring 170 lande ud over kloden. I Danmark fejres bededagen ca. 25 steder. Læs meget mere på www.kvindebededag.dk

Menighedens nye HÅNDBOG 2022
Håndbogsredaktionen er ved at lægge sidste hånd på den nye Håndbog 2022. Hvis du har input eller rettelser, vil det endnu være muligt at komme med dem SENEST på tirsdag den 15. februar til Christian Bylund. Håndbogen vil efter aftale med trykkeriet være os i hænde den 10. marts. Den skal bruges, når vi mødes til menighedens årsmøde søndag den 20. marts. 
KALENDEREN - VELKOMMEN i KIRKE 
FEBRUAR
20.02. kl. 10.00: Gudstjeneste, Hanne Frederiksen og Det lille Kor
22.02. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave
23.02. kl. 12.30: OnsdagsCaféen er åben
25.02. kl..17.00: Fredagsfamilien mødes
26.02. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
27.02. kl. 10.00: Familiegudstjeneste og fastelavn, Christian Bylund m.fl.


MARTS
02.03. kl. 19.00: Askeonsdag. Gudstjeneste, Christian Bylund
03.03. kl. 14.00: Seniorgruppen mødes, besøg af Ole Hartling
04.03. kl. 14.30: Kvindernes økumeniske bededag, Nyrup Baptistkirke 
06.03. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Christian Bylund
09.03. kl. 12.30: OnsdagsCaféen er åben
13.03. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste, se tirsdag
15.03. kl. 19.00: Gud, gospel og gulerodskage, Liberty og Christian Bylund
16.03. kl. 12.30: OnsdagsCaféen er åben
20.03. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund. Menighedens årsmøde.
EFTERTANKEN 
Fra Bibelen 2020:  Ordsprogenes Bog kapitel 18, vers 18.
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 28. februar 2022.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2022, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2022 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp