Copy
To kommende gudstjenester - og menighedsmøde 
OnsdagsCaféen begynder 

Dødsfald og begravelse
Send en tanke, bed en bøn

Babysalmesang godt i gang
Ekko fra søndagens æblefest
Spejderaktiviteter i Reservatet
Musikandagt på Tysingehave
Fra præstens kalender
Julehjælp forberedes - velkommen
Kalenderen
Eftertanken
To gudstjenester og forhandlingsmøde
Søndag den 18. september
byder vi velkommen til Ole Jørgen-sen, der vikarierer på Christian By-lunds frisøndag. Ole Jørgensen har været præst i Odense, København og på Midtsjælland - og ind imellem tjent som generalsekretær i Baptist-kirken. Han er altid parat med en aktuel prædiken på baggrund af hans store erfaring og udsyn. Formiddagen slutter med kirkekaffe. 
Velkommen til gudstjeneste og menighedsmøde den 25. sept. 
Efter gudstjenesten, hvor Christian Bylund prædiker, er alle velkomne til menighedens forhandlingsmøde. Mange punkter går igen på dagsordenen for et sådant møde. Således også søndag den 25. september kl. 11.15. En af de nye ting, der fylder meget for os alle sammen – privat såvel som i kirken – er den nuværende energikrise. Det kommer den også til på dette møde, hvor vi skal drøfte og beslutte, hvordan vi kommer igennem vinteren uden en kæmpe varmeregning. Er det nye investeringer? Eller skal vi flytte gudstjenester og andre aktiviteter til KirkeCaféen eller til Ungdomsgården? Kom og deltag i samtalen. - Herudover har vi forslagsvalg til menighedsrådsvalget i november.
Velkommen to gange i ONSDAGS-CAFÉEN
VELKOMMEN til FÆLLESSKAB
Velkommen på 11 onsdage i efter-året. Programmet har en række faste tidspunkter, der går igen hver gang:
12.30-17.00: Kreativ Café
14.00-15.00: Undervisning 
15.00-15.30: Kaffepause for alle
15.30-17.00: Internet Café
17.30-18.30: Fællesspisning

Pluk i programmet - og deltag i lidt eller meget efter eget valg.
Programmet på onsdag den 14. september byder på 
14.00-15.00: Fællessang fra Højskolesangbogen med Mette Andersen 
15.30-17.00: Prædikenværksted med Christian Bylund
17.30-18.30: Sammenskudsgilde. Kom med eller uden en ret mad og spis med.
Måltidet er gratis. Vi slutter spisningen af med en aftensang for store og små.
Programmet onsdag den 21. september byder på ...
14.00-15.00: 'Noget af min musik' - præsenteret af Anker Axelsen 
15.30-17.00: Slægtsforskning med udgangspunkt i menighedens arkiv
17.30-18.30: Sammenskudsgilde. Kom med eller uden en ret mad og spis med!
Jette Roulund Nørgaards død og begravelse
Jette Nørgaard in memoriam
Jette Nørgaard døde i fredags, få måneder før hun ville være fyldt 90 år. Jette var født i Odense, hvor hun blev døbt som 14-årig. Hun flyt-tede til menigheden her i sommeren 1985, hvor hun sammen med Per Nørgaard blev menighedens afhold-te præstepar indtil 1996. På billedet ses de begge sidste år på ferie ved Vesterhavet, som de holdt meget af.
Jette uddannede sig som ung til sygeplejerske. Med bopæl her i byen var hun ansat på Holbæk Sygehus' børneafdeling, I menigheden tjente hun 1988-2012 som korleder af Kirkekoret og derpå af Det lille Kor fra 2014 til sin død. Gennem alle årene tog hun gerne plads på klaverbænken og glædede os med sine musikevner. Jette Nørgaard bliver begravet fra kirken på lørdag den 17. september kl. 13.00. Efter jordpåkastelse på Soderup kirkegård bliver alle inviteret til mindesamvær i KirkeCaféen. Æret være Jettes minde iblandt os.
Send en TANKE, bed en BØN 
Først på ugen blev
Ingrid Christensen
indlagt på Holbæk Sygehus
med mavesmerter.
Hun er i øjeblikket for træt til at modtage besøg. Lad os huske
Ingrid og Egon med forbøn.

 
PIP fra den økumeniske BABYSALMESANG
I onsdags begyndte babysalmesangen i kirken. Der var en god flok forældre med deres børn. Der er stadig plads til et par stykker. Kender du nogle, så giv dem gerne et praj. Det er gratis at deltage, og efter babysalmesangen er der barselscafé, hvor der kan købes boller og kaffe, mens fællesskabet udbygges.
Og et EKKO fra søndagens æblefest
Æblefesten blev flyttet til kirkens Café, hvor ca. 60 små og store samledes omkring bordets glæder med mange slags æblekager, led-saget af salmer for alle aldre. Til ven-stre et nyt vers, som vi skulle lære. 
Spejderne ses i Reservatet i Tølløseskoven
 Spejderne mødes igen den 24. september i Reservatet i Tølløseskoven.
 MUSIKANDAGT på TYSINGEHAVE
Den næste musikandagt finder sted den 20. september kl. 14.30.
Den tilrettelægges af Kirsten Sørensen og Christian Bylund. Alle er velkomne.
Fra Christian Bylunds travle kalender 
Torsdag den 15. sept. samles præster fra Baptistkirken og Evangelisk Frikirke her i Tølløse. Én gang halvårligt mødes de to kirkesamfunds præster fra Sjælland til en snak om, hvordan det går, en god kop kaffe, bøn, sang og et oplæg til debat, forundring eller eftertanke. Denne gang indleder Louise Bylund en samtale ’Om bibelen’.
Christian Bylund deltager den 21.-25. sept. i de europæiske baptisters rådsmøde i Riga. Normalt deltager generalsekretæren, men denne gang er Christian stedfortræder. Han siger: 'Det bliver spændende, opløftende og lærerigt at være med endnu engang i den store baptistfamilie. På mødet skal krigen i Ukraine også drøftes'.
Så er det TID TIL at forberede JULEHJÆLP
Økumenisk julehjælp skal forberedes nu - også af os her i Tølløse
Gennem det seneste halve år har en gruppe lægfolk og præster fra fri- og folkekirker mødtes for at lave fælles julehjælp. Det er endt med, at vi nu vil oprette en forening som ramme om Julehjælpen. Generalforsamlingen holdes tirsdag den 27.09 kl. 16 i Sankt Elisabeth Kirke, Carl Reffsvej 6A, Holbæk.
Tanken er at skabe en forening, der kan understøtte hjælpearbejdet i Holbæk kommune. Som startkapital overføres midler fra Skt. Nicolai kirke, så vi har en god buffer det første år., men vi skal ikke bruge formuen det første år. Derfor skal vi sammen søge midler til julehjælp på tværs af kommunen. Vi har lavet aftaler med kommunen om, at den vil verificere ansøgningerne, så hjælpen gives til dem, der har mest brug for den. Hvis du vil vide mere, så kontakt Christian Bylund – og mød gerne op på den stiftende generalforsamling. Alle er velkomne til at skabe julehjælp for værdigt trængende i hele kommunen.
KALENDEREN - VELKOMMEN I KIRKE
SEPTEMBER
14.09. kl. 10.00: Babysalmesang sammen med Soderup sogn i kirken
14.09. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
17.09. kl. 13.00: Jette Roulund Nørgaard begraves fra kirken
18.09. kl. 10.00: Gudstjeneste, Ole Jørgensen
20.09. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave. 
21.09. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
24.09. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
25.09. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
           kl. 11.00: Menighedsmøde
28.09. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
30.10. kl. 17.30: Familiefredag i kirken
30.09. - 01.10:   Kristendomsklassens weekend i Herlev


OKTOBER
02.10. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste. Se tirsdag
           kl. 16.00: Klassisk efterår Tølløse: Ensemble Mutatis
                           Billetterne købes via Billetto.dk.
04.10. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave. Kirsten Sørensen og Christian Bylund
04.10. kl. 19:00: Gud, Gospel og Gulerodskage. Liberty og Christian Bylund
06.10. kl. 14.00: Seniorgruppen. Else Lawaetz: ’Fra bondekone til borgmester’
09.10. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
09.10. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste. Christian Bylund
12.10. kl. 14.00: OnsdagsCafé
16.10. kl. 10.00: Gudstjeneste. Jan Kornholt
18.10. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave. Kirsten Sørensen og Christian Bylund
23.10. kl. 10.00: Gudstjeneste - Christian Bylund
26.10. kl. 14.00: OnsdagsCafé
28.10. kl. 17.30: Familiefredag
24.10. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
30.10. kl. 10.00: Familie-cafégudstjeneste. Christian Bylund m.fl.


Hver mandag kl. 18.30: Det lille Kor øver. Hver tirsdag kl. 19.00: Liberty øver.
Hver onsdag kl. 10.00: Babysalmesang - sammen med Soderup sogn i kirken.
'Ingen af os er alene, hverken når vi lever, eller når vi dør. Alt det, vi gør, gør vi for Gud, både i livet og i døden, for vi tilhører Gud, uanset om vi lever eller dør. Det skyldes, at Kristus døde og blev levende igen.
På den måde blev Han herre over både døde og levende'. 

Paulus i Romerbrevet kap. 14, vers 7-9.
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
   
 Kontortid: Onsdag 9.00-17.00. Ofte i kirken, ring gerne på forhånd. 
Menighedsrå
dets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 26. september 2022.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2022, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2022 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp