Copy
Gudstjenester og menighedens årsmøde
Besøg af Pia Nielsen
Årsregnskabet og gasregningen
Hilsen fra kassereren
OnsdagsCafé og fællesspisning 
Besøg af Lis Holm i OnsdagsCaféen
Familiespejderi om superhelte

Kristendomsklassens weekend udsat
Cykel efterlyses 
Musikandagt på Tysingehave
Kvindetræf med gade- og indvandrerpræst
BaptistKirken - husk to ting
Kalenderen
Eftertanken - Hvad er faste?
Gudstjenester - og menighedens årsmøde
Kirkens årsmøde venter os 
På søndag otte dage - den 19. marts - inviterer menighedsrådet til års-møde efter gudstjenesten. På mødet ser vi både frem og tilbage. Vi kaster et blik på Årsberetningen, hvor 2022 fastholdes i tekster og billeder. Heri finder vi også regnskabet for 2022, der skal godkendes. Herudover skal vi planlægge ved at tale om nogle af de arrangementer, som foråret byder på i et forsøg på at blive endnu bedre til at være ’en åben kirke’. Endelig skal vi evaluere nogle af de tiltag, vi allerede har erfaringer med. 
Årsmødet begynder med gudstjene-ste kl. 10.00. Her får vi besøg af Pia Nielsen, der prædiker. Velkommen! Pia Nielsen læser teologi på Køben-havns Universitet, og hun tilhører Købnerkirken. Pia har tidligere be-søgt menigheden, og vi glæder os til hendes besøg. Efter gudstjenesten begynder årsmødet, hvor vi spiser frokost, mens vi 'fortærer' mødets dagsorden - og slutter med kaffen.
Årsberetningen for 2022 og Håndbogen for 2023 er på trapperne
Bogen kan forventeligt hentes fra trykkeriet onsdag den 8. marts, og vi håber, at den er i kirken samme dag. Men den kan under alle omstændigheder tages i kirken på søndag den 12. marts. Kryds af på en liste, der ligger i kirken, når du tager dit eget eksemplar. - Christian Bylund har ansvaret for gudstjenesten. 
Gas - og regnskab for 2022
Nedenfor skriver vores bidrags-sekretær om kirkens nye fyr. Og vores kasserer orienterer om regn-skabet. Mere følger på årsmødet 19. marts, hvor de begge er til stede. 
Menighedens bidragssekretær David Scholes fortæller: ’Vi har fået en flot gave til det nye fyr. Vi siger en stor tak og håber, at det inspirerer andre, der får fordele af anlægget, til at give et ekstra bidrag. Alle kan få skattefradrag. Gaver betales på bidragskontoen eller MobilePay.' - Se nederst i Nyhedsbrevet.
Kassereren vil også gerne bidrage til Nyhedsbrevet
Kirsten Andersen skriver: 'Jeg har nu ført regnskabet i 2 år, så jeg er ved at have styr på det, håber jeg. Men Tølløse menighed er ikke en stationær ting. Der er altid gang i den, og der kommer hele tiden nye ting. Det har været en stor om-væltning for jer, at I fik mig som kasserer, fordi der var nogle arbejds-gange, der skulle ændres. Samtidig blev der skiftet bidragssekretær, men David og jeg har et fortrinligt samarbejde. Tak for det, David. 
På sidste menighedsrådsmøde bad menighedsrådet mig om at skrive lidt om det netop afsluttede årsregnskab. Et årsregnskab er altid interessant. Det viser et overskud på knap 90.000 kr. Det er meget flot, men skal også ses i lyset af, at der kom ca. 60.000 kr. tilbage fra gasselskabet. Jeg synes, det er fantastisk flot af menigheden, der i efteråret lavede ændringer, så vi kunne spare på energien. Det er vist det, man kalder ’rettidig omhu’. Resultatet er tydeligt. At det gamle fyr så stod af i januar - det er en anden sag. Men besparelsen betaler altså halvdelen af det nye fyr. Det er flot! - Jeg vil slutte med at sige tak for den flotte modtagelse, jeg fik og får, når jeg kommer i kirken. Tak, fordi I bærer over med, at jeg måske gør det på en anden måde end tidligere. I er altid velkomne til at kontakte mig, hvis I vil have regnskabet fremlagt på en anden måde. Også tak til menighedsrådet for det gode samarbejde. I er altid villige til at svare på mine, for jer, indlysende spørgsmål. Tak for det! – Hilsen Kirsten Andersen.'
Velkommen til de næste to OnsdagsCaféer
OnsdagsCaféen har faste programpunkter
12.30: Kreative værksteder 
14.00: Første samling, se nedenfor
15.00: Fælles kaffebord for alle 
15.30: Anden samling, se nedenfor
17.30: Fællesspisning som sammen-
           skudsgilde. Medbring evt. en
           ret - og smag de andres. 
18.30: Aftensang og tak for i dag. 

Pluk i programmet - eller snup alt! 
ONSDAG DEN 8. MARTS
Hvem tilhører Urhistorien?
Kristne har mange fortællinger fælles med både jøder og muslimer. Men flere af historierne fra de første 11 kapitler i 1. Mosebog har endnu ældre rødder. Vi hører om nogle af de gamle skrifter og ser på forskelle og ligheder i vores fælles urhistorie. Og hvis vi har fælles rødder netop her, hvorfor vil kristne, muslimer og jøder så ikke holde fred indbyrdes?
Slægtsforskning - i top!
Efter kaffen får vi besøg af Lis Holm. Mødet er for alle, selv om det er arrangeret af gruppen, der arbejder med slægtsforskning. Lis Holm har i et langt liv arbejdet på Rigsarkivet. Hun er givetvis den mest vidende om danske baptistslægter. Lis vil fortælle om forskellige kilder til slægtsforskning, og vi bliver ganske givet inspireret til at grave dybere ...
ONSDAG DEN 15. MARTS
Hvad hjælper det at bede?
Christian Bylund fortsætter sam-talen om gudstjenestens forskellige elementer. Han siger: 'Denne gang handler vores samtale om bøn. Hvad er bøn? Hvorfor beder vi i guds-tjenesten? Hvad er forskellen på dens bønner? Kan vi tale om, at bønner virker? Virker hvordan? Og hvorfor? Det er nogle af de spørgs-mål, vi vil dykke ned i. - Velkommen!'
Efter kaffen vises der en god film - hvilken vides ikke, før tiden oprinder!
Familiespejderi om superhelte - i Reservatet
Mon der er forår i Reservatet?
Familiespejderne mødes lørdag den 11. marts. Spejderførerne skriver: 'Dette forår arbejder vi med super-helte, og vi afprøver vores egne kræfter. Hvor højt kan vi hoppe? Hvor stærke er vi hver især og sammen? Er vi superhelte? Og hvad skal en superhelt kunne i virkelig-heden? Hvem er mon superhelte? Og hvilke værdier har superhelte?' - 
Kristendomsklassen udsætter deres weekend
Ifølge kalenderen skulle K-klassen have mødtes den 11.-12. marts. Da flere af de andre menigheder blev forhindret i at deltage, er weekenden udskudt til den 2.-3. juni. Næste gang de unge mødes i K-klassen bliver den 14.-16. april, hvor de tager på Bornholm. Kristendomsklassen består også af unge fra Bornholm. 
Har du en brugt cykel, der kan bruges? 
Vi vil gerne hjælpe Lili (til højre), men behøver hjælp. Har du en 'støvet damecykel', vil Lili gerne bruge den. Som andre nydanskere skal hun efter sprogskolen hurtigt være på sin praktikplads. Her vil en ikke alt for stor dame-cykel gøre underværker. Stor tak! - Henvendelse til Karen C. på tlf. 6171 7287.
Næste musikandagt på Tysingehave 
I marts holdes der to musikandagter på Plejehjemmet kl. 14.30 på tirsdagene den 7. og 21. marts. Kirsten Sørensen og Christian Bylund tilrettelægger. 
KVINDETRÆF i ROSKILDE BAPTISTKIRKE 
Danske Baptisters Kvindenetværk 
inviterer sjællandske og bornholm-ske kvinder til Roskilde Baptistkirke lørdag den 18. marts kl. 10.00-15.00. 'Vi mødes kl. 10.00 til morgenkaffe og andagt. Inden middag afvikler vi forretningsmødet. Efter frokosten vil Ellen Margrethe Gylling fortælle om sit arbejde som gade- og indvan-drerpræst i København', siger Hanne Forsum. Prisen for hele dagen er 150 kr., som betales ved indgangen. Til-melding helst inden den 6. marts til Hanne Foersom tlf. 2986 7322 eller på e-mail: hannefoersom@gmail.com
BaptistKirken - husk to ting 
Baptisternes Håndbog 2023
Absolut sidste frist for din bestilling er mandag den 6. marts. Prisen er ca. 80 kr. Henvendelse til Inger Ajbro på tlf. 6127 6297. 

Baptistkirken inviterer ...
til temadag om mangel på præster med Mads Lindholm og Ole Lunde-gard i Roskilde Baptistkirke lørdag den 25. marts kl. 10.00-15.30. Mere om temadagen i næste nyhedsbrev.
KALENDEREN - VELKOMMEN I KIRKE
MARTS
07.03. kl. 14:30: Musikandagt på Tysingehave. Kirsten Sørensen og Christian Bylund
08.03. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
12.03. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund
15.03. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
19.03. kl. 10:00: Gudstjeneste, Pia Nielsen og Christian Bylund
           kl. 11:00: Menighedsmøde
21.03. kl. 14:30: Musikandagt på Tysingehave. Kirsten Sørensen og Christian Bylund
22.03. kl. 14.00: OnsdagsCaféen
26.03. kl. 10.00: Ingen gudstjeneste, se tirsdag
28.03. kl. 19.00: Gud, Gospel & Gulerodskage, Liberty og Christian Bylund
30.03. kl. 14:00: Seniorgruppen
31.03. kl. 17:00: Familiefredag


APRIL
02.04. kl. 10:00: Palmesøndag, Pilgrimsvandring, Christian Bylund
06.04. kl. 15:30: Skærtorsdag, Gudstjeneste m. spisning
09.04. kl. 10:00: Påskegudstjeneste, Christian Bylund & Det lille Kor
16.04. kl. 10.00: Gudstjeneste, Ole Jørgensen

Mandag kl. 18.30: Det lille Kor øver. - Tirsdag kl. 19.00: Gospelkoret Liberty øver.
EFTERTANKEN

Tror I, det er den faste, jeg ønsker,
at mennesket spæger sit legeme,
hænger med hovedet som et siv
og ligger i sæk og aske?
 
Nej, den faste, jeg ønsker,
er at løse ondskabens lænker
at sætte de undertrykte i frihed,
Ja, at du deler dit brød med den sultne,
giver husly til hjemløse stakler,
at du har klæder til den nøgne
og ikke vender ryggen til dine egne.
 
Da skal dit lys bryde frem som morgenrøden,
og dit sår skal hurtigt læges;
Da kalder du, og Herren vil svare.
Da råber du om hjælp, og han siger: Her er jeg!


Profeten Esajas, kap. 58.
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
   
 Kontortid: Onsdag 9.00-17.00. Ofte i kirken, ring gerne på forhånd. 
Menighedsrå
dets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Menighedens økonomi: MobilePay 1 66 86. Bankkonto: Reg.nr. 0521, konto 260005
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i lige uger med deadline fredagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 20. marts 2023.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2023, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2023 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp