Copy
De to første gudstjenester i august ...
Menigheden ønsker tillykke
Send en tanke, bed en bøn
Glimt fra Spejderlejren på Hedeland
Glimt fra Sommerstævnet på Lindenborg
Glimt fra Baptistkirkens Landskonference
Musikandagt igen på Tysingehave

Kalenderen
Eftertanken
De to første gudstjenester i august 
På søndag den 7. august -
lakker ferien mod enden for de fleste af os. Det gælder også for Christian Bylund, der er tilbage fra ferie ved nadvergudstjenesten kl. 10.00.
Ved gudstjenesten indsamler vi en pengegave til Rose Emasit, der sta-digvæk ligger på hospitalet, hvor hun behandles for en svær diabetes. Giv en god gave til hendes medicin - evt. via menighedens MobilePay 1 66 86. Husk at skrive 'Rose Emasit'. 
Og søndag den 14. august
er det igen Christian Bylund, der står for gudstjenesten kl. 10.00. Efter begge gudstjenester er vi igen til-bage ved normalen, hvor vi inviteres til 'kirkekaffe' i KirkeCafeen. 
Den 17. august mødes menigheds-rådet. Hvis nogen har emner, der skal drøftes her, er vi velkomne til at henvende os til menighedsrådets formand Kirsten Nielsen.  
Menigheden ønsker TILLYKKE  
Sofie Skårhøj Jensby
fylder 10 år den 8. august
SEND en tanke - BED en bøn 
Hans Bjerregaard Christiansen
har i en ugestid været indlagt på Holbæk Sygehus, hvor han pt. undersøges for en række alderdomsrelaterede sygdomme
GLIMT fra SPEJDERLEJREN på HEDELAND
I ugen, der gik, var 32.000 spejdere samlet på Danmarks største spejderlejr i Hedeland syd for Roskilde. Ialt 12 baptistspejderkredse var med. Billedet viser nogle af de 2-300 baptistspejdere på den store lejrbålplads på skihopbakken. Foto: Bjarne Fich. 
Nedenfor ses centrum i den 70-mands store Tølløse/Holbæk-Regstrup-lejr, hvor 12 spejdere fra vores menighed hørte hjemme. Søndag den 24. juli besøgte en lille delegation af familie- og flokspejdere den store lejr - se billedet til venstre - og de glæder sig allerede til næste gang! På det sidste billede ses fra venstre fire Tølløsespejdere: Casper, Mathias, Emil og Noah.
GLIMT fra SOMMERSTÆVNET
'Efter to års pause var det igen muligt at være samlet til sommerstævne. Ca. et dusin fra menigheden slog deres vej forbi stævnet sammen med 900 andre. En dejlig uge med godt vejr, gode snakke, undervisning og tid til fordybelse', sammenfatter Christian Bylund det overordnede indtryk af Sommerstævnet. 
Hertil kommer en række indtryk, som vi hver især fik alt efter, hvilke program-punkter vi valgte at prioritere gennem ugen. En del af det fortæller Lone Møller-Hansen om i baptist.dk - tryk på linkene og læs med online:
To af artiklerne har udgangspunkt i seminarer på stævnet. Først Vi skal tale mere om sex”. Frimodigheden var imponerende, da der gik hul på bylden tirsdag eftermiddag. I forlængelse af seminaret spørger Christian Bylund: 'Er vi som kirke klar til at tage det emne op på en respektfuld måde? Eller er vi berøringsangste? I kristendomsklassen har Ole Lundegaard og jeg allerede aftalt, at vi vil tage en snak om sex sammen med de unge, for kirken skal ikke være det eneste sted, hvor vi ikke berører det emne'.

Dernæst Kirken er en unik øvebane, hvor Søren Østergaard opmuntrede de voksne i kirken, forældre og bedsteforældre, til at tage de vigtige snakke med de unge. ”De unge forventer alligevel ikke, at I ved noget som helst. Så I må gerne spørge ind til, hvad der sker i deres liv. I skal være nysgerrige og tale om det, der er vigtigt”, lød det blandt andet fra Søren Østergaard.
I baptist.dk kan vi også læse en artikel om en God start på sommerstævnetog En festlig onsdag om fællesskabet ved fjorden, da solen bagte allermest!
Sommerstævnets tema: Guds rige midt imellem jer' blev belyst af Mikael Tellbe, svensk teolog og bibelforsker, der på fire formiddage dykkede ned i Det Nye Testamente for at udlægge, hvad Jesus mener, når han taler om, at Guds Rige er 'midt imellem os'. Hans undervisning kan opleves via Sommerstævnets hjemmeside via dette link: Sommerstævne på Lindenborg Efterskole.
Billedet viser, at der også i år var mange glade børn med på Sommerstævnet ...
GLIMT fra Baptistkirkens LANDSKONFERENCE 
I baptist.dk giver Lone Møller-Hansen også flere oplysende glimt fra den drøftelse, der fandt sted om vores fælles virke i Baptistkirken i Danmark. Formandstalen af Per Beck kan læses her:Forenet står vi, splittet falder vi
På landskonferencen optog vi den ene halvdel af Sæby baptistmenighed, der efter brud i fællesskabet nu hedder Frikirken i Sæby. Samtalen blev lang og åbenhjertig. Læs her: Frikirken i Sæby optaget i BaptistKirken
En nødvendig drøftelse om lukninger af baptistkirker og om mulige nye tiltag i menighedsplantninger m.m. gemmer sig bag overskriften Skarp konkurrence
På billedet ses landsledelsen
, der arbejder for os i det kommende år. Fra ven-stre ses 
Moses Peng (Esbjerg), Chin Chin (Skjern), Per Beck (Aalborg), Jamie Cunningham (Århus), Vibeke Dalsgaard (Pandrup), Torben Andersen (Hjørring; generalsekretær), Bodil Højbak Møller (Herlev) og Christian Bylund (Tølløse).
 MUSIKANDAGTER på TYSINGEHAVE igen
De to næste musikandagter finder sted den 9. og den 23. august kl. 14.30. De tilrettelægges af Kirsten Sørensen og Christian Bylund. Alle er velkomne.
KALENDEREN - VELKOMMEN I KIRKE
AUGUST
07.08. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste, Christian Bylund
09.08. kl. 14:30: Musikandagt på Tysingehave
14.08. kl. 10:00: Gudstjeneste, Christian Bylund
17.08. kl. 18.00: Menighedsrådsmøde 
21.08. kl. 10:00: Gudstjeneste, Christian Bylund
           kl. 11:00: Takkefest i Ungdomsgården

23.08. kl. 14.30: Musikandagt på Tysingehave
27.08. kl. 09.30: Alle spejdere samles igen
28.08. kl. 10:00: Gudstjeneste, Christian Bylund
EFTERTANKEN - i KRISETIDER
Arne Haugen Sørensen, Hjemkomst 2006
Bagfra og forfra omslutter du mig,
Du holder din hånd over mig.

Salme 139, vers 5. 
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 15. august 2022.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2022, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2022 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp