Copy
Så er vi igang igen - ekko fra 13. juni
Prædikenværksted på tirsdag
Kommende gudstjenester
En nyhed fra præstefruen
Sidste LIVTAG i denne sæson
Menigheden ønsker tillykke
Sommerlejr på Øksedal 

Hilsen fra bidragssekretæren
Kristendomsklassen 
Tysingehave - andagter igen
Nye udsendinge til Rwanda & Burundi
Kalenderen 
Eftertanken
GENSYNSGLÆDEN var STOR for alle aldre
Et glimt fra juni måneds festgudstjeneste, da vi fejrede, at corona-kravene blev lempet, så vi kunne samles i kirken uden mundbind og med alle aldre til stede. Rita og Rolf havde også smidt mundbindene og talte til børnene om 'Gud, der er som en hønemor' - et festligt tema også for Christian Bylunds prædiken. 
PRÆDIKENVÆRKSTED - nu på TIRSDAG 

På tirsdag den 22. juni kl. 13.00 indbyder Christian Bylund igen til at være med i prædikenværkstedet. Invitationen lyder: 'Vi mødes i Kirke-Cafeen til en samtale om søndagens evangelium. Vi vil diskutere og reflektere over bibelteksten og skabe et rum for tanker og ideer om tekstens aktualitet i dag. Det kræver ingen forberedelse at deltage, og vi afsætter en times tid til samtalen. Teksten, vi arbejder med, står i Lukasevangeliet kapitel 6, vers 36-42.
Der vil ikke være den store forplejning, men en kop kaffe eller et glas koldt vand i varmen skal der nok være

Kommende GUDSTJENESTER - med ændring
Velkommen til gæsteprædikanter i juli måned
Mens Christian Bylund tager på lejr med spejderne og derpå holder ferie, kommer der andre på prædikestolen. Velkommen til gæsteprædikanter.
Søndag den 4. juli får vi besøg af Jan Grønborg. Også andre holder ferie, og derfor må vi denne søndag rykke gudstjenesten til kl. 10.30. Inden da kan Kirsten Sørensen ikke være fremme ved orglet efter tjeneste i Soderup kirke. Ved denne nadvergudstjeneste indsamler vi en gave til Kildegården, der er et socialt bosted i Ringe for misbrugere.
Søndag den 11. juli prædiker Hanne Frederiksen til den første af sommerens tre morgenkaffegudstjenester - dvs. at gudstjenesten begynder med morgen-kaffe og holdes i KirkeCaféen. Velkommen!
En GOD nyhed fra PRÆSTEFRUEN
Et par skæringsdatoer
Den 31. august har længe stået som en afgørende skæringsdato for Louise Helgaard Bylund. Den dag skal hun aflevere sin store ph.d.-afhandling om børnebibler. Et spæn-dende kapitel er hermed afsluttet. Herefter har det været uvist, hvad Louise skulle arbejde med. Nu har der vist sig en spændende og udfor-drende mulighed. - Louise fortæller:
'Fra 1. september skal jeg undervise teologistuderende i Ny Testamente på Aarhus Universitet. Foreløbigt er jeg ansat i et år med mulighed for forlæn-gelse i endnu et år. Jeg skal arbejde med to kurser og vil derfor være i Aarhus mandag og tirsdag henover efteråret. Forberedelsen af undervisningen vil jeg kunne klare fra hjemmekontoret i Tølløse. Jeg glæder mig til at undervise og få en tættere kontakt med studerende og kollegaer, end jeg har nu. Og jeg tror faktisk, at både Christian og pigerne kommer til at nyde at have nogle dage sammen bare de tre! Nu skal min afhandling i første omgang skrives færdig, og så håber vi, der bliver tid til lidt sommerferie, inden den nye hverdag skal stå sin prøve'. - STORT tillykke til Louise og til hele præstefamilien fra os alle! 
Sidste LIVTAG med Matthæus i denne sæson

23 LIVTAG med Matthæus
Christian Bylund fortæller, at 'i første sæson har vi taget 23 LIVTAG med Matthæus - med 19 forskellige præ-ster fra 5 forskellige kirkesamfund. Det har været en fornøjelse at lave dem! Selvom første sæson lakker mod enden, så vender LIVTAG og Matthæus helt bestemt tilbage efter sommerferien med nye tiltag.  

Men inden, vi går helt på sommerferie, vil jeg løfte sløret for de to sidste afsnit. På onsdag kan I lytte med, når vi får besøg af en af de lokale folkekirkepræster. Lene Hjære Østergaard har sagt ja til at tage livtag sammen med mig, når vi dykker ned i Matthæus kapitel 11, vers 1-15. 
Forårets arbejde slutter, hvor vi begyndte, med, at Lasse Åbom og jeg tager sæsonens sidste livtag med Matthæus, hvor vi taler om kapitel 11, vers 16-31.

Du kan lytte til Matthæus og LIVTAG'ene med ham på disse tre måder: 
Via menighedens hjemmeside www.baptistmenighed.dk
På https://anchor.fm/livtag 
eller på https://open.spotify.com/show/6g0eAoe7xLzsUWSy4izCCh

MENIGHEDEN ønsker TILLYKKE til ...
Emil Kildeby har sammen med Eva fået en dejlig lille Ole, der er i fuld gang med at udforske verden.
Christian Uhrenholdt har sammen med Line fået en dejlig lille Inger, der også begejstrer storebror Jonathan.

LIs Møller Jensen fejrer 80 års fød-selsdag den 28. juni.
SPEJDERNEs SOMMERLEJR på ØKSEDAL 
Foråret har givet spejderne mange gode oplevelser i Tølløseskoven - i al slags vejr. Godt gået af en gruppe trofaste førere og spejdere i alle aldre! En af de sidste aktiviteter var fabrikation af foderbokse til mange slags af skovens dyr.
Nu venter der en spændende sommerlejr på spejdercenteret Øksedal ved Nibe. Her bliver der forhåbentlig godt vejr og gode oplevelser til alle. Lejren er en Centerlejr, hvor spejdere fra hele landet mødes. Lejren kan følges på Korpsets hjemmeside: https://baptistspejder.dk/centerlejr-2021/ - Herfra er dette billede også hentet. Gid lejren må byde på mange af sådanne aftener og stille timer! 
Hilsen fra bidragssekretæren - FØR ferien 
Et par ting at iagttage 
David Scholes skriver om pengene, der også hører til fællesskabet: 'Nu har vi fået sommervarme og det er snart ferietid. COVID-19 er også snart overstået, men vi skal fortsat tænke på vores kirke. Mange har holdt betalingerne kørende, medens menigheden kørte på lavt blus, men nogle er bagud - også på bygge-sagen. Mon ikke, vi skal bringe det i orden før sommerferien? Stor tak!'

Kontrol fra Skattestyrelsen
David forsætter: 'Skattestyrelsen har ikke holdt fri. Den har undersøgt vores indberetninger af bidrag med fokus på forpligtelseserklæringerne. Dem, der er omfattet af undersøgel-sen, har fået direkte besked fra mig. Alle med en forpligtelseserklæring, der er baseret på en procentdel af foregående års indkomst, bedes sende mig en kopi af årsopgørelsen for 2020. Så kan vi slappe af med ro i sindet inden ferien. Alle ønskes en god sommer! David Scholes'.
Illustrationen ovenfor viser en brochure, der ligger i kirken.
Heraf fremgår reglerne, vi skal følge, hvis vi ønsker at få de skattefordele, som lovgivningen giver os mulighed for, når vi betaler 
vores kirkebidrag.
Orientering om KRISTENDOMSKLASSEN

AFSLUTNING

Søndag den 1. august inviterer vi til en kort afslutning på kristendomsklassen ved en sommergudstjeneste kl. 17.00. Noah Høgh-Lefholm og Jeppe Kofoed, der ses på billedet, begyndte i k-klasse for snart tre år siden, og efter lidt corona-udskydelse vil vi sammen med dem fejre sommergudstjeneste og afslutning på deres forløb. Der vil komme mere herom i næste nyhedsbrev.

OG BEGYNDELSE

Kristendomsklassen begynder igen efter sommerferien. Det seneste år har vi ikke rigtig kunnet mødes. Derfor har vi tilbudt den sidste årgang at få et ekstra år med samtale om tro, liv og mulighed for venskaber på tværs af vores menigheder. Fra Tølløse starter Eowyn Stuart, Daniel Høgh-Lefholm og Esben Skårhøj. Ligeledes har Anna Jul Hylleberg og Selma Winsløv fået mulighed for endnu et år. I efteråret samler vi unge fra Herlev, Lyngby, Aarhus, Nyrup og Tølløse - og vi satser på en flok på 15-20 unge. Andre er meget velkomne. Tag kontakt til Christian Bylund og hør nærmere om muligheder og tidspunkter. 

MUSIKANDAGTER igen på TYSINGEHAVE
Efter en lang corona-pause er musikandagterne tilbage på Tysingehave. Tirsdage i lige uger inviterer vi til sang, bibelhistorie og bøn kl. 14.30. Kirsten Sørensen vil sidde ved tangenterne allerede fra kl. 14.15. Vi glæder os til at tage denne tradition op igen til glæde for vore ældre i lokalområdet.
BAPTISTKIRKENs nye udsendinge til Afrika
Da BaptistKirken lørdag den 29. maj holdt landskonference blev Lise Weber-Hansen og Jep Emming ud-sendt til tjeneste i samarbejde med Burundis og Rwandas baptistkirker. Se samtalen med dem i det nye nummer af baptist.dk, der kommer inden længe. Eller læs den digitalt på www.baptist.dk
KALENDEREN - VELKOMMEN i KIRKE
JUNI
22.06. kl. 13.00: Prædikenværksted i KirkeCaféen 
27.06. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund 


JULI
04.07. kl. 10.30: Nadvergudstjeneste, Jan Grønborg
11.07. kl. 10.00: Morgenkaffegudstjeneste, Hanne Frederiksen
18.07. kl. 10.00: Morgenkaffegudstjeneste, Bent Hylleberg
25.07. kl. 10.00: Morgenkaffegudstjeneste, Christian Bylund


AUGUST
01.08. kl. 17.00: Sommergudstjeneste m. kristendomsklasseafslutning,
                           Christian Bylund m. fl. 
EFTERTANKEN
Gå ud, min sjæl, betragt med flid
i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!
Se, hvor hvert lille blomsterpar
sig yndefuldt nu smykket har
på marker og i haver!
Paul Gerhardt 1653
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 12. juli 2021.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2021, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2021 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp