Copy
Gudstjeneste for alvor - på søndag
Nytårshilsen fra BaptistKirken
OnsdagsCaféen åbner - langsomt
Fredagsfamilien og spejderne
Seniorgruppen med Lars Ulrik Jensen
Menigheden ønsker tillykke
Kvoteflygtning ønsker venskab
Den nye årsberetning på vej
BaptistKirkens lederkonference
Himmelske Dage i Roskilde
Corona-situationen
Kalenderen
Eftertanken - Coronabøn
Nu begynder vi for alvor igen - på søndag 

Vi kom skævt i gang med 2022. Men nu er det tid til at mødes igen. Christian Bylund siger: 'Det er tid til at fejre, at det igen er muligt at mødes. Det er tid til igen at være sammen om det, Gud er på færde med hos os, så søndag den 23. januar vil der være gudstjeneste kl. 10.00 med efterfølgende kirkekaffe. Birk Christensen står for gudstjenesten. Velkommen!

Vi skal også have en nytårshilsen fra Baptistkirkens ledelse. Den slutter: 'Vi håber det nye år giver os nye og stærkere muligheder for at fortsætte arbejdet med evangeliets formidling i vores land såvel som et fortsat styrket samarbejde med vores part-nere i Burundi, Rwanda og Myanmar. Med ønsket om Guds velsignelse over det nye år, sender vi de bedste hilsner'. Læs hele hilsenen her.
ONSDAGS-Caféen begynder den 26. januar
OnsdagsCaféens åbning er rykket til den 26. januar. Vi begynder lang-somt, så der bliver kun program kl. 14.00 efterfulgt af fællesskab om-kring kaffebordet. Se nedenfor.
Der er fuldt program fra onsdag den 9. februar, inkl. spisning kl. 17.30. 
I foråret er der ingen Onsdagscafé den første onsdag i måneden, når Seniorgruppen mødes
torsdagen efter.
Onsdag den 26. januar får vi anden del af Christian Bylunds serie om gaver. Første gang arbejdede vi med gaven som et sociologisk og filosofisk begreb. Men hvad har gaver med teologien at gøre? Vi vil dykke ned i nogle af de teologer, der har stillet sig selv det spørgsmål i det 20. og 21. århundrede: 'Det er let at deltage, selv om du ikke var med første gang', siger Christian Bylund
For børn og unge familier og spejdere
Det er nu muligt at mødes igen - både indendørs og udendørs - når der skal spises. Det vil de unge familier gøre i kirkecaféen, når Fredagsfamilen mødes den 27. januar kl. 17.00. Og spejdere i alle aldre vil indtage Reservatet dagen efter, lørdag den 28. kl. 9.30. Velkommen igen til børne- og ungdomsarbejdet. 
Næste samling i Seniorgruppen den 3. febr.
Torsdag den 3. februar kl. 14.00
får Seniorgruppen besøg af
pastor Lars Ulrik Jensen,
der vil holde et tankevækkende og personligt foredrag om emnet: 'Tilbage til min far'.
Lars Ulrik Jensen har været
præst i Metodistkirken.
I dag er han
sognepræst i Herfølge kirke. Velkommen!
Lars Ulrik Jensen vil fortælle om at vokse op med en ukendt og fjern grøn-landsk far og med en mor, der tog sin skæbne på sig og valgte livet. Historien handler om uventet støtte og den personlige kamp med sig selv op til mødet med faderen, da Lars Ulrik Jensen var 35-år - et møde, der forandrede ham og gjorde ham til et helt menneske. Mere om foredraget i næste Nyhedsbrev. 
MENIGHEDEN ønsker TILLYKKE Morten Lerstrup Hylleberg
fylder 50 år den 25. januar

Anker Axelsen
fylder 85 år den 31. januar
KVOTEFLYGTNING ønsker VENSKAB
Vi har fået henvendelse via Røde Kors om at hjælpe en congolesisk kvinde, der kom til Danmark for ca. én måned siden. Kvinden ønsker hjælp fra en dansk kvinde med henblik på integration i lokal-samfundet. Kvinden er kvote-flygtning, der sammen med sine
to voksne døtre har fået bopæl i Tølløse. Henvendelse til
Bent Hylleberg på 51701890
Om den nye Årsberetning og Håndbog 2022
'Arbejdet med Håndbogen er sat i gang', siger Christian Bylund. 'Hvis du vil bidrage, så send en beretning til mig', fortsætter han. 'Vi har haft mange gode stunder i det forgangne år, men det er ikke altid, vi får taget et billede. Hvis du har gode billeder fra livet i menigheden, så send dem til mig på Christian@bylund.dk i løbet af januar. På forhånd tak!'
'Fremtidens kirke rækker ud' - på Trinity
Baptistkirkens lederkonference
I første weekend i februar mødes ledere fra mange menigheder til konference på Hotel Trinity, hvor emnet handler om 'fremtidens kirke'. Fra menigheden her i Tølløse sender vi Sigrid Høgh-Lefholm fra menig-hedsrådet, Trine Skårhøj fra Gospel-koret og Christian Bylund. Døgnet forud for konferencen mødes Bap-tistkirkens præster til deres konvent.
HIMMELSKE DAGE i ROSKILDE - sæt kryds
Kirkedagene i 2022 holdes i Roskilde i Kr. Himmelfartsdagene sidst i maj. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og se det spændende program på www.himmelske.dage. Her kan vi al-lerede nu tilmelde os til årets største kirkelige festival for store og små med mere end 400 events med me-gen inspiration og stof til eftertanke
'Corona – ja, man bliver helt træt af at skrive det ord', siger Christian Bylund. 
Men vi har nu fået lov at åbne igen - der er kun få restriktioner tilbage for kirkerne. Mundbind må vi leve med i en rum tid endnu. Det skal bæres, når vi går rundt i kirken, og derudover kan der blive efterspurgt Coronapas ved større arrangementer. Så hermed en opfordring til at have styr på det, inden vi kommer til kirken.
Henover jul og nytår har mange i menigheden været ramt af corona. Heldigvis ikke i alvorlig grad. Det er vi taknemlige for! Enkelte oplever senfølger, og der vil ganske givet blive flere i menigheden, der i den kommende tid rammes af corona. Lad os hjælpe hinanden i det omfang, det er muligt.
Vi ved, at nogle er nervøse for det høje smittetal. Det er forståeligt, hvis man endnu ikke har mod på fællesskabet i menigheden: 'Hvis du har lyst til et besøg af præsten, så ring gerne, så finder vi en dag', siger Christian Bylund. 
KALENDEREN - VELKOMMEN i KIRKE 
JANUAR
23.01. kl. 10:00: Gudstjeneste. Birk Christensen
26.01. kl. 12:30: Onsdagscaféen er åben
28.01. kl. 17.00: Fredagsfamilien mødes
29.01. kl. 09.30: Spejderne mødes i Reservatet
30.01. kl. 10.00: Gudstjeneste. Christian Bylund  


FEBRUAR
03.02. kl. 14.00: Seniorgruppen v. Lars Ulrik Jensen
06.02. kl. 10.00: Nadvergudstjeneste m. barnevelsignelse, Christian Bylund
09.02. kl. 12.30: OnsdagsCaféen er åben  
13.02. kl. 10.00: Gudstjeneste, Christian Bylund.
20.02. kl. 10.00: Gudstjeneste, Hanne Frederiksen 
13.02. kl. 12.30: OnsdagsCaféen er åben
25.02. kl..17.00: Fredagsfamilien mødes
27.02. kl. 10.00: Familiegudstjeneste og fastelavn, Christian Bylund m.fl.
EFTERTANKEN 
Edvard Munch: Skriget
Temaet for dagens andagt i kirken var: Klagesang 
Christian Bylund sluttede med en coronabøn og bad blandt andet:
Vi beder med dem, der er trætte af Corona
  Beder: Vær med os, Gud
Beder: Giv os håb, Gud
Beder: Husk os på hinanden, Gud
Beder: Hvorfor sker det her, Gud?
 Beder: Er det ikke snart slut, Gud?
 

Himmelske Gud, kærlige Far
Hør vores trætte tårer, mens vi råber vores bøn mod himlen!
I dit kærlige navn!

 
Nyttigt at vide om Tølløse Baptistmenighed
Menighedens præst:
Christian Bylund, Valmuevej 9, 4340 Tølløse, 6071 6776 eller 
christian@bylund.dk
     Kontortid: Onsdag 9.00-17.00 i kirken. Fridag: Normalt fredag. 
Menighedsrådets formand: Kirsten Nielsen, 5383 4340 eller kn4340@gmail.com
Kirkens pedel: Signe Lawaetz, 5085 4590 eller signelawaetz@gmail.com
Ungdomsgårdens udlejning: Ninna Krabbe og Poul-Anker Andersen, 2016 4823
Læs om menighedens liv og virke på www.baptistmenighed.dk
Følg med på FaceBook: 
https://www.facebook.com/baptistmenighed.dk/
Nyhedsbrevet udsendes mandag i ulige uger med deadline lørdagen før.
     Nyhedsbrevet, der sendes via mail, kan bestilles af alle interesserede. 
     Næste ordinære Nyhedsbrev udsendes mandag den 31. januar 2022.
Redaktør: Bent Hylleberg, benthylleberg@outlook.dk eller 5918 5195 eller 5170 1890
Copyright © 2022, Tølløse Baptistkirke

Din evt. nye mailadresse kan indskrives her:
update your preferences

Dette Nyhedsbrev kan afmeldes her: 
unsubscribe from this list
Copyright © 2022 Tølløse Baptistkirke, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp