Copy

Kanske den bästa gåvan du kan ge dig själv och din familj.

Sista möjligheten att anmäla dig till vår utbildning i september.

Du får detta meddelande då du visat intresse för vår kommande kurs i september. Om du är en av de som redan bokat din plats så behöver du inte bry dig om budskapet nedan.

Om du inte har bokat din plats, så har du nu några dagar på dig då vår deadline är fredagen den andra augusti.

Hitintills har vi löst alla finansiella utmaningar med tidigare deltagare och kan säkert göra det för dig med om du så önskar. Hör av dig till info@tomasochdennis.se så tar vi en kort pratstund om just din situation.

Skulle du vilja prata med någon tidigare deltagare och höra deras syn på utbildningen och vad den betytt för dem och deras familj så kopplar vi ihop dig med någon av dem.

Nu har du chansen att finna och leva i den sinnesro, harmoni och glädje som alla förtjänar.

Du behöver inte ha för åsikt att bli en personlig coach, föreläsare eller podcast-profil för att få ut så mycket som möjligt av den här utbildningen. Hitintills har den förändrat livet till det bättre för alla tidigare deltagare och vi är säkra på att den även kommer att göra så för dig och din familj.

Missa inte möjligheten att göra 2019 till ditt bästa år hitintills.

Boka din plats här: info@tomasochdennis.se
 

Upplägg och andra detaljer


Tomas & Dennis Coach Academy erbjuder en utbildning till att bli 3P-coach.
 
Utbildningsprogrammet ger deltagaren fördjupade insikter i de tre principerna, samt sådana kunskaper och kompetenser som krävs för att kunna guida andra människor till den förståelse som de tre principerna pekar på – såväl privat som professionellt.
 
Huvudsyftet med programmet är att deltagaren ska kunna vägleda klienter av olika slag, så att dessa kan få en bättre förståelse av hur vi människor fungerar mentalt, och således kunna ”vara den bästa versionen av sig själv, i alla lägen”.
 

Exempel på uppdrag som en 3P-coach kan ta sig an:
 

 • Individutveckling på alla tänkbara plan
 • Föreläsningsuppdrag
 • Ledarskapsutveckling/Chefscoaching
 • Gruppcoaching/Teamutveckling
 • Coachning vid förändringsprocesser
 • Ökad effektivitet och förhöjd prestationsförmåga
 • Konfliktlösning
 • Motivationsstärkning
 • Karriärutveckling
 • Säljträning
  
Kursen är för dig som:
 • vill utvecklas och få fördjupade insikter om de tre principerna
 • vill kunna berätta för andra i din närhet, om vilka insikter som 3P har gett dig (privat)
 • vill guida andra människor till 3P-förståelse (professionellt)
Ur kursinnehållet:
 • Introduktion och översikt
 • Upplev hur Tomas och Dennis coachar
 • 3P-historik
 • Grundläggande och fördjupade insikter i de tre principerna
 • Vad är insikter egentligen, och hur delar man dessa med andra?
 • Hur guidar man klienten till att vara den bästa versionen av sig själv i alla lägen?
 • Hur utvecklar man sin egen coach-stil?
 • Konsten att arbeta med metaforer
 • Konsten att lyssna
 • Hur får man maximalt resultat med minsta möjliga insats?
 • Hur tar man betalt?
 • Egen coachning, under programmets genomförande
 • Hemuppgifter
 • Ljudböcker med Tomas & Dennis (6 st.)
 • Videokurserna ”Ett stressfritt liv” och ”Bli den bästa versionen av dig själv”(samt rabatterat pris till framtida klienter)
Dessutom:
 • Coachnings-uppdrag som ska analyseras/redogöras för i en rapport
 • Programmet ger dig tillgång till ett nätverk med andra coacher
 • Diplomering
 • Deltagande i Tomas & Dennis podcast (frivilligt)

Omfattning och upplägg:
 
Utbildningsprogrammet sträcker sig över 3 månader, och omfattar 6 st. fysiska träffar, samt 5 st. webinar.
 
Utbildningen innehåller dessutom 6 st. ljudböcker och 2 st. videoutbildningar på 8 respektive 12 veckor.
 
Utbildningsträffarna äger rum på ett konferenscenter i södra Sverige där fika och lunch ingår.
 
 • v1: 2 st. utbildningsträffar 2 – 3 september, Örenäs slott
 • v2: självstudier
 • v3: webinar
 • v4: självstudier
 • v5: webinar
 • v6: 2 st. utbildningsträffar 7 – 8 oktober, Örenäs slott
 • v7: självstudier
 • v8: webinar
 • v9: webinar
 • v10: självstudier
 • v11: webinar
 • v12: 2 st. utbildningsträffar 18 – 19 november, Örenäs slott

 
Investering: 50.000 kr + moms (62.500 kr ink. moms) *
*Resa och ev. övernattning betalas av deltagaren.

Boka din plats här: info@tomasochdennis.se

Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2019 Tomas & Dennis Business School, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.