Copy
Beste vliegvrienden,

Zoals bij jullie inmiddels wel bekend zal zijn, is Bonne van den Bos vorige week zaterdag door een vliegongeval om het leven gekomen.
Zaterdag 20 februari zal er gelegenheid zijn om de familie van Bonne te condoleren en hem de laatste eer te bewijzen.

Jolmer Tilstra coördineert dit namens Vliegclub Fryslân en heeft mij gevraagd om het bericht, dat is verstuurd aan de leden van de vliegclub, ook te versturen aan de relaties van Flightlevel.

Helaas zullen we de, altijd opgewekte en behulpzame Bonne, moeten missen…

Homme

 

Van: Jolmer Tilstra | Evenredig 
Verzonden: dinsdag 16 februari 2021 18:21
Aan: Vliegclub Fryslân 
CC: Flightlevel Drachten 
Onderwerp: Afscheid Bonne van den Bos op EHDR
 
Geachte leden van Vliegclub Fryslân, vrijwilligers van vliegveld Drachten en overige luchtvaartvrienden,
 
Zoals de secretaris van Vliegclub Fryslân al eerder schreef, heb ik de taak (in overleg met de familie) het afscheid van Bonne op vliegveld Drachten te organiseren. De familie heeft aangegeven de condoleance op het vliegveld te willen houden. Daarnaast is het de bedoeling een erehaag te creëren van vliegtuigen en personen. Om het afscheid ordelijk te laten verlopen, adviseer ik iedereen deze e-mail goed en in z’n geheel te lezen en de bijlagen te raadplegen.
 
 
Parkeren
 
Bezoekers van het afscheid van Bonne worden verzocht zoveel mogelijk met elkaar te carpoolen en in één auto naar het vliegveld te komen, om zo de belasting van parkerende auto’s op het veld zoveel mogelijk te beperken. Parkeren kan op de ‘groene locaties’, aangegeven in de bijlage ‘Parkeren.jpg’. Buiten het veld parkeren wordt gewaardeerd, maar is verboden aan de doorgaande weg die langs het vliegveld loopt. Misschien is de combinatie van parkeren op het nabijgelegen industrieterrein en het laatste stuk carpoolen naar het veld ook een mogelijkheid. Neem daarvoor dan onderling contact met elkaar op om dit te coördineren.
 
 
Condoleance
 
De locatie hiervoor is het tweede spantvak van rechts van de Sondermanhangaar, aangegeven in de bijlage ‘Route & Locatie Condoleance.jpg’. In deze afbeelding zijn ook de routes voor ‘in’ en ‘uit’ getekend, om zo een efficiënte doorstroming van bezoekers te creëren. Condoleren kan tussen 10:00 en 11:00. Na het condoleren, worden de bezoekers geacht alvast plaats te nemen in de erehaag op de baan, waarover hieronder meer informatie.
 
 
Erehaag van personen en vliegtuigen
 
Wat we graag willen organiseren, is een dubbele erehaag op de baan, met aan één zijde alle vliegtuigen van vliegveld Drachten en aan de andere zijde een erehaag van personen; zie bijlage.
 
Ervan uitgaande dat komende zaterdag de wind uit het zuiden komt, wil ik graag de vliegtuigen aan de noordzijde van de baan (met de neus van het vliegtuig in de wind) en alle personen aan de zuidzijde. Daarbij zou het mooi zijn om de vliegtuigen minimaal met een halve vleugelspanwijdte lengte tussen wingtip en wingtip te spatiëren, om ze niet te propperig dichtbij elkaar te plaatsen.
 
Bij de erehaag van personen zou ik graag zien dat er ongeveer 2 meter afstand tussen ieder persoon zit, niet alleen vanwege de geldende Corona-maatregelen, maar ook om zoveel mogelijk baanlengte te vullen met personen, voor een zo imposant mogelijk resultaat. Mocht op een gegeven moment de rij met personen langer zijn dan de rij met vliegtuigen, dan graag vanaf die locatie de personen aan weerszijden van de baan opstellen, met onderling 2 meter afstand. Ook al kom je uit hetzelfde gezin of zijn er geen medische redenen om 2 meter uit elkaar te staan, dan graag tóch de 2 meter afstand aanhouden om optisch gezien zoveel mogelijk baanlengte te ‘bezetten’.
 
Ook vliegtuigen die evt. in onderhoud staan maar wel verrijdbaar zijn, zou ik graag op de baan willen hebben, om zoveel mogelijk vliegtuigen op te nemen in de erehaag. Ben je een vliegtuigeigenaar en zaterdag niet in de gelegenheid je vliegtuig naar de baan te slepen, neem dan even contact met me op. Ik hoop dan je vliegtuig, samen met een groep vrijwilligers, alsnog naar de baan te mogen brengen. Mocht je je vliegtuig niet willen starten voor een korte taxi naar de baan, vraag dan een van de vrijwilligers je te assisteren met het handmatig verslepen van je vliegtuig. De vrijwilligers dragen t.t.v. het positioneren van alle vliegtuigen een fluoriserend vest.
 
Bij oosten- of westenwind blijft de situatie gelijk aan die in de bijlage. Mocht de wind onverhoopt uit het noorden komen, dan spiegelen we de layout van de erehaag. Maar zoals het er nu naar uitziet, is het scenario van zuidenwind van toepassing.
 
Waarschijnlijk ten overvloede; pas op voor vliegtuigen met een draaiende motor! Er kunnen situaties ontstaan, waarbij vliegtuigen taxiënd een groep mensen moet passeren. Wees altijd alert op je omgeving, ook als voetganger. Hou in dat soort situaties zoveel mogelijk afstand van elkaar en attendeer anderen erop, wanneer ze op dat moment zijn afgeleid.
 
 
Planning
 
Tot slot de huidige planning van de dag:
 
07:30 - 09:30: Opstellen van vliegtuigen op de baan (niet later dan 9:30!)
10:00 - 11:00: Condoleance in de Sonderman-hangaar
11:15 - 11:30: Bonne’s reis langs de erehaag op de baan
12:00 - 14:00: Terugplaatsen van alle vliegtuigen in de diverse hangaars
14:00 - 15:00: Uitvaartdienst van Bonne te Hemrik (alleen voor genodigden en live gestreamd via het internet; informatie volgt later)
15:00 - 15:30: Formatie Fly-By overhead de begraafplaats te Hemrik
16:00 - 18:00: Mogelijkheid tot samenkomst van bezoekers in één van de beschikbare hangaars op het veld (wordt op de dag zelf bekend gemaakt)
 
 
Tot slot
 
Net als eerder is gecommuniceerd door anderen, hoop ik op een massale opkomst van leden, vrijwilligers en overige luchtvaartvrienden. Zo kunnen we niet alleen Bonne z’n laatste eer bewijzen, maar ook tot steun zijn voor zijn familie. Ik hoop dat iedereen de informatie en instructies uit deze e-mail opvolgt, zodat alles zo gestroomlijnd als mogelijk plaatsvindt.
 
Alvast dank voor jullie komst en medewerking! Tot zaterdag!
 
 
Hartelijke groet,
 
Jolmer Tilstra
info@evenredig.nl
+31642110012
Facebook
Copyright © 2021 FlightLevel, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp