Copy
Vliegvrienden,

Met deze ingelaste mail willen we jullie extra informeren over de regels en voorwaarden rondom de ontheffingen bevoegdverklaringen. Het ILenT heeft in het kader van de COVID-19 pandemie onder voorwaarden mogelijk gemaakt de bevoegdverklaringen te verlengen.
Onderstaand een nadere uitwerking hiervan.

Met vriendelijke groet,

Homme 
In een publicatie van IL&T van 26 maart 2020 (ILT-2020-15549) wordt aangekondigd dat alle Part FCL bevoegdverklaringen met 4 maanden worden verlengd mits wordt voldaan aan (ondermeer) het volgende:

“they shall, during the application period of this Exemption, have received a briefing from an instructor who holds relevant instructional privileges in order to refresh the required level of theoretical knowledge to safely operate the applicable class or type and to safely carry out the relevant manoeuvres and procedures, as applicable. That briefing shall include class – or type – specific abnormal and emergency procedures, as appropriate”.

Een en ander wordt nog eens bevestigd door een publicatie in de Staatscourant van 14 april 2020 voor de nationale bevoegdheden.
Dit betekent dat indien u voor deze verlenging in aanmerking wilt komen er een briefing - gegeven door een instructeur - gevolgd moet zijn.
In deze briefing zullen in het kort de volgende onderwerpen aan de orde komen:
 • - De liftformule en de Cl-alpha curve
 • - Het luchtruim en de zichtvoorschriften
 • - Horizontale vlucht
 • - klimmen
 • - dalen
 • - bochten
 • - Het circuit
 • - landing
 • - Noodlandingsprocedure
 • - RT-procedures

Na afloop van deze briefing krijgt u een verklaring van de instructeur waarmee u bij een examinator uw brevet kunt laten verlengen voor een periode van 4 maanden.

Wij hebben in ons midden:
 • Joop Bekkema (06 51 36 81 58)
 • Gerrit Mulder (0641102939)

De examinator vult hierbij het formulier ‘report skill test and proficiency check’ in zonder dat er een proficiency check heeft plaatsgevonden en vermeldt op het formulier de nieuwe vervaldatum in overeenstemming met dit besluit en een verwijzing naar het referentienummer van deze ontheffing in het opmerkingenveld (ILT-2020/15549). Dit formulier en een kopie van het bewijs van bevoegdheid wordt toegestuurd aan Kiwa: NL.Luchtvaart@kiwa.nl.

In het kader van de opleidingen worden de volgende zaken ook met 4 maanden verlengd:
Opleiding:
 • FCL.025   Alle behaalde certificaten blijven vanaf 26 maart 2020 4 maanden langer geldig 
 • FCL.025 (a) (1) en (2)   De aanbeveling van de DTO of ATO om theorie examen te mogen doen wordt met 4 maanden verlengd.
 • FCL.725 (c)   De periode voor het afleggen van de vaardigheidstest wordt met 4 maanden verlengd.
 • FCL.025 (b) (2)    De periode waarbinnen alle examens moeten zijn afgelegd wordt verlengd met de periode waarvoor deze regeling geldt en gedurende de periode dat het afleggen van theorie examens niet mogelijk was.

ILT kan beslissen dat alle perioden met nog eens 4 maanden te verlengen.


Voor verdere vragen en voor het maken van een afspraak kunt u bellen met: Harry de Vries (0653511191)

Voor de volledige tekst van deze ontheffing, klik hier

Harry de Vries
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 FlightLevel, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp