Deze nieuwsbrief lezen in uw browser

#1. Nieuws van het Agis Innovatiefonds

Beste lezer,

De coronacrisis raakt iedereen in onze samenleving. Hopelijk bereikt deze nieuwsbrief u in goede gezondheid. Voor wat betreft het Agis Innovatiefonds gaan de werkzaamheden door. Overleggen worden waar nodig en mogelijk online voortgezet.

Wij begrijpen dat er door de veranderde omstandigheden sprake kan zijn van noodzakelijke aanpassingen in aanpak of planning van de op dit moment door ons fonds gesteunde lopende initiatieven.  Wij vragen u ons hiervan op de hoogte te brengen.
Dat kan via mailadres info@agisinnovatiefonds.nl. Heeft u behoefte aan overleg hierover, dan kunt u ook telefonisch contact zoeken met Annemarie Kuiper via telefoonnummer 085- 0608669. Dat kan tijdens werkdagen van 9.00ur tot 17.00u.

In deze eerste nieuwsbrief van het Agis Innovatiefonds informeren we u graag over díe zaken waar wij ons als fonds voor hard maken, namelijk meer eigen regie voor mensen met (nog g)een chronische aandoening.

Het Agis Innovatiefonds is een volledig onafhankelijke goede doelenstichting, die geen juridische of financiële banden met Agis Zorgverzekeringen heeft. Jaarlijks maakt het Agis Innovatiefonds zo rond de 1 miljoen euro vrij om vernieuwende initiatieven te ondersteunen die de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening verbeteren en bijdragen aan meer eigen regie.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over een aantal door ons gesteunde projecten, in Projectnieuws, waaronder Seksualiteit bij Spina Bifida, Kunst op Recept en Omgaan met het gedrag van en kind met CP (cerebrale parese).

Daarnaast blikken we graag even terug op het afgelopen half jaar, waarin onder andere de Bert Huiskamp AIF prijs werd uitgereikt, maar ook de Open Oproep Chronisch Gezond werd gelanceerd.

Heeft u zelf input voor deze nieuwsbrief?
Mail uw bericht naar: info@agisinnovatiefonds.nl.

Projectnieuws

Een tiental projecten is al flink in de aandacht geweest vanwege hun nominatie voor de Bert Huiskampprijs. Maar ook andere projecten doen heel belangrijk en goed werk, waarvan we er graag een aantal bij u onder de aandacht brengen.

Zo is onlangs het project Seksualiteit bij Spina Bifida van Spina Bifida / Hydrocephalus Nederland (voorheen BOSK) afgerond. Er is onder meer een boekje geschreven, “Seks en spina bifida” met daarin ook interviews met negen personen uit de doelgroep. Daarnaast zijn er zes folders “Seksuele en relationele ontwikkeling bij kinderen en jongeren met spina bifida” gecreëerd.

Zie ook https://sbhnederland.nl/product/seks-en-spina-bifida/
en https://sbhnederland.nl/product/set-folders-seksuele-en-relationale-ontwikkeling-bij-kinderen-en-jongeren-met-spina-bifida/

Ook het project Kunst op Recept van Stichting de KOM is recentelijk afgerond. Kunst op Recept is primair een project dat onderzoek doet naar de rol van kunst als bijdrage aan een positieve gezondheid.
Kunst op Recept veronderstelt dat actieve deelname aan kunstzinnige projecten, het zelf beoefenen van kunst of het bezoeken van kunst en het reflecteren op kunst, een bijdrage kan leveren aan het verhogen van welbevinden en aan het voorkomen en herstellen van klachten van psychosociale aard.

De handreiking Kunst op Recept is online beschikbaar:
https://www.lkca.nl/~/media/downloads/publicaties/2019/handreiking_kunst_op_recept_def.pdf
Een pilot “Kunst op Recept” is inmiddels gestart in Amsterdam-Oost, en het ziet er naar uit dat het initiatief een vervolg krijgt en door zal worden ontwikkeld.
Een mooi voorbeeld van betere kwaliteit van leven voor mensen met een chronische aandoening.

CP Nederland (voorheen BOSK) heeft onlangs, mede door steun van het Agis Innovatiefonds, de website www.cpengedrag.nl  gelanceerd, als onderdeel van het project Omgaan met een kind met Cerebrale Parese. Op deze site vinden ouders alles wat ze willen weten over de invloed van cerebrale parese (CP) op het gedrag en de emoties van hun kind:

  • Erik Scherder legt uit wat CP, hersenen en gedrag met elkaar te maken hebben.
  • Uitgebreide achtergrondinformatie  en heel veel tips.
  • Ouders worden uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met de thema’s ‘Emoties en Omgeving’ en ‘Leren en begrijpen’.
  • Zowel in filmpjes als in beschreven situaties kunnen ouders zich herkennen in aansprekende ervaringsverhalen.

Bijzonder is ook dat ouders hun acties en belangrijke informatie op kunnen slaan in een persoonlijk PDF.

Terugblik 

De afgelopen periode kende drie belangrijke hoogtepunten. Zo was er, in het kader van de Open Oproep met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op 24 oktober een Inspiratiesessie in Eindhoven, tijdens de Dutch Design week. Het was een mooie bijeenkomst, met een aantal bijzondere verhalen en enthousiaste reacties vanuit het publiek.  

Vervolgens was er op 25 november een Werksessie, ook samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Deze bijeenkomst stond in het teken van meer informatie over de open oproep Chronisch Gezond, maar ook konden deelnemers elkaar en de ontwerpers ontmoeten. Er werd al gewerkt aan eigen thema’s en de basis werd gelegd voor nieuw te vormen coalities.

Na afloop van de werksessie vond de prijsuitreiking plaats van de al eerder genoemde Bert Huiskamp AIF prijs. Deze prijs is in het leven geroepen door de raden van Bestuur en Toezicht van het Agis Innovatiefonds, met het doel een impactvol project extra te ondersteunen. De prijs is tevens een eerbetoon aan Bert Huiskamp, voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht van ons fonds.

Bert Huiskamp was tevens de juryvoorzitter en met veel flair kondigde hij de drie winnaars aan.
De eerste prijs ging naar Pharos met hun project Gezond in Nederland. De tweede prijs was voor het Trimbos Instituut voor het project Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in de wijk en de derde prijs ging naar Fysiotherapie de Waag voor het project Blijf in je kracht.

Nogmaals van harte aan alle genomineerden en aan de winnaars!

Open Oproep Chronisch Gezond 

We noemden het al even, de Open Oproep. Samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is deze oproep uitgezet, om de krachten van mensen in het zorgveld te laten bundelen met ontwerpers. Er zijn drie opgaven waarop ingeschreven kon worden:

  • Ontwerpopgave 1: eigen regie in het alledaagse leven

Iedereen, ook iemand met (nog g)een chronische aandoening, leidt graag zijn/haar leven op een eigen manier. Welke producten, ruimtelijke interventies of sociale strategieën kunnen we inzetten in de nabije omgeving om hun regie, autonomie en (zelf)redzaamheid te versterken? Hoe ondersteunen we mensen in de uitvoering van activiteiten die door hen zelf van belang worden geacht? En hoe maken we daarbij optimaal gebruik van de mogelijkheden en talenten van de mensen zelf?

  • Ontwerpopgave 2: versterking van samenredzaamheid

Ook een actief sociaal leven draagt voor velen bij aan het gevoel van welbevinden. Een gezonde leefomgeving met aantrekkelijke plekken waar sociale netwerken kunnen gedijen, kan hieraan bijdragen. Door (nieuwe) mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, worden netwerken groter en sterker. Wie puzzelt mee op ruimtelijke en sociale interventies om sociale netwerken te stimuleren en samenredzaamheid van de gemeenschap te versterken?

  • Ontwerpopgave 3: mensgerichte gezondheidsconcepten

Nederland kent een betrouwbaar gezondheidsstelsel dat veel mogelijk maakt en bijdraagt aan onze gezondheid. Hoe komen we tot nieuwe gezondheidsconcepten, waarin de behoeften en mogelijkheden van mensen met een aandoening (nog meer) als vertrekpunt wordt genomen? Hoe kunnen we de regie van (zorg)professionals, mantelzorgers en mensen met een aandoening binnen dit stelsel versterken, opdat hun waarden, kennis, kunde en ervaringen optimaal benut worden?

Om te weten waar je naartoe wilt, helpt het om te weten wat je zou kunnen willen. En om te weten wat je zou kúnnen willen, helpt het om daar een beeld bij te zien. Dat is waar ontwerpers bij uitstek in uitblinken en wat we ook wel 'ontwerpkracht' noemen. Als we die inzetten voor bovenstaande vragen, kunnen we samen komen tot nieuwe, maar vooral betere antwoorden voor de toekomst. Met deze open oproep bieden we die ruimte.

Inmiddels zijn er zes projecten geselecteerd die de tijd en de fondsen krijgen om hun idee verder uit te werken. 
De geselecteerde projecten zijn:
(On)gewoon goed wonen - ontwerpen aan een ggz-vriendelijke wijk - Caro van Dijk Architectuur
Kamer 9 - Morgenmakers
FysiekFabriek - Aurore Brard
Vastlopen tijdens de adolescentie - Reframing Studio
Eigen regie op vermoeidheid - Open Concept
Spiegel Stem - Monobanda

Naast de Open Oproep hebben we in het voorjaar ook een reguliere aanvraagronde. De sluitingsdatum voor deze aanvraagronde is 4 mei.
Met een reguliere aanvraag bedoelen we een projectvoorstel voor een innovatie ten gunste van mensen met een (of nog geen) chronische aandoening.
Voor alle voorwaarden kunt u terecht op onze website.
Aanvraag indienen? 
De sluitingstermijn is 
4 mei 2020 om 17.00 uur
Zie ook onze website
 
Wist u dat... 
...We elke vrijdagochtend telefonisch spreekuur hebben van 09.00 tot 13.00 uur?
U kunt bellen naar 085-0608669
Twitter
Website
Email
Copyright © 2020 Agis Innovatiefonds, All rights reserved.


Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen?
U kunt zich hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp