Copy
  
Nori Barakat Ibrahim is monteur bij technisch bedrijf Maats in Goor.
Directeur Gerald Kroeze (rechts) is blij met analfabeet Nori uit Irak

Artikel in Tubantia  © Emiel Muijderman

Ondernemersloket Hof van Twente

Goed nieuws!

De zes ondernemersverenigingen hebben samen met de gemeente geïnvesteerd in fleurige 
bloembakken in de centrumgebieden van gemeente Hof van Twente.
Camping Monte Bello in Markelo viert haar
100-jarig bestaan. Camping Monte Bello is de oudste camping in Markelo en is gelegen op het hoogste punt van Markelo op de Herikerberg.
 Lees meer>>

Auto Ruesink Goor is één van de drie finalisten van de BOVAG verkiezing ''Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar 2019-2020''. Op 8 oktober zal tijdens het jaarcongres van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven de winnaar bekend gemaakt worden. Lees meer>>

Doe mee met de MicroBattle: dé challenge waar we met zoveel mogelijk mensen samen het verschil maken door eenvoudige maar duurzame acties uit te voeren. Je speelt samen met een team van collega's tegen andere organisaties. De MicroBattle is dit jaar van 18 september t/m 8 oktober. Vanuit de gemeente doet een team mee en we hopen op concurrentie! Doe je mee? Lees meer>>

Stefan Hemel van supermarkt COOP Hengevelde heeft zijn fairtrade assortiment uitgebreid met fairtrade koffie. Dat betekent dat de super nu voldoet aan de criteria om fairtrade supermarkt te worden. Lees meer>>
 

Op vrijdag 11 oktober wordt de 5e editie van de Beursvloer Hof van Twente georganiseerd door de Hof van Twentse Uitdaging. Tijdens deze Beursvloer in Delden ontmoeten bedrijven en lokale maatschappelijke organisaties elkaar en staan hulpvragen centraal. Of het nu gaat om het beschikbaar stel­len van vergaderruimte of het uitlenen van materialen. Jij kan hierop inspelen. Wil je als ondernemer invulling geven aan je maatschappelijke betrokkenheid? Nieuwe doelgroepen leren kennen en samenwerkingsverbanden aangaan? Zorg dan dat je er op 11 oktober bij bent als “aanbieder''
Lees meer>>

Op 7 november 2019 ontmoeten 1.500 werkzoekenden, werkenden, werkgevers en professionals elkaar op de Leren en Werken Markt van Twente in de Gieterij in Hengelo. Alle aspecten van leren en werken komen deze middag samen. Zo is er informatie over onderwijsroutes, opleidingen en financieringsmogelijkheden en geven zes beroepsgroepenpleinen zicht op kansrijke sectoren in Twente en de daarbij behorende private en publieke opleidingsmogelijkheden.
Lees meer>>

Werk en Arbeidsparticipatie

Meer mensen uit de bijstand aan het werk in Hof van Twente

Het aantal bijstandsgerechtigden dat is uitgestroomd of aan de slag is in een leerwerktraject is het afgelopen half jaar toegenomen. In totaal werden 99 mensen gematcht. 
De toename zit vooral in de uitstroom van mensen met een arbeidsbeperking. Ook zijn er meer proefplaatsingen en werkervaringsplaatsen ingezet; omdat de huidige doelgroep een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Het aandeel van lokale matches nam ook toe. In 2018 was 49% van de matches bij een lokale werkgever. In 2019 is dit gestegen naar 59%.
Samen met de zes ondernemersverenigingen (verenigd in het Ondernemersplatform) werkt de gemeente aan een Hof van Twente waar het mooi wonen, werken en recreëren is. Nu en in de toekomst. Meer mensen aan het werk (houden) is al jaren een van de speerpunten van de Sociaal-Economische Visie. Lees hier het hele persbericht.
5 september bijeenkomst Werken in de Hof
Op donderdag 5 september om 19.00 uur organiseren het Ondernemersplatform en gemeente samen een avond rondom het werken van nu en in de toekomstWe willen vooral met elkaar in gesprek rondom specifieke thema’s, zodat de plannen die er zijn kunnen worden aangescherpt en uitgevoerd. Ben je werkgever en wil je meedenken? Meld je aan bij Renée Kleywegt.
 
Manon Schoolderman licht de uitdagingen en de werkwijze van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente in samenwerking met het Werkplein Twente toe. Hierbij worden ook een aantal profielen van kandidaten gepresenteerd.

Jan Thale Haandrikman deelt de visie van het Ondernemersplatform toe. Hoe kunnen we de participatiegraad verhogen en op welke manier kunnen we als gemeente in de top drie komen van laagste werkeloosheidspercentage in Twente?
Wil je meer weten over de visie van het Ondernemersplatform op Werken in Hof van Twente? Jan Thale Haandrikman is het contactpersoon. Hij is voorzitter van ondernemersvereniging Ondernemend Markelo en is, net als de voorzitters van andere ondernemersverenigingen, gekoppeld aan een thema uit de Sociaal Economische Visie van Hof van Twente.

Interessante subsidies

Subsidie MKB Idee

Ben je mkb’er en wil je samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van je personeel? Ervaart je hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee.

Met deze regeling wil de overheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere mkb’er.

Aanvragen kan tot 27 augustus 2019. Kijk op de website van Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) voor meer informatie of om een aanvraag in te dienen.

Subsidie sociale innovatie binnen bedrijven

Overijsselse ondernemingen met minimaal 8 medewerkers kunnen een subsidie van € 10.000,- aanvragen (TENDER) voor activiteiten die bijdragen aan sociale innovatie binnen de onderneming waar de arbeidsproductiviteit en de kwaliteit van de arbeid voordeel van heeft.

De subsidie is een vast bedrag van € 10.000,- per aanvraag en kan uiterlijk 16 september 2019 voor 17.00 uur worden aangevraagd. Het subsidieplafond voor 2019 is € 70.000,-. 

Kijk op de website van Provincie Overijssel voor meer informatie, bijvoorbeeld over de wegingscriteria of hoe je een aanvraag kunt indienen

Het ondernemersloket

Heb je vragen over het starten, uitbreiden of verplaatsen van je bedrijf? Of wil je meer weten over subsidies, bedrijfshuisvesting en personeel? Meld je bij Berryl met je vragen, voor advies of voor een kennismaking.


Berryl Michel
06-19384489
ondernemersloket@hofvantwente.nl
Volg ons op
LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2019 Ondernemersloket Hof van Twente, All rights reserved.


Je ontvang deze maandelijkse nieuwsbrief, omdat je je hiervoor hebt ingeschreven. Je voor- en achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres worden beschermd bewaard totdat je je uitschrijft. Wil je je gegevens wijzigen of deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Verander je voorkeuren of schrijf je uit deze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp