Copy
View this email in your browser
Hemel-op-Aarde verslag

Julie tot September 2019

Wanneer ons terugkyk op kwartaal 3, kristalliseer Eksodus 19:4 helder voor ons oë:  “I carried you on Eagle’s wings and brought you to Myself”. Keer op keer het ons span beleef hoe ons op die krag van die windstrome kon sweef en hoe ons visie met elke storm net duideliker en helderder geword het. Dankie aan elke kosbare borg en vriend wat ons doelwitte en koninkryksvisie so voluit ondersteun – saam met julle is ons arende vir die Arend!
Bemagtig, deel kennis en idees, plant ‘n Jesus-saadjie!
Om ‘n daadwerklike impak op die jong leerdertjies se lewens te maak, behels baie meer as net die uitdeel van leermateriaal. HOEP-kwaliteitskoördineerders beweeg daagliks na hul verskillende areas om opleiding in die 31 skole waarby ons betrokke is te doen. Tydens hierdie opleiding ontvang die opvoeders leiding ten opsigte van die aanbieding van die komende week se intervensieles. Kennis oor die verskillende perseptuele- en wiskundige aspekte waarmee ons besig is word ook oorgedra en idees word onder mekaar gedeel. In hierdie hele proses beleef ons veral hoe ‘n gevoel van opwinding besig is om terug te kom na die klaskamers!! Om direk met die opvoeders te werk gee ons ook ‘n wonderlike platform vanwaar ons beginsels uit die Woord, wat met die week se tema verband hou, tydens elke sessie kan deel.
Leerdertjies aan die werk!!
Die leerders het hierdie kwartaal ‘n groot aantal vaardighede op konkrete vlak bemeester! Op die foto’s hierbo kan die vreugde op die gesiggies gesien word terwyl getalvorming vasgelê en die fynspiertjies in hul hande versterk word. Ons kwaliteitskoördineerders gee ook deurentyd idees oor die maak van opvoedkundige apparaat aan die opvoeders. Met iets dood eenvoudigs soos ‘n blikkie en ‘n paar rekkies kan daar byvoorbeeld baie effektiewe fynmotoriese oefeninge gedoen word. Die leerders het ook tans hul derde HOEP-werkboek voltooi. Links: Die belangrikste doelwit met die intervensiewerk bly steeds dat elke leerder na afloop van elke sessie sal weet hy of sy is ‘n ster in Christus!
Klasbesoeke
Ons operasionele bestuurder, Sunette Erasmus, besoek weekliks, saam met die betrokke kwaliteitskoördineerder, ‘n klassie. Tydens hierdie besoeke word daar gelet op aspekte soos implementering van die program, voorbereiding, inisiatief, kennis van lesinhoud en aanbieding van die intervensieles op konkrete en abstrakte vlak. Na afloop van so ‘n klas ontvang die opvoeder ‘n volledige verslag. Hierdie besoeke is altyd daarop gerig om positief te motiveer, om op te bou en om dit wat die opvoeders uitmuntend doen uit te lig. Elke opvoeder moet, net soos in die leerders se geval, soos ‘n ster voel na ‘n klasbesoek! Die enkele aspekte wat uitgewys word waarop hulle kan verbeter, verbeter hulle dan met graagte!
Rus toe!!
Dit is vir HOEP baie belangrik om die regte opvoedkundige apparaat vir die leerdertjies se perseptuele ontwikkeling by kleuterskole uit te kry.
Links bo: Rotary E-Club Greater Cape Town, het onlangs gesorg vir groot vreugde toe hulle ‘n hele aantal LEGO-stelle beskikbaar gemaak het vir skooltjies waarby ons betrokke is.
Middel bo: ‘n Skenking deur ‘n gesin via Fiona Walker het ook baie gehelp met die aanvul van die nodige apparaat.
Regs bo: Ons fantastiese borge, Rotary Club München 100 en Somerset West Rotary Club het dit weer hierdie kwartaal vir ons moontlik gemaak om om houers vol apparaat wat hand-aan-hand met ons program gaan, aan skole en kleuterskole te skenk. Hierdie twee klubs het vanjaar 800 van die 1770 leerdertjies op die program geborg.
Spesiale besoekers en besoeke!!
Ons was bevoorreg om hierdie kwartaal besoekers te ontvang wat al ‘n lang pad met HOEP stap!
Links bo: ‘n Baie spesiale besoek deur lede van die Frans Dreyer Liefdadigheidstrust. Hulle maak die borgskap van ‘n groot aantal leerders in Franschhoek en Grabouw moontlik.
Regs bo: Ton Kalkers is tans op besoek uit Nederland by ons. Hy het onderneem om bouwerk aan ons sentrum in Sir Lowry’s Pas te finansier sodat ons die sentrum vir 2020 in ‘n volwaardige graad RR en R leerfasiliteit kan omskep.
Links bo: Dit was ‘n baie kosbare belewenis om Imbali Western Cape se direksie te kon toespreek. Hulle is die borge van ons projek in Kylemore.
Regs bo: Lizette Louw bid vir ons projek tydens ons getuienisbeurt by Helderberggemeente. Ons is bevoorreg dat manne soos Anton van Geest, Nico Esterhuyse, Gideon Roos en Hein Coetzee bankvas by HOEP staan.
Links: ‘n Stukkie van ons uitstalling by NG kerk Helderberg.
Spanbou!!
Links bo: Dit was vir ons span ‘n groot vreugde om ons leier, Campher Serfontein, aan die begin van die kwartaal by ons te verwelkom. Saam kon ons weer besin oor “Ware Noord” vir God se projek.

Links onder: Maria Koen, ons kwaliteits-koördineerder in Grabouw, het ‘n lieflike oggend gereël waarin al die opvoeders wat HOEP in die Grabouw-omgewing in hul klasse aanbied, bymekaar gekom het. Dit was ‘n vreugde-oggend van saamkuier en saamlag. HOEP se ooreenkoms met elke skooltjie is ook met elke opvoeder deurgepraat en onderteken.
Engele om ons…
Die afgelope klompie maande het ons span goedgunstiglik ‘n ander projek se muffins vir hulle na sommige van die skole waarby ons betrokke is vervoer. Op ‘n yskoue reëndag stop ek by ‘n kleuterskool in Kylemore om die aflewering en my opleiding daar te doen. Daar is geen hulp met die dra van die kratte in sig nie en ek spring uit om dit gou een-een te gryp en kombuistoe te hardloop. Die reën en die yslike kratte en my poging om droog te bly, sodat ek my opleiding darem in ‘n redelik aanvaarbare toestand kan doen, maak dit moeilik om die kattebak oop en toe te kry. Dit moet dus maar noodgedwonge oop bly toe ek my pad by die hekkie insukkel.
Met die uitkomslag om die volgende krat te kry staan drie mans reeds teen my motor. Ek skat hulle in hul vroeë twintigs. ‘n Naïewe gedagte dat hulle my seker gou met die kratte kom help het, flits deur my gedagtes en ek tree vriendelik deur die hekkie… Op daardie oomblik laat spaander hulle die straat af…. Skielik besef ek dat hulle nie daar was om my te help met die kratte nie…. Eers later toe ek dit met Campher oor die telefoon deel, tref sy woorde my soos die vuishou of geweerskoot of wat hulle ookal vir my beplan het: “Dalk het hulle nie geskrik toe hulle jou sien nie, Sunette – dalk het hulle geskrik vir die engel agter jou...”
HOEP-aanlyn!  “Watch this space!!”
Ons is geweldig opgewonde oor hierdie groot tree vorentoe om opleiding aan ouers en opvoeders buite ons reikwydte moontlik te maak!! ‘n Digitale kanaal gaan geskep word sodat enige iemand wat graag klein kinders in die vroeë ontwikkelingsstadium wil help, self ons HOEP Remediërende intervensieprogram kan implementeer. Ons eerste opnames begin op 8 Oktober en sal vroeg in die nuwe jaar op You Tube beskikbaar wees!
Links: Ons twee modelletjies vir die aanlyn HOEP-video’s, Bailey Titus en Ava Oppelt.
Links: Réni Jansen van Rensburg tydens ‘n besoek aan HOEP. Die Here het haar vir ons gestuur om die video-opnames vir ons te doen.
Nuwe skole vir 2020
Daar is tans reeds 5 nuwe skole en crèches op ons waglys vir 2020! Ons sien uit om ons program uit te rol tot voordeel van al hierdie jong leerders.
Indonesië planne!
Links: Ons HOEP-logo op die muur van ‘n kleuterskool in Jakarta geverf! Yusup en Warni Lifire het reeds die intervensieprogram by hul 4 skooltjies in Jakarta geïmlementeer en beplan nou die verdere uitrol daarvan na Bandung (100km oos van Jakarta).
Verslag saamgestel deur:
Campher Serfontein, Sunette Erasmus,
Sophia Jansen, Maria Koen,
Olivia Oppelt en Ilse Titus
Datum: 16 September 2019
Facebook
Website
Copyright © 2020 Heaven on Earth Project, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp