Copy
View this email in your browser
Heaven on Earth Project

July to September 2019

Looking back on term 3, Exodus 19:4 crystallises clearly in front of our eyes: “I carried you on Eagle’s wings and brought you to Myself”. Time and again our team experienced how we could soar on the currents of the wind, our vision becoming sharper and clearer with every storm. Thank you to every precious sponsor and friend who support our objectives and our kingdom vision – with you we are eagles for the Eagle!
Bemagtig, deel kennis en idees, plant ‘n Jesus-saadjie!
Om ‘n daadwerklike impak op die jong leerdertjies se lewens te maak, behels baie meer as net die uitdeel van leermateriaal. HOEP-kwaliteitskoördineerders beweeg daagliks na hul verskillende areas om opleiding in die 31 skole waarby ons betrokke is te doen. Tydens hierdie opleiding ontvang die opvoeders leiding ten opsigte van die aanbieding van die komende week se intervensieles. Kennis oor die verskillende perseptuele- en wiskundige aspekte waarmee ons besig is word ook oorgedra en idees word onder mekaar gedeel. In hierdie hele proses beleef ons veral hoe ‘n gevoel van opwinding besig is om terug te kom na die klaskamers!! Om direk met die opvoeders te werk gee ons ook ‘n wonderlike platform vanwaar ons beginsels uit die Woord, wat met die week se tema verband hou, tydens elke sessie kan deel.
Leerdertjies aan die werk!!
Die leerders het hierdie kwartaal ‘n groot aantal vaardighede op konkrete vlak bemeester! Op die foto’s hierbo kan die vreugde op die gesiggies gesien word terwyl getalvorming vasgelê en die fynspiertjies in hul hande versterk word. Ons kwaliteitskoördineerders gee ook deurentyd idees oor die maak van opvoedkundige apparaat aan die opvoeders. Met iets dood eenvoudigs soos ‘n blikkie en ‘n paar rekkies kan daar byvoorbeeld baie effektiewe fynmotoriese oefeninge gedoen word. Die leerders het ook tans hul derde HOEP-werkboek voltooi. Links: Die belangrikste doelwit met die intervensiewerk bly steeds dat elke leerder na afloop van elke sessie sal weet hy of sy is ‘n ster in Christus!
Klasbesoeke
Ons operasionele bestuurder, Sunette Erasmus, besoek weekliks, saam met die betrokke kwaliteitskoördineerder, ‘n klassie. Tydens hierdie besoeke word daar gelet op aspekte soos implementering van die program, voorbereiding, inisiatief, kennis van lesinhoud en aanbieding van die intervensieles op konkrete en abstrakte vlak. Na afloop van so ‘n klas ontvang die opvoeder ‘n volledige verslag. Hierdie besoeke is altyd daarop gerig om positief te motiveer, om op te bou en om dit wat die opvoeders uitmuntend doen uit te lig. Elke opvoeder moet, net soos in die leerders se geval, soos ‘n ster voel na ‘n klasbesoek! Die enkele aspekte wat uitgewys word waarop hulle kan verbeter, verbeter hulle dan met graagte!
Rus toe!!
Dit is vir HOEP baie belangrik om die regte opvoedkundige apparaat vir die leerdertjies se perseptuele ontwikkeling by kleuterskole uit te kry.
Links bo: Rotary E-Club Greater Cape Town, het onlangs gesorg vir groot vreugde toe hulle ‘n hele aantal LEGO-stelle beskikbaar gemaak het vir skooltjies waarby ons betrokke is.
Middel bo: ‘n Skenking deur ‘n gesin via Fiona Walker het ook baie gehelp met die aanvul van die nodige apparaat.
Regs bo: Ons fantastiese borge, Rotary Club München 100 en Somerset West Rotary Club het dit weer hierdie kwartaal vir ons moontlik gemaak om om houers vol apparaat wat hand-aan-hand met ons program gaan, aan skole en kleuterskole te skenk. Hierdie twee klubs het vanjaar 800 van die 1770 leerdertjies op die program geborg.
Spesiale besoekers en besoeke!!
Ons was bevoorreg om hierdie kwartaal besoekers te ontvang wat al ‘n lang pad met HOEP stap!
Links bo: ‘n Baie spesiale besoek deur lede van die Frans Dreyer Liefdadigheidstrust. Hulle maak die borgskap van ‘n groot aantal leerders in Franschhoek en Grabouw moontlik.
Regs bo: Ton Kalkers is tans op besoek uit Nederland by ons. Hy het onderneem om bouwerk aan ons sentrum in Sir Lowry’s Pas te finansier sodat ons die sentrum vir 2020 in ‘n volwaardige graad RR en R leerfasiliteit kan omskep.
Links bo: Dit was ‘n baie kosbare belewenis om Imbali Western Cape se direksie te kon toespreek. Hulle is die borge van ons projek in Kylemore.
Regs bo: Lizette Louw bid vir ons projek tydens ons getuienisbeurt by Helderberggemeente. Ons is bevoorreg dat manne soos Anton van Geest, Nico Esterhuyse, Gideon Roos en Hein Coetzee bankvas by HOEP staan.
Links: ‘n Stukkie van ons uitstalling by NG kerk Helderberg.
Spanbou!!
Links bo: Dit was vir ons span ‘n groot vreugde om ons leier, Campher Serfontein, aan die begin van die kwartaal by ons te verwelkom. Saam kon ons weer besin oor “Ware Noord” vir God se projek.

Links onder: Maria Koen, ons kwaliteits-koördineerder in Grabouw, het ‘n lieflike oggend gereël waarin al die opvoeders wat HOEP in die Grabouw-omgewing in hul klasse aanbied, bymekaar gekom het. Dit was ‘n vreugde-oggend van saamkuier en saamlag. HOEP se ooreenkoms met elke skooltjie is ook met elke opvoeder deurgepraat en onderteken.
Engele om ons…
Die afgelope klompie maande het ons span goedgunstiglik ‘n ander projek se muffins vir hulle na sommige van die skole waarby ons betrokke is vervoer. Op ‘n yskoue reëndag stop ek by ‘n kleuterskool in Kylemore om die aflewering en my opleiding daar te doen. Daar is geen hulp met die dra van die kratte in sig nie en ek spring uit om dit gou een-een te gryp en kombuistoe te hardloop. Die reën en die yslike kratte en my poging om droog te bly, sodat ek my opleiding darem in ‘n redelik aanvaarbare toestand kan doen, maak dit moeilik om die kattebak oop en toe te kry. Dit moet dus maar noodgedwonge oop bly toe ek my pad by die hekkie insukkel.
Met die uitkomslag om die volgende krat te kry staan drie mans reeds teen my motor. Ek skat hulle in hul vroeë twintigs. ‘n Naïewe gedagte dat hulle my seker gou met die kratte kom help het, flits deur my gedagtes en ek tree vriendelik deur die hekkie… Op daardie oomblik laat spaander hulle die straat af…. Skielik besef ek dat hulle nie daar was om my te help met die kratte nie…. Eers later toe ek dit met Campher oor die telefoon deel, tref sy woorde my soos die vuishou of geweerskoot of wat hulle ookal vir my beplan het: “Dalk het hulle nie geskrik toe hulle jou sien nie, Sunette – dalk het hulle geskrik vir die engel agter jou...”
HOEP-aanlyn!  “Watch this space!!”
Ons is geweldig opgewonde oor hierdie groot tree vorentoe om opleiding aan ouers en opvoeders buite ons reikwydte moontlik te maak!! ‘n Digitale kanaal gaan geskep word sodat enige iemand wat graag klein kinders in die vroeë ontwikkelingsstadium wil help, self ons HOEP Remediërende intervensieprogram kan implementeer. Ons eerste opnames begin op 8 Oktober en sal vroeg in die nuwe jaar op You Tube beskikbaar wees!
Links: Ons twee modelletjies vir die aanlyn HOEP-video’s, Bailey Titus en Ava Oppelt.
Links: Réni Jansen van Rensburg tydens ‘n besoek aan HOEP. Die Here het haar vir ons gestuur om die video-opnames vir ons te doen.
Nuwe skole vir 2020
Daar is tans reeds 5 nuwe skole en crèches op ons waglys vir 2020! Ons sien uit om ons program uit te rol tot voordeel van al hierdie jong leerders.
Indonesië planne!
Links: Ons HOEP-logo op die muur van ‘n kleuterskool in Jakarta geverf! Yusup en Warni Lifire het reeds die intervensieprogram by hul 4 skooltjies in Jakarta geïmlementeer en beplan nou die verdere uitrol daarvan na Bandung (100km oos van Jakarta).
Verslag saamgestel deur:
Campher Serfontein, Sunette Erasmus,
Sophia Jansen, Maria Koen,
Olivia Oppelt en Ilse Titus
Datum: 16 September 2019
Al die wonderlike borge en vriende van die Hemel-op-Aarde Projek,
 
Baie dankie vir nog ‘n kwartaal se ondersteuning en saamstap. Hiermee ‘n terugblik (in splinternuwe formaat!!) op die kwartaal wat verby is.

Hoogtepunte van die afgelope 3 maande

Hiermee ‘n verslag aan al die getroue borge en vriende van die Hemel-op-Aarde Projek vir die tydperk Julie tot September 2017.


"And the Lord answered me: 'Write the vision; make it plain on tablets, so he may run who reads it. For still the vision awaits its appointed time; it hastens to the end – it will not lie. If it seems slow, wait for it; it will surely come; it will not delay'." Habakkuk 2:2-3

*Hemel-op-Aarde Remediërende Intervensieprogram vir 4- tot 6-jariges

Oud President Nelson Mandela het gesê: “Action without vision is only passing time, vision without action is merely day dreaming, but VISION WITH ACTION CAN CHANGE THE WORLD.” Met ons visie duidelik voor oë en deur die harde werk van elke spanlid, kan ons met groot dankbaarheid terugkyk op ‘n kwartaal waarin daar wonderlike en groot drome vir die Hemel-op-Aarde Projek bewaarheid is.
Ons Remediërende Werkboeke vir Skoolgereedheid is deur die eerste 298 leerdertjies in Graad RR en Graad R in die Grabouw-area in gebruik geneem! Ons vertrou dat dit hulle in die wegspringblokke gaan sit vir ‘n goeie en suksesvolle skoolloopbaan!
Die wonderlike van ‘n projek soos hierdie is wanneer individue, maatskappye en instansies begin handevat en saamtrek in die rigting van ‘n groter droom. Soveel rolspelers het in samewerking met die Hemel-op-Aarde Projek getree om hierdie produk vir die skoolgereedmaking van ons land se kleinmensies, na die tafel te bring!
Onder: Two-a-Day, Tru-Cape, Grabouw Skills Centre, Diverso, die Duitse regering, Rola Motors, Frieda-Marié de Jager, Nico Esterhuyse, Bill Reichardt en Jaco Erasmus was van die borge en individue wat saam met die Hemel-op-Aarde span die droom vir rondte een help realiseer het.
Die teoretiese gedeelte van die Hemel-op-Aarde Opleidingsprojek in Grabouw is ook deur die loop van die kwartaal afgehandel. Opvoeders van verskeie kleuterskole en plaasskole in die Grabouw omgewing het tydens 36 sessies stap-vir-stap leiding ontvang om die Hemel-op-Aarde Remediërende Intervensieprogram in hul voorskoolse klasse te implementeer.
Bo: Studente bied praktiese lesse vir die res van die groep aan.

Onder: Tydens die kursus is daar baie op die belangrikheid van konkrete, praktiese werk met die leerdertjies gefokus. Daar is onder andere datamatte ontwerp, geleer hoe om hoë frekwensie klanke op interessante maniere bekend te stel, ontdek hoe om al die sinuie by die leerproses te betrek en hoe om leer en speel te integreer.

 ‘n Student se ervaring

Links:

Yonela se moedertaal is Xhosa. Hierdie vertaling is direk uit ‘n Engelse videogreep van haar gedoen.

“Julle is vir my soos ‘n ma. Wanneer ek hierheen kom is ek altyd gelukkig. My klein sussie vra my: ‘Hoekom is jy altyd so bly om kursus toe te gaan? Gee hulle iets vir jou daar?’ Dan sê ek vir haar: ‘Hulle waardeer my vir wie ek is. Hulle is lief vir my. Hulle vertel my dat ek goed is. Hulle versterk my selfvertroue. Dit is hoekom ek altyd gelukkig is wanneer ek kursus toe gaan.’
Toe ek hier gekom het, was ek nie seker wat om te verwag nie. Maar ek het aanhou kom omdat ek dit geniet het. Ek wil julle vra om aan te hou doen wat julle doen."

*Hemel-op-Aarde se werk in drie primêre skole

Die Community Empowerment Trust het onlangs ‘n vergadering belê waarin die skoolhoofde van die drie primêre skole waarby die Hemel-op-Aarde Projek betrokke is (Sir Lowry’s Pas Primêr, Firgrove Primêr en Dr GJ Joubert Primêr) genooi is om terugvoer te gee oor die impak van die projek in hul skole. Dit was verblydend om vanuit hierdie hoë bestuursvlak-geledere te hoor hoe die Graad 1 en Graad 2 leerders se vordering duidelik gesien kan word en hoe sterk graad R groepe uitvalle in die Primêre Fase voorkom.

Kwaliteit, gekontroleerde hulpverlening in goed versorgde klassies vind in klein groepe by die drie primêre skole plaas.

*Nuwe vloere vir die sentrum!

Om die beste moontlike hulpverlening aan die jong leerdertjies te gee, is dit vir ons van groot belang dat die leeromgewings so goed moontlik instand gehou word. Ons bid al baie lank vir nuwe vloere vir ons sentrum in Sir Lowry’s Pas en toe kom seën die Here ons met soveel meer as waarvoor ons kon vra! Die hele vloeroppervlak van die sentrum is deur die finansiële steun van ons Nederlandse borg, Kalcoton Trust, met terracotta kleiteëls uitgelê en waterdigting is reg rondom die gebou gedoen!
      

*Kosbare borge, buitelandse besoekers en studente besoek ons projek:

Bo: Ton Kalkers besoek die sentrum na die opgradering van die vloere. Naoki Hiroi, ‘n Japanese bankier, word deur bemiddeling van Connect Network vir 2 weke deel van die span, Richard en Riana Pannekoek (Direkteur - Kimon; Nederland) besoek ons projek saam met Louise Theron.
Onder: ROLA motors kom maak baie kinderhartjies bly op Lentedag!

*Die pad vorentoe!

Die geleentheid het onlangs oor Campher Serfontein se pad gekom om sy loopbaan in Indonesië voort te sit. Al was dit geen maklike besluit nie, weet hy dat God die deure vir hom oopgemaak het om sy passie vir sy werk daar ten volle te kan gaan uitleef. Hy sien dit ook as ‘n geleentheid wat finansiële sekuriteit vir sy gesin sal bied en ‘n wonderlike internasionale groeigeleentheid vir die Hemel-op-Aarde Projek. Wat die bestuur van die projek betref stap hy steeds, ten volle verbind, voor. Deeglike beplanning is reeds deur die bestuurspan gedoen en vergaderings gaan per Skype voort. Die droom en die visie leef voort! Ons kannie wag om te sien hoe ons Vader hierdie verandering gaan gebruik om Sy Koninkryk verder uit te brei nie!
Bo: Trustees van die Community Empowerment Project. >Hierdie span toegewyde mense staan bankvas agter die projek en sy toekomsvisie.
Baie dankie aan elke borg en vriend van ons projek, wat in die droom deel om ‘n bydrae te lewer tot die opvoeding van die kinders van ons land. Dankie dat julle ons daadwerklik help deur julle volgehoue gebede, finansiële bydrae en praktiese hulp.
 
Beste wense
 
Campher, Sunette, Sophia, die personeel en al die 1125 leerdertjies wat baat vind by die projek.
 
Ns. Enige navrae of kommentaar op ons kwartaalverslag kan gerig word aan:
Campher Serfontein: camphers@mweb.co.za
Sunette Erasmus: sunette.erasmus@outlook.com
 


Verslag saamgestel deur: Campher Serfontein, Sunette Erasmus en Sophia Jansen
Datum:   1 Oktober 2017
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp