Copy
Mediakasvatuksen uutiskirje | helmikuu 2022

Erinomaista Mediataitoviikkoa, mediakasvattajat ja oppimishaluiset lukijat!


Uusin Voima on mediakasvatuksen teemanumero. Se ilmestyi eilen.

Lisäksi julkaisimme numeron mediakasvatustehtävät tänään. Tehtävät on suunnattu erityisesti peruskoulun ja toisen asteen opetusryhmille – mutta ne ovat hyödyllisiä kaikille muillekin, jotka haluavat treenata medialukutaitoaan.

Tästä uutiskirjeestä löydät

1) tietoa lehdestä ja Mediaattorista, joka on lehden välissä ilmestynyt mediakasvatuksen tiedotuslehti

2) mediakasvatustehtäviä opetuksen tueksi

3) linkit tärkeimpiin opetusmateriaaleihin.

Toivomme, että lehti ja tehtävät herättävät keskustelua ja tarjoavat oivalluksia. Kuulemme mielellämme palautetta lehdestä ja tehtävistä.

Iloa opettamiseen ja oppimiseen,
Voima

Voima 1/2022: Mediakasvatusnumeron kannessa toimittaja Johanna Vehkoo

Vuoden ensimmäinen Voima on lehden historian neljäs mediakasvatuksen teemanumero, jossa paneudutaan erityisesti journalismiin, toimittajiin ja sosiaaliseen mediaan.

Voiman vastaava päätoimittaja Emilia Kukkala viittaa muutamiin lehden aiheista pääkirjoituksessaan: “Journalismia tarkastellaan kyberneettisenä koneistona, käydään läpi Johanna Vehkoon oikeusjutun merkitys sananvapaudelle Suomessa ja kartoitetaan suurimpia uhkia journalismille.”

Lue lehtiluukussa / Lataa PDF

Lehden artikkelit julkaistaan helmikuun aikana verkkoartikkeleina osoitteessa voima.fi.

Mediaattori 1/2022: meemeistä ja ikäihmisten sensitiivisestä mediakasvatuksesta

Mediaattori-lehdessä Liisa Ilkan haastattelema @pikakahvimemegirl-meemitilin ylläpitäjä kertoo motivaatiostaan ja meemikulttuurista.

Seksi- ja pornopostiviisisuus ovat nuorille suunnatun mediakasvatuksen tätä päivää, selviää Julia Jernvallin jutusta. Anni Vihervirta kirjoittaa sensitiivisestä ikäihmisten mediakasvatuksesta, jonka kohderyhmä ei halua tulla kohdelluksi hölmönä.

Miro Johanssonin jutussa Latinalaisesta Amerikasta kirjoittava journalisti Kukka-Maria Ahokas rohkaisee ratkaisukeskeisten ja ihmisten omaa toimijuutta korostavien juttujen kirjoittamiseen.

Mediaattorissa on esitelty maamme parhaita ja uusimpia mediakasvatuksen resursseja teemoittain ja kohderyhmittäin luokiteltuna. Uutena palveluna maamme mediakasvattajille Mediaattorin nettiversio sisältää hyperlinkit kaikkiin esiteltyihin aineistoihin.

Lue Issuussa / Lataa PDF

Osa jutuista julkaistaan helmikuun aikana myös verkkoartikkeleina osoitteessa voima.fi.

Tehtävät mediakasvatusnumeroon 2022

Tehtävät mediakasvatusnumeroon 2022 -PDF sisältää 18 tehtäväkokonaisuutta, joiden kohderyhmänä ovat etenkin peruskoulujen vanhimmat oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat.

Tehtävien teemat on jaettu otsikoiden Mitä on journalismi?Mediavaikuttaminen ja Taide mediana alle. Tässä muutamia poimintoja:
 

Toimittajuus ammattina

a) Lukekaa Voiman pääkirjoitus Oikeus saada tietää (s.8) sekä Mediaattorin juttu Journalismiko ratkaisu maailman ongelmiin? (s. 12). Tutustukaa sen jälkeen Julkisen sanan neuvoston sivustolla journalistin ohjeisiin

b) Käykää keskustelua siitä, miten journalistin pitää toimia työssään voidakseen tarjota seuraajilleen mahdollisimman oikeaa tietoa. Eritelkää, millä tavoin journalismi eroaa mielipidekirjoittamisesta. Entä, mitä eroa on journalismilla, tiedottamisella ja mainonnalla? 

c) Jakaantukaa työpareihin ja haastatelkaa toisianne työpaikkahaastattelun tapaan tavoitteena saada kesätoimittajan pesti. Työkokemuksen sijaan haastattelussa kannattaa painottaa sitä, miten hakija ymmärtää työhön liittyvät ammattieettiset haasteet.
 

Tieto on valtaa

 a) Lukekaa Tieto on valtaa -artikkeli ja tutkikaa vastamainosta (Voima s. 12–13).

b) Tehkää Sitran Digiprofiilitesti ja analysoikaa ja vertailkaa tuloksianne. 

c) Laatikaa pareittain tai ryhmässä käsitekarttoja siitä, miten teistä kerätään tietoa, kuka sitä kerää ja mitä sillä tehdään.

d) Listatkaa, mitä tietoa ihmisten ei kannattaisi antaa kerätä itsestään. Miksi? 

e) Mitä riskejä piilee siinä, että eri medioiden tai sosiaalisen median julkaisualustojen algoritmit valitsevat puolestanne, millaista tietoja ja näkemyksiä ne odottavat teillä olevan. Keksikää mahdollisimman monia näkökulmia.
 

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt taiteessa

a) Lukekaa eteläafrikkalaisesta valokuvasta kertova Voiman artikkeli Zanele Muholin perhealbumi (s.34–35).

b) Pohtikaa aukeamalla näkyviä kuvia ja miettikää, mistä niissä kerrotaan. Miksi suurimmassa osassa kuvia kuvattava katsoo kameraan?

c) Zanele Muholi nimeää itsensä visuaaliseksi aktivistiksi. Tuottakaa valokuvia itsestänne tai kavereistanne, joiden avulla välitätte joko yhteiskunnallisen tai henkilökohtaisen viestin. 

Lue Issuussa / Lataa PDF

Myös edellisten vuosien tehtävät osoitteessa voima.fi/mediakasvatus.

Voiman mediakasvatusmateriaalit kaikkien käytettävänä verkossa

Voima lisää mediakasvatusalan verkostoitumista sekä tuottaa lukijoille ja oppilaitoksille mediakasvatusta tukevaa aineistoa.

Materiaalit ovat tuottaneet journalismin ja mediakasvatuksen ammattilaiset. Myös nuoret ovat tehneet ammattilaisten ohjaamana juttuja ja kuvituksia Voiman media-aiheisiin teemanumeroihin.

Kaikki mediakasvatuksen materiaalit: voima.fi/mediakasvatus.

Vastamainokset – ihastele, paneudu ja opeta

Vastamainokset ovat kokeellista kuvajournalismia, aktivismia ja taidetta, sekä työkaluja mediakasvatukseen.

Kuukausittain päivittyvä vastamainosgalleria: voima.fi/vastamainokset

Luettavaa Voimakaupasta
Häiriköt – Kulttuurihäirinnän aakkoset 6€

Häiriköt on runsaasti kuvitettu tietokirja kulttuurihäirintänä tunnetusta ilmiöstä.

Teos lisää medialukutaitoa ja antaa välineitä tulkita mediaa, taloutta ja politiikkaa.

Jos haluat tilata ison satsin ryhmän käyttöön, ota yhteyttä tilaukset@voima.fi. Sovimme edullisen hinnan.

Ihmisiksi elämisen taito 23€

Ihmisiksi elämisen taito on viihdyttävä esseekokoelma tärkeistä asioista. Se rakentuu jo vuodesta 2015 Rauhan puolesta -lehdessä ilmestyneen Rauhankasvatusneuvolan ympärille.

Kirja lähestyy ihmiselämän eettisiä ulottuvuuksia anekdoottien ja tutkimustiedon voimin.

Lähde mukaan rauhankasvattaja Hanna Niittymäen kanssa pohtimaan, miten voisi elää hyvää elämää tavalla, joka olisi hyväksi myös muille ihmisille ja pikkuiselle planeetallemme.

Näkymätön sukupuoli 10€

Kaksijakoinen sukupuolijärjestelmä vaikuttaa siihen, millaista politiikkaa Suomessa tehdään ja miltä tuntuu kasvaa transihmisenä, muunsukupuolisena tai sukupuolettomana.

Näkymätön sukupuoli -kirja kertoo noista kasvukokemuksista, törmäämisistä viranomaisten kanssa ja oman tilan löytämisestä. Se on ensimmäinen suomalainen tietokirja muunsukupuolisuudesta.

Ota yhteyttä

Jari Tamminen

Häiriköt-päämaja
Vastamainokset

050 331 4357
jari.tamminen@voima.fi


Tuomas Rantanen

Kustannuspäällikkö
Mediakasvatus ja -yhteistyö

040 507 7165
tuomas.rantanen@voima.fi

Toiveita tai kysymyksiä uutiskirjeeseen liittyen? 
Ota yhteyttä markkinointikoordinaattori Pinja Nikkiin: pinja.nikki@voima.fi.

Muut Voiman yhteystiedot löydät
täältä.
Twitter
Facebook
Instagram
voima.fi
Email
Voima Kustannus Oy
Vellamonkatu 30 B 3 Krs
Helsinki, Uusimaa 00550
Finland