Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in je browser

Voorwoord

In deze zesde nieuwsbrief brengen wij u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes die er spelen in en rond ons erfgoed in de gemeente Lochem. En ook deze keer hebben wij onze gebruikelijke onderwerpen zoals ‘Open monumentendag’ en ‘tijdreis’. Natuurlijk besteden wij ook aandacht aan nieuwe initiatieven zoals ‘Een nieuwe tijd’ waarin de wederopbouw in de Achterhoek onder de aandacht wordt gebracht. Deze periode (1940-1965) is op veel plaatsen bepalend hoe onze omgeving er nu uit ziet met fraaie kenmerkende architectuur die extra aandacht verdiend. In Lochem hebben wij ook een jubileum te vieren. De Schouwburg viert dit jaar haar 150ste verjaardag. Een plek waar menig bekende en minder bekende artiesten op het podium hebben gestaan en waar bijna alle inwoners van de gemeente wel herinneringen aan hebben.

Ik wens u veel leesplezier en een prachtige zomer toe. Mocht u suggesties of ideeën hebben voor het volgende Erfgoednieuws dan kunt u contact opnemen met mij.

Martijn Haitink
Monumentencoach gemeente Lochem

‘Landstad Lochem, een plek van plezier’

‘Plekken van plezier’ is het landelijke thema van open Monumentendag 2019. In het weekend van 14 en 15 september viert de Lochemse Schouwburg, bij uitstek een plek van plezier, het 150-jarig bestaan.

Op 15 september 1869 werd de eerste feestzaal geopend. In het gebouw van De Vereenigde Sociëteiten, het rijksmonument Sociëteit De Eendracht naast de Schouwburg, wordt op 14 en 15 september een tentoonstelling gehouden over de eerste 100 jaar geschiedenis van de schouwburg. In de schouwburg zelf wordt op die dagen met foto's, video's, verhalen, optredens en muziek de geschiedenis vanaf 1969 belicht.

De Gudulakerk opent op zaterdag 14 september de deuren voor alle belangstellenden om dit indrukwekkende rijksmonument, thans eigendom van de SOGK, historisch, muzikaal en kunstzinnig te ervaren met een concert om 16.00 uur als afsluiting. Op deze zaterdag vindt tevens in de binnenstad de Landstad Lochem Fair plaats.

Ook de Remonstrantse Kerk, de Synagoge, de St. Josephkerk en de Molen van Zwiep staan op het programma van Open Monumentendag. De St. Josephkerk aan de Nieuweweg is een voorbeeld van een gebouw uit de Wederopbouwperiode. In het kader van het project ‘Een nieuwe tijd, wederopbouw in de Achterhoek’ wordt op Open Monumentendag aandacht besteed aan gebouwen in Lochem uit deze wederopbouwperiode. Het programma van Open Monumentendag 2019, ‘Landstad Lochem, een plek van plezier’, wordt eind augustus gepubliceerd.

Comité Open Monumentendag Lochem


Schouwburg Lochem 150 jaar

Op 15 september 1869 werd de feestzaal van De Vereenigde Sociëteiten geopend, nu beter bekend als Schouwburg Lochem. Dat betekent dat Schouwburg Lochem dit jaar 150 jaar bestaat!

We schrijven het jaar 1829. Lochem is een klein en rustig stadje, waar weinig te doen is. Een aantal vooraanstaande heren richtte sociëteit De Eendracht op om elkaar buiten huiselijke kring te ontmoeten. Ze hielden zitting in een klein lokaal in het centrum. Na 10 jaar verhuisden ze naar het pand aan de Oosterwal. In 1868 begon men met het bouwen van een feestzaal voor concerten en toneeluitvoeringen. Op 15 september 1869 werd de feestzaal van De Vereenigde Sociëteiten geopend. Omdat de sociëteit niet altijd voldoende financiële middelen had, werd in 1889 de ‘Vereeniging van Garanten Jan Noeff’ in het leven geroepen, een soort fonds. Op kerstavond 1908 ontstond er brand tijdens een uitvoering. Ondertussen ontstond een nieuwe sociëteit, de Harmonie. Beide sociëteiten hadden het financieel moeilijk en zochten de samenwerking op. Ze verkochten hun bezittingen om zo een nieuwe concertzaal te kunnen bouwen los van de sociëteiten. Er werd besloten om een schouwburg te bouwen aan de Oosterwal, de plek van de huidige schouwburg. In 1910 werd de Schouwburg in gebruik genomen. Zeven jaar later besloten de Harmonie en de Eendracht samen te smelten en tot op de dag van vandaag zijn ze actief als de ‘De Vereenigde Sociëteiten’.
Zonder deze sociëteiten was de schouwburg er niet geweest! In de jaren daarna traden er vele gezelschappen op en was de schouwburg door de diversiteit aan voorstellingen voor alle lagen van de bevolking toegankelijk. In de jaren 20 begon men ook met het vertonen van films. In 1941 ontbindt de Duitse bezetter de sociëteit en wordt eigenaar van de gebouwen. In 1947 komt er rechtsherstel voor ‘De Vereenigde Sociëteiten’ en herstelt de gemeente Lochem de gebouwen. De schouwburg wordt jarenlang zeer intensief gebruikt en is het in de jaren 70 tijd voor een grondige verbouwing. De gemeente besluit de kosten voor deze verbouwing op zich te nemen. Op 9 februari 1973 stond er een compleet nieuw gebouw zoals we dat nu nog kennen.

Oproep:
Tentoonstelling 150 jaar Schouwburg | 14en 15 september

Schouwburg Lochem en De Vereenigde Sociëteiten werken samen aan een tentoonstelling over 150 jaar Schouwburg en daar hebben wij uw hulp hard bij nodig! Wij zijn op zoek naar foto’s, tekeningen, ansichtkaarten, toegangskaartjes, posters, krantenknipsels, materialen, films, verhalen en informatie over de schouwburg en de in 1869 gebouwde feestzaal die aan de schouwburg vooraf ging. Wij zouden heel graag deze spullen van u ‘lenen’ of kopieën maken van uw documenten. Uw bijdrage kunt u van dinsdag tot en met vrijdag, tussen 10.00 en 12.00 uur, brengen bij Schouwburg Lochem. Digitaal materiaal kan naar: events@schouwburglochem.nl. Wij hopen vele mooie, unieke en verrassende materialen te ontvangen!
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.


Vergunningplicht en monumenten; hoe zit dat?

U wilt uw monument verbouwen, onderhouden of restaureren? Over het algemeen geldt dat voor iedere wijziging aan uw rijksmonument of gemeentelijk  monument een omgevingsvergunning nodig hebt. Voor sloopwerk of een ingrijpende verbouwing van uw monument zult u daar ongetwijfeld bij stilstaan. Maar ook voor bijvoorbeeld het schilderen van de gevel in een andere kleur of het vervangen van historisch glas in een raam hebt u een vergunning nodig.

Meer dan alleen de gevel!
De bescherming van een monument gaat verder dan alleen de gevel. De bescherming, en dus ook de vergunningplicht, geldt voor het geheel. Dit betekent dat ook voor aanpassingen aan de plattegrondindeling en aan interieuronderdelen met monumentale waarde, zoals stucplafonds, schouwen, tegelvloeren, een vergunning nodig is. Tevens geldt de vergunningplicht voor het wijzigen van beschermde tuinen en parken, standbeelden of bijvoorbeeld een bijgebouw of hekwerk.

Wat mag zonder vergunning?
Kleine en reguliere onderhoudswerkzaamheden waarbij de materiaalsoort, kleur, vorm, detaillering en profilering niet anders worden, kunt u zonder vergunning uitvoeren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor wijzigingen aan onderdelen zonder monumentale waarde (bijvoorbeeld een keuken uit 2002) waarvoor geen hak- en breekwerk aan het casco nodig is. Andere voorbeelden van werkzaamheden, waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is:
• Opschuren en schilderen in dezelfde kleur
• Vervangen kapotte ruiten of dakpannen door hetzelfde type glas of dakpan
• Opstoppen van rieten daken
• Plaatselijk herstellen van kozijnen, ramen, deuren en pleisterwerk

Wanneer uw pand zelf geen monument is, maar wel in een beschermd stads- of dorpsgezicht staat, gelden andere criteria voor vergunningvrij bouwen.
Bij twijfel over wel of niet aanvragen van een vergunning, adviseren wij om contact op te nemen met de gemeente. Dit voorkomt vervelende procedures en vertragingen.

Een aantal belangrijke tips
Bij het verbouwen, onderhouden en restaureren van een monument is het verstandig om uw plan goed en tijdig voor te bereiden. Een goede voorbereiding loont altijd: u voorkomt verrassingen en tegenvallers in tijd, geld en kwaliteit. De omgevingsvergunningaanvraag staat niet op zich, maar maakt deel uit van deze voorbereiding. De gemeente is hierbij uw eerste aanspreekpunt; zij geeft antwoord op de vraag of u wel of geen vergunning nodig heeft en adviseert u over de haalbaarheid van uw plan. Het levert u doorgaans veel op om, nog voordat uw plannen concreet worden en u een tekening laat maken, een afspraak in te plannen met de gemeente.

U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van de gemeente Lochem, team omgeving, telefoonnummer: (0573) 28 92 22 of contact op te nemen met de monumentencoach.

Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen over het project Een nieuwe tijd! Inmiddels zijn we gestart met het verhalenproject Stemmen van een nieuwe tijd! Dit verhalenproject heeft het doel om verhalen over de wederopbouwperiode te verzamelen en vast te leggen voor volgende generaties. Verhalen laten het erfgoed leven. Erfgoed Gelderland verzorgt de cursus tot ‘verhalenvanger’. De verhalenvangers gaan op pad om interviews af te nemen over de periode tussen 1940 en 1965.


Vakantiewoning Ruighenrode  (Bron Regionaal Archief Zutphen)

De verhalen over de wederopbouwperiode kunnen uiteenlopen over diverse onderwerpen. Deze onderwerpen zullen uiteindelijk de ‘canon van de wederopbouw’ vormen. De verwoesting waarmee de wederopbouw begon is bijvoorbeeld een onderwerp, maar ook vernieuwingen die zich voordeden tijdens de wederopbouwperiode zijn onderdeel van de canon. De wereld veranderde snel in een korte tijd. Onder andere het huishouden werd gemakkelijker door de komst van de wasmachine en men kreeg meer vrije tijd.

In Lochem is Ruighenrode een mooi voorbeeld van de toegenomen vrijetijdsbesteding tijdens de wederopbouwperiode. In 1950 werd er begonnen met de realisatie van een kampeerterrein, dat zich in de jaren daarna steeds verder uitbreidde. We zijn op zoek naar mensen die verhalen kunnen vertellen over bijvoorbeeld de beginjaren van Ruighenrode. Of wellicht de bouw van nieuwe wijken. Heeft u geen verhaal maar wilt u wel de gratis cursus tot verhalenvanger volgen? Dat kan. Neem voor meer informatie een kijkje op onze website: www.nieuwetijdachterhoek.nl


Duurzaamheid en Het Restauratiefonds

Verduurzaming van een monument kan vele voordelen met zich meebrengen. Naast de lagere energiekosten en het verbeterde wooncomfort is verduurzaming een ontwikkeling waar je niet meer omheen kunt.

Duurzaamheidsmaatregelen zijn te verdelen in drie stappen, ook wel de trias energetica genoemd: beperking van het energieverbruik door verspilling tegen te gaan, het zoveel mogelijk gebruiken van duurzame energie door gebruik van duurzame bronnen (zoals wind-, water-, en zonne-energie) en het beperken of elimineren van fossiele brandstoffen. Dit kan onder andere door het gebruik van een warmtepomp. Bij monumenten is het daarbij wel een voorwaarde dat de ingrepen zoveel mogelijk omkeerbaar zijn: ze moeten ook weer weggehaald kunnen worden zonder de monumentale waarden aan te tasten.

Het Restauratiefonds werkt op het gebied van duurzaamheid samen met het Rijk, gemeenten, provincies en andere partijen. Hierdoor zijn er verschillende financieringsmogelijkheden. Naast de mogelijkheid om een laagrentende lening aan te vragen voor de restauratie van een monument, kunnen ook energiebesparende maatregelen tegen een gunstige rente gefinancierd worden.

Wij hebben verschillende tips voor het verduurzamen van uw monument verzameld in een whitepaper. Download de gratis whitepaper en ga direct aan de slag om uw monument toekomstbestendig te maken.
www.restauratiefonds.nl/whitepaper-duurzaamheid

Tijdreis

De Holterweg in Laren, voorheen de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek, nu een bedrijvengebouw met ondermeer een sportschool. Het gebouw is nagenoeg onherkenbaar veranderd maar wie goed kijkt, herkent de toegangspoort. (Bron Regionaal Archief Zutphen)

Het stadsreliëf van Lochem is onthuld

Het stadsreliëf geeft het oude Lochem weer, van voor de verwoestende brand van 1615. Het was een periode dat Lochem het strijdtoneel was van de Spanjaarden en de legers van de Prins van Oranje. Het beeld is gemaakt door kunstenaar Aebele Trijsburg en gegoten in Bronsgieterij van der Kleij, het
Hof van Gelre schenkt het reliëf aan de gemeenschap, ter ere van het 75-jarig bestaan van het hotel.

Naast de onthulling van het stadsreliëf is tegelijkertijd ook het startsein gegeven voor het nieuwe Buitenmuseum van Lochem. De informatieborden met de geschiedenis van de stad in woord en beeld, zijn al enige tijd te bekijken. Vanaf heden is het mogelijk om via de smartphone de route van het Buitenmuseum te volgen en geluidsfragmenten bij de informatieborden te beluisteren.

Waar het stadsreliëf precies geplaatst wordt, is nog onderwerp van overleg met de gemeente en hangt samen met de herinrichting van de Markt en de binnenstad. Verschillende partijen droegen bij aan de totstandkoming van het kunstwerk: Hotel Hof van Gelre als initiatiefnemer, Fonds 1819, het Lochemse Steunfonds, Rotaryclub Barchem, gemeente Lochem en de VVV Lochem.

Routekaart voor verduurzaming erfgoed

Een actueler onderwerp dan verduurzaming is haast niet te bedenken. De erfgoedsector, bestaande uit belangenorganisaties, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, gemeenten, adviesbureau’s, Nationaal Restauratiefonds, vertegenwoordigers van eigenaren en vele anderen hebben gezamenlijk een routekaart voor verduurzaming van monumenten ingediend bij de klimaattafels.

Alle partijen zijn van mening dat monumenten moeten kunnen verduurzamen om ze ook in de toekomst goed te kunnen gebruiken. Er wordt hierbij gezocht naar een optimale balans tussen behoud van monumentale waarden en energiebesparende maatregelen. De partijen hebben afgesproken een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040 wordt nagestreefd als gemiddelde over de gehele voorraad monumenten. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij natuurlijke momenten van de eigenaar. In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er bij ruim 80% van de monumenten zeer goede resultaten te behalen zijn met behoud van monumetale waarden.

De monumentencoach

Mijn naam is MartijnHaitink en vanaf 1 september 2017 ben ik de monumentencoach voor de gemeente Lochem. U kunt bij mij terecht met alle vragen over uw monument. Of het nu gaat om onderhoud, vergunningen of duurzaamheid. Deze service
wordt u aangeboden door de gemeente Lochem.
Ik ben te bereiken via (0573) 28 92 62 of monumentencoach@lochem.nl

Contact


Gemeente Lochem
(0573) 28 92 22 of whatsapp (06) 10 27 01 39

Monumentencoach
(0573) 28 92 62 of monumentencoach@lochem.nl

Comité Open Monumentendag
Mr. C.H.P. (Kees) de Boer, (0573) 78 91 76 of
knkboer@gmail.com

Archeologie
h.pape@apeldoorn.nl


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente Lochem · Hanzeweg 8 · Lochem, Ge 7241 cr · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp