Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in je browser

Twaalfde nieuwsbrief Erfgoed

Ondanks alle beperkingen van afgelopen jaar is er in de gemeente Lochem gelukkig genoeg te genieten van de omgeving. Toch snakt iedereen naar het leven van vóór corona. Er lijkt perspectief te komen dat er in de zomer weer meer ruimte komt om te ondernemen en te recreëren. Zelfs in coronatijd staat de wereld niet helemaal stil en gebeuren er op het gebied van erfgoed interessante dingen. Denk aan het het project Waardevolle Interieurs in het oosten van de Achterhoek en de restauratie van het rijksmonument aan de Bierstraat in Lochem waarbij interessante archeologische ontdekkingen zijn gedaan. Over beide projecten leest u meer in deze nieuwsbrief. Ook besteden we aandacht aan het belang van vooroverleg vóór het uitvoeren van de werkzaamheden aan uw monument. En we hebben natuurlijk de vaste rubrieken zoals “Uw monument” en “Tijdreis”.

Ik wens u veel leesplezier en een goede gezondheid toe. Heeft u suggesties of ideeën voor het volgende Erfgoednieuws?
Neemt u dan contact op met mij.

Martijn Haitink
Monumentencoach gemeente Lochem

Erfgoed viewer cultuurhistorische waardenkaart

Sinds kort zijn de gemeentelijke archeologiebeleidskaart en de cultuurhistorische waardenkaart digitaal te raadplegen op www.lochem.nl.

Cultuurhistorische waardenkaart

In de cultuurhistorische waardenkaart staan vooral het zichtbare landschappelijke en gebouwde erfgoed. In de kaart zijn zes voor de gemeente Lochem belangrijke thema’s uitgewerkt, zoals ‘Landgoederen en buitenplaatsen’, ‘Oorlog en defensie’ en ‘Landbouwvernieuwing’. Ook de beschrijvingen van alle gemeentelijke monumenten staan in de erfgoedviewer. Alle kaarten bij elkaar bevatten veel informatie over het mooie erfgoed in onze gemeente. In de erfgoedviewer is het gemakkelijker om de verschillende kaartlagen met elkaar te combineren. Zo ziet u eenvoudig welke cultuurhistorische waarden er in uw woonomgeving zijn.

Archeologische beleidskaart
Naast de cultuurhistorische waardenkaart is ook de archeologische beleidskaart digitaal te raadplegen. Dus als u gaat (ver)bouwen, slopen en andere grondwerkzaamheden uitvoeren, kunt u gemakkelijk nakijken of u te maken krijgt met archeologisch onderzoek. De digitale kaarten zijn te raadplegen op www.lochem.nl/cultuur-recreatietoerisme-en-sport/cultuur/cultuurhistorische-waardenkaart

Uw monument verbouwen? Begin met vooroverleg!

U wilt uw monument verbouwen, onderhouden of restaureren? Over het algemeen geldt dat u voor iedere wijziging aan uw rijksmonument of gemeentelijk monument een omgevingsvergunning nodig hebt. Voor sloopwerk of een ingrijpende verbouwing van uw monument zult u daar ongetwijfeld bij stilstaan. Maar ook voor bijvoorbeeld het schilderen van de gevel in een andere kleur of het vervangen van historisch glas of ramen hebt u een vergunning nodig.

Vergunningplicht

De bescherming van een monument gaat verder dan alleen de gevel. De bescherming, en dus ook de vergunningplicht, geldt voor het geheel. Dit betekent dat ook voor aanpassingen aan de plattegrondindeling en aan interieuronderdelen met monumentale waarde (zoals stucplafonds, schouwen, tegelvloeren) een vergunning nodig is. Ook geldt de vergunningplicht voor het veranderen van beschermde tuinen en parken, standbeelden of bijvoorbeeld een bijgebouw of hekwerk. Helaas zagen we in 2020 weer een aantal keren dat eigenaren aan werkzaamheden begonnen, zonder omgevingsvergunning. Voor die monumenten betekende dit een onnodig en onomkeerbaar verlies van monumentale waarden. De gemeente heeft om deze reden het afgelopen jaar geregeld een bouw stil moeten leggen en een handhavingstraject op moeten starten. Voor de eigenaren betekende dit een vervelende vertraging in het bouwproces en in soms hoge kosten voor het herstellen of reconstrueren van de oorspronkelijke situatie.

Wat mag zonder vergunning?
Kleine en reguliere onderhoudswerkzaamheden waarbij de materiaalsoort, kleur, vorm, detaillering en profilering niet anders worden, kunt u zonder vergunning uitvoeren. Dat geldt ook voor wijzigingen aan onderdelen zonder monumentale waarde (bijvoorbeeld een keuken uit 2002) waarvoor geen hak en breekwerk aan het casco nodig is. Andere voorbeelden van werkzaamheden, waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is:

• opschuren en schilderen in dezelfde kleur
• vervangen kapotte ruiten of dakpannen door hetzelfde type glas of dakpan
• opstoppen van rieten daken
• plaatselijk herstellen van kozijnen, ramen, deuren en pleisterwerk

Als uw pand zelf geen monument is, maar wel in een beschermd stads- of dorpsgezicht staat, gelden andere criteria voor vergunningvrij bouwen. Bij twijfel over wel of niet aanvragen van een vergunning, adviseren wij om contact op te nemen met de monumentencoach. Dit voorkomt vervelende procedures en vertragingen.  

Vooroverleg hoort bij een goede voorbereiding!

Bij het verbouwen, onderhouden en restaureren van een monument is het verstandig om uw plan zorgvuldig en op tijd voor te bereiden. Een goede voorbereiding loont altijd: u voorkomt verrassingen en tegenvallers in tijd, geld en kwaliteit.
De omgevingsvergunningaanvraag staat niet op zich, maar maakt deel uit van deze voorbereiding. De gemeente is hierbij uw eerste aanspreekpunt. Zij geeft antwoord op de vraag of u wel of geen vergunning nodig hebt en adviseert u over de te volgen stappen. Het levert u meestal veel op om een afspraak in te plannen met Welstand & Erfgoed. Doe dat voordat uw plannen concreet worden. Dan kunt u bij de stadsbouwmeester, de adviseur erfgoed en het burgerlid, de haalbaarheid van uw plannen laten toetsen. De planadvisering Welstand & Erfgoed begeleidt initiatiefnemers en opdrachtgevers. Zij adviseert transparant en zoekt met u naar oplossingen om zo tot een mooi, goed doordacht plan te komen.

Wilt u een afspraak maken voor een vooroverleg? Neem dan contact op met de afdeling Publiekscontacten van de gemeente Lochem, team omgeving (telefoonnummer: 0573-289 222).

Uw monument: 
Het Openluchttheater in Lochem

In dit item vragen wij een monumenteneigenaar of gebruiker naar zijn ervaringen met het wonen en gebruiken van een monument en vragen we wat zijn of haar mooiste monument in de gemeente is. Dit mag natuurlijk het eigen pand zijn, maar dat hoeft uiteraard niet. In deze editie beantwoordt de voorzitter van Stichting Openluchttheater Lochem, Henk Harmsen, de vragen.

Hoe is het om een monument te gebruiken?

Het is een voorrecht om dit uniek stukje erfgoed te mogen beheren en te gebruiken. Maar het geeft ook een verantwoordelijkheid voor de toekomst om het te behouden. Wij krijgen geen subsidie van de gemeente en moeten onze eigen broek ophouden. Ik ben dan ook enorm trots op onze club vrijwilligers die met veel liefde zorgt voor het theater. Zij zorgen voor het onderhoud en de groenvoorziening, maar ook voor een mooi programma waardoor er geld binnenkomt. En dat programma is even divers als het publiek. Het is iedere keer weer een bijzondere ervaring om jong en oud te zien genieten in ons theater. De bands en artiesten zijn ook altijd onder de indruk van het groene, ruime theater met z’n verrassende plekjes en zijn bijzonder fijne akoestiek.

Wat maakt een monument een monument?
Jaren geleden is er een gemeentelijke schouw geweest om te toetsen of het theater een gemeentelijk monument zou kunnen zijn, maar tot op heden heeft het Openluchttheater Lochem geen officiële status. Het Openluchttheater is een uniek stukje cultureel erfgoed met een rijke geschiedenis. Het is van belang voor de huidige generatie omdat het een beeld geeft van het verleden en zo bijdraagt aan een historische betekenis en identiteit. Vroeger werd hier zand gewonnen en werd de ‘kuil’ al snel ontdekt als speelplaats. In het weekend was het een populaire picknickplek en met Pasen was er een gigantisch paasvuur. In 1938 werd ‘De Zandkuil’ een openluchttheater. Eind jaren ‘30 waren het hele slechte economische tijden met veel werkloosheid. Werklozen werden door de gemeente verplicht aan het werk gezet tegen een klein loontje en zo is het openluchttheater tot stand gekomen. De echte glorietijd van het theater was tussen 1968 en 1986. Toen werd De Zandkuil wereldberoemd door het jaarlijkse popfestival op Hemelvaartsdag. Veel grote namen stonden al op het podium.

Wat vindt u het mooiste of meest bijzondere monument in de gemeente Lochem?
Lochem telt vele pareltjes. Maar het Openluchttheater vind ik toch het allermooiste plekje van Lochem. Het ligt in een sprookjesachtige omgeving en er is op een doorsnee dag niets anders te horen dan de fluitende vogels en de wind die door de bomen ruist. Maar op een zomerse zaterdagavond kan het ook bruisen tijdens een concert met 2000 enthousiaste bezoekers. Want nog steeds kun je hier, echt buitengewoon genieten van een mooi concert, toneel en theater. En we hopen allemaal dat dat snel weer mag en kan!

Historische interieurs:
Verbinding door herkenning en herinnering


Gelders Genootschap doet in opdracht van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk onderzoek naar historische interieurs in de regio. Intussen heeft het projectteam al zo’n 150 interieurs in kaart gebracht! Het onderzoek levert verrassende resultaten op. Zo troffen wij in Villa Aurora in Winterswijk, het eigen woonhuis van de architect J.J. Post, prachtig glas in lood in art nouveau stijl aan dat is geleverd door de Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy. Het model dat in villa Aurora is toegepast, vinden we terug in een catalogus van de glasfabriek uit 1901.

Interieurs in kaart brengen
Het doel van het project is dus om de interieurs in kaart te brengen en de verschillende interieurelementen te onderzoeken. Hierbij gaat het niet alleen om woonhuisinterieurs, maar ook om bijvoorbeeld industrieel- en religieus erfgoed. Wij zijn nieuwsgierig naar architecten zoals J.J. Post en J.H.J. Wiegerinck. Zij hebben in de regio veel gebouwd, maar in de literatuur is daar nauwelijks aandacht voor. Door zoveel mogelijk interieuronderdelen te verzamelen hopen we antwoord te kunnen geven op de vraag waar de afwerkingen vandaan kwamen. In de Oost Achterhoek werden van oudsher boerderijen voorzien van een keitjes- of potscheurenvloer. Aan het einde van de 19de en begin van de 20ste eeuw zien we dat ook andere materialen op grote schaal beschikbaar kwamen, zoals glas en tegels. Dat was een gevolg van de industrialisatie. Deze materialen werden te koop aangeboden in catalogi. Deze zijn zo belangrijke bronnen voor het achterhalen van de herkomst van 19de en 20ste-eeuwse materialen. De leveranciers kwamen vanzelfsprekend niet alleen uit het westen. Ook over de grens in Duitsland werd veel besteld. Door de interieurs in kaart te brengen zijn de gemeenten beter in staat om eigenaren te ondersteunen bij de zorg voor hun interieur.

Interieurs verbinden mensen
Het project laat ons ook zien dat historische interieurs mensen op verschillende manieren met elkaar verbindt. Eigenaren weten veel over de verhalen die zich afspeelden in hun huis; zij hebben vaak een bouwdossier aangelegd met rekeningen, bouwtekeningen en andere documenten en hebben de bouwgeschiedenis nagezocht. Wij zijn benieuwd naar de eigen verhalen bij het interieur, wat zij mooi en bijzonder vinden. Dat voegt extra betekenis toe. Wij gaan hierover graag met eigenaren in gesprek. Kijk voor meer informatie op: Erfgoedoostachterhoek.nl/projecten/waardevolle-interieurs

Meer weten?
Gelders Genootschap organiseert online lezingen over het thema. De lezingen van dit voorjaar stonden in het teken van materialen en afwerkingen (stucwerk, kleuronderzoek en schilderingen, glas en tegels) en de lezingen in mei en juni gaan over het boerderij-interieur. Kijk op: www.geldersgenootschap.nl/projecten/digitale-lezingen-over-het-gelderse-interieur.aspx voor meer informatie.

   

Tijdreis

Eind 19e eeuw heeft men in Lochem veel prachtige villa’s gebouwd. Helaas is een deel hiervan ten prooi gevallen aan de sloophamer. In deze tijdreis nemen wij u mee naar villa “Endepol” aan de Stationsweg (nu Graaf Ottoweg) in Lochem.

Archeologisch onderzoek aan de Bierstraat 10 in Lochem


Een initiatiefnemer van een bouw- of restauratieproject is in onze gemeente is niet altijd verplicht om archeologisch onderzoek uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld zo als de geplande bodemingrepen kleiner zijn dan de vrijstellingsgrenzen qua oppervlakte en diepte in het gemeentelijk beleid of het bestemmingsplan. Zo zorgen we ervoor dat er niet onnodig onderzoek wordt uitgevoerd, of onderzoek met maar een kleine kans op redelijk resultaat. Maar soms kan archeologie alsnog in het geding zijn. De gemeente bepaalt dan of en hoe we alsnog recht doen aan onbekende ondergrondse waarden.

Amateurarcheologen helpen
Zo was het ook aan de Bierstraat 10 in hartje Lochem, een historisch huis met een nog vrij complete vakwerkconstructie en een voorgevel met winkelpui uit 1890. Het gebouw dateert mogelijk van kort na de stadsbrand van 1615. Het is één van de oudste huizen in het centrum van de stad. De bewoningsgeschiedenis van het huis gaat terug tot in de late 17e eeuw. Vanwege de geplande verbouwing moest in dit rijksmonument gegraven worden. Maar omdat de vrijstellingsgrens qua oppervlakte niet werd overschreden, kon de eigenaar niet om archeologisch onderzoek worden gevraagd. Toch was duidelijk dat er wel degelijk resten onder de grond aangetroffen zouden kunnen worden. Dus vroegen we Gerard Tiemessen en Edwin Rechterschot of zij waarnemingen wilden doen tijdens de graafwerkzaamheden. Beide heren zijn lokale amateurarcheologen met veel ervaring en een scherpe blik. Dat heeft absoluut resultaat opgeleverd!

Vondsten
Dankzij het verslag en de foto’s van Gerard en Edwin hebben we kunnen vaststellen dat er in het pand onder andere een brandlaag in de bodem aanwezig is. Die lijkt in verband te brengen met de Lochemse stadsbrand van 1615. Zeker is dit niet, omdat er nog geen daterend onderzoek is gedaan naar het houtskool. Er werden bijvoorbeeld vensterglas, een pijpenkop en een koperen munt uit de 17e eeuw gevonden, maar ook twee kanonskogels . Net als bij de brandlaag is de kans groot dat deze komen uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. Daarin speelde Lochem als frontierstad een belangrijke rol. Tot slot was vooral het afval van de koperslager in het oog springend: vanaf 1849 is het pand van David Jan van den Brink geweest, van beroep koperslager. Hij laat in 1890 de voorgevel moderniseren, door een symmetrisch opgezette winkelpui met een portiek in het midden te plaatsen. Dit is één van de elementen die het pand zo bijzonder maakt dat het in de 20e eeuw een rijksmonument wordt.

Hopelijk heb ik hiermee kunnen laten zien dat we als gemeente altijd blijven letten op kansen om de Lochemse geschiedenis beter te leren begrijpen, ook als er geen plicht tot onderzoek is. We zijn Gerard en Edwin in elk geval zeer erkentelijk voor hun harde werk!

    

De monumentencoach

Mijn naam is Martijn Haitink en ik ben de monumentencoach voor de gemeente Lochem. U kunt bij mij terecht met alle vragen over uw monument.
Of het nu gaat om onderhoud, vergunningen of duurzaamheid.
Ik ben te bereiken via (0573) 28 92 62 of monumentencoach@lochem.nl

Contact


Gemeente Lochem
(0573) 28 92 22 of whatsapp (06) 500 80 619

Monumentencoach
(0573) 28 92 62 of monumentencoach@lochem.nl

Comité Open Monumentendag
Mr. C.H.P. (Kees) de Boer, (0573) 78 91 76 of
knkboer@gmail.com

Archeologie
h.pape@apeldoorn.nl


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente Lochem · Hanzeweg 8 · Lochem, Ge 7241 cr · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp