Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Lectoraat Employability
Academie voor Business Studies - Mei 2021
Beste <<Last Name>>

De huidige tijd is er een van grote uitdagingen: de energietransitie, klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en uiteraard de huidige pandemie. Ongelijkheid op de arbeidsmarkt groeit, onder andere door de coronamaatregelen. Om deze uitdagingen aan te kunnen gaan, is een robuuste arbeidsmarkt noodzakelijk en om ervoor te zorgen dat er geen mensen buiten de boot gaan vallen, is Een Leven Lang Leren essentieel.

Dat betekent niet dat iedereen weer het klaslokaal in moet om employabel te blijven. De COVID-19-pandemie heeft de inzet van online leren in organisaties versneld. Docent-onderzoeker en promovendus Omar Habets onderzocht hoe effectief online leren kan zijn bij het verbeteren van de employability en hij publiceerde samen met co-auteurs deze maand het resultaat: Employable through Social Media: An Intervention Study. Wij feliciteren Omar van harte met deze mooie nieuwe mijlpaal in zijn promotietraject.

Ons lectoraat behaalde ook een mijlpaal: onze LinkedIn-pagina heeft inmiddels meer dan 500 volgers. Ook daar delen wij interessante links en nieuws op het gebied van employability. Kent u de pagina nog niet? Dan wil ik u graag uitnodigen een kijkje te nemen.

Voor nu veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten,
Prof. dr. Jol Stoffers
Lector Employability
Nieuws uit het lectoraat

Publicatie Omar Habets
In het kader van zijn proefschrift publiceerde docent-onderzoeker Omar Habets samen met co-auteurs onlangs zijn tweede studie: Employable through Social Media: An Intervention Study.

Leren op basis van technologie is in hoge snelheid terrein aan het winnen op het traditionele klassikale leren. Vele van ons gebruiken sociale media dagelijks en daarin is steeds meer erkenning voor leren. LinkedIn is een van deze social media platforms die aandacht besteedt aan leren en professionele ontwikkeling. Vooral nu de COVID-19-pandemie de inzet van online leren in organisatorische contexten versneld is, komt de vraag hoe effectief kan online leren zijn bij het verbeteren verbetering van de employability?

In deze studie werd onderzocht in welke mate een trainingsinterventie in een universitaire omgeving van invloed is op iemands gebruik van social media, in dit geval LinkedIn, voor de professionele ontwikkeling. 

In hoeverre hangt dit samen met de perceptie van de eigen employability en hoe wordt deze relatie beïnvloed door iemands motivatie om te communiceren via sociale media?

Deze studie draagt bij aan het debat over technologisch gebaseerde professionele ontwikkeling en is gepubliceerd in het wetenschappelijke open-access journal Sustainability.


Hernieuwde uitgave Leerboek HRM
Het Leerboek HRM (Kampermann & Kluijtmans) is al dertig jaar hét standaardwerk voor het HRM vakgebied. Gezien de ontwikkelingen in ons vakgebied is de derde druk, en dus ook de bijdrage van ons lectoraat, geheel herzien.
Het hoofdstuk ‘Onderzoek doen en werken met data in de HRM-praktijk’ door Jol Stoffers, Anne Kleefstra en Rik Loffeld draagt bij aan de behoefte vanuit het HRM-werkveld om kennis te ontwikkelen over hoe data gebruikt kan worden om (evidence-based) HRM-beleid te maken.Hier boven ziet u de geüpdatete vierde druk, welke komend schooljaar in gebruik zal worden genomen.

Future Proof Human Capital Scan op WIJLIMBURG 
WIJLIMBURG besteedde aandacht aan de Future Proof Human Capital Scan, de door het Lectoraat Employability, Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en Leo Loopbaan ontwikkelde bedrijfsscan. Inmiddels hebben meer dan 100 bedrijven van de scan gebruik gemaakt. Wilt u met uw bedrijf mee doen? Meer info en een link naar de scan vind u hier.
Meer interessante links
TNO doet voorstellen voor de transitie naar een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt
Nederland staat voor grote uitdagingen, zoals digitalisering en AI, de energietransitie, de klimaatcrisis en natuurlijk de COVID-19-pandemie. Daarnaast groeit de ongelijkheid tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en hierdoor wordt het steeds moelijker om deze uitdagingen het hoofd te bieden. TNO publiceerde een paper met voorstellen voor de ontwikkeling naar een toekomst- en schokbestendige arbeidsmarkt.

Volgens TNO zijn drie elementen noodzakelijk om tot een arbeidsmarkt te komen die bijdraagt aan de veerkracht van mensen, welvaart, welzijn én die meehelpt het hoofd te bieden aan de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd:
  1. Skills: De arbeidsmarkt van de toekomst draait om skills, niet om diploma’s
  2. Innovatie is Mens-en-werk: Technologische innovatie moet hand in hand gaan met sociale innovatie.
  3. Inclusieve arbeidsmarkt: Een skills-based arbeidsmarkt kijkt verder dan de geijkte kandidaten.

Meer over de voorstellen van TNO en het verschil tussen skills en competenties leest u in de paper Skills gevraagd! 

Over hetzelfde onderwerp publiceert TNO ook een 5-delige podcast.
De coronamaatregelen versterken de ongelijkheden op de arbeidsmarkt, laat socialevraagstukken.nl zien. De effecten van de maatregelen variëren per groepen werknemers en soorten arbeid, en ze versterken en verdiepen de reeds aanwezige ongelijkheden, welke diep verankerd in onze huidige maatschappij en manier van organiseren lijken te zijn.
Wat voor samenleving willen we en hoe pakken we dat aan?
In het kader van de interviewreeks ‘Limburg na de coronacrisis: werken aan brede welvaart’ op de website van sociaal-economisch Kenniscentrum Neimed een gesprek met Rianne Letschert, Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht en voorzitter van de Brede Economisch Sociale Taskforce (BEST) van de provincie Limburg. 

In dit gesprek gaat zij dieper in op de tien aanbevelingen die BEST deed voor Limburg na de coronacrisis.
Over verantwoordelijkheid nemen en het belang van langetermijndenken.
   
Evenementen
Online Kenniskringbijeenkomst
Wij heten u van harte welkom bij de volgende kenniskringbijeenkomst.

Correctie: in de nieuwsbrief van april vertelden wij u dat deze op 7 juni plaatsvindt. Dat moet 7 juli zijn.

Wanneer: 7 juli 2021 
Tijd: 15.00 - 16.30
Locatie: Online

Aanmelden: Via ingrid.brands@zuyd.nl.
   
  
LinkedIn
E-mail
Website
Facebook
Copyright © 2021 Zuyd Hogeschool, All rights reserved.


Indien u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier uitschrijven. Let op: u ontvangt dan ook geen uitnodigingen voor de kenniskring.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.


Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zuyd Hogeschool · Ligne 1 · Sittard, 6131 MT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp