Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Lectoraat Employability
Academie voor Business Studies
Beste <<Last Name>>

Voor u staat alweer de laatste nieuwsbrief van een veelbewogen jaar. Een jaar waarin we vele nieuwe HR en Business-uitdagingen het hoofd boden en onze digitale vaardigheden zich in rap tempo hebben ontwikkeld.

Gelukkig was het ook een jaar vol boeiende onderzoeken, bijeenkomsten en publicaties en een jaar waarin we binnen het lectoraat een aantal enthousiaste nieuwe collega's in ons team mochten verwelkomen. Een aantal heeft u reeds in deze nieuwsbrief langs zien komen, met anderen zult u in volgende edities kennis maken. Voor volgend jaar staan er weer een aantal mooie projecten op stapel, waardoor we nieuwe kennis kunnen genereren voor onze studenten en de regio.  

Namens het lectoraat wens ik u prettige feestdagen, en een leerrijk en employabel nieuwjaar.

Met vriendelijke groeten,
Prof. dr. Jol Stoffers
Lector Employability
Nieuws uit het lectoraat
Publicatie onderzoek: Nieuwe Start 
Onlangs publiceerden Ilse Schrijver, Jacqueline Bruinsma-Muller en Jol Stoffers de resultaten van het onderzoek Nieuwe Start: kwalitatief onderzoek naar de factoren die kunnen bijdragen aan
(re-)integratie op de arbeidsmarkt, waarin zij op grond van kwalitatief onderzoek een aantal factoren beschrijven die een succesvolle re-integratie van bijstandsontvangers beïnvloeden.

In gesprek tijdens bijeenkomst T4SS
Door COVID-19 zien we in tal van sectoren een versnelde invoering van geavanceerde technologieën, bijvoorbeeld om menselijk contact in de bedrijfsvoering te beperken, zoals in de horeca, het hoger onderwijs en supermarkten, of daar waar er sprake is van personeelsschaarste, zoals in de zorg.

Wat betekent dit voor employability van werknemers en welke nieuwe competenties en kwalificaties zijn van belang?

Op 24 november 2020 ging Jol Stoffers tijdens de online slotbijeenkomst van opleidingsprogramma Train4SmartServices met de deelnemers in gesprek over employability in het digitale tijdperk.

T4SS is een opleidingsprogramma voor mensen die willen overstappen naar een carrière in de IT.
Omar Habets in de Commissie Wetenschappelijke Integriteit Onderzoek
Per 1 oktober 2018 is de Nederlandse gedragscode Wetenschappelijke Integriteit Onderzoek in werking getreden. Zuyd Hogeschool omarmt deze gedragscode en heeft in het kader hiervan een Commissie, een Klachtencommissie en een Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit Onderzoek (WIO) ingesteld. De Commissie adviseert bij ethische, juridische en procedurele kwesties rondom wetenschappelijk onderzoek en stimuleert wetenschappelijke integriteit en ethisch bewustzijn.

In het nieuwe jaar zal Omar Habets, docent-onderzoeker aan het lectoraat Employability, deel gaan uitmaken van de Commissie WIO van Zuyd Hogeschool. Zijn kandidatuur is voorgelegd aan het CVB en na goedkeuring zal Omar in het nieuwe jaar bij de Commissie aantreden.
Ons lectoraat heeft integriteit hoog in het vaandel staan en dus zijn we verheugd dat Omar zich voor de Commissie zal gaan inzetten.

Inmiddels hebben alle onderzoekers van het lectoraat Employability de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit ondertekend. 
Bijeenkomst Excellence! -programma
Het Lectoraat Employability organiseerde samen met pensioenuitvoerder AZL op 8 december de derde bijeenkomst van het Excellence! -programma, welke een selecte groep tweedejaars studenten van de Academie Business Studies de kans biedt om op zoek te gaan naar extra verdieping en ontwikkeling van hun talenten. Een mooi voorbeeld van interactie tussen onderzoek, onderwijs en het werkveld.

Centraal stond het thema "Economy 4.0: Adaptief Leiderschap en de Pensioenwereld". Studenten werden uitgedaagd om met een aantal complexe organisatievraagstukken aan de slag te gaan, wat tot interessante resultaten heeft geleid.
Eindpresentaties PLIC-masterclass Employability
Donderdag 3 december vonden de eindpresentaties in het kader van de masterclass Employability, onderdeel van de Masteropleiding Personal Leadership in Innovation and Change (PLIC) plaats. De masterclass gaat naast de inhoudelijke aspecten van Employability ook in op het aanleren van academische vaardigheden, zoals kwalitatieve onderzoeksmethoden en academisch schrijven. De eindpresentaties waren relevant en verrijkend, en met trots kunnen we dan ook mededelen dat alle negen studenten de masterclass Employability met minimaal een voldoende hebben afgesloten.De studenten schreven een onderzoekpaper rondom het thema 'Employability'. De thema’s die zij in hun presentaties behandelden, geven een goed inzicht in wat er momenteel op het gebied van employability in organisaties speelt.
Presentatie: Zorg in Beweging
Tom Brandsma gaf een presentatie over innovatie in de zorg voor leden van de brancheorganisatie Transvorm. Deze presentatie is op te vragen bij Tom Brandsma.
 
Klaar voor de toekomst met de Future Proof Human Capital Scan
In samenwerking met partners als Leo Loopbaan en de Limburgse Werkgeversvereniging ontwikkelde het lectoraat Employability de ‘Future Proof Human Capital Scan’, welke onderdeel uitmaakt van het landelijke project Perspectief op Werk. De praktische HR-scan helpt Limburgse ondernemingen met 10 tot 250 werknemers te ontdekken op welke gebieden en in welke mate zij klaar zijn voor de toekomst.
Uitnodigingen voor deelname aan de scan gaan binnenkort de deur uit.
Nieuws uit het land
Blog: Vitaliteit in Limburg
Hoewel er zeker vooruitgang wordt geboekt, blijkt de Limburgse bevolking over het algemeen nog steeds minder vitaal dan de rest van het land. De provincie beweegt minder, rookt meer en heeft meer chronische ziektes dan de rest van het land. Vanuit gemeenten en provincie groeit de wens om dit te verbeteren. Sociaal-economisch kenniscentrum Neimed schreef een blog over het verband tussen employability en vitaliteit en legt uit waarom samenwerking essentieel is om tot verbetering te komen.

Lancering nieuwe cursus voor Open Universiteit
Voor de Open Universiteit ontwikkelde het lectoraat de Certified Professional Course: Publiek-private Samenwerkingen in een Innovatieve Regio. De aanpak van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken, ofwel wicked problems, zoals op het gebied van duurzaamheid, discriminatie, gezondheid en arbeidsmarkt, vereist samenwerking tussen alle actoren in de regio. Zulke samenwerkingen hebben voor- en nadelen en zijn de aanleiding tot het stellen van ethische vragen.

Deze cursus richt zich op samenwerkingen bij arbeidsmarktvraagstukken, onderzoekt de belangen van de verschillende actoren en kijkt hoe deze belangen in publiek-private samenwerkingen geborgd blijven. Tot slot doen de cursisten voorstellen ter verbetering van een publiek-private samenwerking.

Goed nieuws: Vanaf volgend jaar wordt deze cursus ook beschikbaar voor master-studenten PLIC van Zuyd Hogeschool.
Meer interessante links
Artikel: Ongelijkheid
Het tijdschrift voor HRM publiceerde het artikel: Ongelijkheid: Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in arbeidsverhoudingen, waarin zij ingaan op de groeiende diversiteit, fragmentatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt en de toenemende druk op de representativiteit en legitimiteit van met name vakbonden en werkgeversorganisaties.
 
Rapport: The work of the future
MIT (Massachusetts Institute of Technology) publiceerde het boeiende rapport: The work of the future: Building better jobs in the age of intelligent machines, waarin zij de relatie tussen nieuwe technologie en werk onderzoeken.

Column: Van contact tot begrip
Voor de Limburger schreef collega Ankie Hoefnagels een betoog over inclusiviteit en het belang van werkellijk contact in de maatschappij én op de werkvloer.
LinkedIn
E-mail
Website
Facebook
Copyright © 2020 Zuyd Hogeschool, All rights reserved.


Indien u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier uitschrijven. Let op: u ontvangt dan ook geen uitnodigingen voor de kenniskring.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.


Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zuyd Hogeschool · Ligne 1 · Sittard, 6131 MT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp