Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Lectoraat Employability
Academie Business Studies
Beste <<Last Name>>,

Met trots presenteert het lectoraat Employability de nieuwe nieuwsbrief. Vanaf deze maand zullen wij de nieuwsbrief maandelijks gaan versturen om u op de hoogte te houden van interessant nieuws en ontwikkelingen op het gebied van employability. Wilt u toch liever minder vaak e-mail van ons ontvangen? Dat is uiteraard geen probleem. Laat het ons weten, we passen dit graag voor u aan. Onze contactgegevens staan onder aan de nieuwsbrief.

Het is inmiddels eind september en de impact van corona op de samenleving tekent zich steeds duidelijker af. In de nieuwsbrief van september komt corona dan ook veelvuldig aan bod en dat zal, helaas, nog wel even zo blijven. De digitale transitie is in een hogere versnelling gekomen en het belang van duurzaamheid staat op nieuwe manieren in de aandacht. De huidige situatie zet ook het belang van employability op scherp: voor het individu, de organisatie én de regio.
Ik nodig u uit om tijdens de eerstvolgende online kenniskringbijeenkomst in november met ons over deze onderwerpen van gedachten te wisselen. Daarnaast organiseert het lectoraat op dezelfde dag een online workshop 'Introductie Strategische Personeelsplanning'. U bent van harte welkom!    
                           
Met vriendelijke groeten,
Prof. dr. Jol Stoffers, Lector Employability
Nieuws uit het lectoraat
In zijn bijdrage aan het boek “Arbeidsmarktinzicht, kansrijk uit de coronacrisis” (pdf), verwoordt Jol Stoffers zijn visie op de impact van corona op de arbeidsmarkt. De digitale transitie is in een hogere versnelling terecht gekomen en daardoor verandert de manier van werken en onderlinge communicatie aanzienlijk. Organisaties en andere actoren in de regio worden dus uitgedaagd om met elkaar tot duurzame en passende oplossingen te komen.


Door corona bevinden veel zzp'ers en freelancers zich momenteel in een lastig parket. Daarom vraagt Ilse Schrijver voor hen extra aandacht op de website van NEIMED, sociaal-economisch kenniscentrum voor Limburg.

 
Recentelijk deden Omar Habets, Manon Geraerdts, Erik Canisius en Jol Stoffers onderzoek naar de vaardigheden die projectmanagers nodig hebben om succesvol te zijn in China. De presentatie aan de aan de opdrachtgever, het Confucius Instituut, heeft inmiddels plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek komen tijdens de komende kenniskringbijeenkomst aan bod.

 
 

 
Tevens is ons lectoraat betrokken bij het QRM4.0 project, gefinancierd door de Europese Unie. Met dit project willen we het mkb informeren en inspireren om met QRM4.0 te gaan werken, een manier om doorloop- en levertijden te verkorten. Voor een effectieve implementatie van deze methode is training en coaching van medewerkers essentieel.

Om de kennis over QRM4.0 in het mkb verder te vergroten en om te faciliteren dat betrokken partijen van elkaar kunnen leren, wordt er een Community of Practice opgezet. Hierin kunnen relevante stakeholders kennis en ervaring uitwisselen.
Nieuws uit het land
Tussen de 55 en 70% van de mensen heeft positieve ervaringen met thuiswerken tijdens de corona-crisis, blijkt uit het onderzoek 'Thuiswerken en de coronacrisis' (pdf) van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).
Meer thuiswerken leidt echter tot vragen, bijvoorbeeld over het realiseren van de arbo-eisen op de thuiswerkplek en de vitaliteit van de werknemer, en hoe thuiswerken de leiderschapsstijl en sociale innovatie beïnvloed. Graag gaan we met u tijdens de kenniskringbijeenkomst op woensdag 11 november 2020 over dit onderwerp met u in gesprek.
Ook het CBS deed onderzoek naar de lange termijn impact van corona op de arbeidsmarkt (pdf). De verwachting is dat het tot vijf jaar kan duren voordat de werkloosheid weer terug is op het peil van pre-corona. Mensen die nu zonder werk komen te zitten moeten de mogelijkheid krijgen om hun vaardigheden op niveau te houden, om zo de aansluiting tot de arbeidsmarkt te behouden.
Workshop SPP - 11 november 2020
Op woensdag 11 november 2020 van 13.30 tot 15.00 presenteren Joost Hoedemakers en Tom Brandsma van het lectoraat Employability een online workshop Introductie Strategische Personeelsplanning, waar zij onder andere ingaan op de uitdagingen die strategische personeelsplanning geeft binnen organisaties en hoe digitale tools hierbij kunnen helpen.
Inschrijven voor deze workshop kan via ingrid.brands@zuyd.nl.          
Kenniskringbijeenkomst - 11 november 2020
De eerstvolgende kenniskringbijeenkomst wordt online gehouden en vindt plaats op woensdag 11 november 2020, van 15.15 tot 16.30. Nadere informatie volgt.
Aanmelden kan via ingrid.brands@zuyd.nl.
LinkedIn
Website
Facebook
E-mail
Copyright © 2020 Zuyd Hogeschool, Alle rechten voorbehouden.


Indien u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier uitschrijven. Let op: u ontvangt dan ook geen uitnodigingen voor de kenniskring.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.

Email Marketing Powered by Mailchimp