Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Lectoraat Employability
Academie voor Business Studies - Maart 2021
Beste <<Last Name>>

De lente nadert. Altijd een mooi moment om vooruit te kijken naar de toekomst. Op de arbeidsmarkt verandert er veel: nieuwe technologieën vragen aan werknemers om nieuwe competenties en vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast verandert het HR-vak ook inhoudelijk.
Als Lectoraat Employability besteden we niet alleen aandacht aan het onderzoeken van deze veranderingen. We vinden het ook uitermate belangrijk om de opgedane kennis te verspreiden binnen de opleidingen van Zuyd Hogeschool, het bedrijfsleven en onder regionale beleidsmakers. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. 

Vanuit het Lectoraat zien we een toenemende behoefte bij studenten om elkaar informeel te ontmoeten. Daarom hebben onze docent-onderzoekers, die zich voornamelijk richten op de link tussen lectoraat en onderwijs, diverse activiteiten voor hen georganiseerd, zoals een dance-workshop en een workshop cocktails maken. In deze nieuwsbrief vindt u meer activiteiten, waarbij u zoals altijd van harte uitgenodigd bent om deel te nemen. 


Veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten,
Prof. dr. Jol Stoffers
Lector Employability
Nieuws uit het lectoraat

Future Proof Human Capital Scan op Ondernemendvenlo.nl
Ondernemend Venlo schreef onlangs een mooi artikel over de Future Proof Capital Scan, welke werd ontwikkeld door het Lectoraat Employability, in samenwerking met Sociaal-Economisch Kenniscentrum Neimed, Leo Loopbaan, de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) en Leerwerkloketten. De scan brengt in beeld of de organisatie op het gebied van Human Resources klaar is voor de toekomst en helpt bij het vinden van oplossingen waar dit niet het geval is.
Mark Hendriks, expertisemanager Arbeidsmarkt en Onderwijs bij LWV: “We weten dat veel ondernemers worstelen met verschillende vraagstukken, zeker tijdens de huidige crisis. Blijven onze medewerkers mentaal op de been? Heb ik voldoende werknemers als de economie aantrekt? Zijn mijn mensen voldoende opgeleid, breed inzetbaar en hoe blijven ze gezond? Met deze scan brengen we de situatie binnen elk bedrijf in kaart en geven concreet advies hoe de ondernemer met vitaliteit aan de slag kan gaan.”
 

Ook flexibel op- en afschalen is een thema in de scan. Natuurlijk kun je met de marktvraag meebewegen door uitzendkrachten in te huren en weer af te stoten, maar is dat altijd de beste oplossing? Zeker in een krappe arbeidsmarkt wil je liever de goede en ervaren mensen aan je binden. Maar wat als het minder gaat? Dat kunnen meebewegen is een belangrijk vraagstuk. Jol Stoffers: “Temeer omdat de economie zo snel verandert. Vroeger had je cycli van pakweg vijf jaar, nu ligt het tempo veel hoger. De scan haalt ook boven water of de onderneming kan meebewegen met een veranderende vraag.”

De analyse wordt gekoppeld aan een uitgebreid en op maat gesneden advies en indien gewenst een concreet plan van aanpak. Daarmee is de Future Proof Human Capital Scan een praktijkgericht- en breed toegankelijk instrument.

Onderzoek naar de impact van digitale ontwikkelingen op gevraagde vaardigheden afgerond
Onlangs deed het Lectoraat Employability onderzoek naar de impact van de digitale ontwikkelingen op de gevraagde vaardigheden, talenten en digitale kennis en skills. Hierbij is gefocust op de beroepskolom mbo-hbo in de sectoren HR, Finance, IT en onderwijs.  
 
Dit onderzoek maakt deel uit van het project Arbeidsmarktonderzoek Provincie Limburg en wil bijdragen aan een verbetering van de uitvoering van het arbeids­marktbeleid in de deelnemende arbeidsmarktregio’s in Limburg.

Meer kennis van de gevraagde vaardigheden maakt het mogelijk om onderwijs beter af te stemmen op de vraag naar arbeid en vaardigheden, die als gevolg van technologische ontwikkelingen aan het veranderen is.

Uit de Sociale Innovatie Monitor Limburg blijkt namelijk dat Limburgse organisaties verwachten dat ruim 65% van de taken van hun personeel op den duur met behulp van technologie zal worden uitgevoerd en dat één op de vijf taken in de toekomst helemaal wordt overgenomen door technologie. Het onderzoek gaat dieper in op de volgende vragen:

  • Wat is de impact van de digitale ontwikkelingen op de gevraagde vaardigheden in de betreffende sectoren?
  • Wat is de invloed van deze ontwikkelingen op functies?
  • Welke vaardigheden worden in de toekomst verwacht van mensen werkzaam in de sectoren Finance, HR, IT en onderwijs?
  • Wat is de impact van de digitale ontwikkelingen op de wijze waarop de benodigde vaardigheden bij studenten worden aangeleerd?

Benieuwd naar de aanbevelingen? Deze vindt u in het onderzoeksverslag.

Nieuws uit Zuyd

Excellence!-programma
Ieder studiejaar start een selecte groep tweedejaars studenten van de opleidingen Business Studies, Commerciële Economie, Accountancy en Finance & Control aan het Excellence!-programma.

Dit programma is bedoeld voor ambitieuze studenten die na hun propedeusejaar meer verdieping willen zoeken. Zij werken tijdens hun deelname aan de ontwikkeling van hun talenten, hun professionele netwerk en hun persoonlijk CV, kortom: hun eigen employability.

Binnen het programma voeren de studenten voor (grotere) partners van Zuyd verschillende opdrachten uit. Zo komen ze op een ongedwongen manier in contact met het werkveld en leggen ze waardevolle contacten voor hun netwerk. 

De onderwerpen worden zoveel mogelijk toegespitst op de behoeftes en ontwikkeling van de studenten. De focus blijft uiteraard altijd liggen op het behalen van het reguliere onderwijs van het tweede studiejaar.

Het Excellence!-team zoekt gemotiveerde en proactieve studenten die aan het programma willen deelnemen. Ook zoekt het team samenwerkingen met nieuwe bedrijven die aan het programma willen bijdragen. Voor meer informatie neemt u contact op met Manon Geraedts. 

Design Thinking voor Managers
Design thinking is onder managers aan een opmars bezig. Design-driven organisaties kennen een hogere omzetgroei, meer loyale klanten en een hoger concurrentievoordeel dan organisaties die zich vooral richten op beheersing. Het zijn kansrijke organisaties die gefocust zijn op mogelijkheden in plaats van op knelpunten. 

Design thinking gaat echter niet vanzelf. Daarom publiceerde dr. Steven de Groot, lector Innovatief Ondernemen, in 2020 het boek Design Thinking voor Managers. Daarin beschrijft hij het belang, de mind-set en de methode van ontwerpdenken. 

Ook legt hij het verschil uit tussen ontwerpen en ontwikkelen en gaat in op de kenmerken van design thinking in de organisatiecontext, de uitdagingen van de manager als ontwerper én op de vraag hoe je design thinking inbedt in alle organisatiefactoren, zoals cultuur en strategie.

Design thinking toont sterke verwantschap met skills als kritisch denken, creatief denken en problemen oplossen; essentiële vaardigheden voor managers in de 21e eeuw. Dit boek wordt dan ook gebruikt voor de Masterclasses Design Thinking, die onderdeel uitmaken van de masteropleiding Personal Leadership in Innovation & Change.

Meer interessante links
De toekomst van werk volgens McKinsey: Herscholing en werken op afstand maken organisaties adaptiever
Het afgelopen jaar heeft de pandemie veel organisaties gedwongen in rap tempo hun businessmodellen aan te passen. Voor de crisis was er al sprake van een opmars in thuiswerken, maar de pandemie en het nu alomtegenwoordige gebruik van video-conferencing tonen aan dat, waar dat mogelijk is, thuiswerken ook na de crisis zal blijven.

Al voor 2020 hadden nieuwe technologieën en werkprocessen sterk invloed op functies en de daarvoor benodigde vaardigheden. In 2017 schatte het McKinsey Global Institute namelijk dat wereldwijd 60% van de banen voor tenminste 30% bestonden uit activiteiten die rond 2030 door automatisering zullen wegvallen. De pandemie versnelt deze ontwikkelingen en dus moeten bedrijven de competenties van hun werknemers afstemmen op nieuwe rollen en veranderde activiteiten. Een flexibele benadering van strategische personeelsplanning is daarbij cruciaal.  
Recent onderzoek van McKinsey toont aan dat de meeste bedrijven die herscholingsprogramma's lanceren, zich beter voorbereid voelen om toekomstige tekorten aan vaardigheden aan te pakken. Interessant is dat zelfs organisaties die hun herscholingsprogramma's als onsuccesvol zagen, zich toch beter voorbereid voelen. Het aanpakken van de uitdaging op zich bouwt al veerkracht op.

De volledige rapportage “The future of work: Reskilling and remote working to recover in ‘the next normal’” leest u hier.


  
Persoonlijk leiderschap als middel om uit de crisis te komen
Theo van Kessel, directeur van pensioenfonds APG, schreef onlangs dat er door de overheid en het bedrijfsleven jarenlang te veel op efficiency is ingezet, waardoor organisaties weinig buffers meer hebben om grote tegenslagen op te vangen. Hoe redden organisaties zich uit deze situatie? Met de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap van werknemers worden organisaties adaptiever. Sociaal-Economisch Kenniscentrum Neimed schreef er een blog over.
Een op de zes werknemers vreest niet geschikt te zijn voor de baan van de toekomst
Het Algemeen Dagblad publiceerde een artikel waarin zij een onderzoek onder 1146 Nederlanders in loondienst aanhaalt. Een op de zes is bang in de toekomst niet meer relevant te zijn op de arbeidsmarkt. Vooral millennials zijn bezorgd: een vijfde van de ondervraagden denkt onvoldoende vaardigheden te bezitten om niet weg-geautomatiseerd te worden voordat zij de pensioenleeftijd bereikt hebben. Reden temeer om serieus in te zetten op Leven Lang Ontwikkelen.
Traditioneel loopbaanperspectief is niet meer van deze tijd
Trappen of ladders: het standaardbeeld van een carrière of loopbaan.
Het is het traditionele loopbaanperspectief: na je studie ga je aan het werk en het bedrijfsleven zorgt de komende 20 jaar voor jou en je loopbaan, met altijd een weg naar boven.
Maar zo werkt het niet meer, zegt directeur Ramon Niessen van Leo Loopbaan, de Limburgse publiek-private samenwerking voor loopbaan en ontwikkeling. “De huidige wereld is dynamisch en onvoorspelbaar. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Om interessant voor werkgever en arbeidsmarkt te blijven, moeten medewerkers aan zichzelf werken.” Dat is in het belang van zowel de medewerker als de werkgever. “Ondernemen doe je samen”, zegt Niessen. Lees verder.
Evenementen
Workshop Literatuurstudie
Op donderdag 18 maart geeft het lectoraat Employability samen met Zuyd Bibliotheek van 10.00 - 10.45 via Teams de workshop Literatuurstudie voor je Scriptie. Tijdens deze workshop krijgen studenten tips inzake de zoektocht naar goede literatuur. Sluit vanaf 10.00 uur aan in het Team 'Groep AS'. 

Het lectoraat Employability biedt ook persoonlijke hulp middels individuele spreekuren. Inschrijven kan hier.
   
Online Kenniskringbijeenkomst
Op 21 april 2021 om 15.00 - 16.30 organiseert het Lectoraat een nieuwe (online) kenniskring. U bent van harte welkom om aan te sluiten.
Aanmelden kan via ingrid.brands@zuyd.nl.   
LinkedIn
E-mail
Website
Facebook
Copyright © 2021 Zuyd Hogeschool, All rights reserved.


Indien u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier uitschrijven. Let op: u ontvangt dan ook geen uitnodigingen voor de kenniskring.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.


Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zuyd Hogeschool · Ligne 1 · Sittard, 6131 MT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp