Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Lectoraat Employability
Academie voor Business Studies - April 2021
Beste <<Last Name>>

De Covid-pandemie en -maatregelen houden de wereld inmiddels al meer dan een jaar in hun greep. Net als u hoor ook ik om mij heen steeds vaker dat mensen het lastig vinden om de situatie vol te houden. Het belang van het vinden van de juiste balans wordt in alle aspecten van ons leven steeds groter. Daarbij denk ik regelmatig aan de zevende eigenschap van effectief leiderschap van Stephen Covey, "Houd de zaag scherp", welke draait om balans, welzijn, vernieuwing en continue verbetering.

Gezien in het licht van de huidige crisis is het dus enerzijds van belang om de werk-privébalans te behouden of terug te vinden (voor thuiswerkers), te genieten van rust en te focussen op wat wel kan. Anderzijds wordt het steeds belangrijker om jezelf te blijven ontwikkelen, ook op professioneel vlak.

De pandemie heeft de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in een hogere versnelling gezet, wat betekent dat sommige banen eerder zullen gaan verdwijnen dan voorheen gedacht. Price Waterhouse Cooper heeft het in dat verband over Zombie Jobs en Angel Jobs. Wat dat precies zijn, leest u in deze nieuwsbrief. Om ook in de toekomst employabel te blijven, is het verwerven en onderhouden van (nieuwe) competenties en vaardigheden essentieel. Daaronder vallen natuurlijk nieuwe digitale en technologische vaardigheden, maar ook de soft skills, die cruciaal zijn voor effectief leiderschap.
Ook de omschakeling naar een circulaire economie vraagt om nieuwe vaardigheden. Om die aan onze studenten mee te geven is er een nieuwe Zuyd-brede minor ontwikkeld op het vlak van Circulaire Economie. Ook daarover vertellen we u in deze nieuwsbrief graag meer.

Natuurlijk vindt u in deze nieuwsbrief weer een aantal evenementen en workshops, waar we u van harte voor uitnodigen. Vooralsnog hoofdzakelijk online, maar ik hoop dat het niet lang meer duurt voor we elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten.

Veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten,
Prof. dr. Jol Stoffers
Lector Employability
Nieuws uit het lectoraat

Future Proof Human Capital Scan
In de nieuwsbrief van vorige maand schreven we al uitgebreid over de Future Proof Human Capital Scan, ontwikkeld door het Lectoraat Employability, in samenwerking met Sociaal-Economisch Kenniscentrum Neimed, Leo Loopbaan, de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) en Leerwerkloketten. Deze scan helpt ondernemers antwoord te krijgen op de vraag:

Hoe toekomstbestendig is mijn bedrijf op het gebied van Human Resources?


Samen met Mark Hendriks van de LWV en Ramon Niessen van Leo Loopbaan werd Jol Stoffers geïnterviewd door Business Regionaal Zakenmagazine (pagina 10 of klik op onderstaande afbeelding).

Interesse in de Future Proof Human Capital Scan voor uw onderneming? Meer informatie vindt u op op de website van de Limburgse Werkgeversvereniging

Gelijk beginnen met de scan kan hier.
De scan toetst bedrijven op de volgende vier pijlers:
  1. Strategie en Bedrijf: De strategische verankering van (sociale) innovatie
  2. Wendbaarheid & Flexibiliteit: De interne veranderingssnelheid.
  3. Flexibel op- en afschalen: In een veranderlijk klimaat tijdig kunnen aanpassen.
  4. Employability & Duurzame Inzetbaarheid: De ontwikkeling van medewerkers.
Klik op de afbeelding om het artikel in Business Regionaal Zakenmagazine te downloaden.
Nieuws uit Zuyd
Nieuwe Zuyd-brede minor Circulaire Economie
Samen met de lectoraten Facility Management, Innovatief Ondernemen en Future-proof Financial heeft ons lectoraat Employability de nieuwe Zuyd-brede minor Circulaire Economie ontwikkeld.

Want wat betekenen toekomstbestendig ondernemen, duurzaamheid en circulariteit nou eigenlijk in de praktijk? En hoe maak je een bedrijf toekomstbestendig? In oude economische modellen wordt altijd uitgegaan van het marktprincipe en is het belangrijkste doel van een bedrijf winst maken en groeien.

We moeten echter toe naar circulaire organisaties die naast financieel gewin meer soorten waarde creëren. Ga je wel goed om met je personeel en met je omgeving? Wat is je footprint en je impact op mensen en de wereld? Wat gebeurt er met het product als de gebruiker het niet meer wil?  
Deze nieuwe minor leert studenten met behulp van de nieuwste kennis, vaardigheden en inzichten vanuit circulaire kansen te denken. Natuurlijk leren studenten ook om dit te vertalen naar een businessmodel, om zo ondernemingen te helpen toekomstbestendig te worden.

Studenten gaan samen aan de slag met een externe opdracht: een analyse van de situatie bij een bedrijf. Het resultaat is een advies waarin de studenten aangeven waar de circulaire kansen voor het bedrijf liggen en hoe deze geïmplementeerd en uitgevoerd kunnen worden.
Tot slot nemen de studenten deel aan de Hackathon die word gehouden tijdens de Week van de Circulaire Economie die jaarlijks wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Studenten kunnen voor meer informatie e-mailen naar Laurien.kok@zuyd.nl of Danielle.twardy@zuyd.nl.
Meer interessante links
Soft skills bestaan niet?
Onlangs deelden we op onze LinkedIn-pagina een onderzoek over het belang van soft skills voor toekomstig werk. Soft skills zijn vaardigheden zoals probleemoplossend denken, stressbestendigheid, feedback geven, effectief communiceren en aanpassingsvermogen.
In onderstaande video There's No Such Thing as Soft Skills pleit auteur Simon Sinek voor het omdopen van de term soft skills naar human skills en geeft aan dat ook leiderschap geleerd moet worden. Een mooi pleidooi voor onze masteropleiding Personal Leadership in Innovation and Change
Klik op de afbeelding om There's No Such Thing as Soft Skills te bekijken.
Dalende arbeidsparticipatie in Limburg
Mede door de coronapandemie daalde in 2020 de netto arbeidsparticipatie in de Provincie Limburg naar 65,5%. Sociaal-economisch Kenniscentrum Neimed stelt de vraag: Is een lage netto arbeidsmarktparticipatie negatief?

Eindelijk, het is lente
Ook in de economie is de lente weer aangebroken, stelt Neimed. Tenminste, als we uitgaan van de Kondratieff-cyclus. Volgens deze cyclus beweegt de economie in golven van 60 jaar en zitten we nu in de lente: het begin van een meerjarige periode van economische groei.
Zombie Jobs en Angel Jobs
Op onze LinkedIn-pagina deelden we al de presentatie How to make vulnerable jobs ready for the future van Price Waterhouse Cooper. Daarin categoriseert PWC banen in Zombie jobs en Angel Jobs. Een Zombiebaan is een functie met slechte verwachtingen voor de toekomst. Door technologische ontwikkelingen en de coronacrisis is de kans groot dat deze banen in de toekomst komen te vervallen. Een Engelbaan daarentegen kent grote vraag naar mensen, maar een beperkt aanbod aan geschikte mensen. Hoopvol is dat her-, om-, en bijscholing veel kansen zal bieden in banen waar in de toekomst wel veel behoefte aan is.
Evenementen
Workshop Introductie Strategische Personeelsplanning
Wanneer: 20 mei 2021
Tijd: 15.00 - 17.00
Locatie: Online
Organisatoren: Tom Brandsma & Joost Hoedemakers

Aanmelden: Voor 13 mei 2021 via ingrid.brands@zuyd.nl.

Online Kenniskringbijeenkomst
Wij heten u van harte welkom bij de komende kenniskringbijeenkomsten.
Wanneer: 21 april & 7 juni 2021 
Tijd: 15.00 - 16.30
Locatie: Online

Aanmelden: Via ingrid.brands@zuyd.nl.
 
Hulp bij scriptie
Ben jij een Business Studies-student en druk bezig met je onderzoeksopzet en de analyse van je onderzoek en kun je wel wat ondersteuning gebruiken? Het lectoraat Employability organiseert extra spreekuren.

In deze LinkedIn-post vind je de inschrijflinks.
LinkedIn
E-mail
Website
Facebook
Copyright © 2021 Zuyd Hogeschool, All rights reserved.


Indien u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier uitschrijven. Let op: u ontvangt dan ook geen uitnodigingen voor de kenniskring.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.


Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zuyd Hogeschool · Ligne 1 · Sittard, 6131 MT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp