Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Lectoraat Employability
Academie voor Business Studies
Beste <<Last Name>>

De eerste nieuwsbrief van 2021. Het wordt een interessant jaar, want er staan verschillende mooie projecten en evenementen op stapel. Er zullen komende tijd diverse thema's de revue passen zoals de gevolgen van de coronacrisis voor Human Capital, predictive HRM-analytics, digitalisering van arbeid, vergrijzing van het werknemersbestand en de instroom arbeidsmigranten. In deze nieuwsbrief gaan we om te beginnen dieper in op de circulaire economie en daaraan gerelateerde “post-doc” onderzoek van Daniëlle Twardy: Circular Business & Human Capital in Limburg. 

Wij hebben deze maand twee uitnodigingen voor u. Allereerst vindt van 1 t/m 5 februari de Hackaton Circulaire Economie plaats, georganiseerd door Zuyd in samenwerking met Chill (Chemelot Learning and Innovation Labs). Daarnaast bent u ook van harte welkom bij de nieuwe editie van onze online-kenniskring die we organiseren op 3 februari a.s.

Natuurlijk hebben we ook deze maand interessant Employability-nieuws en diverse links voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten,
Prof. dr. Jol Stoffers
Lector Employability
Nieuws uit het lectoraat
De rol van Human Capital bij de realisatie van een circulaire economie
Nederland volledig circulair in 2050. Dat is de ambitie van de Nederlandse regering.

“2050 klinkt natuurlijk heel ver weg, waardoor het lijkt alsof we nog alle tijd hebben. Hoewel de circulaire mindset begint door te dringen, moet er nog veel gebeuren om de doelstelling 2050 te kunnen halen”, zegt Daniëlle Twardy, post-doc onderzoeker Circulaire Economie: Businessmodellen en Human Capital, verbonden aan de Lectoraten Employability en Innovatief Ondernemen.

“Ik wil inzichtelijk maken wat helpende en wat belemmerende factoren zijn bij de circulaire transitie van bedrijven. En waar de gaten liggen die opgevuld moeten worden. Welke kennis hebben de verschillende partijen nodig? Welke impact heeft de circulaire economie op de curricula van de opleidingen Commerciële Economie en Business Studies? Wat is de rol alle partijen die bijdragen aan de circulaire transitie van een bedrijf? Hoe kunnen we het technische en het economische domein met elkaar verbinden?”
 

   
                                 Daniëlle Twardy

De antwoorden op deze vragen vormen een praktisch stappenplan die de transitie naar een circulaire economie zal vergemakkelijken en versnellen. In 2050 een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen: is dat wel haalbaar?
In dit interview met Daniëlle Twardy gaan we daar verder op in.
Leidinggevenden en hun employability
“Succesvol leiderschap in de 21e eeuw is dienend van aard.” Aan het woord is Natasja Verkooijen, opleidingscoördinator van de Masteropleiding PLIC, OMO en MMO. “De leider van nu heeft een passie voor de ontwikkeling van degenen waar hij of zij leiding aan geeft en is in staat om die medewerkers in hun kracht te zetten. 


Natasja Verkooijen
Vanuit authenticiteit en met een goed ontwikkelde emotionele intelligentie kan deze leider mensen laten bloeien in hun talenten.”

Het belang van deze manier van leiding geven wordt door de impact van corona nog eens extra benadrukt. De beleving van werk en een goede werk-thuis balans zijn momenteel cruciaal voor de motivatie van thuiswerkers. Het helpt daarbij om medewerkers autonomie te geven, zodat ze zelf in staat zijn om beslissingen te nemen en problemen op te lossen.

“Daardoor voelen mensen zich gewaardeerd en gerespecteerd”, zegt Natasja. “Het lectoraat en de daaraan gelieerde Masteropleiding Personal Leadership in Innovation & Change (PLIC) richten zich daarom op het ontwikkelen van deze 21e-eeuwse kennis en vaardigheden.”
 
Workshop Arbeidsmarkt in zicht
Op 5 januari 2021 verzorgde Etil Research Group de interessante workshop Arbeidsmarkt In Zicht, voor de studenten van de minor “Data Driven Decision Making (DDDM)”.

De business case die bij deze minor hoort, vraagt aan studenten een met data onderbouwd advies richting opdrachtgever te formuleren. De arbeidsmarkt is immers continue in beweging en relevante en actuele data is voor organisaties en HR-medewerkers essentieel om effectief op die bewegingen te reageren. In de hospitality-branche, waarin de opdrachtgever opereert, is met name het aantrekken, werven en behouden van kwalitatief hoogwaardig personeel een uitdaging.

Tijdens de workshop nam Etil de studenten mee in de mogelijkheden die de websites www.arbeidsmarktinzicht.nl en www.skillsinzicht.nl op het gebied van data bieden. De studenten kunnen het geleerde meenemen in het succesvol afronden van de DDDM-business case.
Het Lectoraat Employability, Neimed, Sociaal Economisch Kenniscentrum en Etil Research Group zijn kennispartners op het vlak van Employability en de regionale arbeidsmarkt.
Vitaliteit & Leefstijl: Arbeidsmarkt-onderzoek Sport en Bewegen
Het Lectoraat Employability deed een arbeidsmarktonderzoek naar Sport- en Bewegingscoördinatoren.

Uit de resultaten van het onderzoek, gedaan op verzoek van het Vista College, komt naar voren dat de vraag naar deze beroepsgroep toeneemt. Dit komt onder andere door de groeiende aandacht voor de vitaliteit van werknemers en het toenemende inzicht in het belang daarvan.Het onderzoek, een samenwerking van Ilse Schrijver, Maartje Henderikx, Eric Canisius, Manon Geraedts en Jol Stoffers, is in januari 2021 afgerond.
Nieuws uit Zuyd
    
Zuyd niet bang voor Chinese inmenging via Confucius Institute
Dagblad De Limburger publiceerde een boeiend interview met Luc Verburgh, voorzitter van het CvB van Zuyd Hogeschool en voorzitter van het Confucius Institute Maastricht (CIM).

Luc Verburgh bespreekt de angst voor inmenging door de Chinese overheid. Het is wereldwijd namelijk al een tijdje onrustig bij de verschillende Chinese Confucius-instituten en inmiddels zijn er enkele gesloten.
Hij vertelt dat Zuyd het advies van Instituut Clingendael volgt: “Wees alert.” Maar ook zegt hij: “We hebben weinig geheimen. We doen niet aan kernfysica of quantumcomputing. Er valt bij ons niets te halen. Waar hebben we het over.”
Meer interessante links
Rapport: Global Human Capital 2021Deloitte publiceerde het interessante en actuele rapport Global Human Capital Trends 2021: The social enterprise in a world disrupted. Dit rapport gaat dieper in op het wereldwijde effect van COVID-19 op werk. Deloitte argumenteert dat organisaties de verschuiving van “overleven naar gedijen” alleen kunnen maken als elke vraag, elk probleem en elke beslissing vanuit een menselijke invalshoek benadert, de “social enterprise”.
Artikel: HR-thema's opnieuw belicht voor 2021
Door de coronacrisis en de verwachte daaruit voortvloeiende economische crisis zijn verschillende HRM-thema's in een geheel ander daglicht komen te staan. In december publiceerde het tijdschrift Trends in HR een artikel over de zes thema's die in 2021 de aandacht vragen:
  1. Gezondheid, welzijn en vitaliteit
  2. Werving en selectie
  3. Werkbeleving
  4. Strategische personeelsplanning
  5. Opleiding, ontwikkeling en mobiliteit
  6. Employer branding
Evenementen
Hackaton Circulaire Economie
Van 1 t/m 5 februari 2021 organiseert Zuyd samen met Chill (Chemelot Learning and Innovation Labs) een Hackaton rondom Circulaire Economie. De Hackaton vindt plaats in het kader van de 3e nationale conferentie Circulaire Economie, georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, I&W. Meer info vindt u hier.

Wilt u deelnemen aan de Hackaton, dan kunt u zich aanmelden bij Daniëlle Twardy (danielle.twardy@zuyd.nl) of Joost Ruland (joost.ruland@zuyd.nl)

 
Online kenniskring 3 februari 2021
Op woensdag 3 februari a.s. vindt van 15.00 tot 17.00 onze volgende online-kenniskringbijeenkomst Employability plaats. Op het programma staan Data Driven Decision Making en HRM-toepassingen, Circulaire economie en HRM-implicaties van Quick Response Manufacturing. Inschrijven kan via ingrid.brands@zuyd.nl

LinkedIn
E-mail
Website
Facebook
Copyright © 2021 Zuyd Hogeschool, All rights reserved.


Indien u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier uitschrijven. Let op: u ontvangt dan ook geen uitnodigingen voor de kenniskring.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.


Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zuyd Hogeschool · Ligne 1 · Sittard, 6131 MT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp