Copy
View this email in your browser
Lectoraat Employability - Academie voor Business Studies
Nieuwsbrief November 2021
Beste <<Last Name>>

Helaas zijn het voor velen wederom moeilijke tijden. Ook in ons netwerk van onderzoek en onderwijs merken we dat de coronabesmettingen oplopen, veel sterkte allemaal. Ik ben trots op de wendbaarheid en flexibiliteit die we met zijn allen in antwoord op deze uitdagingen laten zien. Technologische mogelijkheden dragen hier sterk aan bij. Onderwijs wordt hybride gegeven, zodat iedereen aan kan haken en ook mijn oratie afgelopen vrijdag kende een hybride vorm.

Niet alleen in de communicatie zien we een transitie, ook steeds meer bedrijven werken datagestuurd en de verandering naar een circulaire economie is in volle gang. In deze nieuwsbrief leest u hoe we als lectoraat -vanuit kennisperspectief- een bijdrage aan deze ontwikkelingen leveren.
Veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten,
Prof. dr. Jol Stoffers
Lector Employability
Nieuws uit het lectoraat
Oratie Bijzondere Leerstoel Employability
De bijzondere leerstoel Employability bij de Open Universiteit werd ingesteld door Zuyd Hogeschool en op vrijdag 19 november 2021 sprak prof. dr. Jol Stoffers zijn inaugurele rede uit: Employability in de context van een innovatieve en lerende regio.

Bedrijven staan te springen om personeel en tegelijkertijd is er sprake van een onbenut arbeidspotentieel, bestaande uit werklozen, semiwerklozen en deeltijders die meer uren willen werken. Sinds corona lijkt het probleem dringender dan ooit. Hoe overbrug je die kloof? Stoffers pleit voor regionaal maatwerk, vanwege de unieke eigenschappen van de regio’s op gebieden als economie, demografie, dynamiek, ambities en mogelijkheden. Stoffers: 'Individuele bedrijven kunnen dit probleem niet alleen oplossen. En een landelijke aanpak kan geen rekening houden met specifieke regionale kenmerken. De regionale aanpak is de enige juiste. Werkgevers, onderwijs- en kennisinstellingen en regionale overheden moeten samenwerken om omstandigheden te creëren en innovatieve oplossingen te bedenken waardoor mensen aan het werk komen en blijven.'

Stoffers en zijn lectoraatscollega’s hebben een aantal technologiegedreven arbeidsmarktinitiatieven geanalyseerd, zoals Beyond, een samenwerking in de medisch-logistieke sector van Zuid-Limburg met duurzame ontwikkeling, employability en nieuwe werkgelegenheid als doel.


'We keken naar wat werkt en wat niet werkt, welke dynamieken er spelen, maar ook welke belangenafwegingen er tussen de samenwerkingspartners plaatsvinden.
Partners zijn het op strategisch niveau snel eens. Maar op tactisch en op uitvoerend niveau kunnen de belangen opeens toch uiteenlopen, net als de doelen op korte termijn en lange termijn.
Het is daarom heel belangrijk dat de partners al in het begin uitspreken wat hun agenda’s zijn.'

Het oratieboekje kunt u hier downloaden.
Inge Hooijen ontvangt Kremers Award
Zuid-Limburg heeft zich door de sluiting van de mijnen in de jaren 60 en 70 sociaal en economisch opnieuw moeten uitvinden. Welk effect heeft het verdwijnen van een dominante economische sector op een regio?

Wat vraagt de herstructurering die volgt van onderwijs en cultuur en welke rol kunnen innovatie, arbeidsmobiliteit, duurzaamheid, etc. spelen? Stichting Behoud Mijnhistorie daagt studenten en promovendi uit om onderzoek te doen naar herstructurering en sociale en economische vernieuwing van regio’s en heeft hiervoor een prijs in het leven geroepen: de Kremers Award.

Op 22 november 2021 ontving sr. onderzoeker van het lectoraat Inge Hooijen deze prijs voor haar proefschrift 'Place attractiveness: A study of the determinants playing a role in residential settlement behaviour'. Wij feliciteren haar van nogmaals van harte met deze eervolle en mooie erkenning!
Minoren DDDM en Circulaire economie
Het nieuwe academische jaar is vol op dreef en daarmee ook de Zuyd-brede en toekomstgerichte minoren Datadriven Decision Making (DDDM) en Circulaire Economie. In deze minoren werken de studenten van meerdere disciplines samen aan een praktijkgerichte case. Tevens sluiten professionals uit het werkveld regelmatig aan via het MKB Datalab. 
 
In het kader van de minor DDDM worden diverse masterclasses gegeven, waar ook bedrijven zich voor kunnen aanmelden. De boeiende sessie Databases is inmiddels achter de rug en werd zowel door de studenten als de deelnemende bedrijven als zeer informatief en leerzaam ervaren. 
 
Op 23 November 2021 en 11 januari 2022 wordt deze gevolgd door de masterclasses Power BI en Boost Your Business.

Zie 'evenementen' voor meer informatie en aanmelden.

Nieuws uit Zuyd
Publicatie: Datagedreven werken binnen handbereik
In het kader van het Zuyd-brede thema Digitale Transitie werd onlangs het boekje Datagedreven werken binnen handbereik - Inspirerende verhalen uit de praktijk gepubliceerd. Dit boekje is een samenwerking van verschillende Zuyd-lectoraten.


Klik op de afbeelding om het boekje te openen.
 
Zuyd Hogeschool bereidt haar studenten voor op een toekomst waarin werken met data niet langer aan specialisten is voorbehouden en doet onderzoek naar nieuwe toepassingen van Data Analytics en Artificial Intelligence en naar de impact daarvan op de economische beroepspraktijk. Ook willen de lectoraten bedrijven in Limburg helpen met de transitie naar een datagedreven economie.

Dat is niet voor alle bedrijven even gemakkelijk. Waar moet je beginnen, als de transitie op alle bedrijfsprocessen en organisatie-onderdelen van invloed is? Hoe vertaal je de abstracte ambitie ‘digitaal vaardiger worden’ naar een concreet plan? Dit boekje hoopt door middel van inspirerende verhalen Limburgse mkb’ers te helpen een eerste óf volgende stap richting digitale volwassenheid te zetten.

Interesse? Klik op de afbeelding voor een pdf-versie van het boekje.

 
Evenementen
De CoPPIGE Dag - 10 januari 2022
De publiek-private samenwerking Community of Practice (CoP) werkt aan het realiseren van een Ecosysteem van Leren en Werken binnen de wereld van Onderzoek & Industrie. De kracht die nodig is om dit ecosysteem te realiseren ligt in het stimuleren van het delen van nieuwe kennis, niet in het verzamelen van kennis. 
 
Op maandag 10 januari 2022 organiseert CoP daarom het kenniscirculatie-evenement De CoPPIGE Dag, waar het lectoraat Employability een belangrijke bijdrage aan levert.
 
Tijdens deze interactieve livestream ziet en beleeft u tijdens een talkshow en acht workshops met welke innovaties en vraagstukken CoP zich bezighoudt, welke schakels tussen de nieuwe kennis al bestaan en welke discussies deze nieuwe kennis en schakels oproepen.

Deelnemen kan via: www.communityofpracticelimburg.nl.
Daar vindt u ook meer informatie.   


Locatie: Maandag 10 januari 2022
Tijd: 8.45 uur tot 12.30

Vragen? Neem dan contact op met Margot Felix: m.felix@vistacollege.nl.
Masterclasses Data Gedreven Beslissen
Om goed te kunnen managen, moet u weten wat u moet weten, en waarom. 
 

Klik op de afbeelding voor meer informatie
In drie masterclasses geven we inzicht in hoe u relevante data inzet om de doelen van uw organisatie te behalen. U kunt zich nog aanmelden voor de volgende masterclass:

11 Januari 2022: Boost Your Business

Locatie: Heerlen
Kosten: Gratis
Beschikbaarheid: 20 plekken

Klik hier of op de afbeelding voor meer informatie.
LinkedIn
E-mail
Website
Facebook
Copyright © 2021 Zuyd Hogeschool, All rights reserved.


Indien u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier uitschrijven. Let op: u ontvangt dan ook geen uitnodigingen voor de kenniskring.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.


Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zuyd Hogeschool · Ligne 1 · Sittard, 6131 MT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp