Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Lectoraat Employability
Academie voor Business Studies - Juni 2021
Beste <<Last Name>>

Na een veelbewogen jaar en een lange koude lente is er weer ruimte om vooruit te kijken. Op de korte termijn hopen wij elkaar snel weer persoonlijk te kunnen ontmoeten en kennis uit te wisselen. Op de langere termijn zullen we snel gaan merken hoe de COVID-19-pandemie de technologische ontwikkelingen, maatschappelijke transities en gevraagde competenties beïnvloedt. Deze editie van de nieuwsbrief benadrukt het belang van samenwerking bij innoveren, leren en het oplossen van problemen.

Samen leren en innoveren is bijvoorbeeld essentieel om vorm te kunnen geven aan de nieuwe circulaire economie, waarin we op volledig nieuwe manieren moeten gaan werken. Een Leven Lang Leren is nodig om ervoor te zorgen dat werknemers de juiste vaardigheden hebben, om ook in die nieuwe economie employabel te blijven. 
Eén manier om een Leven Lang Leren concreet vorm te geven en te versnellen is de learning community. Breed Platform Arbeid deelt adviezen voor het opzetten en ondersteunen van zo'n leergemeenschap waarin onderzoek, innovatie en werk samenkomen, en noemt onder andere samenwerking en de uitwisseling van kennis als cruciale pijlers.
 
Samenwerking en innovatie stonden ook centraal bij de deelnemers van de SDG-Challenge en SustainaBul Best Practice en wij feliciteren alle betrokken studenten, begeleiders en partners met hun behaalde overwinningen!

Het schooljaar loopt op zijn eind en de nieuwsbrief neemt een pauze. Wij danken u hartelijk voor de positieve feedback en ontmoeten u graag weer in september.

Voor nu veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten,
Prof. dr. Jol Stoffers
Lector Employability
Nieuws
Studenten van Zuyd winnen nationale SDG-Challenge
Op 17 juni won het studententeam van Zuyd Hogeschool met hun 3D-toolkit de SDG-Challenge! De SDG-Challenge koppelt studenten en organisaties om samen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te werken, om tot tastbare en actiegerichte ideeën te komen. Dit jaar was de eerste editie voor HBO-studenten en er deden 17 teams mee. Het team van Zuyd werkte samen met Scab Accountants & Adviseurs. Het commentaar van de jury: “De winnende oplossing liet veel potentiële impact zien. Het was relevant voor de sector, meetbaar en had ongelofelijk SDG-potentieel.”
WOOW wint SustainaBul Best Practice
Project WOOW (Wonen, Opleiden, Ondernemen, Werken), waarin onze projectmanager Joost Hoedemakers participeert, is tot winnaar van de SustainaBul Best Practice Prijs 2021 uitgeroepen. SustainaBul is een initiatief van Studenten voor Morgen. De jury was onder de indruk van de integrale aanpak van WOOW. WOOW is een programma gericht op een reeks maatschappelijke opgaven en transities in Limburg, zoals tekorten op de arbeidsmarkt, demografische krimp, integratie, leefbaarheid, leegstand en de energietransitie.
Essaywedstrijd 'Toekomstbestendig Bedrijfsleven: Circulaire Economie'
De lectoraten Innovatief Ondernemen, Future-proof Financial en Employability organiseren een essaywedstrijd voor studenten van Zuyd Hogeschool. Deze lectoraten hebben de ambitie om de concurrentiepositie van Limburgse bedrijven te verbeteren, zodat zij klaar zijn voor ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie, meervoudige waardecreatie en digitalisering. 

Het thema van de wedstrijd is dan ook: ‘Toekomstbestendig bedrijfsleven: Circulaire Economie’.

Wil jij kans maken op €1000? Schrijf dan een paper van maximaal 5000 woorden (Nederlands of Engels) waarin je antwoord geeft op een of meerdere van de vragen in deze post op LinkedIn. Het paper mag gaan over een bestaande óf een fictieve organisatie, maar deze moet hét voorbeeld zijn hoe van men vanuit de circulaire gedachte toekomstbestendig kan zijn.

Deadline aanmelden: 24-06-2021
Deadline inzending: 27-08-2021 om 23:59.
Wie: Alle 3e en 4ejaars Zuyd-studenten
Contact: danielle.twardy@zuyd.nl

Meer informatie lees je in deze post.

 

Circular Skills in Context
Als we de doelstelling van een volledig circulaire economie in 2050 willen bereiken, moet tijdens de transitie samen leren en innoveren centraal staan. Zowel mens als organisatie moeten ruimte voor ontwikkeling krijgen, want in een circulaire economie moeten we op een geheel nieuwe manier functioneren. Daarbij zijn drie dingen noodzakelijk:

1)    Een visie (waarheen en waarom)
2)    Nieuwe vormen van organiseren
3)    Nieuwe en andere werkzaamheden die bijdragen aan het hogere doel.

Dit vraagt om nieuwe vaardigheden en competenties. Vaardigheden die er voor zorgen dat mensen en organisaties met een duurzamere wereld als uitgangspunt hun werk op een nieuwe manier uit kunnen voeren. 

De afbeelding “Circular Skills in Context”, een uitgave van het Circular Skills-programma van de coöperatie Leren voor Morgen, vertaalt deze drie aspecten naar: WHY-, HOW en WHAT-vaardigheden. 

  • WHY laat zien welke vaardigheden het mogelijk maken het belang van een circulaire economie te zien, te begrijpen en over te brengen. Deze vaardigheden dragen bij aan koers en visie.
  • HOW vertaalt visie naar bedrijfsprocessen en/of pedagogisch-didactische aanpakken en draagt bij aan het creëren van een lerende organisatie.
  • WHAT biedt handvatten voor de toepassing van circulaire principes in de dagelijkse praktijk.
De afbeelding laat zien hoe deze verschillende soorten vaardigheden zich tot elkaar verhouden en waarom het belangrijk is dat mensen en organisaties op verschillende niveaus vaardigheden blijven opdoen.

Post-doc onderzoeker Danielle Twardy, verbonden aan de Zuyd Lectoraten Employability en Innovatief Ondernemen, nam deel en gaf vorm aan de rondetafelgesprekken op basis waarvan deze afbeelding is samengesteld.
Klik hier om de afbeelding te openen.
Meer interessante links
Criteria en bouwstenen voor duurzame learning communities 
Learning communities, ofwel leergemeenschappen, zijn hybride leeromgevingen waarin onderzoek, werken en innoveren samenkomen. De leergemeenschap, vaak een publiek-private samenwerking, wordt steeds vaker ingezet om innovatie en verandering te bewerkstelligen. Ook hebben learning communities de potentie een Leven Lang Leren te versnellen en concreet vorm te geven.

Maar, wat werkt wel en wat werkt nou juist niet bij het creëren, begeleiden en verduurzamen van een learning community?

Breed Platform Arbeid deelt de resultaten van tien jaar praktijk-onderzoek en benadrukt onder andere het belang van een overkoepelende en gezamenlijke visie en doel, de samenwerking met een onderwijsinstelling en het onderling uitwisselen van expertise. 
Dialoog en creativiteit dragen bij aan oplossingen
Samenwerken en samen leren komt ook aan bod in dit interview met Jeanette Oostijen, lid van het College van Bestuur van VISTA College: "Collega’s gaan met elkaar in dialoog, leren van elkaar, krijgen daardoor een breder perspectief en komen samen tot nog betere oplossingen. Dat is heel verrijkend."

Dit gesprek werd gehouden in het kader van de interviewreeks ‘Limburg na de coronacrisis; werken aan brede welvaart’. U leest hem in zijn geheel op de website van sociaal-economisch Kenniscentrum Neimed.

Evenementen
Online Kenniskringbijeenkomst
Wij heten u van harte welkom bij de volgende kenniskringbijeenkomst.

Wanneer: 7 juli 2021 
Tijd: 15.00 - 16.30
Locatie: Online

Aanmelden via ingrid.brands@zuyd.nl.
   
  
LinkedIn
E-mail
Website
Facebook
Copyright © 2021 Zuyd Hogeschool, All rights reserved.


Indien u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier uitschrijven. Let op: u ontvangt dan ook geen uitnodigingen voor de kenniskring.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.


Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zuyd Hogeschool · Ligne 1 · Sittard, 6131 MT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp