Copy
View this email in your browser
Lectoraat Employability - Academie voor Business Studies
Nieuwsbrief September 2021
Beste <<Last Name>>

Hoewel werken natuurlijk niet de zin van het leven is, kan werken zeker zin aan het leven toevoegen. Dit is een van de dingen die employability ook zo belangrijk maakt: het zorgt ervoor dat mensen hun werk kunnen behouden, weer aan de slag kunnen, of nieuwe stappen in hun loopbaan kunnen zetten, en zichzelf zo verder ontplooien. HR heeft hierin de belangrijke taak om zowel medewerkers, de organisatie, maar ook zichzelf te stimuleren en te motiveren om de hiervoor noodzakelijke stappen te zetten.

Een van de zaken die hiervoor van belang is, is dat onderzoek nieuwe kennis hun weg naar de praktjk weten te vinden. Uit het online jaarverslag van Zuyd blijkt dat we samen met de andere lectoraten uit het economisch domein hier goed in slagen. Wij maken ons sterk voor regelmatige ontmoetingen tussen studenten en het bedrijfsleven, zodat er een vruchtbare uitwisseling van kennis en ervaring kan plaatsvinden. Dit doen we als lectoraat onder andere door gastcolleges en de kenniskring. En daar leest u in deze nieuwsbrief meer over. Ook horen we graag van u. Hoe kijkt u aan tegen de onderwerpen die we in onze nieuwsbrief en op LinkedIn aansnijden? Hoe worden deze zaken in uw organisatie of bedrijf aangepakt? Via onze LinkedIn-pagina raken we graag met u in gesprek.

Veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten,
Prof. dr. Jol Stoffers
Lector Employability
Nieuws uit het lectoraat
Publicatie van “Brede welvaart in Limburg na Corona"
Het nieuwe studiejaar krijgt een vliegende start, met de publicatie van “Brede welvaart in Limburg na Corona - Herijken en heroriënteren voor brede welvaart”, een samenwerking van Neimed, Zuyd Hogeschool, Etil en ArbeidsmarktInzicht.
 
De maatschappelijke crisis ten gevolge van het Corona-virus duurt veel langer dan werd gehoopt en voorzien. Al vanaf het begin van de crisis liepen de voorspellingen over de impact op de economie en de arbeidsmarkt sterk uiteen, maar de economie bleek zich snel te herstellen. Er is zelfs een ongekende situatie ontstaan, waarin de vraag naar arbeidskrachten het aanbod overtreft.
 
De crisis heeft echter invloed op alle facetten van de samenleving. Dat biedt ook kansen voor verandering, samenwerking en versnelde ontwikkeling. Daar is echter doelgericht beleid voor nodig. De Brede Economisch Sociale Taskforce (BEST) pleit voor herstelbeleid op basis van brede welvaart. Ook het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben opgeroepen om brede welvaart als uitgangspunt te nemen.

Ook andere maatschappelijke thema’s dragen bij aan welvaart en welzijn: onderwijs, veiligheid, toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van de leefomgeving en sociale en inkomensgelijkheid.

 
Zowel de planbureaus als BEST dringen er op aan naar de samenhang tussen verschillende domeinen te kijken, om zo kwetsbaarheden te signaleren en kansen en synergiën te benutten. 

Met “Brede welvaart in Limburg na Corona” willen Neimed, Zuyd Hogeschool, Etil en ArbeidsmarktInzicht bijdragen aan de duiding op Limburgse schaal van landelijke ontwikkelingen en sociaaleconomische trends en hun onderlinge afhankelijkheid. De publicatie kijkt vanuit uiteenlopende bestuurlijke en beleidsmatige perspectieven naar hoe we aan alle facetten van brede welvaart kunnen bouwen. Ook willen de partners helpen met het beantwoorden van de vraag: welk Limburg willen we nalaten aan de jonge mensen van nu en hoe zorgen we ervoor dat dit beeld werkelijkheid wordt?
 
Binnenkort leest u meer over deze publicatie op onze LinkedIn-pagina en in deze nieuwsbrief.
Collegereeks Toekomstbestendig Bedrijfsleven
Op 6 september begonnen we het nieuwe studiejaar met de collegereeks ‘Toekomstbestendig Bedrijfsleven’, een serie van 5 gastcolleges ontwikkeld door het lectoraat Employability. In ‘Vitaliteit met behulp van technologie’ nam Paul Ramakers van Smartbeat ons mee in zijn verhaal over de invloed van leefstijlkeuzes.

In hetzelfde college liet Mark Verhaegen aan de hand van onderzoek liet zien dat wij door het maken van de juiste keuzes onze gezondheid met maar liefst 40% kunnen beïnvloeden.


Ramakers & Verhagen

Marlene van Heel-Bradbury tijdens haar gastcollege

In het tweede college ging Danielle Twardy-Duisters in op het thema ‘Circulaire Economie’. Wat is dat nou precies, wat betekent het voor het bedrijfsleven en waar liggen de kansen? Welke meervoudige waarde en impact kunnen we creëren? Met deze vragen gaan onze studenten Business Studies o.a. in de minor Circulaire Economie aan de slag. Op 20 september hield Marlene van Heel-Bradbury het interessante en actuele college over ‘Culturele diversiteit binnen een mondiale werkomgeving’.
De positieve reacties vertellen ons dat de colleges zeer goed worden ontvangen door zowel studenten als Zuyd-collega's. Op 4 en 11 oktober volgen deel 4 en 5 van de reeks.
Interview Jol Stoffers in NVP-magazine
De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling publiceerde in haar magazine een interview met Prof. dr. Jol Stoffers. "Door de coronacrisis worden ontwikkelingen binnen markten en organisaties versneld en daarom verdient Employability juist in crisistijden extra aandacht", zegt hij. "Als HR-manager moet je weten waar de organisatie zich heen beweegt en begrijpen dat er door ontwikkelingen andere competenties van HR gevraagd zullen worden."

NVP sprak met Stoffers over hoe organisaties zichzelf steeds opnieuw moeten uitvinden om hun concurrentiepositie te behouden en te verbeteren, en de rol die HR daarin kan spelen.
Nieuws uit Zuyd
Onderzoeksjaarverslag Zuyd Hogeschool nu ook online
De lectoraten van Zuyd Hogeschool voerden vorig studiejaar in totaal 1634 onderzoeken uit. Dat staat in het onderzoeksjaarverslag 2019-2020 van Zuyd dat nu voor het eerst in digitale vorm is uitgebracht.

“De cijfermatige aspecten van een jaarverslag zijn zeker van belang", zegt Saskia Brand-Gruwel van het College van Bestuur, maar nog mooier vindt ze het om “de rijkheid van ons onderzoek en de impact in het onderwijs en het werkveld te laten zien."

Zuyd hoopt met deze multimediale weergave van gerealiseerde en lopende projecten de zichtbaarheid van de onderzoeken te vergroten.

In 2019-2020 leverden de lectoraten met de onderzoeken 621 bijdragen aan het onderwijs, 424 aan het kennisdomein en 589 aan de beroepspraktijk. Het totaal aantal onderzoeken was ongeveer gelijk aan het studiejaar 2018-2019.

Meer interessante links
Vaardigheden voor de toekomst volgens McKinsey
McKinsey publiceerde een rapport waarin zij onderzochten welke vaardigheden burgers in de toekomstige wereld van werk nodig zullen hebben. Om er voor te zorgen dat mensen ook in de toekomst van werk verzekerd zijn, zullen zij zich nieuwe vaardigheden eigen moeten maken. Maar welke zijn dit zou eigenlijk? Uit een enquête onder 18.000 mensen in 15 landen zijn vaardigheden naar voren gekomen waaraan overheden wellicht prioriteit moeten geven.
Op een arbeidsmarkt die steeds meer geautomatiseerd wordt, en digitaler en dynamischer dan ooit is, heeft echter iedereen baat bij een reeks basisvaardigheden die hen helpen aan de volgende drie criteria te voldoen, ongeacht de sector of het beroep waarin zij werken:

- Waarde toevoegen die verder gaat dan wat geautomatiseerde systemen en intelligente machines kunnen doen.
- Kunnen werken in een digitale omgeving.
- Voortdurend kunnen aanpassen aan nieuwe manieren van werken en nieuwe beroepen.

De evolutie van de werknemer
Open hiring: we het eerst reageert, krijgt de baan.
Geen CV, ervaring of sollicitatiegesprek: Is open hiring dé manier om krapte op de arbeidsmarkt op te lossen?  
Vorig kwartaal stond het aantal vacatures op 327.000, hoger dan ooit gemeten. Ook was dit voor het eerst in 50 jaar hoger dan het aantal werklozen. "Via open hiring zou je, is mijn inschatting, tienduizenden mensen aan het werk kunnen helpen", zegt arbeidseconoom Ronald Dekker op nos.nl. Of is deze werkwijze alleen geschikt voor functies waar weinig of geen scholing voor nodig is? 
Evenementen
Online Kenniskringbijeenkomst
Wij heten u weer van harte welkom bij de volgende kenniskringbijeenkomst.

Wanneer: 1 november 2021 
Tijd: 15.00 - 16.30
Locatie: Online

Aanmelden via ingrid.brands@zuyd.nl.
   
  
LinkedIn
E-mail
Website
Facebook
Copyright © 2021 Zuyd Hogeschool, All rights reserved.


Indien u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier uitschrijven. Let op: u ontvangt dan ook geen uitnodigingen voor de kenniskring.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.


Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zuyd Hogeschool · Ligne 1 · Sittard, 6131 MT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp