Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Lectoraat Employability
Academie voor Business Studies
Beste <<Last Name>>

Voor u staat de nieuwsbrief van oktober. Tot mijn genoegen is de eerste editie van onze nieuwsbrief goed ontvangen en ik dank iedereen voor de positieve feedback. Ook deze keer delen wij weer een aantal inspirerende bijeenkomsten en interessante publicaties.

Tijdens de recente Lerend Netwerk-bijeenkomst presenteerden Ilse Schrijver, Joost Hoedemakers, Tom Brandsma en ondergetekende over de impact van technologie op de zorg, en in dezelfde week waren enkele van onze collega's virtueel aanwezig bij de inaugurele rede van Menno Vos, lector Leven Lang Leren aan hogeschool Windesheim. 
De MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten publiceerden onlangs een gezamenlijk visiedocument: "Leven Lang Ontwikkelen voor Iedereen". In deze nieuwsbrief leest u de interessante reflectie hierop van collega Erik Canisius.

Binnen ons eigen lectoraat publiceerde docent-onderzoeker Omar Habets een prachtig artikel in een vooraanstaand wetenschappelijk journal en namens het lectoraat feliciteer ik hem vanaf deze plek nogmaals met deze mooie mijlpaal in zijn promotietraject. Zijn artikel, en vele andere bijdragen, staan hieronder voor u klaar.
 
Met vriendelijke groeten,
Prof. dr. Jol Stoffers, Lector Employability
Nieuws uit het lectoraat
Publicatie Omar Habets

In het kader van zijn promotieonderzoek publiceerde Omar Habets et al. onlangs het artikel: "Am I fit for tomorrow's labor market? The Effect of Graduates’ Skills Development during Higher Education for the 21st Century’s Labor Market.”
 


 
In dit onderzoek zijn 4670 studenten in het hoger onderwijs bevraagd over 21-eeuwse vaardigheden. Uit het onderzoek komt naar voren dat hoe meer studenten de 21-eeuwse vaardigheden beheersen, des te beter zij zich op de arbeidsmarkt voorbereid voelen. Onderwijsinstellingen kunnen door het integreren van de 21-eeuwse vaardigheden in het curriculum hun studenten helpen om goed geprepareerd de arbeidsmarkt te betreden.
Daarnaast blijkt er veel winst te behalen in het bewust maken van studenten van hun eigen ontwikkeling als het gaat om 21-eeuwse vaardigheden.
Wendbaar aan het Werk
Is technologie dé oplossing voor de tekorten in de zorg? En wat vraagt die oplossing van de zorgmedewerkers? Nu de tekorten aan zorgpersoneel steeds groter worden, worden deze vragen steeds belangrijker. 
De HAN en Zuyd Hogeschool verzorgen samen de Lerend Netwerk-bijeenkomsten voor het project Wendbaar aan het Werk, van werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. Op 21 september presenteerden Jol Stoffers PhD, Ilse SchrijverJoost Hoedemakers MSc en Tom Brandsma tijdens een inspirerende bijeenkomst over de impact van technologie op de zorg.

Wilt u de presentaties ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Ilse Schrijver.

Lees ook het artikel “Verbeter de match tussen techniek en werkvloer” van Tom Brandsma, Jol Stoffers en Ilse Schrijver.
 
Jol Stoffers en Dries Lodewijks in Limburgse dagbladen
Op 22 september publiceerde dagblad de Limburger het artikel: “Benut menselijke creativiteit”, geschreven door Jol Stoffers, Lector Employability en Dries Lodewijks, directeur Zuyd opleidingen economisch en juridisch domein over het belang van innovatief werkgedrag bij werknemers en hoe dit gestimuleerd kan worden.

Nieuws uit het land
Publicatie "Leven Lang Ontwikkelen" door MBO raad, VH en VSNU
In september publiceerden de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten een gezamenlijk visiedocument: "Leven Lang Ontwikkelen voor Iedereen", waarin zij ervoor pleiten om van doorlopend leren een basisrecht voor iedere Nederlander te maken. Zo willen zij gelijke kansen creëren en helpen de bestaande drempels tot het leven lang leren weg te nemen.

In dit interview leest u waarom Erik Canisius, docent-onderzoeker aan ons lectoraat, dit initiatief toejuicht.
Inaugurele rede dr. Menno Vos - Windesheim
Op 24 september hield dr. Menno Vos zijn inspirerende inaugurele rede "Lang Leve Leren! Een wenkend perspectief op leren en ontwikkelen in een veranderende arbeidsmarkt" ter gelegenheid van zijn installatie als lector Leven Lang Ontwikkelen aan de hogeschool Windesheim. Het lectoraat gaat vanuit drie invalshoeken onderzoek doen en kennis ontwikkelen: het individu, het organisatieniveau en de regionale netwerken. 

Voor wie liever leest, is er ook een pdf-versie van de rede beschikbaar.
Meer interessante links
Leon Verdonschot over employability, of het gebrek er aan?
Leon Verdonschot schreef een mooie column voor Neimed, over zijn gedachten bij het boek "Aan de lopende band. Aantekeningen uit de fabriek." van fransman Joseph Ponthus. Over werken als noodzaak voor je levensonderhoud versus lopendebandwerk als bijbaan.
 
Het belang van PPS op Scienceguide.nl
Het artikel “We hebben de universiteit naar de industrie gebracht en niet andersom” op Scienceguide.nl benadrukt het belang van PPS (Publiek Private Samenwerking) voor het realiseren van employability en een circulaire economie.
OU-onderzoek: thuiswerken tijdens corona
“Online werken en overleggen gaat prima, maar één op de zeven werknemers heeft het gevoel sociaal geïsoleerd te zijn.” Dat blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek naar de beleving van het thuiswerken tijdens de coronacrisis, uitgevoerd door onder andere OU-onderzoeker Martine Coun.
 
Column: Een leven lang leren
Op 24 september berichtte de NOS dat het kabinet 1,4 miljard euro vrijmaakt om mensen zonder werk naar een nieuwe baan te begeleiden. NRC-columniste Aylin Bilic deelt haar gedachten over dit beleid in: “Een leven lang leren is niet wat bij- of omscholen.”
Evenementen Lectoraat November
  • Op woensdag 11 november presenteren Tom Brandsma en Joost Hoedemakers van 13.30 tot 15.00 een online workshop Introductie Strategische Personeelsplanning.
  • Daarna vindt van 15.15 tot 16.30 de volgende online kenniskringbijeenkomst Employability plaats.   
  • Op aanvraag verzorgt het lectoraat verschillende zakelijke LinkedIn-workshops of colleges. Voor meer informatie gaat u naar zuydprofessional en zoekt u op LinkedIn, of neemt u contact op met Ingrid Brands.

 
Inschrijven voor deze evenementen kan via ingrid.brands@zuyd.nl
LinkedIn
E-mail
Website
Facebook
Copyright © 2020 Zuyd Hogeschool, All rights reserved.


Indien u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier uitschrijven. Let op: u ontvangt dan ook geen uitnodigingen voor de kenniskring.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.


Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zuyd Hogeschool · Ligne 1 · Sittard, 6131 MT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp