Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Lectoraat Employability
Academie voor Business Studies
Beste <<Last Name>>

De afgelopen maand is omgevlogen en het is alweer tijd voor de nieuwsbrief van november. De onderzoekers van ons lectoraat namen deel aan een aantal interessante congressen, bijeenkomsten en zelfs een podcast. Dan doen wij uiteraard graag, want zo kunnen wij onze kennis delen, en inspiratie en nieuwe inzichten opdoen. Al deze ervaringen nemen we vervolgens mee in ons werk voor onze studenten, Zuyd en de regio. 
Deze maand was het lectoraat onder andere met drie presentaties sterk vertegenwoordigd op het landelijke HRM Praktijk & Onderzoek Congres, dat dit jaar natuurlijk online plaatsvond.
Ook onze meest recente kenniskringbijeenkomst en de SPP-workshop, verzorgd door collega's Joost Hoedemakers en Tom Brandsma, was ook digitaal een succes. Het is mooi om te zien dat ook online bijeenkomsten als waardevol worden ervaren en interactief blijven. In deze nieuwsbrief vertellen wij u meer over deze én andere bijeenkomsten, en delen we natuurlijk weer een aantal interessante publicaties.

Met vriendelijke groeten,
Prof. dr. Jol Stoffers
Lector Employability
Nieuws uit het lectoraat
Presentaties op het HRM Praktijk & Onderzoek Congres 
Hogescholen in Nederland met een HRM-opleiding organiseren 2-jaarlijks het HRM Praktijk & Onderzoek Congres, bedoeld voor docenten, praktijkonderzoekers en professionals in het HRM vakgebied. Ons lectoraat heeft tijdens dit online congres op 6 november maar liefst drie succesvolle presentaties verzorgd.
- ‘Succesvol projectmanagement in China’ door Manon GeraedtsErik Canisius en Omar Habets.

- Ilse Schrijver sprak over ‘De Impact van Digitalisering op Loopbanen en de Arbeidsmarkt in de provincie Limburg’.

- In 'Werken aan Employability' door Joost Hoedemakers vertelde hij over Leo Loopbaan, een loopbaancentrum gericht op het bevorderen van employability in Limburg. 

De presentaties over de verschillende onderzoeken werden goed ontvangen en we zijn dan ook blij met de positieve feedback!
Kenniskringbijeenkomst en SPP workshop 11 november
Elk kwartaal organiseert het Lectoraat Employability een kenniskringbijeenkomst voor professionals, studenten, docenten en onderzoekers betrokken bij het HR & Business vakgebied. Met veel plezier kijken we terug op een geslaagde online bijeenkomst! Vooraf aan de kenniskring verzorgden Joost Hoedemakers en Tom Brandsma een workshop Strategische Personeelsplanning, waarin zij spraken over het gebruik van scenario-analyses voor het faciliteren van beleidsontwikkeling op het vlak van de kwantitatieve en kwalitatieve inzet van Human Resources.

Tijdens de kenniskring werd er volop gediscussieerd over twee projecten: Het project Vitaliteit, gepresenteerd door Erik Canisius, en Ilse Schrijver sprak over de Futureproof Human Capital Scan, in samenwerking met het Limburgse Werkgevers Vereniging en sociaal-economisch kenniscentrum Neimed.

Verder sprak Jol Stoffers over onze deelname aan het HRM-congres, de afsluiting van het Confucius-project, de ontwikkeling van de minor Data Driven Deciscion Making, en het Europese Interreg project Quick Response Manufacturing.
We bedanken nogmaals iedereen voor de waardevolle inbreng en aanwezigheid!
Brightlands Innovation Challenge
Op 27 oktober ging Jol Stoffers tijdens de Innovation Challenge van Brightlands Chemelot Campus in gesprek met executives van Brightlands. Zij spraken over het bevorderen van innovatief werkgedrag en het belang van een innovatieve en lerende regio. Ook ging het over het genereren van een positief organisatieklimaat met ruimte voor experimenten en het maken van fouten. En dat alles in de innovatieve en lerende regio Limburg!

Ilse Schrijver in BNR-podcast ZZP Café 
Ilse Schrijver sprak met ZZP Café van BNR over: Jezelf bijspijkeren, moet dat nou echt? Deze podcast voor eigen bazen ging over de dilemma's die komen kijken bij het blijven leren en investeren in jezelf als zzp’er.
Omar Habets, visiting researcher Athens University of Economics and Business
Afgelopen zomer is onderzoeker Omar Habets drie maanden in Athene geweest, waar hij socially distanced heeft kunnen werken bij de Athens University of Economics and Business (AUEB). Bij het Human Resource Management Lab van de universiteit deed hij onderzoek en schreef hij over de thema’s Employability, Social Media Learning en Dark Leadership. Deze onderwerpen zullen dan ook zeker in toekomstige publicaties terugkomen. Naast een mooie uitbreiding van het netwerk is het ook een geweldige tijd geweest, aldus Omar. Vanuit het lectoraat Employability hartelijk dank aan de Griekse collega’s en op naar een vruchtvolle toekomstige samenwerking met mooie publicaties.

 
Minor Data-driven Decision Making
Maandag 16 november gaat de nieuwe Zuyd-brede minor Data-driven Decision Making van start, waarvan het lectoraat Employability een van de initiatiefnemers is. Er is veel belangstelling voor deze minor van studenten uit verschillende vakgebieden.
De studenten zullen op conceptueel niveau basiskennis op het gebied van datagedreven besluitvorming ontwikkelen en kunnen deze in diverse organisatiecontexten toepassen. Ook maken ze kennis met de diverse relevante disciplines binnen een organisatie, om zo vanuit een multidisciplinair perspectief naar een organisatie te leren kijken. Vanuit het lectoraat hebben we de lessen rondom data-driven HR-practices ontwikkeld.
       
Athens University of Ecomomics and Business
Nieuws uit het land
Onderzoek: Hoe ervaren Europese kenniswerkers het thuiswerken
Tilburg University deed onderzoek naar het gedwongen thuiswerken door corona. Uit de reacties van 5000 ondervraagde kenniswerkers in negen Europese landen blijkt dat er over het algemeen meer voordelen dan nadelen worden ervaren. Het wegvallen van de reistijd blijkt het enige effect dat universeel als voordeel ervaren wordt.
Blog sociaal-economisch kenniscentrum Neimed
Naar aanleiding van de publicatie van ‘Regio in Beeld 2020’ door het UWV vraagt Neimed zich op hun website af: Geven de huidige arbeidsmarktindicatoren wel een goed beeld van de huidige arbeidsmarkt? 
Meer interessante links
Future of Jobs 2020
Het World Economic Forum publiceerde afgelopen maand hun jaarlijkse Future of Jobs Report 2020. Ook het WEF stelt vast dat de COVID-pandemie technologische veranderingen in een stroomversnelling brengt en schat dat dit de komende vijf jaar wereldwijd 85 miljoen banen op de tocht zet. Ook waarschuwen ze dat toename van ongelijkheid onvermijdelijk is, als het mensen niet mogelijk wordt gemaakt zich grondig om te scholen.
 
Meer dan de helft van werkenden is bang voor baanverlies
Uit een enquête in opdracht van het World Economic Forum bleek dat 54% van werkenden bang is om in de komende 12 maanden hun baan te verliezen. Het goede nieuws: 67% denkt dat hun werkgever hen zal helpen nieuwe vaardigheden voor de baan van de toekomst te verwerven.
Employability, of wat we kunnen leren van de Bosjesmannen
Volgens antropoloog James Suzman kan de moderne kantoortijger nog heel wat opsteken van de Bosjesmannen, zo blijkt in een interview in het FD, naar aanleiding van zijn nieuwe boek: Werk.


Foto overgenomen uit bijgaand FD-artikel
LinkedIn
E-mail
Website
Facebook
Copyright © 2020 Zuyd Hogeschool, All rights reserved.


Indien u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier uitschrijven. Let op: u ontvangt dan ook geen uitnodigingen voor de kenniskring.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.


Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zuyd Hogeschool · Ligne 1 · Sittard, 6131 MT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp