Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Lectoraat Employability
Academie voor Business Studies
Beste <<Last Name>>

In deze editie van de nieuwsbrief zult u vaak de term circulaire economie tegenkomen. De Nederlandse overheid heeft de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn: een economie zonder afval. De discussies rond het circulaire thema draaien vaak om hergebruik van materialen. Echter, de circulaire transitie heeft ook een enorme invloed op de benodigde competenties en vaardigheden van (toekomstige) werknemers. De vraag op de arbeidsmarkt zal veranderen en het ‘Human Capital’ van arbeidsorganisaties zal drastisch bijgeschoold moeten worden om employabel te blijven. Daar zet ons lectoraat zich voor in en u leest er in deze nieuwsbrief meer over.

Via deze weg wil ik u ook uitnodigen om de nieuwe LinkedIn-pagina van het Lectoraat Employability te bekijken en ons te volgen. Ook daar houden wij u graag op de hoogte van nieuws, ons onderzoek en de ontwikkelingen op het gebied van employability.

Veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten,
Prof. dr. Jol Stoffers
Lector Employability
Nieuws uit het lectoraat
Hackaton Circulaire Economie
In de eerste week van februari deden 19 Zuyd studenten van o.a. de opleidingen Business Studies, Engineering en Kunsten samen met vier jonge professionals van Zo Wonen en Chemelot Learning and Innovation Labs (Chill) tijdens de derde Nationale Conferentie Circulaire Economie mee aan de allereerste Nationale Hackaton Circulaire Economie.
 
Hoe stimuleer je consumenten om producten te hergebruiken, te recyclen of gerecyclede producten te kopen? De 23 Limburgse deelnemers beten zich in vier multidisciplinaire groepen vast in deze vraag en presenteerden hun ideeën aan een lokale jury.
 
De Limburgse winnaar streed in de landelijke finale tegen de negen andere regionale winnaars en 'Circular City' van Zuyd Hogeschool won hierbij de landelijke publieksprijs. De studenten worden door Chill Labs, Zuyd en de provincie Limburg geholpen de ideeën nog verder uit te werken, in de hoop dat deze de circulaire transitie een flinke boost gaan geven.


De gelukkige winnaars van de publieksprijs
Meer lezen? Bekijk dan het interview met de winnaars van de publieksprijs
Hackaton Circulaire Economie 2021 (pagina 8).
Data-driven Decision Making en HR
“Data is king”
is een gevleugelde uitspraak, die laat zien hoe belangrijk data-gedreven werken in organisaties is geworden. Technologie maakt het verzamelen van data en opzetten van dashboards mogelijk en makkelijker dan ooit. Om optimaal van deze ontwikkelingen gebruik te kunnen maken, zullen ook (toekomstige) HR-professionals zich competenties op dit vlak eigen moeten maken.

Om die ontwikkeling te faciliteren, is de minor Data-driven Decision Making ontwikkeld. Binnen de minor werken studenten van verschillende opleidingen en disciplines samen aan een multidisciplinaire business case. HR-studenten ervaren hoe het analyseren van relevante gegevens kan bijdragen aan een goede onderbouwing van adviezen en besluiten en hoe daarmee de impact van HR op de organisatie vergroot kan worden.
 

Het verzamelen van data op zich is echter niet genoeg. Om besluitvorming uit te leggen, de organisatie in veranderingen mee te nemen, of commitment aan nieuwe doelen of beleid te creëren is er een begeleidend verhaal nodig. Daarom gaat de minor ook in op storytelling en visualisaties van gegevens.

“Data-analysevaardigheden worden steeds belangrijker en daar wilde ik mij verder in verdiepen. Interessant om te leren hoe data en databases zijn gestructureerd, en hoe je data opschoont en aan elkaar koppelt. Als student Business Studies met afstudeerrichting HR kijk je niet alleen naar wat een HR-afdeling met gegevens kan, maar ook hoe een en ander van invloed is op andere afdelingen.” 
Sjoerd Schmitz, Student Business Studies over de minor DDDM
Meebewegen in je werk is ineens essentieel
De Limburger publiceerde een interview met Jol Stoffers waarin hij ingaat op de door de coronacrisis veroorzaakte versnelling in digitalisering en de impact daarvan op de toekomst. 
"De coronacrisis laat zien dat functies plotseling kunnen veranderen. Dat vereist veerkracht", zegt Stoffers.

Klik op de afbeelding hiernaast om het volledige artikel te lezen.
Nieuws uit Zuyd
Onderzoek: De 5 bekwaamheden van docenten in beeld
Zonder goede docenten geen goed onderwijs, en de kwaliteit van docenten is sterk afhankelijk van de ontwikkelings-mogelijkheden die zij aangeboden krijgen. 


 
Marcel van der Klink en Erik Canisius deden namens het Lectoraat Professionalisering van het Onderwijs en de Dienst HR van Zuyd Hogeschool onderzoek onder beginnende Zuyd docenten, waarbij zij zich richtten op welke taken beginnende docenten uitvoeren en welke competenties zij daarvoor van belang achten. 

Het onderzoek leverde inzichten op die nuttig zijn voor de doorontwikkeling van het professionaliseringsaanbod voor (beginnende) docenten binnen Zuyd Hogeschool.

 
Meer interessante links
Blog: De impact van de circulaire economie op de arbeidsmarkt
De opkomst van nieuwe technologieën zorgt ervoor dat er banen verdwijnen, veranderen en verschijnen. Dit geldt ook voor de overgang naar een circulaire economie. Sociaal-economisch kenniscentrum Neimed publiceerde een blog over hoe we de impact van de circulaire transitie op de arbeidsmarkt samen het hoofd kunnen bieden.
Artikel: Vergeet arbeid niet!
Arbeid speelt momenteel geen rol in circulaire definities en concepten en is nog maar beperkt een thema in het debat over de transitie naar een circulaire economie. Het tijdschrift voor HRM argumenteert dat het circulaire idee ook op arbeid van toepassing is en riep deze maand dan ook op om arbeid te integreren in het circulaire gedachtengoed.
Evenementen
Gastcolleges op aanvraag
Op aanvraag verzorgt het lectoraat verschillende gastcolleges en workshops op het gebied van Employability, waaronder zakelijke LinkedIn-workshops.
Voor meer informatie gaat u naar Zuydprofessional en zoekt u op de term "LinkedIn", of neemt u direct contact op met Ingrid Brands.
   
LinkedIn
E-mail
Website
Facebook
Copyright © 2021 Zuyd Hogeschool, All rights reserved.


Indien u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier uitschrijven. Let op: u ontvangt dan ook geen uitnodigingen voor de kenniskring.

Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan hier.


Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zuyd Hogeschool · Ligne 1 · Sittard, 6131 MT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp