Copy

Vážené dámy, vážení pánové,
 

dovolujeme si Vám připomenout blížící se uzávěrku přihlášek na podnikatelskou misi do Portugalska v termínu 13. listopadu 2020. Pokud jste se již zaregistrovali nebo jinak reagovali, neberte prosím na tuto zprávu zřetel. Po konzultaci s portugalskou stranou ohledně omezení konání prezenčních akcí bylo rozhodnuto, že se akce uskuteční „hybridní“ formou. To znamená, že podnikatelské fórum zahájené ministrem zahraničních věcí ČR Tomášem Petříčkem a jeho portugalským protějškem za osobní účasti prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka a jeho portugalského protějšku bude živě streamováno přihlášeným účastníkům jak na české, tak na portugalské straně. Návazně se budou konat B2B jednání mezi českými a portugalskými subjekty v online místnostech.

Svaz průmyslu a dopravy ČR připravuje tuto netradiční verzi podnikatelské mise, která má alespoň z části nahradit v tuto chvíli bohužel nerealizovatelnou osobní návštěvu Portugalska, ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Lisabonu a portugalskými partnery.

Možnosti účasti:

1.          Virtuální účast - poplatek za účast ve výši 1490,- Kč + DPH bude sloužit k pokrytí technicko-logistických nákladů na přípravu akce v Portugalsku. Pro členy Svazu průmyslu a dopravy je účast zdarma (týká se automaticky i již zaregistrovaných subjektů). V případě zájmu o účast prosím o vyplnění Závazné přihlášky a Registračního formuláře, ve kterém uvedete podklady pro vyhledání partnerů pro online jednání s portugalskými subjekty. Termín registrace do 23.10.2020.

2.           K dispozici je omezený počet míst pro prezenční účast na podnikatelské misi pro 2 – 3 zástupce firem, které mají v Portugalsku rozjednány konkrétní projekty či účasti v tendrech, které by jejich osobní účast podpořila. Pokud je to případ Vaší společnosti, prosím pošlete nám zdůvodnění, proč by Váš zástupce měl být v Portugalsku osobně přítomen, do 23.10. na e-mailovou adresu pserakova@spcr.cz. Na jeho základě budou ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Lisabonu vybráni účastníci s projekty v nejpokročilejším stadiu rozpracovanosti. Program pro ně bude organizován individuálně Velvyslanectvím v Lisabonu/SP ČR za jejich aktivní spoluúčasti. Cena za účast bude rovněž stanovena individuálně. 

perspektivním oborům spolupráce pro české firmy patří zejména civilní letecký a kosmický průmysl, energetika, nábytkářský průmysl, obranný průmysl, chemický průmysl, stavebnictví, strojírenství, textilní a obuvní průmysl, vodohospodářství a odpadové hospodářství, zemědělství a potravinářství, zpracovatelský průmysl, železniční a kolejová doprava, a v této době pandemie COVID-19 nabývá na významu i spolupráce ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu.

Děkuji a těším se na další spolupráci s Vámi.

S pozdravem

Petra Šeráková
Ing. PETRA ŠERÁKOVÁ JIRÁNKOVÁ
Manažerka pro mezinárodní vztahy
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Sekce mezinárodních vztahů
Freyova 948/11 | 190 00 Praha 9
Tel: 225 279 404 | GSM: 731 411 179
pserakova@spcr.cz| www.spcr.cz

 

REGISTRACE
Website
Twitter
LinkedIn
YouTube
Instagram
Copyright © 2020 Svaz průmyslu a dopravy ČR. Všechna práva vyhrazena.
*Tento mail dostáváte jako člen mailing listu SP ČR*

Naše poštovní adresa:
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Freyova 948/11
190 00 Praha 9

Chcete upravit svá nastavení?
Zde můžete Aktualizovat svá nastavení nebo Odhlásit se z tohoto mailinglistu.


Email Marketing Powered by Mailchimp