Copy
View this email in your browser

Update van de commissie

In deze nieuwsbrief vind u:
- Nieuw indeling leeftijdsklasse 
- Nieuw competitie (Alternatief Rescue Arena)
- Commissie uitbreiding
- Data analyse en denk mee!

 

Nieuwe indeling leeftijdklasse

Vanaf aankomend jaar gaan er nieuwe regels gelden met betrekking tot leeftijd van de deelnemers per onderdeel. De indeling is:
Er is gekozen om Robocup Rescue verplicht te maken voor alle deelnemers van de middelbare school. Hiermee verwachten wij (de commissie) dat het niveau van RoboCup Junior omhoog gaat en dat we een betere aansluiting vinden met het WK. Verder info is te vinden op de blog op de website!

Nieuwe Competitie (RoboCup Rescue)

Dit jaar gaan we voor de eerste keer een andere vorm van Arena spelen, namelijk een versie waarbij er niet meerdere verdiepingen meer zijn. Deze versie noemen RoboCup Rescue en zal in praktijk iets anders zijn dan de vorige edities van de RoboCup Junior Nederland. De regels voor dit nieuwe spel zijn vanaf vandaag te vinden op onze website: http://robocupjunior.nl

De grote stellages die voorheen nodig waren om een Arena veld te bouwen zijn nu achterwege gelaten. Vanaf nu is het hebben van de tegels voldoende om buiten de competitievloer je eigen Arena te bouwen om te oefenen. Op deze manier maken we het makkelijker voor deelnemers om zich voor te bereiden op de wedstrijd. Daarnaast worden er pakketen samengesteld die kunnen gekocht worden om te oefenen. Om interesse te peilen vragen we u om de volgende vragenlijst in te vullen:
https://goo.gl/forms/v0ketcUbUM63niD92

Updates rondom de competities worden doorgegeven via de Blog en (gecombineerd) via de nieuwsbrief.


 

Commissie uitbreiding

Zoals misschien al gemerkt afgelopen jaar is het team dat RoboCup Junior organiseert behoorlijk veranderd. Om dit alles genoeg aandacht te kunnen geven en tegelijkertijd ook vernieuwende dingen te kunnen doen zijn er nieuwe team leden aangetrokken. Mees en Farkan zijn bij het team gekomen om te ondersteunen. Meer info over hen en hun verantwoordelijkheden zijn te vinden op de site. Als er vragen zijn is de commissie te bereiken op: Info@robocupjunior.nl
 

 

Data analyse en denk mee!

Afgelopen jaren is er veel veranderd in Robocup land. Vandaar dat de commissie heeft onderzocht welke factoren er door de jaren heen van invloed waren. Hieruit is gebleken dat het aantal teams al jaren zeer constant lijkt te zijn. Indien u ideeen heeft over hoe RoboCup Junior kan verbeteren nodigen wij u uit om een post te schrijven op het forum: robocupjunior.nl/community
Copyright © 2018 RoboCupJunior Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp