Copy
Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief 4 - week 38


Informatiebulletin voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van het Cambium College, locatie Buys Ballot

Laat zien wat je kan, ontwikkel je talent.

Schoolgids 2021-2022

Schoolgids nu beschikbaar
Zowel voor locatie De Waard als voor locatie Buys Ballot is er een schoolgids beschikbaar. 
Benieuwd? Bekijk ze op onze website

 

Van de oudervereniging
De oudervereniging stelt zich voor....

Wat is de Oudervereniging? 
De Oudervereniging is een vereniging van alle ouders van leerlingen op het Cambium Buys-Ballot en behartigt de belangen van ouders en onze kinderen. 

Wat doet de Oudervereniging? 
De Oudervereniging houdt een vinger aan de pols voor wat betreft het reilen en zeilen van en op school, door hierover in gesprek te zijn met de rector en docenten van de school. Daarnaast organiseren we 1-2 keer per jaar een avond, speciaal voor ouders, over onderwerpen zoals: het puberbrein, gameverslaving, gebruik van alcohol en drugs, social media enz. Daarvoor huren we met onze eigen middelen uit de ouderbijdrage experts en ervaringsdeskundigen in. 
Daarnaast kunnen we zelf activiteiten ontplooien. Zo is de afgelopen jaren, in een dialoog met de school en de gemeente, het nieuwe fietspad achter de school gerealiseerd waardoor onze kinderen nu veiliger naar school kunnen fietsen. Ook organiseren we jaarlijks een roos voor iedere geslaagde leerling, sponsoren we de Cambium vlaggen en stimuleren we activiteiten van school, die niet tot het curriculum behoren, zoals de anti-pest dag. 

Wat kunt u doen?
Wilt u een betrokken ouder zijn of wilt u als ouder betrokken zijn? Wilt u horen wat er speelt op school en welke ontwikkelingen er zijn en hoe de school daar mee omgaat? Vindt u het interessant om met andere ouders, de rector en docenten van school hierover van gedachten te wisselen en samen oplossingen te bedenken, neem dan contact met ons op! 

Hoeveel tijd kost het?
Dat valt reuze mee. We vergaderen ongeveer 4-5 keer per jaar en spreken een keer of 4 per jaar met de rector. Daarom heen zijn we weinig tijd kwijt. Het huidige bestuur bestaat uit Teun Morselt (t/m november 2021), Karen Redering en Birgit Janson.

Heb je vragen of belangstelling? Bel gerust met Birgit (06-82216313) of stuur ons een mail OV-cambium@gmail.com 

 

Praktische informatie

Belangrijke informatie
In het boekje Praktische informatie vindt u het vakantierooster en  staan er een aantal belangrijke data vermeld. Het boekje is ook te vinden op het portaal. Via de website kunt u onze agenda vinden. De agenda vervangt de zgn. ouderkalender. Reden hiervoor is dat de ouderkalender bij agendawijzigingen al snel niet meer actueel was. De online agenda is actueel en hierin kunt u alle relevante activiteiten/(c)tw/heraknsingen etc. vinden.
 

Portretrecht 

Gebruik beeldmateriaal
Bij de aanmelding van uw kind heeft u via een formulier toestemming verleend voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind voor onze website, schoolgids, etc. Indien u dit wil inzien of veranderen kunt u dat zelf doen via SOMtoday ELO.
Binnen de SOMtoday ELO ziet u welke velden zijn aangevinkt of niet. Als uw kind jonger is dan 16 kan uw kind dit inzien, maar alleen ouder(s)/verzorger(s) kunnen wijzigen aanbrengen. Indien uw kind ouder is dan 16 kan hij/zij dit zelf wijzigen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen alleen inzien. Vergeet niet de wijzigingen op te slaan.
 

Van de decaan voor de bovenbouwleerlingen

Open dagen najaar 2021

Klik hier voor de data van HBO
Klik hier voor de data van universiteiten

Van de decaan voor 5 havo en 6 vwoUitnodiging online voorlichtingsavond studiekeuze en studeren + reminder DUO Webinar

Klik hier voor de uitnodiging voor de voorlichtingsavond op donderdag 7 oktober om 19.30 uur., In de brief ook een reminder voor het DUO Webinar. 

Tentoonstelling LISTEN/SILENT

Kunst en ckv leerlingen naar tentoonstelling
Op 15 en 22 september zijn 4/5 havo kunst leerlingen en 4/5/6 vwo kunst en ckv leerlingen naar de tentoonstelling LISTEN/SILENT van Marieke van der Ven geweest. De tentoonstelling vond plaats in de Sint Maartenskerk te Zaltbommel.
Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met stichting PUBLIEK die een podium wil bieden aan hedendaagse kunstenaars.
In de Sint Maartenskerk kregen leerlingen de opdracht een geluidswandeling te maken om daarmee het geluid van de kerk te ervaren. Voor velen een nieuwe en bijzondere ervaring die anders dan anders is. In de kunstles na het bezoek wordt er nog stil gestaan bij het bezoek middels een verwerkingsopdracht. 

 

Brief maatschappelijke stage

Voor 3tl, 4havo en 4vwo
De leerlingen uit klas 3 vmbo-tl, 4 havo en 4 vwo gaan dit jaar de Maatschappelijke stage (Mas) volgen.
Wij willen er samen voor zorgen dat alle leerlingen vóór 25 mei 2022 hun stage hebben afgerond. De Mas is een handelingsdeel, het is dus verplicht om het in dit schooljaar (2021-2022) af te ronden. De leerlingen lopen 15 uur stage. De overige 5 uren worden besteed aan voorbereiding en afronding.

Lees hier de hele brief over hoe, wat, wanneer. 
 

Van de decaan voor vmbo-tl leerlingen, leerjaar 2 en 3

Voorstellen en open dagen
Vandaag de eerste nieuwsbrief van de nieuwe decaan. In de nieuwsbrief stel ik me voor en geef ik alvast wat informatie over de open dagen.

Lees hier de nieuwsbrief. 

Huiswerkbegeleiding klas 1Bijlesnetwerk / Lyceo
Bij deze wat meer informatie over het Doorstroomprogramma PO-VO.
Binnen dit programma bieden wij namelijk gesubsidieerde huiswerkbegeleiding aan voor de leerlingen in de brugklas. Lees hier verder.

Klik hier voor het aanmeldformulier

Daarom test ik.

Agenda komende weken
Woensdag 29 september > Veldwerk water BI-AK, 2h1, 2h2, 2h3
Donderdag 30 september > Webinar DUO over studiefinanciering
Vrijdag 1 oktober > Veldwerk water BI-AK, 2a1, 2a2, 2h4, 2h5
Dinsdag 5 oktober > Studiedag, leerlingen vrij
Woensdag 6 oktober > 4h1, 4h2 en 4h3 naar St. Maartenskerk
Donderdag 7 oktober > Online voorlichtingsavond studiekeuze en studeren voor ouders 5 havo en 6 vwo door decaan
Maandag 11 oktober > Schoolfotograaf
Woensdag 13 oktober > Schoolfotograaf
Woensdag 13 oktober > 4h4, 4h5, 4h6 naar St. Maartenskerk
Donderdag 14 oktober > Online voorlichtingsavond voor ouders 4 havo (19.00 uur) en 5 vwo (20.00 uur) door decaan
Donderdag 21 oktober > Online voorlichtingsavond voor ouders 3 havo (18.30 uur) en 3 vwo (20.00 uur) door decaan
Vrijdag 22 oktober > Inleveren concept PWS op papier 5 havo en 6 vwo
Maandag 25 oktober > Herfstvakantie
Website
Facebook
Copyright © 2021 Cambium College, Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mail adres is:
info@cambiumcollege.nl

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Cambium College · Courtine 2 · ZALTBOMMEL, Gelderland 5301 DH · Netherlands