Copy
Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief 5 - week 39


Informatiebulletin voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van het Cambium College, locatie Buys Ballot

Laat zien wat je kan, ontwikkel je talent.

Voor de examenleerlingen

Informatie Centraal Examen 2022
Vanaf vandaag is alle relevante informatie voor het Centraal Examen 2022 beschikbaar op de website mijneindexamen.nl.

Van de oudervereniging

Verkeerd e-mailadres
Per abuis stond in de nieuwsbrief van vorige week een verkeerd e-mailadres. Onze excuses hiervoor. 


Heb je vragen of belangstelling? Bel gerust met Birgit (06-82216313) of stuur ons een mail naar OV.Cambium@gmail.com

Van de reken coördinator

Rekenen klas 1 en 2
In klas 1 en 2 van de tl en de havo werken alle leerlingen veelal zelfstandig een aantal modules van onze rekenmethode door. 
Iedere klas die dit betreft krijgt hierover informatie van een wiskundedocent, die dit begeleidt.
De leerlingen maken per periode een analyse toets en werken vervolgens aan opdrachten en vaardigheden die ze minder goed gemaakt hebben bij die analysetoets. 

De leerlingen die hier veel moeite mee hebben kunnen terecht in een ondersteuningsklas waar extra uitleg en begeleiding wordt gegeven om het rekenniveau omhoog te brengen.
Tijdens deze ondersteunende les (1x per week) krijgen de leerlingen extra hulp om rekenvraagstukken op te lossen.

Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat het rekenniveau van onze leerlingen goed blijft zodat ze deze vaardigheden kunnen gebruiken bij de andere vakken.

Van de decaan

Voor ouders van leerlingen uit klas 3 havo en 3 vwo
Lees hier de nieuwsbrief

Voor ouders van 4 havo en 5 vwo

Lees hier de nieuwsbrief

Voor ouders van 5 havo en 6 vwo
Lees hier de nieuwsbrief

Voor ouders van de bovenbouw leerlingen 
Lees hier de nieuwsbrief

Presentatie brugklassers O&O

Projecten
Dit schooljaar volgen de brugklassers van onze school in de eerste 3 maanden van het schooljaar elke maand een ander talentvak in de zogenaamde 'talentcarrousel'. De leerlingen die de eerste maand Onderzoeken & Ontwerpen (havo en vwo) en Technologie & Toepassing (vmbo-tl) hadden, presenteerden afgelopen donderdag hun eindproducten aan een jury met daarin dhr. Wisgerhof (conrector bedrijfsvoering)  en mevr. Krüs (hoofd faciltair). Zij deden dit op een presentatiemarkt in de aula. De jury selecteerde de drie beste ideeën van deze ronde om op school natte jassen te drogen en telefoons en accu's van elektrische fietsen op te laden. Samen met de beste groepjes van de volgende twee rondes zullen de geselecteerde groepen hun plannen na afloop van de carrousel presenteren aan onze rector, Hanneke Koster. Daarna wordt er serieus bekeken of de ideeën gerealiseerd kunnen worden. 

Op de foto's een impressie van de leuke en originele ideeën van onze leerlingen!

Brugklassers stellen zich voor 

Onze creatieve brugklassers stellen zich voor
Tijdens de kunstlessen hebben de brugklasleerlingen zichzelf voorgesteld door het maken van een ´Naam doodle´. Door middel van deze creatieve opdracht hebben zij zichzelf én elkaar beter leren kennen. Dit is duidelijk te zien aan het prachtige resultaat! 


Bekijk hier nog meer naam doodles!
Agenda komende weken
Dinsdag 5 oktober > Studiedag, leerlingen vrij
Woensdag 6 oktober > 4h1, 4h2 en 4h6 naar St. Maartenskerk
Donderdag 7 oktober > Online voorlichtingsavond studiekeuze en studeren voor ouders 5 havo en 6 vwo door decaan
Maandag 11 oktober > Schoolfotograaf
Woensdag 13 oktober > Schoolfotograaf
Woensdag 13 oktober > 4h4, 4h5, 4h3 naar St. Maartenskerk
Donderdag 14 oktober > Online voorlichtingsavond voor ouders 4 havo (19.00 uur) en 5 vwo (20.00 uur) door decaan
Donderdag 21 oktober > Voorlichtingsavond voor ouders 3 havo (18.30 uur) en 3 vwo (20.00 uur) door decaan
Vrijdag 22 oktober > Inleveren concept PWS op papier 5 havo en 6 vwo
Maandag 25 oktober > Herfstvakantie
Maandag 1 november t/m woensdag 3 november > Vrij van leertoetsen, PO's etc.
Dinsdag 2 november > Ouderklankbord
Donderdag 4 t/m donderdag 11 november > (C)TW1
Maandag 8 + dinsdag 9 november > Novembervoorlichting (groep 8 ouders)
Dinsdag 9 november > Ontwikkeldag, leerlingen lesvrij
Maandag 15 november > Opleidingenmarkt voor klas 3 en 4 vmbo-tl (op locatie De Waard)
Dinsdag 16 november > Ouderavond vakkenkeuze vmbo-tl klas 2
Woendag 17 november > klas 4 vmbo-tl PWS op KW1C
Woensdag 24 november > Cambium Experience
Woensdag 24 november > klas 4 vmbo-tl PWS op KW1C
Website
Facebook
Copyright © 2021 Cambium College, Alle rechten voorbehouden.

Ons e-mail adres is:
info@cambiumcollege.nl

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Cambium College · Courtine 2 · ZALTBOMMEL, Gelderland 5301 DH · Netherlands